Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 84 ile 158 arası cevapları

______
Yapı formülü (yapısal formül), bir moleküldeki atomların hangi bağ türleriy­le ve hangi atomların birbirine bağlandığım gösterir. Buna göre, asetik asidin ya­pı formülü üç H atomunun bir C atomuna, diğer H atomunun bir O atomuna bağ­landığım belirtir. Her iki O atomunun da bir C atomuna, C atomlarının da birbir­lerine bağlandığını gösterir. Yapı formülündeki kovalent bağlar çizgilerle (—) ve­rilir. Bağlardan biri çift çizgiyle (=) yazılır ve ikili kovalent bağ adını alır. Tekli ve ikili bağlar arasındaki farkı ileride anlatacağız. Şimdilik ikili bağın tekli bağdan daha kuvvetli olduğunu söylemekle yetineceğiz.
Asetik asit molekülünde atomların nasıl bağlandığım göstermenin daha kolay ve başka bir yolu yoğunlaşmış yapı formülünü, yani CH3COOH ya da CH3C02H 1 kullanmaktadır. Bu formülde, H atomlarının farklı bağlanma şekilleri görülebilir ve formül tek bir satırda yazılabilir. Bütanın yapısal formülü, C4HJ0,  yoğunlaşmış yapı formülü ise CH3 (CH2)2 CH3 tür. Yoğunlaşmış ya­pı formülleri, atom gruplarının başka atomlara nasıl bağlandıklarım da göstermek­te kullanılabilir. metilpropanı, C4HI0 ince­leyelim. Merkez karbon atomuna bağlı -CH3 grupları yoğunlaşmış yapı formülün- * de grubun bağlı olduğu atomun sağma parantez açarak gösterilebilir, yani CH3 CH (CH3) CH3 şeklinde yazılabilir. Merkez C atomu diğer üç C atomuna bağ-h olduğu için yoğunlaşmış formülü CH (CH3)3 şeklinde de yazabiliriz.
Organik bileşiklerin temel elementleri karbon ve hidrojendir. Karbon atomu her zaman dört kovalent bağ oluşturur. Organik bileşikler çok karmaşık olabilir­ler. Yapı formüllerini basite indirgemenin bir yolu, yapılan C ve H atomlarını açık­ça göstermeden yazmaktır. Bunu kimyasal bağlan belirtmek için çizgiler çizerek ve çizginin bittiği veya başka bir çizgi ile karşılaştığı yerde bir karbon atomunun bulunduğunu varsayarak yaparız. Her bir karbon atomunun dört bağ yapma gerek­liliğini de yeterli hidrojenle sağlarız.

Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 13 ile 83 arası cevapları

Maden İşlerinde Güvenlik Ders Sonrası Testi soru ve cevapları 
Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,“İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Proje Denetimi Değerlendirme Raporu-Nisan 2005” kapsamında Organizasyon, Gözetim ve Genel Çalışma Şartları sıralamasına göre diğerlerine nazaran daha az ortaya çıkan tespittir?
Bir cevap seçin.

a. İşçilere iş elbisesi verilmemiştir.


b. Güvenlik yönergeleri bulunmamaktadır.


c. Kuyu dibi ile kuyu başı arasında uygun işaretleşme sistemi yoktur. Doğru


d. İş makinesi operatörlerinin ehliyeti yoktur.


İşveren, ciddi veya ölümle sonuçlanan iş kazalarını ve ciddi tehlikeli olayları en geç ... iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirecektir. Boşluğa ne gelmelidir?

a. 15


b. 30


c. 5


d. 2 Doğru

Ocak Havasında Oksijen % ...'dan Az, Metan % ...'den fazla, Karbondioksit % ...'den fazla ve diğer Tehlikeli Gazlar bulunan Yerlerde Çalışma Yapılmamalıdır.Boşluğa sırası ile ne gelmelidir?
Bir cevap seçin.

a. 21; 1; 1


b. 19; 2; 0.5 Doğru


c. 19; 2; 1


d. 21; 2; 0.5


Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre aşağıdakiler hangisi doğru olamaz?
Bir cevap seçin.

a. İşçilerin işe girişlerinde ve işin devamı süresince periyodik olarak sağlık gözetimleri yapılacaktır.


b. İşveren, bir tehlike anında işçilerin çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlayacak ve kullanıma hazır bulunduracaktır.


c. Aynı işyerinde birden çok işletmeye ait işçilerin bulunması durumunda, işverenlerden sadece biri sorumludur. Doğru


d. Düzenli aralıklarla gerekli güvenlik tatbikatı yapılacaktır.


Aşağıdakilerden hangisi Yeraltı Maden Üretim Yöntemleri arasında yer almaz?
Bir cevap seçin.


a. Sondaj ile Üretim Yöntemleri Doğru


b. Dolgulu Yöntemler


c. Ambarlı Kazı Yöntemi


d. Uzun Ayak Üretim Yöntemi

Salı

Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 155, 156, 157 ve 158 cevapları


Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 155, 156, 157 ve 158 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

 Sayfa 155
Sayfa 156
Sayfa 157
Sayfa 158
___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 İnsanda Savunma ve Bağışıklık
İnsan, her an hastalık yapabilen virus, bakteri vğb canlılarla ic ice yaşamaktadır.
İnsan vucudu kendini bu canlılara karşı koruyacak bazı yapısal ozelliklere sahiptir.
Diğer bir anlamıyla insanın kendini bu mikroorganizmalara karşı koruduğu savunma
hatları vardır.
Bağışıklık vucuda giren mikroplara ve oluşturdukları maddelere karşı vucut
tarafından gosterilen direnctirğ Vucuda giren yabancı bakteri, virus vb. her şey antijen
olarak adlandırılır.
Bu savunma hattı uc aşamalıdır. Bunlardan ilkini deri, mukoz zarlar, goz yaşı,
mide asidi gibi salgılar ve solunum yollarındaki silli epitel doku oluşturmaktadır. Bu
yapılar mikropların vucuda girmesini onler.
İkinci hattı ise fagostik hucreler ve antimikrobiyal proteinler oluşturur. Fagostik
hucreler hastalık etkenlerini fagositozla iclerine alarak yok eder. Ayrıca kanda bulunan
bazı proteinler de bakteri ve viruslerin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.


Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 151, 152, 153 ve 154 cevapları


Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 151, 152, 153 ve 154 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

 Sayfa 151
Sayfa 152
Sayfa 153
Sayfa 154
___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 İnsanda Dolaşım Sisteminin Sağlığı
Dolaşım sistemi vucuttaki tum sistemlerle ilişkilidir.
Dolaşım sisteminin sağlığı icin oncelikle tum sistemlerin sağlığına ve aşağıda belirtilen
hususlara dikkat edilmelidir:
• Dolaşım sistemi icin en onemli hususlardan biri temiz havadır. Bu anlamda
yaşanılan ortamın havasının temizliğine dikkat etmek gerekir.
• Sigara dolaşım sistemini olumsuz etkileyen en onemli faktörlerdendir. Cunku sigarayla
vucuda alınana karbon monoksit kanın yeterli duzeyde oksijen taşıyamamasına
neden olur. Alkol de kalp damarlarının esnekliği bozarak dolaşımda sorunlara yol
acar.
• Hareketsizlik kalp damarlarının bozulmasında etkili olabileceğinden duzenli spor
yapmak gerekir. Varis vb. rahatsızlıklar hareketsizliğe bağılı ortaya cıkan hastalıklardandır.
Ayrıca duzenli spor kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
• Yeterli ve dengeli beslenme kalp damar hastalıklarına yakalanmamanın en onemli
Koşullarındandır. Cunku yanlış beslenme damar yapısını bozmaktadır. Damar
sertliğine neden olmaktadır. Aynı zamanda stres faktoru de bu rahatsızlıkları
tetiklemektedir.
• Diğer taraftan lenşer mikroplara karşı suzgec gorevi yapmaktadır. Bu nedenle
vucudun enfeksiyon alması durumunda lenşerde olumsuzluklar yaşanılabilir.
Hemen hekime başvurulmalıdır.


Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 146, 147, 149 ve 150 cevapları


Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 146, 147, 149 ve 150 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 146
Sayfa 147
Sayfa 149
Sayfa 150
___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 İnsanda Dolaşım Sisteminin diğer Sistemlerle Olan İlişkisi
Tum organ sistemleri calışırken birbiriyle uyum içindedir. Her hangi bir sistemdeki
aksaklık diğer sistemlerin calışmasını da etkiler.
Kılcal damarlar ince bağırsaklardan sindirilmiş besinleri alır. Yağ asitleri ve gliserol
ise lenf damarlarına gecerek kan dolaşımına katılır. Bu maddeler daha sonra kan
dolaşımı ile tum hucrelere gönderilir. Ancak sindirim sistemindeki bir bozukluk bu
maddelerin kandaki miktarlarının değişmesine neden olacaktır.
Kan metabolizma artıklarını da ilgili sistemlere taşımaktadır. Oluşan karbon dioksit
akciğerlere, metabolik artıklar da boşaltım organlarına gönderilir. Bu sistemlerdeki
bozukluklar sonucunda kandaki bu artık maddelerin seviyesi değişir. Yine endokrin
sistemdeki bir bozukluk sonucunda kan tarafından taşınan hormonların miktarları
değişecektir.
Diğer taraftan hipotalamus denilen yapı; dolaşım ve solunum sisteminin uyumlu
calışmasını sağlar. Hipotalamusun etkisi ile tehlike anında vucudu koruyacak onlemler
olarak kalp atışı hızlanır, kan basıncı yükselir.


Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 142, 143, 144 ve 145 cevapları


Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 142, 143, 144 ve 145 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

 Sayfa 142
Sayfa 143
Sayfa 144
Sayfa 145
___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Kanın Gorevleri
Kanın vucutta; duzenleme, koruma ve taşıma olmak uzere uc gorevi vardır.
Savunma gorevini kan hucresi olan lokositler ve bu hucrelerin urettiği antikorlar
sayesinde gerçekleştirir. Duzenleme gorevini vucut sıcaklığının ve vucut sıvılarının pH
oranının belli bir değerde sabit tutulmasını sağlayarak yapar. Taşıma goreviyle hucreler
icin gerekli olan oksijeni akciğerlerden hucrelere, hucrelerde oluşan karbon dioksiti ise
akciğerlere taşır. Ayrıca besin, hormon, metabolizma artıkları gibi maddeleri de ilgili
doku ve organlara iletir.Kanın Pıhtılaşması
Kan kesik, sıyrık vbğ yaralanma durumlarında icindeki bazı maddelerden dolayı
Pıhtılaşır. Kanın pıhtılaşması vucudun kan kaybını engeller. Kanın pıhtılaşmasını
sağlayan maddelerden biri kanda inaktif durumda bulunana fibrinojendir. Fibrinojen bir tur kan proteini olup aktif haldeki fibrine donuştuğunde kan pıhtılaşır. Kan pıhtılaşması kesik ya da yaranın olduğu yerdeki bağ dokunun yırtılmasıyla
başlar.Kanda bulunan trombositler bu bolgedeki kollajen lişere yapışarak bir madde
salgılar ve bir tıkac oluşturur. Bu tıkac fibrin maddesi ile daha guclu duruma gelir.
Fibrin aşamalı olarak şu şekilde meydana gelir:
Trombositlerden ve hasarlı hucrelerden salgılanan pıhtılaşma maddeleri( tromboplastin)
pıhtılaşmayı sağlayan plazmadaki diğer maddelerle (Ca ve K vitamini gibi) etkileşir.
Bunun sonucunda oluşan madde protrombin denilen maddenin trombine donuşmesini
Sağlar. Trombin sayesinde fibrinojen ipliksi yapıdaki fibrine donuşur. Fibrin iplikleri
trombositler ve diğer kan hucreleriyle birlikte pıhtıyı oluşturarak hasarlı damarda bir
tıkac gorevi yapar. Pıhtılaşmada gorev alan maddeler karaciğer tarafından sentezlenir. Kanın pıhtılaşmaması ile oluşan hastalığa hemofili denilir.

Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 139, 140 ve 141 cevapları


Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 139, 140 ve 141 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

 Sayfa 139
Sayfa 140
Sayfa 141

Etiketler: Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları
___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Lenf Dolaşımı
İnsanda, oğrendiğiniz buyuk ve kucuk dolaşımın dışında bir de lenf dolaşım sistemi
Vardır. Bu dolaşım sisteminde lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf duğumleri yer alır. Kılcal damarlardan vucut hucrelerinin aralarına sızan doku sıvısın tamamı tekrar
kan damarlarına geçemez. Kan damarına gecemeyen bu doku sıvısı, kucuk protein
molekulleri ve akyuvarlar lenf sıvısını oluşturur. Lenf sıvısı lenf kılcalları ile buyuk
lenf damarlarına iletilir. Buyuk lenf damarlarında kapakcıklar vardır. Bu kapakcıklar lenf
sıvısının kalbe doğru tek yonde akmasını sağlar.
Lenf sistemi sayesinde vucut akyuvar ureterek mikroplara karşı korunur. Yağların
sindirimi sonucu oluşan maddeler lenf dolaşımı ile kan dolaşımına katılır. Kılcal
damarlardan dokulara sızan sıvı ve akyuvarlar kana geri getirilmiş olur. Lenf damarlarının birleştiği yere lenf duğumleri denilir. Lenf duğumleri vucuda
mikrop girdiğinde bunları suzer ayrıca akyuvar ureterek kana verir.

Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 134, 135 ve 136 cevapları


Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 134, 135 ve 136 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

 Sayfa 134
Sayfa 135
Sayfa 136

Etiketler: Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları
___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Kan Dolaşımı
İnsandaki dolaşım sistemi buyuk ve kucuk dolaşım olmak uzere ikiye ayrılır. Bu
dolaşım sistemleriyle amino asit, glikoz gibi besin maddeleri, hormon ve oksijen
dokulara taşınır. Dokularda da metabolik faaliyetler sonucu oluşan artıklar boşaltım
organlarına iletilir. Boylelikle kan dolaşımı sayesinde vucut icin gerekli olan maddeler
hucreler taşınır ve hucreler faaliyetlerini gerçekleştirir.
 1) Kucuk Dolaşım
Kucuk dolaşım kalp ile akciğer arasında gercekleşen dolaşımdır. Kalbe gelen kirli
kan sağ karıncıktan cıkan akciğer atardamarlarıyla akciğerlere gönderilir. Akciğerlerde
bu damarlar alveollerde kılcallara ayrılır. Burada kirli kandaki karbon dioksit
alveollere, alveollerdeki oksijen ise kana geçer. Boylece temiz kan her akciğerden cift
halinde cıkan akciğer toplardamarıyla kalbin sol kulakcığına gelir.
2) Buyuk dolaşım
Buyuk dolaşım kalp ile vucudun akciğerler dışındaki doku ve organları arasında
gercekleşen dolaşımdır. Bu dolaşım kalbin sol karıncığından cıkan aort damarı ile
başlar. Karıncığın kasılmasıyla temiz kan aorta pompalanır. Aort damarı kalpten
cıktıktan sonra başa, kollara, bacaklara ve ic organlara dallar oluşturur. Doku ve organlara
giden damarlar orada kılcal damarlara ayrılır. Madde alışverişi kılcallarda temiz kan ile
dokular arasında olur. Dokulardan gecerek kirlenen kan alt ana toplardamar ve ust ana
toplardamar yardımıyla kalbin sağ kulakcığına gelir.

Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 130, 131, 132 ve 133 cevapları


Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 130, 131, 132 ve 133 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

 Sayfa 130
Sayfa 131
Sayfa 132
Sayfa 133


Etiketler: Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları
___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 1) Atardamar
Atardamarlar kanı kalpten doku ve organlara ileten damarlardır. Akciğer atardamarı
dışındaki atardamarlar her zaman temiz kan taşır. Yalnızca akciğer atardamarı kalpten
aldığı kirli kanı kanı akciğere iletir.
Atardamarlar uc tabakadan oluşur. En dışta yer alan lişi bağ doku, onun altında
yer alan duz kastan oluşan tabaka vardır. Bu tabakada elastik lişer bulunur. Bu elastik
lişer kalp atışına bağlı oluşan kan basıncına karşı dayanıklılık sağlar. En icte ise tek
sıralı epitel dokudan oluşan tabaka vardır. Bu tabakaya endotel denilir. Endotel kanın
damardan kolayca akmasını sağlar.
2) Toplardamar
Toplardamar, doku ve organlardan kanı kalbe getiren damardır. Bu damar da uc
tabakadan oluşur. Atardamardan farklı yanı dış tabakasında kollajen lişerin olması, orta
tabakada elastik lişerin az olmasıdır. Capları atardamardan daha fazla olup, daha fazla
kan taşırlar. Ancak kanın damar icindeki akış hızı atardamara gore daha yavaştır.
Toplardamarda kapakcıklar bulunur. Bu kapakcıklar sayesinde kan damar icinde tek
yonlu hareket ederek kalbe gider.
3) Kılcal Damar
Kılcal damarlar, atardamar ile toplardamar arasında yer alan en ince damarlardır.
Vucudun butun dokularına yayılarak geniş bir yuzey oluştururlar. Tek sıralı hucre
tabakasından oluşmuştur. Kan ile doku arasındaki her turlu madde alışverişi bu damarlarda
gercekleşir.

Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 127, 128 ve 129 cevapları


Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 127, 128 ve 129 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

 Sayfa 127
Sayfa 128
Sayfa 129

Etiketler: Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları
___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Kalp
İnsanda kalp goğus boşluğunda, iki akciğer arasında, sol akciğere doğru yer
Almaktadır. Kalp iki kulakcık ve iki karıncıktan meydana gelir. Karıncıklar ve
kulakcıklar arasında kapakcıklar bulunur. Bu kapakcıklar kanın kulakcıklardan
karıncıklara doğru tek yonde akışını sağlarğ Ayrıca sağ karıncıktan cıkan akciğer
atardamarı ile sol karıncıktan cıkan aort damarı başlangıcında da kapaklar vardır. Bunlar
yarım ay şeklinde olup kanın tek yonde kalpten damarlara girmesini sağlar. Kalbin Calışma Mekanizması
Kalp kasılıp gevşeyerek çalışır. Bu kasılma ve gevşeme olayı kalbin kaslı yapısı
sayesinde gerçekleşir. Kalp kasıldığında kanı pompalar, gevşediğinde ise kalbin
bolmelerine kan dolar.
Kalbin kasılmasına sistol, gevşemesine diyastol adı verilirğ
Kulakcık gevşeme anında iken toplardamarlardan kan kulakcıklara dolar. Kulakcıklara
gelen kan kulakcıkların kasılmasıyla gevşeme durumundaki karıncıklara geçer. Bu
olay yaklaşık 0,1 saniye sürer. Bu olay sırasında kulakcık ve karıncıklar arasında yer
alan kapakcıklar açılır. Kulakcıklar gevşerken, karıncıklar kasılır, kanı vucuda ve
akciğere gönderir. Bu esnada kulakcık ve karıncıklar arasındaki kapaklar kapalı, yarım
ay kapakcıkları acıktır. Bu olayda yaklaşık 0,3 saniye sürer. Kalbin calışmasında sinoatriyal duğum (SğA) ve atriyoventrikuler duğum etkilidir.
Sinoatriyal duğum sağ kulakcığın duvarında yer alır. Bu yapı kalbin atışını başlatır ve
Denetler. Sinotriyal duğumun uyarısıyla başlayan atışlar kulakcığın her tarafına yayılır.
Bu uyarılar kulakcık ve karıncık arasında yer alan ikinci duğumle (atriyoventrikuler
duğum- AğV) karıncığa iletilir. Boylece kalp uyarılmış olur. Yetişkin bir insan kalbi yaklaşık olarak dakikada 70-80 kez kasılıp gevşer. Kalbin
calışması sırasında diğer sistemlerde olduğu gibi hormonlar ve sinirler de gorev alır.

Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 124, 125 ve 126 cevapları


Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 124, 125 ve 126 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

 Sayfa 124
Sayfa 125
Sayfa 126

Etiketler: Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları
___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Omurgalılarda Dolaşım
Omurgalı hayvanlarda kapalı dolaşım sistemi vardır. Bu dolaşım sistemi bir kalp,
atardamar, toplardamar ve kılcal damarlar ile kandan oluşmuştur. Atardamarlar, kanı
kalpten vucudun diğer bolgelerine taşıyan damarlardır. Toplardamarlar kanı dokulardan
tekrar kalbe getiren damarlardır. Kılcal damarlar ise atardamar ile toplardamar arasında
yer alan ince damarlardır.Kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişi kılcal damarlarda gerçekleşir. Omurgalı hayvanlar gurubunda yer alan canlıların kalp yapıları birbirinden
farklıdır. Omurgalı hayvanlarda kan dolaşımı ve dolaşım sistemindeki yapısal
farklılıklar aşağıda özetlenmiştir.
Balıklarda kalp bir kulakcık ve bir karıncıktan oluşmuştur ve bunlar doğrusal
olarak yerleşmiştir . Balıkların kalbinde daima karbon dioksit yoğunluğu
fazla olan (kirli kan) bulur. Oksijence zengin kan (temiz kan) kirli kanla karışmaz.
Cunku kirli kan solungaclardan gecerken oksijen miktarı artar ve temiz kan buradan
vucuda dağılır. Vucutta karbon dioksit yoğunluğu artan kan tekrar kalbe döner. Kan
kalpten solungaclara geçer. Boylece balıklarda kan tek yonlu olacak şekilde kalpten
dokulara, dokulardan kalbe taşınır. Kurbağalarda kalp iki kulakcık ve bir karıncıktan meydana gelmektedir.  Sol kulakcığa akciğerden gelen temiz kan, sağ kulakcığa ise vucudu dolaşan kirli kan gelir. Kulakcıklara gelen kan karıncığa gecer ve burada kirli ve temiz kan birbirine karışır.
Ancak karıncığın ozel yapısından dolayı oksijen miktarı fazla olan bu kan karıncıktan
vucuda, oksijen miktarı az olan kan ise akciğerlere gönderilir.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner