Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Salı

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 175 ile sayfa 182 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ
Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 cevapları
5. Etkinlik: a. Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılması anlatımı bozar. Aşağıdaki cümle­lerde anlamca çelişen sözlerin altını çiziniz.
• Söylentileri hiç kuşkusuz o da duymuş olmalı.
• Tüm hazırlıklar eminim şimdiye kadar bitmiştir sanırım.
• Sanınm, iş teklifimizi mutlaka kabul edecektir.
• Bundan yaklaşık tam on yıl önce orada okudum.

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 161 ile sayfa 174 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ           DEVAMI
Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 cevapları
Bir kez ürün verir ekersen tohum. Bir kez ağaç dikersen on kez ürün verir. Yüz kez olur bu ürün eğitirsen halkı. Balık verirsen bir kez doyurursun. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı.
(1 ve 2. soruları yukarıdaki şiire göre yanıtlayınız.)
1. Şiire göre halkın eğitilmesi niçin gereklidir?
2. Şiirde verilmek istenen mesaj nedir?
• Günümüzden 500 bin yıl önceki hayat sizce nasıldı?

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 150 ile sayfa 160 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ           DEVAMI
Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 cevapları
• Metindeki öğrencinin kendine güvensizliğinin sebebi nedir?
Bay Washington'un, "Bir başkasının hakkındaki görüşü, senin gerçeğin olmak zorunda değil." sözleri öğrenci üzerinde nasıl bir etki yaratmıştır?
• Metindeki "...Bay Washington, başka birinin hakkımdaki görüşü bağlamında yaşamak zorunda olmadığıma dikkatimi çekmişti." cümlesiyle anlatılmak istenen sizce nedir?

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 137 ile sayfa 149 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ           DEVAMI
Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 cevapları
• "İletişim" sözcüğünün sizde çağrıştırdığı kavramlar, düşünceler nelerdir? Açıklayınız.
• İnsanoğlunun binlerce yıllık tarihi içinde kullandığı iletişim yollan hakkında neler biliyorsunuz? Açıklayınız.
• Okuduğunuz bu metinde iletişimin hangi çeşidinden söz edilmektedir?
• Aynı hareketlerin farklı ülkelerde farklı anlamlara gelmesinin sebepleri nelerdir?
• Japonların, canlarının sıkkın olduğunu anlatmak için yaptıkları hareket nedir? Bu hareketin dayandığı tarihî gerçekliği açıklayınız.

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 123 ile sayfa 133 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ           DEVAMI
Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 cevapları
Yazar Nurullah Ataç'la ilgili elde ettiğiniz bilgileri aşağıya yazınız.
Okuduğunuz bu metinde sözü edilen "Ataç" kimdir?
Yazar, Ataç'ın edebî yönünden bahsetmiş midir? Açıklayınız.
Yazar; Ataç'ın edebî yönleriyle birlikte başka hangi özelliklerinden bahsetmiştir?
9. Etkinlik: Eleştiri türündeki yazınızı aşağıya yazınız.

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 111 ile sayfa 122 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ           DEVAMI
Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 cevapları
5. Etkinlik: Gezi türünde bir yazı yazınız.
• Farklı toplumlardan insanlar sizce birbirleriyle anlaşabilirler mi? Farklı milletleri birbirine yak­laştıran ortak değerler var mıdır? Açıklayınız.
• Çevrenizde görünüş, kültür, dış görünüm olarak sizden "farklı" olduğunu düşündüğünüz I insanlarla karşılaşıyor musunuz? Bu insanlarla olan iletişiminiz nasıldır?
6. Etkinlik: "Farklılıklar - Birliktelik" temalı şiirinizi aşağıya yazınız.
4. Etkinlik: a. Okuduğunuz metindeki karakterlerle ilgili aşağıdaki sorulan yanıtlayınız. •   Metnin ana kahramanı olan "Çalıkuşu" lakaplı Feride'nin kişilik özellikleri nelerdir?
Doktor Hayrullah Bey'in kişilik özellikleri nelerdir?
İhsan Bey'in kişilik özellikleri nelerdir?
b. Metindeki olayların gelişimi ve karakterlerin özelliklerini düşünerek metnin sonrasına ilişkin bir kurgu oluşturunuz. Oluşturduğunuz kurguyu aşağıya yazınız.
10 ADAM
"10. Adam" adlı film, 1941'de Alman işgalindeki Paris'te başlamaktadır. Varlıklı bir avukat, işgale rağmen günübirlik yaşamını sürdürmektedir...
• Yukarıdaki metinde anlatılan olay nedir?
• Olayın baş kahramanı avukat nasıl bir karakterdir?
• Avukatın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?
• Metinde sözü edilen Bosna nerededir? Boşnaklar kimlerdir?
• Yazarın, "Dünya zamanında Bosna'da olabilseydi, o esnada, orada, sadece o kişi oldukları için öldürülen çoluk çocuk, kadın erkek üç yüz bin Boşnak'ın yaşamı piyangoya dönüşmeyecekti." sözle­riyle anlatmak istediği nedir?
. •   Metnin ana fikri, metindeki hangi cümlelerle ifade edilmiştir?

Pazar

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 99 ile sayfa 110 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI
Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 cevapları
Etkinlik:   Dinlediğiniz metinde yer alan bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerdeki örtülü anlamların neler olduğunu açıklayarak yazınız.
•   Sonunda can tatlı geldi.
•   Ala sığırcıkları çıplak dağlarında görünce sevindiler.
•   Gökyüzüne kara bir sac gelip kapandı.
•   Çekirge bulutu Kale Gediği'ni aşmış, köye doğru geliyor.
Her yan, yangın yerine dönmüştü.
9. Etkinlik: Aşağıda karşılıklı olarak verilen cümlelerdeki altılı çizili sözcükler arasında hangi anlam ilişkisi (eş anlamlılık, yakın anlamlılık, zıt anlamlılık, eş seslilik) vardır? Cümlelerin yanındaki boşluklara yazınız.• Kuşkonmaz Dağı'nın eteğinde Kuruöz köyü vardı.  Elbisesinin eteği sökülmüş.
• Hasan Ağa öfkeli, adamlarını çağırdı.  Oldukça sakin bir insandı.
• Taşların dibi, otların arası yumurta bezeliydi.  Dün geceki yağmur yüzünden nehir taştı.

• Kuruöz, kendi hâlinde, küçük ve yoksul bir köydü.  Her geçen yıl biraz daha fakirleştiler.
b. Aşağıya, yunuslarla veya başka bir hayvan türüyle ilgili kısa bir hikâye yazınız.
1. Kutup ayılarının, dünyanın ısınmasından en fazla etkilenen canlılar olmasının sebebi nedir?
2. Isınan iklimle birlikte kutup ayılarının davranışlarında gözlemlenen değişiklik nedir?
• Okuduğunuz bu masal örneğinde "aslan" ın yönetici seçilmesinin sebebi sizce nedir? Kısaca açıklayınız.
•   "Aslan'Tn aldığı kararların, yöneteceği kişilerin hayatına ne gibi etkileri olmuştur?
• Bu masalda genel olarak bir toplum düzenine ilişkin ne gibi eleştiriler vardır? Metinden örnek­lerle açıklayınız.
•   Metnin ana fikri hangi cümlelerle açıkça söylenmiştir?
•   Metnin ana fikrine katılıyor musunuz? Niçin?
• Metindeki toplum düzeni sizin "toplum hayatı" anlayışınıza uyuyor mu? Sizce gerçek hayatta, masaldaki gibi herkesin birbiriyle anlaştığı, kavga etmediği bir toplum düzeni oluşturulabilir mi? Niçin?
• Konukseverliğin Anadolu'da yaşatılma biçimi nasıldır?
• Anadolu'daki kahve kültürüyle "konukseverlik" arasında bir ilgi var mıdır? Kısaca açıklayınız.
• Metnin konusu nedir?
melal nihayet itiyad rabıta tasavvur etmek ekseriya meşakkat nevale kabil izbe mütemadiyen

Cumartesi

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 88 ile sayfa 98 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ            DEVAMI

Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 cevapları
• Galileo'nun bilimsel çalışmaları, bilimin hangi alanlarıyla ilgilidir? Okuduğunuz bu metinden hareketle açıklayınız.
• Galileo'nun yaşadığı dönemde kilise ve din adamlarının bilim adamlarının üzerinde baskı kurmasıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
• Kilise, Galileo'dan "Dünya'nın döndüğü fikrinden vazgeçmesi"ni sizce neden istemiştir?
• Galileo'nun "Dünya'nın döndüğü fikrinden vazgeçmemesi" sonucunda cezalandırıl­masıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 71 ile sayfa 86 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 cevapları
KİM HAKLI?
Türklerle silah arkadaşı olan Almanlardan, Türk ordusunda komutanlık edenler de vardı. Bunlar Türk komutanlarını hor görüyorlardı. Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümenin bağlı olduğu orduya komuta eden Mareşal Liman Fon Sanders de Mustafa Kemal'in düşüncelerini beğenmemişti. Fakat uzak görüşlü Albayın düşünceleri, olduğu gibi çıktı…
1. Yukarıdaki metinde Kurtuluş Savaşı'nda yaşananlarla ilgili hangi bilgiler yer almaktadır? Kı­saca açıklayınız.
2. Alman komutanların Türk komutanları hor görmesinin sebebi sizce nedir?

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 62 ile sayfa 70 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ         DEVAMI

Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 cevapları
4. Etkinlik: "Eğitim - öğretim" konulu deneme türünde bir yazı yazınız.
5. Etkinlik:
a. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara gelmesi gereken noktalama işaretinin adını yazınız.
• Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için............................
konur.

• Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için............................konur.
•   Türkiye'nin doğusundaki ve batısındaki ülkeler nelerdir? Haritadan yararlanarak yazınız.

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 51 ile sayfa 61 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ                 DEVAMI

Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 cevapları
İzmir'in Alınması
Dumlupınar'da düşmanın çok büyük bir kısmı yok edilmiş, birçok Yunan generali ve Başkomutan Trikopis esir alınmış, bozguna uğrayan Yunanlıların geriye kalan birlikleri izmir'e doğru hezimet hâlinde kaçıyorlardı…
Sadık ATAK
• Okuduğunuz bu metinde Atatürk'ün kararlığını gösteren olay nedir? Açıklayınız.
• "Onlarla 13 Eylülde İzmir'i kurtardıktan sonra orada görüşeceğim." sözü Atatürk'ün hangi özelliklerini göstermektedir? Bu metinden, Atatürk'ün kişilik özellikleriyle ilgili neler öğrendiniz? Yazınız.

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 40 ile sayfa 50 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ                 DEVAMI

Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 cevapları
ZORBALIK
İster sözle olsun, ister davranışla, zorbalığın her çeşidinden nefret ederim. Düşüncemizi duyular yoluyla aldatan gösterişlere her zaman karşı koymuşumdur. Kralların şaştığım tarafı, hayranlarının bu kadar bol olmasıdır. Her şeyimizi emirlerine verelim ama düşüncemiz bize kalsın. Önlerinde bükülen dizlerimiz olsun, aklımız değil.
MONTAIGNE (Monteyn)
1. Yazarın, zorbalıktan nefret etmesinin sebebi nedir?
2. Yazarın, kralların hayranlarının çok olmasına şaşırma nedeni nedir?

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 29 ile sayfa 39 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ                 DEVAMI

Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 cevapları
5. Etkinlik: Aşağıdaki metni okuduktan sonra soruları yanıtlayınız. (...)
Bu çocuğun yüzü gök; ağzı ateş gibi kızıl, Gözleri ela, saçları ve kaşları kara idi. Perilerden daha güzeldi. Geldi ana göğsüne, aldı emdi sütünü, İstemedi bir daha içmek kendi sütünü Pişmemiş etler ister, aş, yemek ister oldu Ansızın dile geldi, söyler, konuşur oldu Kırk gün geçtikten sonra yürür oynaşır oldu! Kurdun bileği gibi idi sanki bileği! (...)
"Dirse Han! Dirse Han! Neredesin? Yetiş, Dirse Han!" Çadırında dinlenmekte olan Dirse Han, kılıcını kaptığı gibi dışarı fırladı. "Ne var? Ne oluyor? Bana seslenen kimdir?"

Çarşamba

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 20 ile sayfa 28 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ        DEVAMI

Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 cevapları
Üstadla Konuştum
1. Yukarıdaki metinde "komik" bir anlatım var mıdır? Açıklayınız.
2. Yukarıdaki metin için "güldüren, eğlendirici" bir metin denilebilir mi? Niçin?
3. Olayları, durumları komik yönleriyle ele alan, insanları güldürmek için yazılan yazılara genel olarak ne ad verilir?
3. Etkinlik: Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bularak karşılarına yazınız. Daha sonra her deyi­min anlamına uygun örnek bir cümle yazınız.• Yüreğine ateş düşmek • Kıyametleri koparmak • Küçük düşmek

Ada yayınları, Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 10 ile sayfa 19 arasındaki sayfaların cevapları

DEVAMI

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cevapları

Aşağıda çeşitli deyimler ve atasözleri verilmiştir. Bu deyim ve atasözlerinin karşıladığı duyguyu (örnektekine uygun olarak) yazınız. Gözünde tütmek: özlem Ateş püskürmekKolu kanadı kırılmakÇıkmadık candan ümit kesilmez, Nutku tutulmak, (Birinin) Ocağına düşmekGün doğmadan neler doğar, Eli ayağı birbirine dolaşmakMeyve veren ağacı taşlarlar, (Bir şeyin) lağım cıcığını çıkarmak
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner