Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

8.SINIF ALTIN KİTAPLAR YAYINLARI FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABININ TÜM CEVAPLARI

Cevaplar aşağıdaki linklerde verilmiştir.

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM
1. Üniteye Başlarken
2. Canlılarda Büyüme ve Üreme
3. Resimleri Sıraya Dizelim
4. Kromozom Sayılarını Araştıralım
5. Mitoza Örnekler Verelim
6. Tartışalım
7. Bulmaca Çözelim
8. Anne-Babayı Bulalım
9. Sizin Yorumunuz Nedir
10. Hangi Saç Rengi Daha Yaygın
11. Mendel'in Kalıtıma Kazandırdıkları 12. Bilim İnsanıyı13. Fenotip ve Genotip Arasındaki İlişki
14. Baskın mı, Çekinik mi 15. Anne-Babayı Bulalı16. Cinsiyet Hangi Kromozoma Bağlıdır

Pazar

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 146 ile sayfa 173 arasındaki sayfaların cevapları

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 cevapları


Aşağıdaki boşluğa elektromıknatısların günlük hayatta ve teknolojideki önemini açıklayan bir paragraf yazınız.

Yakın çevrenizde elektrikli araçların tamirini yapan servisler olup olmadığını araştırınız. Varsa bu servislere giderek elektrik motorunun yapısını inceleyiniz. Elektrik motorunun yapısı ve çalışma ilkesi hakkında edindiğiniz bilgileri aşağıya yazınız.

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 121 ile 142 arasındaki sayfaarın cevapları

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 cevapları

GERİ       

1. Bir sıvının ısı alarak gaz hâle geçmesi.
2. Maddelerin bir hâlden başka hâle geçmesi.
3. Sıvı bir maddenin ısı vererek katılaşması.
4. Bir maddenin yeterli ısı alarak katı hâlden sıvı hâle geçmesi.
5. Suyun katılaşmış hâli.

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 95 ile sayfa 120 arasındaki sayfaların cevapları

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa , 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 cevapları

GERİ       


Bir ses kaynağının saniyedeki titreşim sayısına frekans denir. Tanımdan yola çıkarak aşağıdaki ses kaynaklarının frekanslarını hesaplayınız. 1.   8 saniyede 32 kez titreşen gitar telinin frekansı 2.   3 saniyede 45 kez titreşen cetvelin frekansı

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 72 ile sayfa 92 arasındaki sayfaların cevapları

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 cevapları


Aşağıdaki bileşik formüllerinin okunuşunu yanlarına yazınız.
Ca3N2 .. Mg3N2 . BaCl2 ... SnCl4 ... AgCl .... K3P.....
CaCl2 . PbO PbO2 . SnCl2 . SnO2 .. Ca3P2.
Bir maddenin kimyasal değişime uğradığını nasıl anlarsınız? Aşağıdaki noktalı alana düşüncelerinizi gerekçeleriyle birlikte yazınız.

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 52 ie sayfa 71 arasındaki sayfaların cevapları

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 cevapları

GERİ        


Bisikletinizin lastiğini, balonunuzu ya da bas­ketbol topunu şişirdiğinizde bunların sertleştiğini hissedersiniz. Balonun ya da lastiğin şişmesini nasıl açıklarsınız? Bu durumdan yola çıkarak basınca sebep olan kuvvetin hangi etkenlerden kaynaklana­bileceği hakkındaki görüşlerinizi aşağıya yazınız.

Cuma

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 34 ile sayfa 51 arasındaki sayfaların cevapları

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 cevapları

GERİ            

Aşağıdaki kavramları kullanarak uygun bir kavram haritası oluşturunuz.
çekinik, kalıtım, DNA, baskın, kalıtsal hastalıklar, akraba evlilikleri, gen
Kitaplardan, İnternetten ve gözlemlerinizden faydalanarak cisimlerin bazılarının neden yüzdüğü, bazılarının ise neden battığı hakkında bir araştırma yapınız. 

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 13 ile sayfa 33 arasındaki sayfaların cevapları

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 cevapları


Üreme hücreleri ve embriyo arasındaki ilişkiyi noktalı alana açıklayınız.
Mitozun canlılar için önemini arkadaşlarınızla tartışarak büyüme ve üreme ile ilişkisini kısaca açıklayınız.
Çocuklar, anne ve babalarına bazı özellikleri ile benzerler ama hiçbir zaman aynısı değildirler. Bunun nedeni nedir? Kısaca açıklayınız.

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 134 ile 173 arası cevaplarEkstra Bilgi:
KADER VE KAZA KAVRAMLARI
Kader    sözlükte    ölçü,    miktar,    tayin    etme,    ç    yetirme,    planlama anlamlarına gelmektedir. Terim olarak  ise, Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak olan m olayların yerini, zamanını bilip takdir etmesine kader denir. Kaza; ise emir, hüküm, bitirmek, yaratmak, sağlam yapmak, yerine getirmek, bir şeyi sonuna kadar götürmek,  sonuçlandırmak anlamlarına gelir.  Kazan terimsel ifadesi  ise yaratıcının önceden takdir ettiği olayların zamanı geldiğinde ortaya çıkmasıdır.
Allah her şeyi planlı ve ölçülü bir şekilde yaratmıştır. Herhangi bir ve oluşun Yüce Yaratıcı’nın bilgisi dışında meydana gelmesi mümkün değildir. Nitekim bir ayette “…Her  şeyi yaratıp ona  bir  düzen  veren,  geleceğini  tayin  eden Allahyüceler yücesidir…” denilmektedir. (Furkan suresi 2. ayet)

Kur’an’ın kader konusuna  bakışı nasıldır?
Kader kavramı, Kur’an’da evrendeki düzen ve uyumla d ilişkilendirilmiştir. Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet bulunmaktadır: “…Gerçekten biz her şeyi belli bir ölçü ve denge içersinde yarattık…”(Kamer suresi 49. ayet.). “…Her şey onun katında bir ölçü iledir.” (Rad suresi 8. ayet.). “O, her şeyi yaratmış ve yarattıklarını bir ölçüye göre  takdir etmiştir.” (Furkan suresi 2. ayet.).

İslam’ın temel inanç esaslarından biri de kader ve kazaya inanmaktır.  Kadere inanan insan Allah’ın sonsuz ilim ve kudret sahibi olduğuna iman etmektedir.

Cumartesi

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 98 ile 133 arası cevapları


SAYFA 98-133 CEVAPLARI İÇİN

Ekstra Bilgi:
New Orleans Şehrini Yenileme Projesi
New Orleans'ta 2004  yılı  sonunda gerçekleşen  ve kentin yarıdan fazlasını yerle bir eden  Katrina Kasırgası, ülkenin  mimarlarını, toplumun  geleceğini düşünmeye iten önemli doğal afetlerden biriydi.  Bölgeni yenide yapılandırılması   için New Orleans'ı Geri Getirin Komitesi    kuruldu. Kentsel  planlama,  eğitim,  kültür,  altyapı, yönetim, sağlık ve sosyal servislere dair çeşitli alt grupları barındıran bu  komisyon,  New Orleans'ın yenilenmesi  için çalışmalara başladı.

Kentsel planlama  komitesinin  hazırladığı proje dah büyük  fırtına  ve  sellere  kaı  kenti  korumanın  yanı sıra,  uygu durumlarda  kanal ve kanal  boylarını  park  alanı olarak  kullanmayı ve kent hafif  raylı siste kurup     kentin önemli merkezlerini  birbirine  bağlamayı  d hedefliyor. Plan  ayrıca kentin  altyapısını,  okullarını,  kültür,  sağlık, ticaret  ve kamu  binalarını  yenilemeyide amaçlıyor.

Kurulan komisyonun çalışmaları sayesinde,  kent için yeni bir şans doğuyo.Her açıdan yeniden ele alınıp baştan  ve daha  iyi şekilde kurulabilme  şansına erişen New Orleans,  bir felaketi uzun  vadede avantaja  dönüştürmenin yollarını arıyor. 20 Ocak 2006'da  projenin uygulama  aşamasına geçilmiştir.

Tsunami Erken Uyarı Sistemleri

Tsunami;  okyanus  ya da  denizlerin tabanında  oluşan  deprem, volkan patlaması ve bunlara  bağlı oluşan taban  çökmesi,  zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu meydana gelen büyük dalgalardır. Tsunamilerin  önüne  geçmek mümkün değil ama  can  kaybını ve oluşabilecek  hasarları azaltmak mümkündür.

Tsunamiye  neden  olan   depremlerin, deniz altındaki toprak  kaymalarının ve volkanik patlamaların yerini belirlemek  ve şiddetlerini ölçmek  için sismometrelerin de  içinde  bulunduğu bir teknoloji  kullanılarak erken uyarı yapılıyor.

Pasifik'teki erken  uyarı sistemi,  okyanus  tabanına yerleştirilen basınç alıcılarından gelen  sinyallere göre çalışıyor. Alıcılar, okyanus  dibinde  oluşan su hareketlerindeki artışı tespit  ederek  merkeze  veri gönderiyor. Gelen veriler izlenerek olası tsunamilerin  yönü, hızı ve kıyıya varış süresi tespit edilebiliyor. Buna  bağlı olarak gereken  uyarılar yapılıyor.

 Adalarda ve kıyılarda gel-git ölçerler ve bazı noktalarda  deniz dibinde  dalga  hareketlenmelerini ölçmek için tasarlanmış şamandıralar kullanılarak veriler elde ediliyor. Bu veriler dalga simülasyonu yapan bilgisayar programlarında   değerlendirilerek tsunamilerin yönü ve şiddeti tespit edilerek erken uyarı yapılıyor.

Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ve 97 cevapları


Sayfa 69-97 arasındaki cevaplar için

 Ekstra Bilgi:
Doğal Afetlerden Korunma Yolları
 Doğanın kendi içinde işleyen bir sistemi  vardır. Depremler,  tsunamiler, seller, aşırı kuraklık vb. doğal olaylar da  bu  sistemin  bir parçasıdır. Bu olaylar insan  ve insana  ait eserlere  zarar vermeye  başlayınca doğal afet olarak adlandırılmıştır. Insanoğlu da afetlere karşı önlem almak için sürekli yeni arayışlar içine girmiş ve çeşitli tedbirler geliştirmiştir.
Deprem,  tsunami  gibi doğal  afetlerde  can  ve mal  kayıplarının azaltılması  için saniyelerin  bile çok önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Bu afetlerin etkisini asgari düzeye indirmek için erken uyarı sistemleri geliştirilmiş ve böylece doğal   afetler  öncesinde  çeşitli önlemlerin  alınması amaçlanmıştır.

Doğal Afetlere  Hazırlık: Erken Uyarı Sistemleri
 Erken uyarı sistemleri   doğal afet tehlikeleri öncesinde karşılaşılabilecek risk oranını azaltmak ve zamanında bildirmek amacıyla belli kurumlarca yayınlanan uyarı mesajları veya bildirilerdir. Bu sistemler:
  Deprem  Erken Uyarı Sistemi
➢  Meteorolojik erken uyarı sistemi,
  Tsunami  erken uyarı sistemidir.

Deprem erken uyarı sistemi
Depremlerin  önceden tahmin edilmesi konusunda yapılan bilimsel çalışmalar 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra  gelişen modern sismoloj bilimine  parale olara gelişmiştir.
 Bu konuda  ilk ciddi çalışmalar ABD, Rusya, Japonya ve Çin gibi depremden çok etkilenen  ve gelişmiş teknolojiye sahip  ülkelerde  başlamıştır. Bu çalışmalarda amaç, gelecekteki  depremlerin nerede,  ne zaman  ve hangi büyüklükte meydana geleceğini  saptamaktır.

ABD; depremlerin önceden bilinmesine yönelik çalışmalara 1930'lu yıllardan itibaren başladı. Depremlerin önceden bilinmesi çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği diğer bir ülkede Japonya'dır. Bu ülkede deprem araştırmaları için ayrılan yıllık bütçe  11 milyar dolardır.

Büyük bütçeler  ayrılarak kurulan erken uyarı sistemleri ile;
1.  Sismik çalışmalar,
2.  Kayaçların fiziksel özelliklerinde görülen  değişiklikler,
3.  Yer altı sularındaki radon  miktarındaki artış,
4.  Su seviyesi ve sıcaklığında görülen  değişiklikler,
5.  Hayvanların sergilediği normal  dışı davranışlar önceden tahmin  edilebilir.


Depremlerin  önceden bilinmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar yoğun  şekilde devam  etmektedir. Ancak, depremlerin nerede,  hangi büyüklükte ve özellikle ne zaman  meydana geleceğini  ortaya koyan teknoloji henüz geliştirilememiştir.

 Depremde Erken Uyarı Sistemi

Yer sarsıntılarının en çok meydana geldiği ülkelerden  biri olan Japonya'da, erken  uyarı sistemiyle depremlerin 20 saniye önceden tahmin  edilmesi hedefleniyor. Meteoroloji Ajansı, erken uyarı sisteminin öncül  ya da ilk deprem dalgasını tespit  ettiğinde  alarm  vereceğini  belirtti. Televizyon ve radyoda yayımlanacak uyarıyla insanların masa  altlarına girmek, binalardan  uzaklaşmak ya da araç kullanmayı bırakmak için 20 saniye kadar zamanları olacak.
Deprem  uyarısının, sarsıntıdan 10  ile 20  saniye  önce  verilebileceği ancak  depremin merkezinin yakınında olması durumunda bu  sürenin  çok  daha  kısa olabileceği  ya da  bazen  uyarı verilmesinin mümkün olamayacağı  belirtildi. Halkın uyarıyı  aldıktan sonra  öncelikle  sakinliğini koruması ve can güvenliğini sağlaması hedefleniyor.
Basından
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner