8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calısma kitabi cevaplari


71 81 91 101 111 121 131
72 82 92 102 112 122 132
73 83 93 103 113 123 133
74 84 94 104 114 124 134
75 85 95 105 115 125 135
76 86 96 106 116 126 136
77 87 97 107 117 127 137
78 88 98 108 118 128 138
79 89 99 109 119 129 139
80 90 100 110 120 130 140
1112131415161
2122232425262
3132333435363
4142434445464
5152535455565
6162636465666
7172737475767
8182838485868
9192939495969
10203040506070Pazartesi

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 117 sayfa 118 cevabi

Hava 

tahminlerinin insan yaşamına ne gibi etkileri olduğunu araştırınız. Araştırma sonuçlarını aşağıdaki bölüme yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Meteorolojinin görevlerini araştırarak elde ettiğiniz bilgileri aşağıdaki bölüme yazınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Araştırma Yapalım
Meteoroloji uzmanı (meteorolog) nasıl olunur? Ülkemizde meteorolog yetiştiren okullar hangileridir? Araştırarak aşağıdaki bölüme yazınız.

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 115 sayfa 116 cevabi

Aşağıdaki 

ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
sıcaklık rüzgâr eğik çiy erozyon kasırga
1. Yeıyüzünde yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru oluşan hava hareketine
rüzgâr adı verilir.
2. Sıcak iklim kuşağında ani basınç farklılığından kaynaklanan şiddetli rüzgârlara kasır9°
adı verilir.
3. Havadaki su buharının soğuk cisimler üzerinde su damlacakları biçiminde yoğunlaşması sonucunda ,...çiğ.... adı verilen yağışlar oluşur.
4. Hava olayları s|cakl|k farklılığından kaynaklanır.
5. Mevsimler arasındaki sıcaklık farklılığı yerin dönme ekseninin yörünge düzlemine eğlk
olmasından kaynaklanır.
6. T oprağın, su ve rüzgâr gibi hava olaylarının etkisiyle aşınması ve taşınması olayına .erozYon. adı verilir.8.12.) Geçmişin İklim Özellikleri
Çevrenizdeki yaşlı insanlardan, bulunduğunuz yerin eski yıllardaki iklim özellikleri hakkında bilgi alınız. İklim özelliklerinde ne gibi değişiklikler oluştuğunu ve bu değişimlerin neden kaynaklanmış olabileceği hakkında bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz bilgileri aşağıdaki bölüme yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bölgemizin İklim Özellikleri
Yaşadığınız ilin içinde bulunduğu coğrafi bölgenin iklim özelliklerini araştırarak elde ettiğiniz bilgileri aşağıdaki bölüme yazınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 113 sayfa 114 cevabi

Aşağıdaki 

dünya haritasını inceleyerek büyük levhaları ve deprem riski taşıyan bölgeleri harita üzerinde renkli kalemle çizerek gösteriniz.
Kompozisyon Yazalım
Depremden korunmak için neler yapılabileceğini anlatan kısa bir kompozisyon yazınız.
Bulunduğunuz yerin hava durumunu bir hafta süreyle gözlemleyiniz. Her gün aynı saatlerde hava sıcaklığını ve hava basıncım ölçerek aşağıdaki tabloya kaydediniz.

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 111 sayfa 112 cevabi

Dünya'mızın 

nasıl oluştuğu ile ilgili olarak en çok kabul gören görüşler ve bu görüşleri savunanların varsayımları hakkında bilgi veren bir kompozisyon yazınız.
Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
tektonik levha tsunami şiddet sismolog öncü
1. Yer kabuğunun üst katmanlarında parçalar hâlinde olan hareketli tabakalara .. |evha... adı verilir.
2. Büyük bir depremden kısa süre önce meydana gelen küçük depremlere Öncü...deprem
denir.
3. Depremlerin, canlıların üzerindeki etkileri ve oluşturdukları hasarın büyüklüğü gibi özellikleri ...şiddet... olarak adlandırılır.
4. Deprem konusu ile uğraşan bilim insanlarına .. sismolog adı verilir.
5. Levha hareketlerinin neden olduğu depremlere ....tektonik.... deprem denir.
6. Merkezi açık deniz dibinde bulunan depremlerden sonra oluşan dev dalgalara ...tsunamı.... adı verilir.

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 108 sayfa 110 cevabi

Ailenize 

gelen en son elektrik faturasını inceleyerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Kullanılan elektrik enerjisi miktarı ne kadardır?.
2. Elektrik enerjisinin birim fiyatı ne kadardır?
3. Faturada belirtilen enerji hangi tarihler arasında ve kaç günde harcanmıştır?
4. Ödenmesi gereken para tutarı ne kadardır?
Kompozisyon Yazalım
Ev ve iş yerlerinde harcanan elektrik enerjisinden tasarruf sağlayabilmek için neler yapmak gerektiğini anlatan bir kompoisyon yazınız.
ı. Dünyanın şekli neye benzer?
2. Dünya’nın görünür katmanları nelerdir?
3. Dünya’nın hareketleri nelerdir?
4. Gece ve gündüz nasıl oluşur?
5. Yer kabuğunu oluşturan kayaç çeşitleri nelerdir?
6. Erozyon nedir? Topraklar erozyondan nasıl korunabilir?

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 105 sayfa 106 cevabi

Evinizde 

kullanılan elektrikli araçların listesini yapınız. Her aracın gücünü, üzerindeki etiketten okuyup tespit ediniz. Araçların şekillerini çizerek güç değerlerini altlarına yazınız.
1. Gücü 100 W olan bir ampul 24 saat süreyle yanarsa ne kadar elektrik enerjisi harcar? Hesaplayınız.
Çözüm

Güç = 100 W = 0,1 kw Enerji = Güç x Zaman Enerji = 0,1 kw W x 24 saat Enerji = 2400 J Enerji = 2,4 kw-saat

2. Gücü 1600 W olan bir elektrikli matkap 5 saat çalıştırılırsa kaç kilowatt-saat elektrik enerjisi harcar? Hesaplayınız.
Çözüm

Enerji = Güç x Zaman Enerji = 1,6 kW x 5 saat Enerji = 8 kW-saat

3. 6 saat çalıştırıldığında 4,8 kWh elektrik enerjisi harcayan elektrikli aracın gücünün kaç watt olduğunu hesaplayınız.

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 103 sayfa 104 cevabi

Bir veya birkaç 

adet pille çalışabilen bir ısıtıcı modeli tasarlayınız. Tasarladığınız aracın şemasını aşağıdaki bölüme çiziniz. Modelinizi sınıfta arkadaşlarınıza tanıtınız.
Elektrik devrelerinde ve elektrikli araçlarda kullanılan sigorta çeşitleri, kullanıldıkları yerler ve sigortaların güvenlik açısından yararları hakkında bilgi veren bir kompozisyon yazınız.

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 100 sayfa 101 cevabi

ELEKTRİK  

ENERJİSİNİN
Akım Geçen Tel Isınır
ISIYA VE IŞIĞA DÖNÜŞÜMÜ
Ders kitabının 238. sayfasında yer alan “Akım Geçen Tel Isınır” etkinliğinin sonuç bölümündeki
soruların cevaplarını aşağıya yazınız.
Elektrik Enerjisinin Isı Enerjisine Dönüşümü
Evinizde ve çevrenizde hangi araçların elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmek için kullanıldığını araştırınız. Dergi veya kataloglardan bu araçlara ait resimler bulunuz. Bu resimleri aşağıdaki 2.bölüme düzgün şekilde yapıştırınız. Bu araçlarla ilgili bilgiyi noktalı yerlere yazınız.
Mıknatıs, bobin, iletken teller ve uygun araç gereçlerle elektrik üretebilecek bir araç tasarlayınız.

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 98 sayfa 99 cevabi

a. Çanının 

titreşmesi ile ses çıkaran bir kapı b. Bir elektrik motorunun yapısını inceleye-zilinin yapısını inceleyiniz. Siz de basit bir zil mo- rek bir motor tasarlayınız. Tasarladığınız elektrik deli tasarlayınız. Tasarladığınız zile ait şemayı motoruna ait şemayı aşağıdaki bölüme çiziniz. aşağıdaki bölüme çiziniz.
Elektrik Akımı Oluşturalım

Ders kitabının 234. sayfasında yer alan “Elektrik Akımı Oluşturalım’’ etkinliğinin sonuç bölümündeki soruların cevaplarını aşağıya yazınız.
Araştırma Yapalım
Bazı bisikletlerin farı pille çalıştığı hâlde bazı bisikletlerde far pil kullanılmadan yanar. Bisiklet farının pil gerektirmeden nasıl yandığını araştırıp farın yanmasını sağlayan aracın yapısını inceleyiniz. Bu aracın yapısı ve çalışması ile ilgili bilgileri aşağıdaki bölüme yazınız.
Ders kitabınızın 236. sayfasında yer alan araştırma sonuçlarını aşağıdaki bölüme yazınız.

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 96 sayfa 97 cevabi

Elektrik 

Akımı ve Mıknatıs
Ders kitabının 228. sayfasında yer alan “Elektrik Akımı ve Mıknatıs” etkinliğinin sonuç bölümündeki soruların cevaplarını aşağıya yazınız.
Elektromıknatısın Kutupları
Ders kitabının 229. sayfasında yer alan “Elektromıknatısın Kutupları” etkinliğinin sonuç bölümündeki soruların cevaplarını aşağıya yazınız.
Araç Tasarlayalım
Bir elektromıknatıs tasarlayınız. Tasarladığınız elekromıknatısın şemasını aşağıdaki bölüme çiziniz.
Aşağıdaki elektrik devresinde kullanılan demir çubuğun mıknatıs özelliği kazanmasını sağlamak için uygun devre şemasını çizip mıknatısın kutuplarını “N” “S” şeklinde yazınız.
 Manyetik Etkinin Büyüklüğü
Ders kitabının 230. sayfasında yer alan “Manyetik Etkinin Büyüklüğü” etkinliğinin sonuç bölümündeki soruların cevaplarını aşağıya yazınız.
Elektrik Motoru
Ders kitabının 233. sayfasında yer alan “Elektrik Motoru” etkinliğinin sonuç bölümündeki soru-

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 94 sayfa 95 cevabi

Bunları 

Hatırlıyor musunuz?
Aşağıdaki soruların yanıtlarım ilgili bölümlere yazınız.
1. Cisimler nasıl elektriklenebilir?
2. Elektroskop ne işe yarar?
3. Mıknatıs nedir? Kaç çeşit mıknatıs vardır?
4. Günlük hayatta mıknatıs nerelerde kullanılır?
Mıknatıs
Mıknatıs, mıknatıs çeşitleri ve mıknatısların özellikleri ile ilgili bilgileri içeren bir kompozisyon yazınız.

Çarşamba

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 91 cevabi

Yapılandırılmış Grid

Aşağıdaki numaralandırılmış kutucuklarda bazı enerji kaynakları verilmiştir. Kutucukların numaralarını
kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1Petrol 2Biyomas 3 Rüzgâr 4 Güneş 5 Su  6 Jeotermal 7  Taş kömürü 8  Dalga 9  Doğal gaz
1. Hangi kutucuklarda yenilenemez enerji kaynakları bulunmaktadır?
..............................................................................................................................................
2. Hangi kutucuklarda yenilenebilir enerji kaynakları bulunmaktadır?
..............................................................................................................................................
3. Hangi kutucukta bitkisel ve hayvansal ürünlerden elde edilen enerji bulunmaktadır?
..............................................................................................................................................
6.16 Yenilenebilir Enerji
Ülkemizde yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi toplayınız. Edindiğiniz
bilgileri aşağıdaki satırlara yazarak sınıfta arakadaşlarınızla paylaşınız.

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 87 cevabi

Madde Döngüsünü Gösterelim

Doğadaki oksijen döngüsünü basit resim veya şekillerle gösteriniz.
6.10. Hangi Maddelerin Döngüsü Sağlanır?
Birbiriyle ilişkili olan fotosentez ve solunum olayları doğadaki hangi maddelerin döngüsüne
katkı sağlar? Aşağıdaki bölüme yazarak açıklayınız.
....................................................................................................................................................
AçıklamaCam, yeniden kullanılabilir bir maddedir. Kullanılmış
cam parçalarından tekrar cam imal edilmesi sıfırdan
cam üretimine göre çok daha az enerji gerektirir.
Genellikle renksiz camdan renksiz, renkli camdan
renkli cam ürünleri üretilir. Bu nedenle renkli ve renksiz
camları ayrı geri dönüşüm kaplarına atmalıyız. Ayrıca
cam şişe, kavanoz vb. gibi ürünleri geri dönüşüm kaplarına
atarken kapaklarını da çıkarmalıyız.

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 86 cevabi

Eşleştirme Yapalım

Aşağıda verilen ifadelerin önünde bulunan rakamları, ilgili terimlerin önündeki alanlara yazınız.
Üretici canlı
Fotosentez olayının gerçekleşebilmesi için
atmosferden alınan gaz.
1
Fotosentez olayı sonucunda açığa çıkan
madde.
Tüketici canlı 7
Kendi besinlerini sentezleyebilen canlılara
verilen ad.
Klorofil 2
Oksijenli solunum 8 Hücrede kullanılan enerji.
Fotosentez için topraktan kökler yardımı ile
alınan madde.
Oksijen 3
Mitokondri 9 Bitkide güneş ışığını soğuran kısım.
Fotosentez sonucunda üretilip atmosfere
verilen gaz.
Basit şeker 4
Besinlerin oksijen yardımıyla yakılarak enerji
elde edilmesi olayı.
Oksijensiz solunum 10
Hücre içi solunumu gerçekleştiren organelin
adı.
Su 5
Üzüm suyunda bulunan basit şekerlerden
bakterilerin enerji açığa çıkarması olayı.
Mayalanma 11
Besin sentezleyemeyen, hazır besinlerle
beslenebilen canlılar.
Karbondioksit 6
Besinlerden oksijen kullanılmadan enerji
elde edilmesi olayı.

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 85 cevabi

Şekli Okuyalım

Aşağıdaki resimde fotosentez olayı ve madde döngüsü anlatılmıştır. Resmi inceleyerek okların
üstündeki rakamların ifade ettiği olayları karşılarına yazınız.
Bitki ve hayvanlar havadaki azotu doğrudan kullanamazlar. Bitkiler azotu topraktan, hayvanlar
ise bitkisel besinlerden alırlar. Havadaki azotun toprağa bağlanması iki şekilde gerçekleşir.
Yıldırım ve şimşek gibi hava olayları sırasında havadaki azot su ile birleşip toprağa bağlanır.
Ayrıca toprakta bulunan azot bağlayıcı bakteriler havanın serbest azotunu toprağa bağlayabilir.

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 84 cevabi

Bitkiler Ne Zaman Solunum Yapar?

Ders kitabının 205. sayfasında yer alan “Bitkiler Ne Zaman Solunum Yapar?” etkinliğinin sonuç
bölümündeki soruların cevaplarını aşağıya yazınız.
6.5. Balon Neden Şişti?
Ders kitabının 206. sayfasında yer alan “Balon Neden Şişti?” etkinliğinin sonuç bölümündeki
soruların cevaplarını aşağıya yazınız.
6.6. Eşleştirme Yapalım
Aşağıdaki “FOTOSENTEZ” ve “SOLUNUM” sözcükleriyle ilişkili oldukları cümleleri eşleştiriniz.
FOTOSENTEZ
SOLUNUM
Basit şeker ve oksijen oluşturur.
Gündüz veya ışıklı ortamlarda gerçekleşir.
Bitkiler, algler ve bazı bakteriler yapar.
Tüm canlılar yapar.
Gece ve gündüz sürekli gerçekleşir.
Besin sentezleme olayıdır.
Besinler yakılarak enerji elde edilir

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 83 cevabi

Yapılandırılmış Grid

Aşağıda numaralandırılmış kutucuklarda ekosistemde yer alan bazı canlı isimleri verilmiştir. Kutucuk
numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1
Su yosunu (alg)
2
Ot
3
Palamut balığı
4
Bakteri
5
Hamsi balığı
6
Tavşan
7
Kertenkele
8
Aslan
9
Fok
10
Çekirge
11
Küf mantarı
12
Atmaca
1. Kutucukların hangisinde/hangilerinde üretici canlı/canlılar yer almıştır?
...............................................................................................................................................
2. Kutucukların hangisinde/hangilerinde tüketici canlı/canlılar yer almıştır?
...............................................................................................................................................
3. Kutucukların hangisinde/hangilerinde ayrıştırıcı canlı/canlılar yer almıştır?
...............................................................................................................................................
4. Su ortamındaki bir besin zincirinde yer alan canlılar hangi kutucuklarda bulunuyor?
...............................................................................................................................................
5. Kara ortamındaki bir besin zincirinde yer alan canlılar hangi kutucuklarda bulunuyor?
...............................................................................................................................................
6.3. Fotosentez ve Işık
Ders kitabının 203. sayfasında yer alan “Fotosentez ve Işık” etkinliğinin sonuç bölümündeki soruların
cevaplarını aşağıya yazınız.

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 81 cevabi

Bunları Hatırlıyor musunuz?

Aşağıdaki soruların yanıtlarını ilgili bölümlere yazınız.
1. Ekosistem nedir?
2. Besin zinciri nedir? Besin zincirinin ilk halkasını hangi canlılar oluşturur?
3. Besin ağı nedir?
............................................

yildirim yayinlari 8.sinif fen ve teknoloji calisma kitabi sayfa 79 cevabi

Grafiği Yorumlayalım

Aşağıda katı bir maddenin ısıtılmasına ait sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir. Grafikten yararlanarak
soruları cevaplayınız.
1. 1 numaralı bölgede madde hangi hâldedir?
..............................................................................................................................................
2. 2. numaralı bölgede madde hangi hâldedir?
..............................................................................................................................................
3. Maddenin erime noktası kaç °C’tur?
..............................................................................................................................................
4. Maddenin kaynama noktası kaç °C’tur?
..............................................................................................................................................
5. Hangi bölgelerde sıcaklık artışı olmuştur?
..............................................................................................................................................
6. Hangi bölgelerde hâl değişimi olmuştur?
..............................................................................................................................................
Katı hâlde
Katı-sıvı karışımı
40°C
120°C
1 ve 3 numaralı bölgelerde
2 ve 4 numaralı bölgelerde
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner