BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

5.sinif berkay yayinlari sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 38 cevabi

A) Aşağıda 
verilen cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini yazınız.
 1. (D) Ülkemizde tarihî mekânların çok olması tarihsel zenginliğimizin de bir göstergesidir.
 2. (Y) Selimiye Camii ve Efes Antik Kenti önemli doğal vaıiıklarımızdandır.
 3. (D) Mimari, el sanatlan, yemekler, türküler, halk oyunlan kültürel özellikleri yansıtan öğelerdir.
 4. (Y) Kültürel özelliklerin benzerliği kültürel zenginliğin bir göstergesidir.
 5. (D) Atatürk, Türk toplumunun ihtiyaçlarından ve dünyadaki bilimsel gelişmelerden yola çıka­rak inkılapları başlattı.

5.sinif berkay yayinlari sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 36 cevabi

Atatürk İlke ve İnkılapları


Meclisin açılması
 • İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler →Milli Egemenlik, Bağımsızlık
 • İnkılabın Yapılma Amacı → Halkın yönetime doğrudan katılması amaçlanmıştır.
Kılık ve kıyafette deği­şiklik yapılması
 • İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler → Şapka Kanunu- Kılık kıyafet kanunu
 • İnkılabın Yapılma Amacı → Kılık kıyafet konusunda modern çağa ulaşma amaçlanmıştır.
Takvimde değişiklik yapılması
 • İnkılabın İlişkili Olduğu İlkeler → İnkılapçılık
 • İnkılabın Yapılma Amacı →Modern dünyanın kullanıdığı zaman dilimini kullanma.

5.sinif berkay yayinlari sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 35 cevabi

Atatürkçülük El Kitabı


Atatürk ilkeleri; cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık olmak üzere altı ilkeden oluşur. Aşağıdaki kutularda bu ilkelerin açıklamaları verilmiştir. Bu açıklamaların Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgili olduğunu kutulardaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap →Milliyetçilik
Türk milletinin bir ferdi olmayı benimsemeyi, milleti oluşturan unsurlara değer vermeyi ifade eder. Bu ilkeyle insanlar mensup olduğu Türk milletine bağlılık duyar. Bu ilkeyi benimsemiş vatan­daşlar Türk milleti için fedakârca çalışır ve kendi milletiyle gurur duyar.

5.sinif berkay yayinlari sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 34 cevabi

A. Atatürk
 inkılaplarının öncesi ve sonrasındaki günlük yaşamı; yönetim, eğitim, ekonomi, hukuk ve kadın hakları bakımından araştırınız. Elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak aşağıdaki tabloyu doldu­runuz.
B. Yaptığınız tablodaki bilgilerden yararlanarak Atatürk inkılaplarının öncesi ve sonrasını ifade eden bir afiş tasarlayınız. Tasarladığınız afişi bir slogan ekleyerek aşağıya yapınız.

5.sinif berkay yayinlari sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 33 cevabi

A. Cumhuriyetin
 ilk yıllarında yeni harflerle basımı yapılmış bir gazete haberi aşağıda verilmiştir. Ha­beri okuyarak ilgili soruları cevaplayınız.
 • Gazete haberinde söz edilen olay hangi yenilikle ilişkilidir?
Devletin yönetimindeki değişiklik. Saltanatın kaldırılması…
 • Halifeliğin kaldırılmasıyla hangi alanlarda nasıl değişiklikler olmuştur?
 • Din ve eğitim alanında değişimler olmuştur.
B. Yan tarafta Atatürk’ün kimlik belgesine yer verilmiştir. Kimlik belgesinde yazılı bilgiler­den yararlanarak soruları cevaplayınız.

5.sinif berkay yayinlari sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 32 cevabi

Bir Aradayız


HIDIRELLEZ
 • Yapılanlar → Yumurta haşlama, eğlenceler düzenleme.
 • Önemi → Baharın gelişi kutlanır.
NEVRUZ
 • Yapılanlar → Ateş yakma demir dövme
 • Önemi → Baharın müjdelenmesi
KURBAN BAYRAMI
 • Yapılanlar → Kurban kesme namaz kılma
 • Önemi → Birlik ve beraberlik vurgulanır.
DÜĞÜN
 • Yapılanlar → müzik eşliğinde oyunlar, ikramda bulunma, nikah kıyma

5.sinif berkay yayinlari sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 29 cevabi

B. Sol sütunda
 ülkemizin kültürel özelliklerine ve değerlerine, sağ sütunda ise bu özelliklerin ve de­ğerlerin ait olduğu yöre ya da şehirlere yer verilmiştir. Kültürel özellikleri ve değerleri örnekte görü düğü gibi yöre ya da şehirle eşleştiriniz.
 • Kırkpmar Yağlı Güreşleri → EDİRNE
 • Horon (halk oyunu) → KARADENİZ
 • Lüle taşı süslemeciliği → ESKİŞEHİR
 • Oltu taşı süslemeciliği →ERZURUM

5.sinif berkay yayinlari sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 28 cevabi

A. Aşağıdaki 
ve yan sayfadaki alanlara ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklerinden birer örnek yazınız. Örneklerle ilgili istenilen bilgileri doldurunuz.

GİYİM

 • Kıyafetin ismi: Efe Kıyafeti
 • Kullanıldığı yöre: Ege Bölgesi
 • Kullanım amacı: Halk oyunlarında
 • Kıyafetin özellikleri: Kolları geniş, pantolonlar kısa, paçalı, gömlekler yakasızdır.
YEMEK
 • İsmi: Adana Kebabı
 • Yöresi: Adana

5.sinif berkay yayinlari sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 27 cevabi

Geziye Gidiyoruz


Çevrenizdeki tarihî mekânlara, eski yerleşim alanlarına, açık hava, arkeoloji ya da etnografya müzelerine bir inceleme gezisi düzenleyiniz. Gezide gördüklerinizden ve öğrendiğiniz bilgilerden ya­rarlanarak aşağıdaki formu doldurunuz. Eğer gerçek ortamda geziyi yapma imkânınız yoksa internet ortamında da geziyi düzenleyebilir ve bu etkinliği yapabilirsiniz.

GEZİ İNCELEME FORMU

5.sinif berkay yayinlari sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 26 cevabi

 Ülkemizin 

ve ilimizin Güzellikleri

A. Aşağıdaki dört kutuda ülkemize ait bazı doğal varlık ve tarihî mekânların fotoğrafları verilmiştir. Fotoğrafla ilgili istenilen bilgileri ilgili yerlere yazınız.

TOPKAPI SARAYI

Genel Bilgi → İstanbul Başkent iken devletin yönetildiği yerdi. Divan ve Harem burada bulunurdu. Günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

UZUNGÖL

Genel Bilgi → Trabzon ilinin Çaykara ilçesine bağlı turistik doğal harikası yerdir. Göl her yıl bir çok turist tarafından ziyaret edilmektedir.

ÖLÜDENİZ

5.sinif berkay yayinlari sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 25 cevabi

A. Türkiye 
Peribacaları, Pamukkale, Yedigöller, Kelebekler Vadisi gibi doğal varlıkları; Aspendos An­tik Tiyatrosu, Efes Harabeleri, Selimiye Camii, Çifte Minerali Medrese gibi tarihî yapılarıyla eşsiz gü­zelliklere sahip bir ülkedir. Haritadan yararlanarak ülkemizdeki önemli doğal güzelliklerden ve tarihî yapılardan sekizini ilgili yerlere yazınız.

DOĞAL VARLIKLAR

5.sinif berkay yayinlari sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 24 cevabi

A. Kitabı’nın 
2. ünitesinin başlıklarını okuyunuz. Başlıklardan yola çıkarak ünite konuları hak­kında bildiklerinizi aşağıya yazınız.

B. Ders Kitabı’nın 2. ünitesinin başlıklarından yararlanarak ünitede bilmek istediklerinizi ve üniteden öğreneceklerinizi aşağıya yazınız.

 • C. Ünite sonunda konularla ilgili öğrendiklerinizi aşağıya yazınız.

berkay yayinlari 5.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 22 cevabı

A) Aşağıda 
verilen cümlelerin başına doğru ise “D“, yanlış ise “Y” harfini yazınız.
 1. (D) Aile, toplumun en küçük kurumudur.
 2. (D) Aile, üyesi olduğumuz bir gruptur.
 3. (Y) Ailede, okulda, sınıfta ve üyesi olduğumuz gruplarda rollerimiz aynıdır.
 4. (D) Üyesi olduğumuz grupların amaçlan farklılıklar gösterir.
 5. (D) Sahip olduğumuz roller, hak ve sorumlulukları beraberinde getirir.
 6. (Y) Hak ve sorumluluklar rollere göre değişmez.
 7. (D) Çocukların kendileri ile ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakları vardır.
 8. (Y) Çocukların istedikleri gibi davranma hakları vardır.
 9. (Y) On dokuz yaşına kadar her insan çocuktur.
 10. (D) Çocukların işkence ve kötü muameleden korunma hakkı vardır.

berkay yayinlari 5.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 20 cevabı

A. Aşağıda 
amaçlarına göre yazı türlerine örnekler verilmiştir, örnekleri karşılaştırarak okuyunuz. Sonraki kısımda yazacağınız kompozisyonda bu yazı türlerinden yararlanınız.
Açıklayıcı Yazı
Amacı: Bilgiyi açık ve doğrudan vermek
Örnek: Aile; ortak duygu, düşünce ve amaçlar doğrultusunda oluşmuş en küçük sosyal kurumdur.
Anlatı Yazı
Amacı: Bilgiyi hikâyeleştirerek vermek
Örnek: Ailemle Ankara’da yaşıyorum. Ma­hallemizde bulunan Atatürk Ortaokuluna gidiyorum.
Betimleyici Yazı

berkay yayinlari 5.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 19 cevabı

Aşağıda 
verilen İnternet haberini okuyarak haberle ilgili verilen sorulan cevaplayınız.
Çocuklar hangi haklarını neden kullanamıyorlar?
 • Aile baskısı
 • Hayat şartlarının zorluğu
 • Geçim sıkıntısı
 • Devletin çocukları korumada yetersiz kalması
Çocukların bazı haklarını kullanamamalarının sonuçlan neler olabilir?
 • İyi eğitim alamazlar
 • İyi vatandaş olamazlar
 • İyi beslenemezler
 • Toplum faydalı olamazlar
Çocukların kullanamadıkları haklarından yararlanabilmeleri için önerdiğiniz çözüm yollan nedir?

berkay yayinlari 5.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 18 cevabı

Neden Çocuk Hakları 


MADDELER VE İHTİYAÇ DUYULMA NEDENİ
 • 18 yaşına kadar her insan çocuktur  İhtiyaç duyulma nedeni: Korunmaya muhtaç çocukların yaşamlarını sağlıklı bir ortamda devam ettirme hakkı vardır.
 • Eğitime erişim hakkı  İhtiyaç duyulma nedeni: Yaşama ve gelişme hakkı vardır.
 • Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı  İhtiyaç duyulma nedeni: Kendileriyle ilgili konularda görüşlerini özgürce söyleme hakkı vardır.
 • İşkence ve kotu muameleden korunma hakkı  İhtiyaç duyulma nedeni: Korunmaya muhtaç çocukların yaşamlarını sağlıklı bir ortamda devam ettirme
 • Ekonomik sömürüden korunma hakkı  İhtiyaç duyulma nedeni: Korunmaya muhtaç çocukların yaşamlarını sağlıklı bir ortamda devam ettirme hakkı vardır.
 • Özel yaşamı saklı tutma hakkı  İhtiyaç duyulma nedeni: Din ve vicdan özgürlükleri vardır.
 • Sağlık hizmetlerine erişim hakkı  İhtiyaç duyulma nedeni: Yaşama ve gelişme hakkı vardır.

berkay yayinlari 5.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 17 cevabı

A. Okuldaki 
ve sınıftaki hak ve sorumluluklarınızı belirten on maddelik bir liste hazırlayıp aşağıya yazınız. Yazdıktan sonra derste, listedeki maddeleri arkadaşlarınızla tartışarak sınıfınızın anayasasını belirleyiniz.

Sınıf Anayasası

 1. YERE ÇÖP ATMAK YASAKTIR.
 2. KÜFÜR ETMEK YASAKTIR
 3. SINIFI KİRLETMEMELİYİZ
 4. GÜRÜLTÜ YAPMAK YASAKTIR
 5. HIRSIZLIK YAPMAMALIYIZ
 6. KIRICI DAVRANIŞLARDA BULUNMAMALIYIZa
 7. SAYGILI OLMALIYIZ
 8. SINIF EŞYALARINI KORUMALIYIZ
 9. BÜYÜKLERE SAYGILI OLMALIYIZ
 10. DERSLERE ZAMANINDA KATILMALIYIZ

BAile dışında, üyesi olduğunuz bir gruba ait rolünüzle bu rolün getirdiği hak ve sorumluluklarınızı aşağıya yazınız.

berkay yayinlari 5.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 16 cevabı

Ailemdeki Hak ve Sorumluluklarım


Her bireyin üyesi olduğu grup ve kurumlardaki rollerinin gerektirdiği hak ve sorumlulukları bu­lunmaktadır. Hak ve sorumluluk kavramları birbiriyle bağlantılıdır. Kişinin sahip olduğu haklar be­raberinde bazı sorumlulukları getirir. Aşağıda ailenizde sahip olduğunuz rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara ikişer örnek verilmiştir. Bu hak ve sorumluluklara üçer örnek de siz yazınız.
AİLEMDEKİ HAKLARIM
 • Güvenli bir yuvada yaşama.
 • Yiyecek ihtiyacımın karşılanması
AİLEMDEKİ SORUMLULUKLARIM
 • Odamı temiz ve düzenli tutma.
 • Ev işlerinde anne ve babama yardım etme.
EVDEKİ HAK VE SORUMLULUKLARIM

berkay yayinlari 5.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 15 cevabı

Aşağıdaki 
tabloda gruplar ve gruplara ait rollerin isimleri verilmiştir. Hangi grupta, hangi rolün yer aldığını ilgili kutucuğa “X” ile işaretleyiniz. (cevaplar karşılarına yazılmıştır.)
 • Anne : AİLE
 • Öğrenci : OKUL
 • Takım arkadaşı : OYUN GRUBU
 • Baba: AİLE 
 • Sınıf başkanı: SINIF
 • Abla : AİLE
 • Sınıf temsilcisi : SINIF
 • Öğretmen : OKUL
 • Kulüp saymanı : KULÜP
 • Ağabey: AİLE
 • Yeğen: AİLE
 • Kaleci: SPOR TAKIMI
 • Torun: AİLE
 • Öbek lideri: OYUN GRUBU
 • İzci: KULÜP

berkay yayinlari 5.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 13 cevabı

Aşağıdaki 

kutulara bulunduğunuz grup ve kurumlardaki yerinizi tanıtan bir broşür hazırlayınız. Bunun için farklı grup ve kurumlardaki yerinizi gösteren fotoğraflar belirleyerek fotokopilerini sınıfa getiriniz. Her kutuya sizinle ilgili fotoğrafların fotokopilerini yapıştırınız ve istenilen bilgileri yazınız.

AİLEM 

Ailemdeki Yerim : Ailenin ikinci çocuğuyum.

OKULUM

Okulumdaki Yerim : Okulumun beş yıllık öğrencisiyim.

SINIFIM

Sınıfımdaki Yerim: Beşinci sınıf öğrencisiyim.

KULÜBÜM

Kulübümdeki Yerim: Kızılay kulübündeyim.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner