8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 214 ile sayfa 251 arası cevapları

Bir dik koni tepe noktasından geçmeyen ve tabana parelel olmayan bir düzlemle kesiliyor. Oluşan geometrik cisimler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Oluşan cisimlerin yüzey alanlarının toplamı dik koninin yüzey alanına eşittir.
B) Parçalardan biri dik konidir.

Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 162 ile sayfa 209 arası cevapları

 a ve b birer doğal sayı olmak üzere a2 -b2 =11 olduğuna göre a • b çarpımının sonucu kaçtır?
i Bir otobüsteki yolcular koltuklara 3'erli oturduklarında 4 koltuk boş kalıyor. Yolcular koltuklara 2'şerli oturduklarında ise 3 kişi ayakta kalıyor. Buna göre otobüste kaç yolcu vardır?

Salı

8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı sayfa 112 ile sayfa 156 arası cevapları

Atatürk'ün matematik alanında yaptığı çalışmaları ve bu çalışmaların önemini anlatan bir paragraf yazınız.
Yanda verilen PRS nin çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Kenar uzunlukları birbirinden farklı ve birer tam sayı olan bir üçgen oluşturulmak isteniyor. Üçgenin çevre uzunluğu 14 br olacağına göre bu üçgen kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Kollarının uzunlukları 12 cm ve 13 cm olan bir 
pergelle çlzllebllecek yarıçapı bir tam sayı olan en büyük dairenin alanını hesaplayınız. (pi'yi 3 alınız.)
Kenar uzunlukları IABI = 6 cm, IBCI = 5 cm ve IACI = 9 cm olan üçgeni pergel ve cetvel kullanarak çiziniz.

8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı sayfa 55 ile sayfa 104 arası cevapları

Gerçek sayılar kümesi: R İrrasyonel sayılar kümesi: I Rasyonel sayılar kümesi: Q Tam sayılar kümesi: Z
Doğal sayılar kümesi: N ile gösterildiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur ? I. Q U I = R II. (N
U Z) D Q = Z III. R\I = Z Aşağıdakllerden hangisi İrrasyonel sayı değildir ? "p ve q iki farklı irrasyonel sayı 
olmasına rağmen p.q rasyonel sayı olabilir." Yukarıdaki İfade doğru ya da yanlış mıdır? Örneklerle açıklayınız. 1,2 ve 1,25 sayıları arasında bir rasyonel, bir de irrasyonel sayıyı hesap makinesi kullanarak yazınız. Aşağıda verilen İfadelere uygun olan matematik cümlelerini yazınız.

Cuma

8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı sayfa 37 ile sayfa 46 arası cevapları

Yandaki tablo İki zarın aynı anda havaya atılması deneyinin çıktılarını göstermektedir. Tabloya göre iki zar aynı anda havaya atıldığında zarlann üst yüzüne gelen sayılann birbirinden farklı olmasının teorik olasılığını 
bulunuz. Bir hastaneye gelen İlk 100 hastanın yaşlarını not eden görevli yandaki tabloyu oluşturuyor. Hastaneye gelen 101. kişinin 21 - 30 yaş arası olmasının deneysel olasılığını bulunuz. I. Türk Millî Takımı İngiltere Millî Takımını futbol maçında %90 olaslıkla yener. II. 1 'den 20'ye kadar numaralandırılmış eş topların bulunduğu torbadan çekilen top torbaya geri atılmak koşuluyla art anda çekilen 1000 toptan 250'sinde çift sayı yazmaktadır. Bu deneyde rastgele çekilen topun çift sayı gelme olasılığı %25'tir.
III. Hava çok güneşliyken yağmurun yağma olasılığı % 0'dır. Yukarıdaki olasılıklardan hangisi veya hangileri öznel olasılıktır ? Bir zar üst üste 3 defa atılıyor. Her atışta zarın üst yüzünde gelen sayının asal sayı olma olasığı kaçtır ? Bir okulun 8A ve 8B sınıflarından birer öğrenci temsilcisi seçilecektir. 8A sınıfındaki kız öğrencilerin sayısı tüm sınıfın %55'i, 8B sınıfındaki erkek öğrencilerin sayısı ise tüm sınıfın %40'ı kadardır. Seçilecek 2 öğrenciden ilkinin 8A sınıfından bir erkek öğrenci, İkincisinin 8B sınıfından bir kız öğrenci olma olasılığı yüzde kaçtır ?
Bir oyunu kazanma olasılığınız %40 İse bu oyunu 2 kez oynadığınızda birinde kazanıp diğerinde kaybetme olasılığınız nedir?
12 kişilik bir gruptan rastgele seçilen 2 kişinin de kadın olma olasılığı ^3- 'dir. Buna göre grupta kaç erkek olduğunu bulunuz.
. Fatih Bey çantasının 4 haneli şifresini unutuyor. Fatih Bey'in kızı Nazlı, şifrenin tahminen 1234 olduğunu söylüyor. Nazlînın şifreyi doğru tahmin etme olasılığını bulunuz. .
Yandaki çember üzerinde 9 tane nokta işaretlenmiştir.
a) Uç noktaları bu noktalardan herhangi ikisi olan kaç tane doğru parçası çizilebilir?
b) Köşe noktaları bu noktalardan herhangi üçü olan kaç tane üçgen çizilebilir?
Bir düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan 10 noktadan en çok kaç doğru geçer?
7 kenarlı bir çokgenin kaç tane köşegeni olduğunu bulunuz.
Yandaki üçgen üzerinde bulunan D,E,F,G,H,I noktalarını kullanarak kaç farklı üçgen çizilebilir?
^----B
Aşağıdaki ifadeleri hesaplamak için permütasyon mu yoksa kombinasyon mu kullanılacağını belirtiniz.
a) 20 kişilik bir sınıftan törene katılmak üzere rastgele 3 öğrencinin kaç farklı şekilde belirlenebileceği.........................
b) 20 kişilik bir sınıftan rastgele 4 öğrencinin bir sıraya kaç farklı şekilde oturabileceği
c) 4'ten büyük rakamlar kullanılarak 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılabileceği.................
Sadece evli çiftlerin katıldığı bir toplantıda toplam 400 kişi vardır. Toplantıya katılanlardan rastgele seçilen iki kişinin karı - koca olma olasılığını bulunuz.
Güneş ışınları yaklaşık 8 dakikada Dünya'ya ulaşıyor. Işınların 1 saniyede 3 x105 km yol aldığını düşünerek Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığını bulunuz ve bilimsel gösterimle yazınız.
0,234 x 10a sayısında, a en az kaç olmalıdır ki sayının değeri 1000'den büyük olsun?
Bir sirkte 6 at ve 5 fil vardır. Yapılacak olan bir gösteri için sırasıyla 2 hayvan seçilecektir. Rastgele yapılacak bu seçimde;
a) İlk hayvanın at, İkincisinin fil olması olasılığı kaçtır ?
b) Seçilecek hayvanlar arasında en az 1 filin olması olasılığı kaçtır ?
c) Seçilen ikinci hayvanın da at olması olasılığı kaçtır ?
Bir torbada eş büyüklükte 3 sarı, 4 yeşil, 6 mavi top vardır. Torbadan alınan toplar yerine konmamak şartıyla 1. topun yeşil, 2. topun mavi, 3. topun sarı olma olasılığı kaçtır ?
Bir kutuda birbirine eş büyüklükte yeşil, pembe ve sarı bilyeler vardır. Kutudan rastgele
1 8
alınan bir bilyenin yeşil renkli olma olasılığı —, pembe renkli olma olasığı -^'dir. Kutuda 12 tane sarı renkli bilye olduğuna göre tüm bilyelerin sayısı kaçtır?
Bir sınıftaki 9 öğrenciden bazısı matematik, bazısı Türkçe dersinden ve bazısı da her iki dersten ödev almışlardır. Matematik dersinden proje ödevi alan 5 öğrenci olduğuna göre, sınıftan rastgele seçilen 2 öğrencinin her iki dersten ödev almış olma olasılığı kaçtır?
n kenarlı bir çokgenin köşegen sayısını gösteren İfade aşağıdakilerden hangisidir? A)C(n,2) B)C(n,2)-2 C) C(n,2) - n D) C(n,2) + n
Gösterimde bulunan 9 film ve 3 tiyatro oyunu arasından 2 film ve 1 tiyatro oyununu izlemek isteyen biri bu seçimi kaç farklı şekilde yapabilir?
3 öğretmen ve 12 öğrencinin görevli olduğu gezi kulübünden düzenlenecek bir gezi için 1 öğretmen ve 5 öğrenci seçilecektir. Bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir?
Atletizm yarışmalarına katılmak isteyen 12 öğrenci arasından kura ile 8 kişi seçilecektir. Yarışa katılanlar arasından yarışmanın sonunda ilk 3'e girenler kaç değişik şekilde belirlenebilir?
2,9,6,5,1 rakamlarından her biri bir kez kullanılmak şartıyla 3 basamaklı kaç tane sayı yazılabilir?

8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı sayfa 11 ile sayfa 26 arası cevapları

1 Aşağıda verilen İfadelerde doğru olanlann başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.
(....) Bir şeklin ötelenip yansıtılması ile yansıtılıp ötelenmesi aynı sonucu verir.
(....) Koordinat düzleminde herhangi bir bölgede bulunan bir şekil orijin etrafında 180°
döndürüldüğünde oluşan yeni şekil ilk şekil ile çakışır. (....) Bir şeklin yansıma veya öteleme altındaki görüntüsü ilk şeklin eşidir. (....) Köşe noktalan verilen bir çokgen orijin etrafında 360° döndürülürse köşe noktalarının koordinatları değişmez. 2^ Köşe noktalarının koordinatları A(3,1), B(7,4), C(-1,8), D(2,-5) olan ABCD dörtgeninin x eksenine göre yansıması olan A'B'C'D' dörtgenin C köşesinin koordinatları C'(a.b) İse a + b değerinin kaç olduğunu bulunuz. 
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner