A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

8.SINIF A YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABININ TÜM CEVAPLARI

Cevaplar aşağıdaki linklerde verilmiştir.
TABLE OF ORGANIZATION
UNIT 1       FRIENDSHIP - FRIENDSHIP RULES
UNIT 2       ROAD TO SUCCESS - STUDY SKILLS
UNIT 3       IMPROVING ONE'S LOOKS - BODY CARE
UNIT 4      DREAMS SWEET DREAMS
UNIT 5      ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC - THE INDEPENDENCE WAR
UNIT 6       DETECTIVE STORIES - THE STORY OF THE STOLEN NECKLACE
UNIT 7       PERSONAL EXPERIENCES - PLACES
UNIT 8      COOPERATION IN THE FAMILY - RUNNING ERRANDS
UNIT 9      SUCCESS STORIES - A LIVING SCIENTIST

Cumartesi

A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 75 ile sayfa 96 arasındaki sayfaların cevapları

A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 cevapları


Biografy of Maria SHARAPOVA

I am a Russian tennis player. I was born on 19 April 1987. I've played tennis since I was four years old. When I was four years old, Yergevy gave me my first tennis racket. He was a successful tennis player and he was the son of my father's friend. Then, I went practising with my father in a local park. I took my first tennis lessons from a Russian coach, Yuri Yutkin. When I was seven years old, I went to a tennis clinic in Moscow. Martina Navratilova was running this clinic. 

A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 53 ile sayfa 74 arasındaki sayfaların cevapları

A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 cevapları


Biography of Marie Curie
She was born in Warsaw, Poland in 1867. She was a clever student at school, but she couldn't go to university. At that time, women couldn't go to university, but she studied secretly at a university while she was looking after a rich family's children. She was hard-working and patient. After that, she moved to France and she studied Science at Sorbonne University. She became the first woman when she got the job of Professor of Physics at Sorbonne University.

A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 28 ile sayfa 52 arasındaki sayfaların cevapları

A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 cevapları

GERİ       

1. Ronny is talking to her father now.2. Ronny dreamt about her first day at school.3. Ronny was one year old at the beginning of her dream.4. Ronny was crying while her mother was taking her to school._
5. When they arrived at the school building, there were a few children.6. Ronny could catch her mother's hand when she was among the students.7. When the bell rang again, Ronny could walk.8. Her mother said "Goodbye!" and she went away.9. Ronny couldn't speak while other children were looking at her and they were laughing.10. Ronny was lying in a bed._

Pazar

A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 8 ile sayfa 27 arasındaki sayfaların cevapları

A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cevaplarıLook at the questions. Write about you and your family members in a paragraph. Don't forget to answer the questions while you're writing your paragraph.
What do you look like? (physical appearance) What are you like? (personal qualities) What do your family members look like? Who do you look like? (your mother or father) Who are you like? (your mother or father) What do you do in your free time?
I am Justin Bieber. I'm a singer and an actor. I'm American. I'm tall and slim.

Perşembe

A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 cevapları


Cevaplar için 
TIKLAYINIZ.
DEVAMI
Ekstra Bilgi:
Peygamberimiz düşünce hürriyetini nasıl uygulamıştır?
Peygamberimiz de pek çok konuda arkadaşlarına danışmış, düşüncelerine değer vermiş, özgürce düşüncelerini söylemelerini istemiştir. Hendek Savaşı planını yaparken arkadaşlarının fikrini almış ve Selman  isimli sahabenin düşüncesini uygulamıştır. Hudeybiye  antlaşması başın besmele  yazrma isteyen  Peygamberimiz, müşrikler   inanmadıklar  için  itiraz  edip  besmele  yerine  isimlerinin  yazılmasını isteyince,  şüncelerin saygı  duyarak  antlaşmay besmel koydurtmaştır. Sahabeden Ebû Hüreyre  “Ben, Allah’ın  Resulünden  daha  fazla  arkadaşları ile istişare eden birini görmedim. demiştir. Kur’an’ın da bir emri olan istişare etmenin temeli, ise düşünce hürriyetine ve düşüncesini özgürce ifade etme hürriyetine dayanır

İslamiyet, ortaya koyduğu prensiplerle insan düşüncesinin önünü açmıştır. İlmî ve fikrî hayat canlanmış, pek çok ilim dalı kurulmuş, tercüme ve te’lif eser yazılmıştır. Dinimiz düşünmeyi ibadet saymıştır. Başkasının hak ve özgürlüklerini kısıtlamadığı müddetçe, düşüncenin eyleme dönüşmesinden de rahatsız olmamıştır.

A YAYINLARI 8.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 


Ekstra Bilgi:
Hukuk, düşünce özgürlüğüne nasıl bakar?
Anayasamızın 26. maddesine göre: “Herkes,  düşünce ve  kanaatlerini  söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya  toplu  olarak açıklama ve yayma hakkına  sahiptir. Maddenin  devamı,  milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği, Cumhuriyetin temel niteliklerinin korunması gibi durumlarda getirilen sınırlamaları ortaya koyar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19.  maddesine  göre ise: “Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğüne hakkı  vardır. Bu hak, karışmasız  görüş edinme ve herhangi bir yoldan ve  hangi ülkede olursa olsun bilgi ve düşünceleri arama, alma ve yayma  özgürlüğünü içerir.”

Dinimizin düşünce hürriyetine bakışı nasıldır?
İslam,  düşünce   hürriyetine  yük  önem  vermiştir Kuran’daki  düşünce hürriyeti mutlak bir ifade olup belli şartlara bağlanmamıştır. İslamın doğru düşünceden, parlak fikirlerden korkusu yoktur. İlim ve düşünce hayatı ne kadar gelişirse onun yüce ve kutsal o kadar iyi anlaşır. Kuranda “düşünürler, “akıllanırlar, “bilirler” gibi kelimelerin geçtiği düşünceyi tvik eden 200 civarında ayet vardır. Bu ayetlerden birçoğunun “düşünmez misiniz? Düşünmüyorlar mı? gibi soru biçiminde olması bile insanları düşünmeye çağırmak ve özgür düşünce ortamına sevketmek içindir. Kur’an düşünmeyi ve  düşünce hürriyetini  kululanabilmeleri  için  insanlara  yol  sterir:
İnsanların kendisine, hayvanlara, bitkilere, göğe, yıldızlara, aya, güneşe, yeryündeki fiziksel hadiselere, gece ile gündüzün ardarda gelişi,  gemilerin denizde yüzmesi, rüzgârın esmesi, yağmurla yeryüzünün canlanması gibi olaylara dikkatlerini çekerek düşünmelerini ister (Bakara suresi, 164. ayet, Hicr sursi, 16.ayet, Mülk suresi 3.ayet, Kaf suresi, 61. ayet).
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner