Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cuma

Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 44 ile sayfa 88 arasındaki sayfaların cevapları

TÜRKLERİN İSLAMİYET'E HİZMETLERİ
islamiyet'in geniş alanlara yayılmasını sağ­lamaları
Bizans'ın İslamiyet üzerindeki baskısını sona erdirmeleri
Haçlı seferlerine karşı mücadele ederek İslamiyet'i korumaları

islam uygarlığının gelişmesine katkıda bu­lunmaları
Türkler Abbasilerden itibaren halifelik ordusunda yer almaya başlamışlar, Türk komutanlar iç is­yanları bastırmışlardır.

Perşembe

Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 1 ile sayfa 43 arasındaki sayfaların cevapları

Videolu cevap istemeyenlere BİLGİ: Atlantik yayınlarının 6.sınıf ingilizce çalışma kitabının resimli cevaplarına 
http://cevabagel.blogspot.com.tr 

adresinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak İşlerinde Güvenlik Ders Öncesi Testi
Aşağıdakilerden hangisi gaz altı kaynağı çeşitleri içerisinde yer almaz?
Bir cevap seçin.
a. PLAZMA 
b. TIG
c. Oksi-LPG 
d. MIG

Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 84, 85, 86, 87 ve 88 cevapları


Ekstra Bilgi:
Doğal Afetler
Doğal olayların, afetlere neden olmasında yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı ve iklim özellikleri ile birlikte insan faktörü de etkili olmaktadır. Türkiye, sahip olduğu bu özellikler bakımından önemli risklere sahiptir. Ülkemiz deprem, heyelan, çığ, sel ve taşkınlardan afet boyutunda sık sık etkilenir. Meydana gelen bu afetler, önemli ölçüde can ve mal kayıplarına neden olur. Ayrıca doğal afetler yeryüzünü de değiştirir.
Afetler bölge ve ülke ekonomilerine zarar verdiği için bunların insanlar üzerinde de sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz etkileri olur. Böylesine önemli sonuçlara neden olan doğa olaylarının meydana gelmeleri önlenemiyor olsa da bu doğa olayların zararlarının azaltılması mümkündür. Örneğin iki farklı ülkede meydana gelen aynı büyüklükteki iki ayrı depremin verdiği zarar, çok fark- boyutlarda olabiliyor. Hatta bu durum aynı ülke sınırları içinde bölgeden bölgeye bile değişiklik gösterebiliyor. Örneğin Japonya’da meydana gelen depremler, Türkiye’de meydana gelen depremlerden daha az can ve mal kayıplarına yol açar. Bunda Japonya’nın depreme karşı aldığı önlemler etkili olmaktadır. Hasar boyutlarının farklı olması sadece depremler için değil sel ve taşkınlar, heyelan ve diğer afet türleri için de söz konusudur.
Ülkemizde en çok görülen meteorolojik tehlikeler; şiddetli yağış (yağmur, kar, dolu), sel, taşkın, don, orman yangınları, kuvvetli rüzgâr, fırtına, çığ ve yıldırımdır. Doğal afetlerin oluşum sayıları dikkate alındığında kuvvetli rüzgâr ve sellere bağlı olarak meydana gelen afetler ilk sırayı almak- tadır.
Dünya’da etkili olan 31 doğal afet türü; şiddetlerine, oluşum sürelerine ve etkilerine göre sıralanınca en önemlilerinin kuraklık, tropikal siklon, bölgesel sel ve taşkınların olduğu görülür. Bu afetlerin ortak özellikleri, önceden tahmin edilerek erken uyarıları  yapılan meteorolojik afetler olmalarıdır.
Meteorolojik afetler için alınacak önlemler; acil durum planları, iyi çalışan bir erken uyarı sis- temidir. Bunlar olağanüstü hava olaylarına bağlı zararın azaltılmasını sağlayacaktır. 
1970 yılında Bangladeş’te meydana gelen şiddetli bir tropikal siklon 300.000 kişinin ölmesine neden olmuştur. Fakat gelişmiş uyarı sistemleri sayesinde benzer tropikal siklonlarda 1992’de 13.000, 1994’te ise sadece 20 kişi hayatını kaybetmiştir.

Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 80, 81, 82 ve 83 cevapları


Ekstra Bilgi:

Kara YoluKara yolları dünyanın en eski ulaşım sistemidir. Kara yolları, deniz ve demir yoluna kıyasla daha pahalıdır. Kara yolları, mal ve eşya taşımacılığı açısından  deniz ve demir yoları ile bütünleşmektedir.

ABD gerek yol kalitesi gerekse uzunluğu bakımından önde gelir. En yüksek yol yoğunluğu ise Japonya ve Batı Avrupa ülkelerindedir. Asya'da Çin, Pakistan'ın doğu kesimi ve Güney Hindistan yoğun kara yoluna sahiptir. Asya'da en önemli kavşak Türkiye'dir ve Asya ile Avrupa'dan gelen yol- lar birbirine bağlanır.

Hava Yolu

Hava ulaşımı diğer ulaşım sektörlerine göre geç başlayan ve son derece hızla gelişen bir  sek- tördür. Hava yolları ulaşımı, deniz yolu ulaşımında olduğu gibi belli hatlarda yoğunlaşmıştır.
Avrupa’nın önemli havalimanlarının  kıtanın merkezi ve batı kesiminde yoğunlaştığı görülür. Ayrıca Avrupa havalimanları, Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu'ya giden uçak- ların uğrak yeridir. Dünya yolcu trafiğinin 1/4’ü, yük trafiğinin 1/3’ü bu kıtadan yapılır.
Amerika Birleşik Devletleri, dünyada hava ulaşımının en yaygın ve en gelişmiş olduğu ülkedir. Kuzey Amerika'da 11.000’den fazla havaalanı vardır. Hava ulaşımındaki dünya trafiğinin 1/3’ü ABD sınırları içinde geçmektedir. Uluslararası bir havalimanı olan Kennedy’e bazı günler saatte 85 uçak iniş kalkış yapmaktadır.

1923 ile 1950 Yılları Arasında Demiryollarının Ağırlıklı Olduğu Dönem
Cumhuriyet   öncesinde  demir   yollarının  büyük  bir  kısmı Konya-Ankara  hattının batısında iken Cumhuriyet  Döneminde yapılan yatırımların büyük bölümü  doğuya  kaydırılmıştır. 1925 yılında yapılan  ilk Demir Yolu Kongresinde alınan kararlar gereği demir yolu yapımında ; doğal  kaynaklar, üretim  merkez- leri ve pazar alanlarının bulunduğu yerlere öncelik verilmiş böylece  ekonomiyi canlandıran bir ulaşım sis- temine  geçilmiştir.  Demir  yolu ulaşımında bu  ilerlemeler  yaşanırken kara  yolu yapımında büyük  bir gelişme kaydedilememiştir. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti’nden bugünkü ulusal sınırlarımız içinde kalan 18.350 km'lik bir kara yolu ağı devralmıştır. 1923-1929 yılları arasında da 1.500  km civarında yol yapımı gerçekleştirilmiştir. Demir yollarındaki hızlı ilerleme 1940 yılına kadar sürmüş ve 1940-1950 yılları arasında ise tam bir durgunluk  dönemine girilmiştir. Bu durgunlukta II. Dünya Savaşı'nın ve dünya oto- motiv sanayisinde  pazar payının % 80'ini elinde bulunduran ABD'nin etkisi büyüktür.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner