Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cumartesi

Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 138, 139, 140 ve 141 cevapları

Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 138, 139, 140 ve 141 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
  Ekstra Bilgi:
Krom; çeliğe sertlik vererek kırılma ve darbelere  karşı direnç kazandırır, ma ve oksitlenmeye  karşı koruma  sağlar. Bu kapsamda kromun çeşitli alaşımları mermi,  gemi, uçak ve top sanayisi ile silahlarla ilgili destek sistemlerind kullanılır. Krom   özellikl son   yıllarda otobüslerde tren vagonlarında,  otobüs   duraklarında,  cadde   ve  sokak  aydınlatma  sistem- lerinde,  merdiven  korkuluklarının  yapımında ve denizlerdeki  petrol  arama platformlarının kurulumunda giderek artan  oranlarda kullanılmaktadır.
Ülkemizdek en   önemli   krom   yatakları Guleman   (Elâzığ), Kopda (Bayburt), Fethiye ve Köyceğiz (Muğla), Acıpayam ve Buldan (Denizli), Orh (Bursa), Mihalıççık (Eskişehir), Karsantı ve Pozantı (Adana) ve Kayseri'dedir.

Sayfa 138
Sayfa 139
Sayfa 140
Sayfa 141

Son  yıllarda 500  bin  tonun  altına düşen  yıllık  üretimimizin  yaklaşık  yarısı ihraç edilir. Geriye kalan miktar ise Elâzığ ve Antalya'daki ferro krom fabrikalarında işlenir. Türkiye krom cevheri çıkarımında dünyada beşinci sırada yer alır.
 Bakır
Insanlık tarihinde bakırın kullanılması çok eski çağlardan başlar. Insanlar  bakırı günlük  yaşamlarında silah ve süs  eşyası yapımında kul- lanmış, uygarlık ilerledikçe  bakıra olan  ihtiyaç daha  da  artmıştır.  Bakır, günümüzde en  çok  kullanılan ikinci metal  duru- mundadır. Yumuşak bir metal  olan bakır, işlenmesi kolay bir madendir.
Elektrik ve ısı  iletkenliğinin fazla olması bakırı elektrik santralleri  ve iletken  malzemenin   vazgeçilmez  girdisi  hâline  getirmektedir.  Bakırın yaklaşık olarak  %80'i  elektrik-elektronik  sektöründe  kullanılır.  Ayrıca bakır soğuk  hava  makine  ve teçhizatında, paslanmaz   özelliğinden  ötürü   nakliye vasıtalarında ve dış kaplamalarda kullanılır. Bunlara ilaveten bakırın kaynak işlerinde, metalurjide  ve bronz üretiminde önemli yeri vardır.
Bakır ülkemizde  Artvin (Murgul), Kastamonu (Küre), Elâzığ (Maden), Rize (Çayeli)’den çıkarılır. Bu yörelerden  elde edilen bakır cevhe- Murgul   ve Maden'deki  tesislerde  işlenir. Yıllık  bakır cevheri üretimimiz tüvenan  olarak 3-5 milyon ton arasında değişir. Türkiye bakır madeni  üretiminde  dünyada  yedinci sırada yer alır.

Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 132, 133, 134, 135 ve 137 cevapları

Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 132, 133, 134, 135 ve 137 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
Bor Üretiminde ABD'yi Geride Bıraktık
“Dünya bor rezervlerinin yüzde 72'sini barındıran Türkiye, bor üretiminde de ABD'yi geride bıraktı. Eti Maden Işletmeleri Genel Müdürü: retim, satış miktarları ve kârlılıkta borda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan ABD'nin önüne geçmeyi başardık.' dedi.
Rafine bor ürünleri üretiminde 2005 yılı atılım  yılı olarak nitelendirilirken kuruluşun 2002 yılın- daki rafine bor ürünleri üretim kapasitesinin 730 bin ton olduğu % 60 kapasite kullanım oranı ile ancak 436 bin ton üretimin gerçekleştirildiği söylendi. 

Sayfa 132
Sayfa 133
Sayfa 134
Sayfa 135
Sayfa 137
  Günümüzde ise Eti Maden Işletmeleri rafine bor ürünleri üretim kapasitesinin 831 bin ton olmasına rağmen 2005 yılında kurulu kapasitenin de üzerinde 923 bin ton rafine bor üretimi gerçekleştirildiği ifade edildi. 2006 yılında ise rafine bor üre- timinin  bir milyon ton düzeyine çıkarılacağı vurgulandı.
Bor ürünleri ihracatının 2002 yılında 186 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği bu tutarın 2005 yılında 300 milyon  dolar olduğu, 2006 yılında ise 360 milyon  dolar düzeyinde olacağı söylendi. Yeni tesis ve kapasite artırımı yatırımları  ile bor satışlarının 2010 yılı sonrası  600 milyon  dolar düzeyine çıkarılmasının hedeflendiği belirtilerek bu konuda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapıldığı belirtildi.
Eti Maden Işletmeleri Genel Müdürlüğünce 2002 yılında başlatılan Bor Master Arama Projesi kapsamında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda iki milyar ton olan bor rezervinin bir milyar ton arttırılarak üç milyar ton düzeyine çıktığı saptanmıştı. Bu miktar dünya bor rezervinin yüzde 72'sine karşılık geliyor. Rezerv bakımından Türkiye'yi  ABD, Rusya ve Çin izliyor.  Ayrıca Latin Amerika ülkelerinden Arjantin, Şili, Bolivya ve Peru'da da bor rezervleri bulunuyor.”
Basından 

Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 120, 121, 124, 125, 126 ve 127 cevapları

Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 120, 121, 124, 125, 126 ve 127 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
Demir
Demir, metal sanayisinin ham maddesidir. Demir, ülkemizin her bölgesinde rezervi olan bir madendirAncak ülkemizdeki bu rezervlerden tenörü  en yüksek olanlar işletilmektedir. Başlıcaları: Divriği ve Kangal (Sivas), Hekimhan  ve Hasançelebi (Malatya), Havran (Balıkesir), Kayseri, Niğde ve Adana illerinin Orta Toroslar'daki  Aladağlar’a yakın kesimleri, Kahramanmaraş ve Hatay'dadır.
Bu rezervlerden çıkarılan demir cevheri; Karabük,  Karadeniz Ereğlisi, Iskenderun, Kırıkkale, Sivas ve Izmir'deki demir-çelik  fabrikalarında işlenir. Türkiye demir  madeni  zenginliği bakımından dünyada sekizinci sırada yer alır.
Sayfa 120
Sayfa 121
Sayfa 124
Sayfa 125
Sayfa 126
Sayfa 127
  
Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 900 adet demir cevheri yatağı saptanmış, bunlardan ekonomik  olabileceği düşünülen  500 kadarının etüdü  yapılmıştır. Günümüzde demir yataklarından devlet ve özel sek- tör tarafından yılda yaklaşık beş milyon ton üretim  gerçekleştirilmektedir.  Entegre  tesislerin gereksinimi 9,5 milyon tondur.  Yani geriye kalan 4,5 milyon ton ithal edilmektedir.  Oysa ülkemizde yaklaşık 150 mil- yon ton demir madeni  rezervi bulunmaktadır.
Bor Mineralleri
Tuz bileşiği hâlinde olan bor mineralleri hafif ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır. Bor, yaklaşık 250 değişik alanda  kullanılmaktadır. Plastik, elyaf, ısıya dayanıklı   cam  sanayisi,  temizlik maddeleri  üretimi, fotoğrafçılık, emaye  ve porselen,  çimento, ilaç ve boya sanayisi gibi alanların yanı sıra roket ve jet yakıt- ları ile  enerji üretimi borun  kullanım alanlarından sadece birkaçıdır. Borun  kullanım alanlarının çeşitlil- iği ekonomik  değerini arttırmaktadır.
Ham hâldeyken tonu  600 YTL civarında olan bor mineralinin değeri, işlenerek süper iletken hâle dö- nüştüğünde kat kat artacaktır. Ülkemizin yaklaşık üç milyar ton bora sahip olduğu  göz önüne  alındığında ne denli büyük bir hazineye sahip olduğumuz ortaya çıkacaktır. Dünya bor piyasası toplam   2,1 mil- yar YTL düzeyindedir.  Türkiye'nin bugün  için bu pazardaki  payı  yıllık 600  milyon YTL civarında seyretmektedir.
Başlıca bor madeni  yataklarımız: Seyitgazi (Eskişehir), Bigadiç ve Susurluk  (Balıkesir), Emet (Kütah- ya) ve Mustafa Kemalpaşa  (Bursa) yörelerindedir.
Bu yörelerden elde edilen ham  bor tuzları Bandırma (Balıkesir) ve Kirka (Eskişehir) yörelerindeki fabrikalarda işlenir.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner