8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Salı

8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

EVREN YAYINLARI  YILDIRIM  MEB YAY   ENDERUN YAY                
BİSİKLET YAY(ADA YAYIN)

Türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.
Ekstra Bilgi:
Karadeniz’de  Balık Nesli Azalıyor
Karadeniz'de kirlilik nedeniyle 40 yıl önce  ticari olarak  avlanabilen 23 balık türünden  bugün ancak  birkaçı avlanabilmektedir. 8350 km  kıyı şeridine sahip Karadeniz'in flora ve faunası evsel ve endüstriyel kirlenme nedeniyle her geçen  gün fakirleşiyor. Çevre ülkelerin  kanalizasyon atıkları ile Tuna,   Dinyeper Don  ve  Kuban   gibi  nehirlerin   endüstri   atıkları bölgenin   ekosisteminde   geri dönülmesi zor etkiler bırakıyor.
Kirlenme nedeniyle Karadeniz'de  ‘hipoksia’ adı verilen oksijensiz alanlar da rekli artış göster- mektedir. Sadece son on yılda bu artış on kata ulaştı. Karadeniz'de  tüm  bu olumsuzlukların yanın- da denizin  altında oluşan hidrojensülfür ve bazı canlıların ölerek deniz dibine çökmesi ile meydana gelen çürümenin neden  olduğu  metan gazı da ciddi tehlike  yaratıyor.
Atıklar, canlılar üzerinde  geri dönülmez etkiler bırakıyor. Bu durumun Karadeniz ekosisteminde meydana getirdiği olumsuz etki, ticari balıkçılık alanında kendini  göstermiştir. Uskumru balığı kay- bolmuş,  lüfer,  palamut, hamsi  ve  çaça  azalmış,  kofana  ve  torik  yok  olma  noktasına  gelmiştir. Hamsi balığının stoğu, boyu ve ağırlığı da azalmıştır. Karadeniz’de havyarı ile tanınan ve nehir ağızların- da yaşayan Mersin balığı ile pisi balığının nesli tehlike  altına girmiştir.”
Basından

GERI DÖNÜŞÜM
Günümüzde  ketimin  neden  olduğu  atıklar önemli  sorun  olmaya  devam  etmektedir.  Kullanılıp atılan maddelerin  artması ile dünyamız yavaş yavaş kirletilmektedir. Ağaçların kesilmesi,  doğal  kay- nakların  kirletilmesi, mevsimlerin düzeninin bozulması, küresel ısınmanın başlamasıyla meydana gelebilecek  çevre kirliliği sorununun çözümlenmesinde insan  faktörünün  birinci derecede etkin role sahip olması gerekir.
Doğal   kaynaklar   sınırsız   değildir,  dikkatlice  kullanılmadığı   takdirde   bir  gün   bu   kaynakların keneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önleme,  hayat standartlarını yükseltme çabaları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören gelişmiş ülkeler, atıkların geri kazınılması ve tekrar kullanılması için yön- temler  aramış, bulmuş  ve bu yöntemleri  geliştirmiştir. Avrupa Birliği (AB) üye ülkelere atıkların geri kazanılması  şartı getirmiştir.
Kalkınma çabası içerisinde  olan  ülkelerin de  doğal  kaynaklarından uzun  vadede  ve maksimum düzeyde  faydalanabilmeleri  için atık israfına son  vermeleri,  ekonomik  değere  sahip  maddeleri  geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini araştırmaları gerekmektedir.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner