Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Salı

8.sınıf Ada yayınları Türkçe Çalışma Kitabının tüm cevapları

Cevaplar aşağıdaki linklerde verilmiştir.
1. TEMA: DUYGULAR Temaya Hazırlık Meraklı Pandora ve Konuşan Sandık Aşk Mektupları
Kazdık Dağı'nın Aslanı Boğaç Han Gün Olur (Dinleme Metni 2. TEMA: ATATÜRK Temaya Hazırlık Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler Atatürk (Kişiliği, İlkeleri, Düşünceleri Akılcılık, Bilim, Eğitim Türkiye'nin Jeopolitik Önemi Gençliğe Hitabe (Dinleme Metni 3. TEMA: DOĞA VE EVREN Temaya Hazırlık Doğa Dedi kiGüney ve Batı Anadolu Ormanları Dünya Yuvarlakmış Sığırcık Kayası (Dinleme Metni

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 10 ile 103 arası cevapları

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZKaynak Islerinde Guvenlik  SORULARI VE CEVAPLARI
Soru-1
Kaynak işlerinin yapıldığı işyerlerinde tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?

a-1 metre       b-3 metre      c-5 metre      d-7 metre

Pazar

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 10 ile 73 arası cevaplarıDEVAMI

Malzeme Güvenlik Formu ile ilgili Test Soru ve cevapları
Malzeme Güvenlik Formu Soru

Soru-1
Kimyasal maddelerin gerek insanlara ve gerekse çevreye olan zararları ile üretici firma ve korunma yollarının belirtildiği risk analizi yapılmasında çok büyük katkısı olan üreticinin madde ile birlikte vermek zorunda olduğu formların ismi nedir?

a-Taşıma Tehlikeleri formu
b-Ürün Sertifikası formu
c-Firma garantisi formu
d-Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

Soru-2
Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır. Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (R) sembolü neyin kısaltmasıdır?

a-Güvenlik tavsiyeleri
b-Kullanım şartları
c-Risk durumları
d-Maddenin bozunma özellikleri

Soru-3
Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır. Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (S) sembolü neyin kısaltmasıdır?

a-Güvenlik tavsiyeleri
b-Kullanım şartları
c-Risk durumları
d-Maddenin bozunma özellikleri


CEVAP ANAHTARI

1-D      2- C     3- A

Pazartesi

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ve 73 cevapları


Ekstra Bilgi:

Şafiî kimdir?
 İmam Şafiî 767 yılında Gazze’de  doğmuş, 820 yılında Fustatta  vefat  etmiştir. Fıkhî alandaki büyük mezheplerden Şafiî Mezhebi’nin  kurucusudur. Aslen Kureyş kabilesine mensuptur. Mekke’de yetişmiş olan İmam Şafiî yedi yaşında Kur’an’ı ezber- lemiş, on yaşında da İmam Malik’in Muvatta  adlı eserini ezberlemiştir.

Medine’ye giderek İmam Malikten fıkıh ile ilgili dersler almıştır. Daha sonra da Irak’a gelip Ebu Hanife’nin öğrencileri ile görüştü. Onların  fıkıhları hakkında bilgi sahibi oldu. Bundan ötürü önceki fikirlerinin bazılarından vazgeçti.

İmam Şafii fıkhî alandaki görüşlerini Mısır’da yaymaya başlamış ve çok taraftar bulmuştur. Bu gün ülkemizin doğu ve güneydoğusundaki vatandaşlarımızın bir kısmı
İmam Şafiî’nin görüşleri üzerine ibâdet ederler.


İmam  Şafii’nin  birçok  eseri  vardır.  Bunlardan  bazıları Kitabü’l-ümm  ve Kitabu’r-Risale’dir. İmam Şafiî’de İslam Fıkhı’nın doğru anlaşılması, yaşanması için çalışmış ve bu meyanda eserler vermiş büyük bir islam alimi’dir.

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 cevapları


 Ekstra Bilgi:
Rüzgâr Enerjisi

Dünyada   kullanılan en  eski  enerji  kaynaklarından  biri  de rüzgârdır. Çıta ve bezden  yapılan geniş kanatlı yel değirmenleri, artan enerji talebi ve konvansiyonel enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla bir kenara  itilmiş, bulunduğu yörenin bir kültür dokusu olarak  bırakılmıştı.  Oysa  bugün  alternatif enerji kaynaklarındaki atılım  rüzgârları, yine  yel  değirmenlerini   gündeme  getirmiştir. Özellikle ABD ve Danimarka bu gelişmelerin lokomotifi    olmuşlardır.  Dünyanın   ilk   rüzgâr   türbini   Danimarkalı mühendisler  tarafından 1890 yılında keşfedilmiştir.  Danimara'da   toplam   kapasitesi 500 MW (megavat)’ı  aşan 4000'e  yakın rüzgâr türbini çalışmak tadır.
Kaliforniya'daki "rüzgâr çiftlikleri" ise 1993  yılında üç milyar kWh elektrik üreterek San Fransisco'daki tüm meskenlerin elektrik  ihtiyacını karşılamıştır. Yapılan ölçümlere göre  dünya  üzerinde  bir yılda elde  edilebilecek  rüzgâr  enersinin iki milyar 100 milyon ton petrole eş değer  olduğu  tahmin edilmektedir.

 Jeotermal  Enerji

Jeotermal enerji, yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinde  birikmiş olan ısının oluşturduğu  enerjidir. Bu ısı, yeryüzüne çatlaklardan  doğrudan  sıcak su ya da buhar  olarak ulaştığı gibi sondajla  da çıkartılabilir. Dünya üzerindeki jeotermal enerji kapasitesi bugün  7 bin MW'tır. Yüzyılın sonunda dünya toplamının 15 bin MW'a ulaşacağı ve yaklaşık 40 ülkenin bundan  yararlanacağı düşünülmektedir. Dünya jeotermal enerji kullanımı 1970-1990 yılları arasında10 kat artmıştır. Yine de bu kaynağın çok az bir bölümünden yararlanılmaktadır. Örneğin,  bugün  270  MW'’lık  kapasiteye  sahip  olan  Japonya'nın  69  bin MW'lık  bir kısmı kullanılmaktadır.  Bu da ülkenin hâlen  sahip  olduğu  nükleer kapasitenin  iki katıdır. Ayrıca 700   C sıcaklıktaki jeotermal su 12 km taşınarak kaplıca tesislerini ısıtmaktadır.
Jeotermal enerjiden  dünyanın çeşitli yerlerinde ısıtmada, endüstride, tarımda ve elektrik üretiminde faydalanılmaktadır. Klamath Falls Oregon  (ABD)’da 35 yıldan beri 400'ün  üzerinde jeotermal  kuyu ısıt- mada  kullanılmaktadır. Izlanda'da evlerin yaklaşık %85'i ile başkent Keykjavik'in tümü  1943  yılından beri jeotermal  enerji ile ısıtılmaktadır. Ayrıca bu şehirde yollar ve yaya kaldırımlarının ısıtılmasında jeotermal enerji kullanılmakta, şehre “dumansız şehir” denilmektedir.

Jeotermal enerji sanayi alanında da birçok şekilde kullanılmaktadır. Yeni Zelanda'daki kâğıt ve kereste işletmeleri, ABD'deki sebze  kurutma  tesisi  ve Izlanda'daki silisli toprak  tesisi  jeotermal  enerjinin  kullanıldığı  örnek tesislerdir.

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 cevapları


Ekstra Bilgi:
Petrol ve Çevre
Petrol ürünleri uçaklarda,  arabalarda, evlerin ısıtılmasında, ilaç ve plastik ürünlerin yapımı gibi hayatın çok değişik alanlarında kullanılmaktadır. Petrol, hayatı kolaylaştırmasına rağmen  arama,  üretim, taşıma ve kullanma aşamalarında hava ve su kirliliği gibi çevre sorunlarına neden  olmaktadır.
Petrolün  araştırılması ve sondaj  yapılması aşamalarında karaların ve okyanusların doğal  ortamı bozulmaktadır. Depolama  tankları ve  boru hatlarındaki sızıntılar sonucu  petrol ürünleri toprağa   karışarak kirliliğe neden  olmaktadır. Petrol ürünleri yakıt hâlinde  kullanıldığı zaman,  küresel  ısınmayla bağlantılı olan karbon  dioksit açığa çıkmaktadır. Hava kirliliğine yol açan   karbon  monoksit,  nitrojen oksitler, partiküller ve yanmamış hidrokarbonlar  gibi kirleticilerin yayılmasına neden  olmaktadır.

Petrol Tankeri Kazaları  Ile Ortaya Çıkan Ekolojik Felaketler

Dünya denizlerinin kirlenmesinde kaza yapan petrol tankerlerinin payı oldukça büyüktür. Dolum tesislerinden rafinerilere taşınması sırasında karaya oturan,  çarpışan tankerlerden  dökülen petrolün yanması, yarattığı kirliliğin yanı sıra ekolojik dengede de büyük hasara  yol açmaktadır. Kirlilikten en çok  kendini temizleme olanağından yoksun olan körfezler, koylar ve  denizler etkilenmektedir.

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 3

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

GERİ     sayfa 54 ile 73 arası cevaplar     DEVAMI EKLENECEK..

Ekstra Bilgi:
Biyodizel Nedir?
Biyodizel; kolza (kanola), ayçiçeği, soya, aspir gibi yağlı tohum  bitkilerinden elde edilen yağların veya hay- vansal  yağların bir katalizatör eşliğinde   alkol ile reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal  yağlar  da  biyodizel ham maddesi  olarak kullanılmaktadır.
Biyodizel,  saf  olarak  veya  her  oranda   petrol  kenli  karıştırılarak yakıt olarak da kullanılabilmektedir.

Çöpten, Çamurdan Elektrik
Türkiye'de bazı belediyeler çöp alanlarından açığa çıkan metan gazından elektrik  üretiyor. Çöp içinde  biriken  metan gazı açılan kuyulardan borularla enerji üretim  tesisine  pompalanarak üretim gerçekleşiyor.  Aktif gaz  depolama sistemiyle depolanan gazların arıtılmasıyla elde  edilen  metan gazı yakılarak  elektrik  enerjisine  dönüştürülüyor.  Istanbul Kemerburgaz çöplüğünde  ve  Bursa'da başlayan  çöpten  enerji üretiminin yanı sıra Ankara Mamak ve Sincan  Çöplüklerinde de yakın gele- cekte  üretime  başlanması  planlanıyor Istanbul Büyükşehir Belediyesi ayrıca Tuzla'daki  Biyolojik Atık Su Tesisinden çıkan çamurdan biyogaz ve elektrik elde ediyor. Enerji üretim sisteminin devreye girmesiyle bir yandan çamur miktarında azalma sağlanırken diğer yandan da tesiste tüketilen elektriğin %70'inin biyogazla elde edilmesi planlanıyor.”

Basından

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 2

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

DEVAMI     sayfa 31 ile 53 arası cevaplar      GERİ
   
Ekstra Bilgi:
Termik Santrallerin Çevresinde  Neler Oluyor?
Termik santrallerde  soğutma, buhar elde etme ve temizleme gibi çeşitli amaçlarla  su kullanılır ve  bu işlemler sonucunda oluşan  atık sular   toprağa,  yer altı  sularına ya da  Gökova’da olduğu  gibi denize boşaltılır.
Yatağan Termik Santrali'nin soğutma suyu, Dipsiz ve Çine Çaylarından temin edilmektedir.  Yatağan Termik Santrali’ne Dipsiz su kaynağından saatte  1600  m3  su alınmakta ve alınan su, soğutmadan önce çeşitli kimyasal maddelerle  işlemden geçirilip kullanıldıktan sonra  tekrar akarsuya  boşaltılmaktadır. Do- layısıyla akarsu,  başta demir ve sülfat bileşikleri olmak üzere bol miktarda  ağır metallerle kirlenmektedir.
Termik santral reaktöründe toz hâlindeki linyit kömürünün yanması sonucu  ortaya çıkan uçucu  küller, havaya yayılarak ağırlıklarına ve atmosferik olaylara göre belirli mesafelerde  yere çökmektdirIçindeki zararlı gazların bir kısmı atmosferde serbest  kalarak asit yağmurlarına neden  olmaktadır.
Termik santrallerden çıkan baca  gazlarının ormanlara  ve tarım ürünlerine verdiği  zararın boyutu bü- yüktür Yatağan  Santrali'nin  yarattığı  hava  kirliliği güneydeki   Bencik Dağı-Sepetçi Dağı yamaçlarında 40 bin hektar alanda  or zarar  görmesine,  kurumasına  ve  çevredeki  tarım alanl olumsuz yönde etkilenmesine  neden  olmuştur.
kova  Termik  Santrali’nden   yayılan baca   gazlarının Datça  üzerine çöktüğü  ve bu gazların 1800-1900 m yük- seklikte Bey Dağlarını etkilediği de görülmüştur Asit yağ- murlarından etkilenen  toprakların durumu  ağaçların bes- lenmesini  engellemekte ve kurumalarını kolaylaştırmakta- dır. Çevredeki köylerde; zeytin, incir, badem  ağaçları, üzüm bağları, sebzecilik ve yaygın tarım ürünü  olan  tütün görmüştür.

Termik  santrallerin    yaydığı  cıva; sinir sistemini,  geliş öğrenme yeteneğini olumsuz yönde etkilemektedir. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre termik santrallerden her yıl havaya 50 ton cıva yayılmakta ve 40 ton kadar cıva içeren katı atık ortaya çıkmaktadır.

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

       sayfa 10 ile 30 arası cevaplar     DEVAMI
   
Ekstra Bilgi:
Atık Pillerin  Insan Sağlığına Tehditleri
“Pillerin insan sağlığına ve çevreye çok büyük zararları vardır. Piller cıva, kadmiyum,  kurşun, çinko, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden üretilir.
Bu pillerin gelişigüzel çöplere  atılması, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama  verilmesi çevre açısından büyük tehlikeler yaratır. Metaller, toprağa  ve oradan  da yer altı sularına karışabilir. Bunun sonucunda toprak kullanılmaz hâle gelir ve metallerin yarattığı su kirliliği sudaki ekosistemi altüst eder.
Etkilenen sadece  su ekosistemi değil aslında tüm ekosistemdir.  Zaman içerisinde bu etkiler insan- lar üzerinde de görülür. Atık pillerin sebep  olduğu hastalıkların başında: nörolojik bozukluklar, merkezî sinir sistemi hastalıkları, kanser,  böbrek ve karaciğer hastalıkları gelir.
Pillerin içindeki maddeler  kimi zaman ölümcül tehlikelere yol açabilir. Bunlar besinler ya da sular- dan insan vücuduna  girer. Ayrıca bir küçük kalem pil 4 m toprağı kirletir ve bu topraktan  ürün elde edilemez.

Bilim Teknik Dergisi
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner