8.sınıf matematik test etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf matematik test etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

8.Sınıf Matematik Denklem Sistemleri Testleri 2

Soru 1
8.Sinif-Matematik-Denklem-Sistemleri-Testleri-6-Optimized
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A 5
B 7
C 9
D 11
Soru 2
8.Sinif-Matematik-Denklem-Sistemleri-Testleri-7-Optimized
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A 10
B 7
C 5
D 2
Soru 3
8.Sinif-Matematik-Denklem-Sistemleri-Testleri-8-Optimized
Bir kenarı a birim olan karenin alanından bir ke­narı b birim olan karenin alanı çıkarılırsa geri­ye kalan alan 17 br2 olduğuna göre, küçük olan karenin bir kenarı kaç birimdir?
A 4
B 6
C 8
D 12
Soru 4
8.Sinif-Matematik-Denklem-Sistemleri-Testleri-9-Optimized
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A 1
B 2
C 3
D 4
Soru 5
y = 15
y - x = -2
olduğuna göre, 1/y-1/y  kaçtır?
A -2/15
B 1/5
C 2/2
D 5/4
Soru 6
2x + 4y = 34
x - 2y = -3
denklem sistemi sağlayan (x, y) sıralı İkilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A (5, 7)
B (7, 5)
C (6, 5)
D (5, 6)
Soru 7
2x + y = 15
x - y = 3
denklem sistemini sağlayan (x, y) sıralı ikisi aşağıdakilerden hangisidir?
denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A (6,3)
B (5,2)
C (7,2)
D (8,1)
Soru 8
x + y = 8
x-y = 6
denklem sistemini sağlayan (x, y) şıralı İkilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A (7, 2)
B (6, 2)
C (7, 1)
D (8, 2)
Soru 9
2m + 3n = 7
3m -4n = -15
denklem sistemini sağlayan (m, n) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A (-2,1)
B (4,1)
C (-3,-1)
D (-1,3)
Soru 10
x + 2y = 13 x - y = 1
denklem sistemini sağlayan (x, y) sıralı İkilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A (4,5)
B (4,3)
C (5,4)
D (3,4)

1.B
2.D
3.C
4.A
5.A
6.B
7.A
8.C
9.D
10.C
 8.sınıf matematik denklem sistemleri testi8.sınıf matematik denklem sistemleri testi çöz8.sınıf matematik denklem sistemleri testleri

8.Sınıf Matematik Denklem Sistemleri Testleri 3

Soru 1
3a + 4b =13 a-2b= 11
denklem sistemini sağlayan (a, b) sıralı İkilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A (7,-2)
B (-7,-2)
C (7,2)
D (-7,2)
Soru 2
2a-3b = 13
denklemini sağlayan (a,b) sıralı İkililerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A (-1,2)
B (-2,-3)
C (-1,3)
D (2,-3)
Soru 3
3x = 2y
x + 2y = 16
denklem sistemini sağlayan (x, y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A (2,4)
B (-2,4)
C (4, 6)
D (-4,5)
Soru 4
ax + by = 16
ax - by = 4
denklem sistemini sağlayan (x, y) sıra (5, 6) olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
A 2
B 3
C 4
D 5
Soru 5
Bir çiftlikte toplam 30 tane tavuk ve tavşan vardır.
Bu hayvanların ayak sayıları toplamı 88 oldu­ğuna göre, çiftlikte toplam kaç tane tavuk vardır?
A 10
B 12
C 15
D 16
Soru 6
Bir kırtasiyede 4 kalem ve 1 kalem kutusunun fi­yatı 15 TL iken 2 kalem ve 2 kalem kutusunun fi­yatı 18 TL’dir.
Buna göre bir kalem kutusunun fiyatı kaç tl dir?
A 5
B 6
C 7
D 8
Soru 7
İki sayının toplamları 108, farkları ise 46’dır.
Buna göre, büyük olan sayı kaçtır?
A 77
B 65
C 57
D 55
Soru 8
Hakan’ın gömleklerinin sayısı, Ebru’nun gömlek­lerinin sayısının 3 katından 5 eksiktir.
Hakan ve Ebru’nun toplam 27 adet gömleği ol­duğuna göre, Hakan’ın kaç gömleği vardır?
A 20
B 18
C 18
D 15
Soru 9
Üç roman ve iki şiir kitabı 78 TL, iki roman ve şiir kitabı 48 TL’dir.
Buna göre, dört roman kaç TL’dir?
A 52
B 65
C 72
D 85
Soru 10
Asude ile kardeşinin paraları toplamı 60 TL’dir. Asude kardeşine 5 TL verirse paraları eşit oluyor.
Buna göre, Asude’nin kaç TL’si vardır?
A 25
B 30
C 35
D 40
Soru 11
Ali 2 kg elma ve 1 kg muz için 5 TL ödemiştir. Ay­şe ise aynı manavda 1 kg elma ve 2 kg muz için 5,5 TL ödemiştir.
Buna göre, 1 kg muz kaç TL’dir?
A 3
B 5
C 9
D 10

1.A
2.D
3.C
4.B
5.D
6.C
7.A
8.B
9.C
10.A
11.A
8.sınıf matematik denklem sistemleri testi8.sınıf matematik denklem sistemleri testi çöz8.sınıf matematik denklem sistemleri testleri

8.Sınıf Matematik Geometrik Cisimler Ve Simetri Testleri

Soru 1
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Ve-Simetri-Testleri-1-Optimized
Aşağıdaki çok küplülerden hangisinin kodu yanlış verilmiştir?
A 1
B 2
C 3
D 4
Soru 2
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Ve-Simetri-Testleri-2-Optimized
Yukarıdaki yapılardan hangisinin kodu DLZ dir?
A 1
B 2
C 3
D 4
Soru 3
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Ve-Simetri-Testleri-3-Optimized
Yukarıda verilen yapının kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A ZLD
B ZDV
C DLV
D ZLD
Soru 4
Aşağıda kodları verilen yapılardan hangisinde ­ki birim küp sayısı diğerlerinden daha azdır?
A DV
B DZ
C ZV
D LV
Soru 5
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Ve-Simetri-Testleri-4-Optimized
Yukarıda verilen yapıya aşağıdaki yapılardan hangisi eklenirse yapının kodu LZ12DV olur?
A 2Z
B L2
C DV
D ZV
Soru 6
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Ve-Simetri-Testleri-5-Optimized
Aşağıdaki yapılardan hangisinin arakesiti bir dikdörtgen olamaz?
A 1
B 2
C 3
D 4
Soru 7
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Ve-Simetri-Testleri-6-Optimized
Yukarıda verilen silindirin kaç farklı simetri ek­seni vardır?
A 1
B 2
C 3
D 4
Soru 8
Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin en küçük dönme simetri açısı diğerlerininkinden büyüktür?
A Eşkenar üçgen dik piramit
B Küp
C Düzgün beşgen dik piramit
D Düzgün altıgen dik piramit
Soru 9
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Ve-Simetri-Testleri-7-Optimized
Yukarıda verilen çok küplü, ayrıtları 1 birim olan küplerden oluşmuştur.
Buna göre, bu çok küplünün yüzey alanı kaç br2 dir?
A 20
B 22
C 24
D 26
Soru 10
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Ve-Simetri-Testleri-8-Optimized
Yukarıda verilen ve birim küplerden oluşan ya­pının yüzey alanı kaç br2 dir?
A 35
B 40
C 44
D 50


1.A
2.D
3.C
4.B
5.D
6.B
7.B
8.A
9.B
10.C
8.sınıf matematik geometrik cisimler ve simetri testi8.sınıf matematik geometrik cisimler ve simetri testi çöz8.sınıf matematik geometrik cisimler ve simetri testleri

8.Sınıf Matematik Eşitsizlikler Testi

Soru 1
8.Sinif-Matematik-Esitsizlik-Testleri-1-Optimized
Yukarıda verilen eşit kollu terazinin sağ kefesi ağır geldiğine göre, K cisminin kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A 5
B 6
C 7
D 8
Soru 2
8.Sinif-Matematik-Esitsizlik-Testleri-2-Optimized
Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A {1,2,3}
B {O, 1,2, 3,4}
C {1,2,}
D {01,2,3}
Soru 3
8.Sinif-Matematik-Esitsizlik-Testleri-3-Optimized
eşitsizliğine göre, x’in alabileceği en büvük tam sayı değeri kaçtır?
A 4
B 8
C 10
D 12
Soru 4
8.Sinif-Matematik-Esitsizlik-Testleri-4-Optimized
eşitsizliğine göre, x’in alabileceği kaç doğal sa­yı değeri vardır?
A x < 7
B x<5
C -3
D - 4
Soru 5
8.Sinif-Matematik-Esitsizlik-Testleri-7-Optimized
eşitsizliğine göre, x’in alabileceği kaç doğal sa­yı değeri vardır?
A 13
B 16
C 18
D 20
Soru 6
Eylül ayı içerisinde bir gram altın, 100 TL ile 1' TL arasındadır.
Eylül ayı içerisinde 260 gram altın satan bir gram tl elde etmiş olabilir?
A 26500
B 27500
C 2800
D 3000
Soru 7
Zeynep, fiyatı 30 TL olan gömlekten x tane yatı 40 TL olan pantolondan y tane alarak toplam 200 TL’den az harcıyor.
Buna göre, x ve y yarasındaki ilişki aşağıdakilerden hagisidir?
A x + y < 200
B 30x + 40y < 200
C 30x + 40y < 200
D 40y - 30x < 200
Soru 8
8.Sinif-Matematik-Esitsizlik-Testleri-8-Optimized
eşitsizliğine göre, x’in alacağı en küçük değer kaçtır?
A -4
B -5
C -6
D -7


1.B
2.D
3.A
4.A
5.A
6.A
7.C
8.A
8.sınıf matematik eşitsizlik testi8.sınıf matematik eşitsizlik testi çöz8.sınıf matematik eşitsizlik testleri

8.Sınıf Matematik Geometrik Cisimler,Pramit,Koni,Küre Testleri

Soru 1
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Piramit-Koni-Kure-Testleri-8-Optimized
Şekildeki üçgen dik prizmanın, tabana ait dik kenarlarından biri 12 cm dir.
Prizmanın taban ala­nı 54 cm2 ve yanal alanı 300 cm2 oldu­ğuna göre, hacmi kaç cm tür?
A 500
B 520
C 540
D 600
Soru 2
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Piramit-Koni-Kure-Testleri-1-Optimized
Yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları verilen dik üçgen prizma şeklinde bir Kızılay çadırı gösterilmiş. Çadırın alt tabanı için ve ön yü­zündeki ebatları verilen kapı için çadır bezi kullanılmayacaktır.
Buna göre bu çadırı kurmak için kaç met­rekare çadır bezi kullanılması gerekir?
A 120
B 125
C 128
D 130
Soru 3
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Piramit-Koni-Kure-Testleri-2-Optimized
Dikdörtgen prizma ve üçgen prizma şeklin­deki iki tahta parçası şekildeki gibi yan yana getiriliyor.
Boyutları verilen bu cismin hacmi kaç cm tür?
A 1340
B 1230
C 1120
D 920
Soru 4
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Piramit-Koni-Kure-Testleri-4-Optimized
Bir izci kampında, kare dik piramit olacak şekilde ça­dır yapılacaktır. Çadırın taban ayrıtı 3 m ve yüksekliği 2 m dir.
Çadır bezinin 1 dam2 si 150 YTL olduğuna göre bu çadırın maliyeti kaç YTL dir?
A 300
B 360
C 320
D 310
Soru 5
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Piramit-Koni-Kure-Testleri-5-Optimized
Şekildeki düzgün altıgen prizmanın taban ayrıtların­dan biri 6 cm yüksekliği 8 cm dir.
Prizmanın ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç cm dir?
A 20
B 40
C 60
D 92
Soru 6
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Piramit-Koni-Kure-Testleri-6-Optimized
Şekildeki dik koninin taban çevresi 36 cm dir. Koninin ana doğrusu a=10 cm olduğuna göre yanal alanı kaç cm kare dir . (pirekare:3)
A 144
B 154
C 164
D 174
Soru 7
Çapı 3 m olan yarım küre şeklindeki bir eskimo evinin yüzey alanı kaç m2 dir?
(pirekare=3)
A 12,5
B 12
C 13,5
D 14,5
Soru 8
İçi dolu bir kürenin kesilmesi ile oluşan en büyük dairenin alanı 671 cm2 olan
kü­renin alanı kaç cm dir? (PİREKARE=3)
A 120
B 110
C 100
D 96
Soru 9
Çapı 20 cm olan bir küre merkezinden 8 cm uzaklıkta bir düzlem ile kesiliyor. Meydana gelen arakesit çemberinin çev­resi kaç cm PİREKARE dir?
A 10
B 11
C 12
D 13
Soru 10
8.Sinif-Matematik-Geometrik-Cisimler-Piramit-Koni-Kure-Testleri-7-Optimized
Şekildeki külaha yarım küre şeklinde bir dondurma konu­luyor.
Dondurmanın hacmi 128 cm3 ve külahın yüksekliği, yarıçapının iki katı oldu­ğuna göre külahın hacmi kaç cm3 tür? (PİREKARE=3)
A 72
B 80
C 82
D 90


1.C
2.C
3.A
4.B
5.C
6.A
7.D
8.C
9.A
8.sınıf matematik geometrik cisimler piramit koni küre testi8.sınıf matematik geometrik cisimler piramit koni küre testi çöz8.sınıf matematik geometrik cisimler piramit koni küre testleri

Salı

8.Sınıf Matematik Denklem Sistemleri Testleri 1

Soru 1
8.Sinif-Matematik-Denklem-Sistemleri-Testleri-1-Optimized
 denkleminin Çözüm kümesi hangisidir?
A {0}
B { }
C {10}
D {-11}
Soru 2
Kilosu 3,5 YTL olan 40 kg domates, ki­losu 5 YTL olan domatesle karıştırılıyor. Karışımın kilosu 4 YTL olduğuna göre 5 YTL lik domates kaç kg dır?
A 10
B 15
C 20
D 25
Soru 3
“İki kişiden biri, diğerine 18 YTL verince paraları eşit oluyor. Birinin parası diğerinin 2 /5i kadar olduğuna göre, parası az olanın kaç YTL si vardır?” Bu problemin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A 2x= 5(x+18)
B 5x= 2(x+18)
C 2x= 5(x+36)
D 5x= 2(x+36)
Soru 4
Bir miktar para 12 çocuk arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. 2 çocuk paylaşmaya katıl­mayınca diğer çocuklardan her biri 30 YTL daha fazla alacağına göre paylaştırılan para kaç liradır? Bu problemin çözümü için aşağıdaki denklemlerden hangisi kullanılır?
A 6x-5x=1800
B 6x+5x=2160
C 6x-5x=2160
D 6x+5x=1800
Soru 5
8.Sinif-Matematik-Denklem-Sistemleri-Testleri-2-Optimized
denklem sisteminin çözüm kümesi hangisidir?
A {(-11,8)}
B {(-11 -8)}
C {(8-11)}
D {(11 -8)}
Soru 6
8.Sinif-Matematik-Denklem-Sistemleri-Testleri-3-Optimized
denklem sistemini sağlayan (x,y) İkilisi hangisidir?
A (-1,1)
B (1,2)
C (-1 —2)
D (2,2)
Soru 7
x+2y+z=20
2x+y+z=19
x+y+2z=21 olduğuna göre x kaçtır?
A 2
B 4
C 8
D 12
Soru 8
13 ve 14 yaşındaki öğrencilerden oluşan 22 kişilik bir sınıftaki tüm öğrencilerin yaşları toplamı 298 dir. Bu sınıfta 14 yaşında olan kaç öğrenci vardır? Yukarıdaki problemin çözümüne ait denk­lem hangisidir?
A 13x+14(22+x)=298
B 14x+13(22+x)=298
C 14x+13(22-x)=298
D 13x+14(22-x)=298
Soru 9
8.Sinif-Matematik-Denklem-Sistemleri-Testleri-4-Optimized
Yukarıdaki denklem sistemi aşağıda veri­len problemlerden hangisinin çözümü­dür?
A Ardışık iki çift sayıdan büyük sayının 3 katı ile küçük sayının yarısının toplamı 27 dir. Bu sayıları bulunuz.
B Farkları 2 olan iki sayıdan küçük sayının katı ile büyük sayının yarısının toplamı 27 dir. Bu sayıları bulunuz.
C Üzümün fiyatı karpuzun fiyatından 2 YTL fazladır. 3 kilo karpuz ve yarım kilo üzümün 27 YTL olduğu bilindiğine göre bu meyvelerin fiyatlarını bulunuz.
D Mert’in yaşının 3 katı, Berk’in yaşının yarısından 27 fazladır. Mert, Berk’ten 2 yaş büyük olduğuna göre Mert ve Berk’in yaşlarını bulunuz.
Soru 10
8.Sinif-Matematik-Denklem-Sistemleri-Testleri-5-Optimized
Denkleminin çözüm kümesi hangisidir?
A {-5}
B {-3}
C {3}
D {5}


1.B
2.C
3.D
4.A
5.D
6.B
7.B
8.C
9.B
10.C
8.sınıf matematik denklem sistemleri testi8.sınıf matematik denklem sistemleri testi çöz8.sınıf matematik denklem sistemleri testleri

8.Sınıf Matematik Üçgenler ve Pisagor Bağlantısı Testleri 1

Soru 1
Aşağıdaki üçgenlerden hangisi çizilemez?
A Üç kenarının uzunluğu verilen üçgen
B İki kenarının uzunluğu ile bu kenarların arasındaki açısının ölçüsü verilen üçgen
C Üç açısının ölçüsü verilen üçgen
D İki açısı ile bu açıların arasındaki kenar uzunluğu verilen üçgen
Soru 2
Bir üçgenin bir kenarının orta noktasın­dan bu kenara çizilen dik doğru için aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur?
A Üçgenin açıortayıdır.
B Üçgenin kenarortayıdır.
C Üçgenin kenar orta dikmesidir.
D Üçgenin yüksekliğidir.
Soru 3
8.Sinif-Matematik-Ucgenler-ve-Pisagor-Baglantisi-Testleri-1-Optimized
Şekilde verilenlere göre IBCI=x, IDCI=y olmak üzere x+y toplamı kaç birimdir?
A 10+9 kök 2
B 10+9 kök 7
C 10+9 kök 5
D 10+9 kök 4
Soru 4
8.Sinif-Matematik-Ucgenler-ve-Pisagor-Baglantisi-Testleri-2-Optimized
Şekildeki ABCD dörtgeni bir dik yamuktur.
IDCI=8 cm, IBCI=6>karekök 2cm, s(B) = 45° ol­duğuna göre A(ABCD) kaç cm2 dir?
A 66
B 65
C 64
D 60
Soru 5
8.Sinif-Matematik-Ucgenler-ve-Pisagor-Baglantisi-Testleri-3-Optimized
Hızları saatte 5km olan iki kardeşten Çıtır C noktasından, Pıtır da P noktasından başla­yarak A noktasındaki annelerinin evine en kısa yoldan gitmek istiyorlar.
Şekilde verilen uzunluklara göre Pıtır ile Çıtır annelerinin evine toplam kaç saatte ulaşırlar?
A 10
B 9
C 6
D 4
Soru 6
Kenar uzunlukları tam sayı olan bir üçge­nin çevresi 24 cm ise en uzun kenarı en çok kaç cm olabilir?
A 30
B 22
C 11
D 5
Soru 7
8.Sinif-Matematik-Ucgenler-ve-Pisagor-Baglantisi-Testleri-4-Optimized
A noktasından D noktasına gitmek isteyen bir dağcı zemine dik olan BC arasını tırman­dığında toplam 24 m yol alıyor. B ile A arası­na merdiven dayayıp D noktasına ulaştığın­da ise 20 metre yol alıyor.
D ile B arası 10 metre ise C ile A arası en az kaç metredir?
A 10
B 8
C 6
D 4
Soru 8
8.Sinif-Matematik-Ucgenler-ve-Pisagor-Baglantisi-Testleri-5-Optimized
Yukarıdkai şekilde,
s(C)=90° dir. IABI=17 cm, IADI=10 cm, IBDI=9 cm ise IDCI=x kaç cm dir?
A 20
B 16
C 10
D 6
Soru 9
8.Sinif-Matematik-Ucgenler-ve-Pisagor-Baglantisi-Testleri-6-Optimized
ABC dik üçgende s(b)=90° dır.
a2=13 br2 , b ve c birer doğal sayı olduğuna göre b kaçtır?
A 25
B 17
C 7
D 3
Soru 10
8.Sinif-Matematik-Ucgenler-ve-Pisagor-Baglantisi-Testleri-7-Optimized
ABC ikizkenar üç­geninde |ABHAC|dir.
|BH|=|HC|,
|AB|=15 cm ve |BC|=18 cm oldu­ğuna göre |AH| kaç cm dir?
A 20
B 12
C 4
D 2


1.C
2.C
3.A
4.A
5.D
6.C
7.C
8.D
9.C
10.B
8.sınıf matematik üçgenler ve pisagor bağlantısı testi çöz8.sınıf matematik üçgenler ve pisagor bağlantısı testlerimatematik üçgenler ve pisagor bağlantısı testi çöz

8.Sınıf Matematik Örüntüler,Özdeşlikler Ve Çarpanlara Ayırma Testleri 3

Soru 1
İlk terimi 16, ikinci terimi 64 olan geometrik di­zinin ortak çarpanı kaçtır?
A 4
B 3
C 2
D 1
Soru 2
Ortak farkı 7, 6. terimi 45 olan aritmetik dizi 1. terimi kaçtır?
A 10
B 15
C 20
D 25
Soru 3
İlk terimi -3, ortak farkı 4 olan bir aritmetik di­zinin 9. terimi kaçtır?
A 25
B 28
C 29
D 30
Soru 4
İlk terimi 6, ortak çarpanı -3 olan geometrik bir dizinin 3. terimi kaçtır?
A 50
B 52
C 54
D 56
Soru 5
Genel terimi (-2n - 3) olan örüntü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A 2. terimi -7’dir.
B Aritmetik bir dizidir.
C Dizinin terimleri 2’şer 2’şer azalmaktadır.
D Dizinin ortak farkı 2’dir.
Soru 6
8.Sinif-Matematik-Oruntuler-Ozdeslikler-Ve-Carpanlara-Ayirrma-Testleri-8-Optimized
Yukarıdaki örüntü karesel sayıları göstermektedir.
Örüntünün 9. adımında kaç bilye kullanılır?
A 80
B 81
C 79
D 78
Soru 7
8.Sinif-Matematik-Oruntuler-Ozdeslikler-Ve-Carpanlara-Ayirrma-Testleri-8-Optimized
Yukarıdaki örüntü karesel sayıları göstermektedir.
Örüntünün 5. adımına kadar toplam kaç bilye kullanılır?
A 55
B 60
C 65
D 70
Soru 8
8.Sinif-Matematik-Oruntuler-Ozdeslikler-Ve-Carpanlara-Ayirrma-Testleri-8-Optimized
Yukarıdaki örüntü karesel sayıları göstermektedir.
Örüntünün 12. adımından 13. adımı oluşturu­lurken kaç bilye eklenir?
A 15
B 20
C 25
D 30
Soru 9
1, 1, 2, 3, 5, x, y Yukarıdaki Fibonacci sayı dizisine göre, y – x işleminin sonucu kaçtır?
A 5
B 10
C 15
D 20


1.A
2.A
3.C
4.C
5.D
6.B
7.C
8.C
9.A
8.sınıf matematik üçgenler ve örüntülerözdeşlikler ve çarpanlara ayırma testi,özdeşlikler ve çarpanlara ayırma testleri

8.Sınıf Matematik İki Bilinmeyenli Denklemler Testleri

Soru 1
3‾² sayısının eşiti hangisidir?
A -9
B -1/9
C 1/9
D 9
Soru 2
(-2)³ sayısının eşiti hangisidir?
A -8
B -1/8
C 1/8
D 8
Soru 3
100º sayısının eşiti hangisidir?
A 10
B 0
C 1
D 100
Soru 4
(0,5)² ifadesinin eşiti hangisidir*
A 0,025
B 0,25
C 2,5
D 25
Soru 5
(-1)¹ºº + (-1)¹ºº¹ işleminin sonucu kaçtır?
A 2
B 1
C 0
D 1
Soru 6
2º + 2¹ + 2² + 2³ sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünür?
A 2
B 3
C 4
D 6
Soru 7
5ª=1 ise a kaçtır?
A -1
B 0
C 1
D 2
Soru 8
(-2²)³ . (-2³)¯² işleminin sonucu kaçtır?
A -2
B -1
C 1
D 2


1.C
2.A
3.C
4.B
5.C
6.B
7.B
8.B
8. sınıf iki bilinmeyenli denklemler8. sınıf iki bilinmeyenli denklemler testi8. sınıf iki bilinmeyenli denklemler testleri8. sınıf matematik iki bilinmeyenli denklemler testi8. sınıf matematik iki bilinmeyenli denklemler testleri

8.Sınıf Matematik Örüntüler,Özdeşlikler Ve Çarpanlara Ayırma Testleri 2

Soru 1
8.Sinif-Matematik-Oruntuler-Ozdeslikler-Ve-Carpanlara-Ayirrma-Testleri-6-Optimized
Yukarıda verilen üçgensel sayı dizisinin 10. adı­mında kaç tane bilye kullanılır?
A 70
B 65
C 50
D 55
Soru 2
Genel terimi 5n + 1 olan örüntünün ilk beş te­riminin toplamı kaçtır?
A 75
B 80
C 85
D 95
Soru 3
8.Sinif-Matematik-Oruntuler-Ozdeslikler-Ve-Carpanlara-Ayirrma-Testleri-7-Optimized
Yukarıda modellenen örüntünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir?
A 4n - 4
B 4n + 8
C 4n + 4
D 4n
Soru 4
Aşağıda verilen dizilerden hangisi bir tik dizidir?
A 1,4, 9, 16, ...
B 2,4, 8, 16, ...
C 3, 9, 27, 81, ...
D 6, 11, 16, 21, …
Soru 5
Örüntünün 7. adımındaki çiçekte kaç tane yaprak vardır?
A 10
B 12
C 15
D 20
Soru 6
Örüntünün ortak farkı kaçtır
A 5
B 4
C 3
D 2
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi genel terimi 3n_1 olan dizinin terimlerinden biri değildir?
A 10
B 12
C 14
D 45
Soru 8
İlk terimi 7, ortak farkı 4 olan bir aritmetik dizi­nin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir?
A 4n+1
B 3n + 4
C 4n + 3
D 3n +3
Soru 9
İlk terimi 6, ortak farkı -3 olan aritmetik dizinin 5. terimi kaçtır?
A -5
B -6
C -4
D -3
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bir geometrik dizidir?
A 15,20,25,30...
B 10, 20, 30,40, ...
C 3, 9, 27, 81,...
D 3, 6, 9, 12, ...


1.B
2.B
3.D
4.D
5.C
6.D
7.B
8.B
9.B
10.C
8.sınıf matematik üçgenler ve örüntülermatematik üçgenler ve örüntüler,özdeşlikler ve çarpanlara ayırma testi çöz

8.Sınıf Matematik Örüntüler,Özdeşlikler Ve Çarpanlara Ayırma Testleri 1

Soru 1
8.Sinif-Matematik-Oruntuler-Ozdeslikler-Ve-Carpanlara-Ayirrma-Testleri-1-Optimized
Yukarıdaki pascal üçgeninden yararlanarak oluşturulan sayı dizisi 1, 1, 2, 3, 5, 8 dir.r> Bu dizinin 9. terimi kaçtır?
A 12
B 16
C 34
D 38
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi geometrik dizi­dir?
A 1, 3, 7, 15, …
B 16, 25, 36, ...
C 4, 7, 10, 13, …
D 2, 4, 8, 16, …….
Soru 3
8.Sinif-Matematik-Oruntuler-Ozdeslikler-Ve-Carpanlara-Ayirrma-Testleri-2-Optimized
Yukarıdaki örüntüdeki nokta sayısını ve­ren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A 3n+3
B 2n+4
C 4n+2
D 2n üzeri 2 +4
Soru 4
2202- 2092 =11 p olduğuna göre p kaçtır?
A 540
B 480
C 429
D 399
Soru 5
x-13x-30 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdaki ifadelerden hangisinin bir çar­panı değildir?
A x +4x+4
B X ÜZERİ+2X-2
C X ÜZERİ 2-225
D X ÜZERİ 2-4X
Soru 6
8.Sinif-Matematik-Oruntuler-Ozdeslikler-Ve-Carpanlara-Ayirrma-Testleri-3-Optimized
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A x + 1
B x-1
C 2
D 4
Soru 7
8.Sinif-Matematik-Oruntuler-Ozdeslikler-Ve-Carpanlara-Ayirrma-Testleri-4-Optimized
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangi­sidir?
A 2(x+1)
B x-3
C 2
D X
Soru 8
a=9572
b=9588 ise a2-2ab+b2 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir ?
A 512
B 424
C 256
D 128
Soru 9
8.Sinif-Matematik-Oruntuler-Ozdeslikler-Ve-Carpanlara-Ayirrma-Testleri-5-Optimized
ifadesinin sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A -1
B x-1
C 1
D 2x+1
Soru 10
x+y=5
x2+y2=19 ise x.y değeri nedir?
A 3
B 9
C 12
D 18


1.C
2.C
3.D
4.C
5.D
6.A
7.D
8.C
9.A
10.A
8.sınıf matematik üçgenler ve örüntülermatematik üçgenler ve örüntüler,özdeşlikler ve çarpanlara ayırma testi çöz

8.Sınıf Matematik Kareköklü Sayılar Testleri 1

Soru 1
8.Sinif-Matematik-Karekoklu-Sayilar-Testleri-1-Optimized
işleminin so­nucu kaçtır?
A 3
B 2
C 1
D 0
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A 3
B -5<-kök20<-4
C 25
D 11
Soru 3
8.Sinif-Matematik-Karekoklu-Sayilar-Testleri-2-Optimized
olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A A
B B
C A
D C
Soru 4
8.Sinif-Matematik-Karekoklu-Sayilar-Testleri-3-Optimized
işleminin so­nucu kaçtır?
A -4 kök 3
B -5 kök 3
C 4 kök 3
D -4 kök 5
Soru 5
8.Sinif-Matematik-Karekoklu-Sayilar-Testleri-4-Optimized
A 16
B 15
C 9
D 4
Soru 6
8.Sinif-Matematik-Karekoklu-Sayilar-Testleri-5-Optimized
işleminin sonucu kaçtır?
A 9
B 5
C 3
D 1
Soru 7
8.Sinif-Matematik-Karekoklu-Sayilar-Testleri-6-Optimized
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin içinde kar­şılıklı kenarları birbirine paralel olan dikdört­genler bulunmaktadır.
Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanın­dan FBGK dikdörtgeninin alanını çıkarır­sak aşağıdaki değerlerden hangisine ula­şırız?
A 7kök 6
B 5 kök 5
C 4kök 3
D 2kök 2
Soru 8
Sayı doğrusu üzerinde kök47 sayısına kar­şılık gelen nokta, aşağıdakilerden hangi­sinin karşılık geldiği noktaya en yakındır?
A 4 kök 3
B 7
C 5
D 5 kök 4
Soru 9
8.Sinif-Matematik-Karekoklu-Sayilar-Testleri-7-Optimized
Yukarıdaki dik üçgen ile karenin alanları birbirine eşit olduğuna göre karenin çev­resi kaç birimdir?
A 2
B 4 kök 8
C 8 kök 2
D 2


1.B
2.C
3.B
4.A
5.C
6.D
7.A
8.A
9.C
8.sınıf matematik kareköklü sayılar testi çöz8.sınıf matematik kareköklü sayılar testlerimatematik kareköklü sayılar testi çöz
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner