8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Çarşamba

Yıldırım yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 162 ile sayfa 171 arası cevapları

1. Bir şey veya kişi için çok üzülmek. 5. Birdenbire, istemeden görmek.
2. Neşesi kalmamak. 6. Unutmamak.
3. Korktuğu başına gelmek. 7. Korkudan ayakta duramayacak duruma

4. Hatırlamak, anımsamak. 

Yıldırım yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 172 ile sayfa 181 arası cevapları

DUYGULARI YÖNETEMEYİNCE
Duygularını yönetemeyenler, duygularının kendilerini yönettiğini anlamak zorunda kalırlar.
İstek, tutku, korku, heyecan, sevgi, nefret, insan duygularıdır. Eğer bu duyguları biz yönete-mezsek bu duygular bizi yönetir. O zaman da biz duygularımızın bizi götürdüğü yerlere gideriz.
Azimle inat arasındaki fark, akıldan başka bir şey değildir. Akılla direnme azimdir, akılsız di­renme inat.

Pazartesi

Yıldırım yayınları 8. sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 147 ile sayfa 159 arası cevapları

Toplantıdaki konuşmanız çok etkileyiciydi. Yaz tatilinde dedemlerin yanına gideceğiz. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Senin yardımseverliğini hepimiz takdir ediyoruz. Bugün komşularla pazara gidebiliriz. Güneş doğunca yola çıkabilirsiniz. Kabul edelim ki elektrikler kesildi, ne yaparsın?

Yıldırım yayınları 8. sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 121 ile sayfa 133 arası cevapları

Meslek kelimesi size neler çağrıştırıyor? Bu çağrışımdan hareketle bir metin yazınız.
1. Toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerde bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse.
2. Acil durumlar dışında doktor tarafından kendisine yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakımını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanı.

Yıldırım yayınları 8. sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 109 ile sayfa 120 arası cevapları

"Fit, mil" kelimelerinin aşağıda üçer farklı anlamı verilmiştir. Bu eş sesli keli­melerin okuduğunuz metindeki anlamını işaretleyiniz. Bu kelimeleri metindeki an­lamıyla birer cümlede kullanınız.
I"Ben olsaydım nasıl yazardım?" düşüncesinden hareketle okuduğunuz "Mar­tı" başlıklı metni yeniden kurgulayınız ve kendi ifadelerinizle yazınız.

Pazar

Yıldırım yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 91 ile sayfa 105 arası cevapları

Mehmet Gülerin Yazarın hayatı Eserleri Eserlerinde ele aldığı konular:
GEÇEN ZAMAN
Hiç olmazsa unutmamak isterdim! Çocuk dizlerimdeki yaralar.
Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar... Hepiniz benimsiniz:
Yalnız bırakmayın beni hatıralar! Mektebim, sınıflarım, oturduğum sıralar...
Az yanımda kal, çocukluğum... Yalnız hatırlamak, hatırlamak istiyorum.
Temiz yürekli, uysal çocukluğum... Nerde kaldı sevgilim, seni ilk öptüğüm gün,
Ah, ümit dolu gençliğim, Rengine doymadığım o sema,İlk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgim... Ahengine kanmadığım ırmak.

Salı

Yıldırım yayınları 8. sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 136 ile sayfa 146 arası cevapları

Nerede Malatya'nın kayısısı, nerede Bursa'nın şeftalisi?
Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık.
Pastaların tatlısı da tuzlusu da vardı.
Şu park senin bu park benim... Gez babam gez.

Cuma

8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 81 ile sayfa 90 arası cevapları

Kitabınızı yanınızdaki arkadaşınızla değiştiriniz. "Kaldırım" kelimesinin size çağrıştırdıklarını yazınız. Yazdıktan sonra kitaplarınızı tekrar değiştiriniz. Arkada­şınızın çağrışımlarından hareketle bir paragraf yazınız.KALDIRIM

Aşağıdaki eksikcümleleri'kollamak, âmâ, çilekeş, fener, tak, kemer" kelimelerinden uygun olanıyla 
tamamlayınız. "Kaldırım" başlıklı şiirde yapılan söz sanatları (mecaz, benzetme, kişileştir­me) aşağıda açıklanmıştır. Bunlardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık; Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor; Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler...

Çarşamba

8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 60 ile sayfa 78 arası cevapları

• Eğitim neden millî ve çağdaş olmalıdır? • Öğretim birliğinin sağlanması neden gereklidir?
• Karma eğitim nedir ve niçin gereklidir? • Eğitimin yaygınlaştırılması neden gereklidir?

Aşağıdaki "Mustafa Kemal" başlıklı şiiri okuyunuz. Okuma sırasında dize : sonlarındaki ses benzerliğinin olduğu kelimelerin altını çiziniz. Daha sonra görev ve anlam bakımından aynı olan kelime ve ekleri yuvarlak içine alınız. 1. Metindeki anahtar kelimeleri belirleyiniz ve yazınız. 2. Metnin konusu nedir? 3. Metne göre neden gelecek için çocuk yetiştirmek yetmez? 

8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 43 ile sayfa 59 arası cevapları

Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden de yararlanarak onunla ilgili duygu ve dü­şüncelerinizi yazınız.
Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Ulusun genel oyunda saptanan eğitim ve öğretimin 
birleştirilmesi ilkesinin bir an yitirmeden uygulanması gereğini görüyoruz. Sizler yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Çocuklara geleceğin gözü ile bakılmalı ve öyle davranılmalıdır. Okul genç dimağlara insanlığa saygıyı, ulusa ve yurda sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için tutulması uygun olan en doğru yolu gös­terir.

Cuma

8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 9 ile sayfa 24 arası cevapları

1. Kısa süreli, beklenmedik saldırı. 2. Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika. 3. Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça havayı üfleyen 
araç. 4. Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis. 5. Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun. 6. Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir. 7. Öğrenip akılda tutmak. 8. Sağlam olmayan, dayanıksız. 9. Kendine aşırı derecede bağlamak, boyun eğdirmek. 10. Birbirini vurma, dövüşme, savaşma, çarpışma. "Düzen kurmak"deyimi, aşağıdakicümlelerin hangilerinde okuduğunuz metindeki anlamıyla kullanılmıştır? İşaretleyiniz.

8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 25 ile sayfa 40 arası cevapları

Aşağıda verilen metindeki yay ayraçla belirtilen yerlere nokta, virgül, iki nokta, soru işareti, ünlem işareti, uzun çizgi ve tırnak işaretlerinden uygun olanları ge­tiriniz. tilki ile oduncu Tilkinin biri (,) arkasına düşen avcılardan 
kurtulayım derken karşısına bir oduncu çıkmış (.Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı cümleler oluşturunuz. Oluşturduğunuz cümlelerde varsa sıfat-fiillerin altını çiziniz. Aşağıdaki fiillere karşısındaki ekleri getirerek örnekteki gibi sıfat-fiiller türeti­niz ve bunları sıfat göreviyle birer cümlede kullanınız. Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu yazılmış kelimelerin fiil olanlarını mavi ka­lemle, sıfat-fiil olanlarını kırmızı kalemle yuvarlak içine alınız. 
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner