8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 95 ile sayfa 105 arası cevapları

t Kare dik piramit şeklindeki bir cam şişenin içindeki parfümün 50 mL'si kullanılıyor. Şişenin tabanının bir kenar uzunluğu 8 cm ve yüksekliği 9 cm'dir. Şişenin içinde kalan parfüm miktarını bulunuz. 142 ml_
p Bir tanesinin yarıçapı 8 cm, yüksekliği 12 cm olan eş iki koniden oluşan bir kum saati tasarlanıyor.

Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 84 ile sayfa 94 arası cevapları

Tabanının yançap uzunluğu 7 cm, yüksekliği 13 cm olan bir dik silindir ekseninden geçen bir düzlemle kesiliyor. Oluşan ara kesit alanı kaç santimetrekare olur? 182 cm2
Şekilde verilen küre, üç ayn yerinden 3 düzlemle kesiliyor. Oluşan ara kesit alanlarının toplamları kaç santimetrekare olur? 315 cm2

Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 66 ile sayfa 83 arası cevapları

Bir veri grubundaki verilerin değeri 1 artınldığında standart sapma değişir mi? Nedenini açıklayınız.
Aritmetik ortalama değişir, fakat aritmetik ortalama ile verilenler arasındaki farklar değişmez. Bilgisiyle standart sapma değişmez.

Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 48 ile sayfa 65 arası cevapları

Ali ve Ayşe birbirlerine 150 m uzaklıkta duruyorlar ve Ali uçurtma uçuruyor. Uçurtmanın ipi 170 m'dir. Yandaki şekle göre, Ali'nin elinin yerden yüksekliği Ayşe'nin boyuna eşittir. Ayşe ile uçurtma arasındaki uzaklık kaç metredir?

Salı

8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 38 ile sayfa 47 arası cevapları

Yanda verilen üçgende x'in alabileceği üç farklı değer yazınız. Bir üçgenin çevre uzunluğu 12 cm ise üçgenin kenar uzunluklarının tam sayı değerleri hangi sayılar olabilir? Yanda verilen KÜM 'ninde IKLI = IKMI = 7 cm ve İLMİ < IKLI olduğuna göre üçgenin çevre uzunluğunun en büyük tam sayı değeri kaçtır?
Şekildeki ABC'nln çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Kaan'ın evinin okuluna 
uzaklığı 1,2 km, okulun alışveriş merkezine uzaklığı 2,5 km'dir. Kaan'ın evi ile alışveriş merkezi arasındaki mesafe hangi tam sayılar olabilir?  Aralarındaki uzaklık 1 m olacak şekilde çitler kullanılarak üçgen şeklindeki bir bahçenin etrafı çitlerle çevrilmek İsteniyor.

8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 30 ile sayfa 36 arası cevapları

Aşağıda verilen ifadelerden özdeşlik olanları belirleyiniz. Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini özdeşliklerden yararlanarak bulunuz. (3x - 2)2 = Ax2 + 4 - Bx ifadesinin bir özdeşlik olabilmesi için A ve B yerine hangi 
sayılar gelmelidir. (A = 9 , B = 12] Aşağıdakilerden hangisi {6x - 5)2 ifadesine özdeştir7 992 - 89^ = 40 • A eşitliği veriliyor. Özdeşliklerden yararlanarak A sayısının değerini bulunuz. 211 • 239 çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Dikdörtgensel bölge şeklindeki bir salonun çevre uzunluğu 18 m'dir. Bu salonun alanı 20 m2 olduğuna göre, salonun kenar uzunluklarının kareleri toplamı kaç olur? 41 Ardışık iki pozitif tam sayının karelerinin farkı 29'dur. Bu sayıların toplamlan kaçtır? 

8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 22 ile sayfa 29 arası cevapları

Kareköklü Sayılar, Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Aşağıdaki işlemleri yapınız. sayısının değeri hangi iki tam sayı arasındadır? A) 5 ile 6 B) 6 ile 7 @7 ile 8 D) 8 ile S Aşağıdaki sayılardan hangisi 
sayı doğrusunda /TT sayısına en yakındır? sayısının sayı doğrusundaki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Yanda verilen üçgenin çevre uzunluğunu bulunuz. Elinizde alanı 1 br2 olan kare şeklinde 15 adet karo olduğunu düşününüz. Buna göre; a) Karolara en az kaç adet karo ekleyerek bir kare oluşturulabilirsiniz? 1 adet b) Karolardan en az kaç adet karo çıkararak bir kare oluşturulabilirsiniz? 6 adet
-16 sayısının karekök değerinin olup olmadığını nedenleri ile açıklayınız,

Cuma

8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 11 ile sayfa 20 arası cevapları

Yandaki tabloya göre bir zarın art arda iki defa havaya atılması deneyinde zarların üst yüzüne gelen sayılann toplamının 6'dan büyük olma olayının teorik olasılığını bulunuz.
Hedefe ok atma oyununda tam merkezden vurma olasılığı hesaplanmak isteniyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. Deneydeki örnek uzay eş olasılıklı değildir. II. Çok sayıda oyuncu üzerinde deneme yapılarak deneysel olasılık hesaplanmaktadır. III. Tam hedeften vurma olasılığı vurmama olasılığından küçüktür. A) II B) I, II C) II ve III       ©I, II ve III Aşağıdakilerden hangisi bir öznel olasılık ifadesidir? A) Mehmet, 6 tanesi kız öğrenci olan 10 kişilik bir korodan seçilecek solistin erkek öğrenci olması olasılığının %40 olduğunu söylüyor.

8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 2 ile sayfa 10 arası cevapları

P köşesinin koordinatları (3,-5) olan PRS'niny eksenine göre yansıması olan PRS nin P noktasının koordinatlarını bulunuz. _g) Koordinat düzleminde A{-2,9) noktası orijin etrafında 270° döndürüldüğünde
 hangi noktaya karşılık gelir? (-9,-2) G köşesinin koordinatlan G(-8,9) olan EFGH yamuğunun orijin etrafında 360° döndürülmesi ile elde edilen E F'G' H' yamuğunun G köşesinin koordinatlarını bulunuz. Orijin etrafında 360° lik dönmelerde şekillerin koordinatlan değişmediğinden G'(-8,9) olur. Koordinat düzleminde çizilen bir ABC "nin orijin etrafında 180° döndürülmesi ile A B C elde ediliyor. A B'C'nin köşe noktalarının koordinatlan A (-4,-1), B'(-1 ,-2) ve C'(-5,-3) olduğuna göre ABC'nin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz. 
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner