Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Salı

Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabının tüm sayfalarının cevapları

Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşarak ödevlerinizi kontrol edebilirsiniz.
1. ÜNİTE
ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER Fraktal Oluşturma
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ Geometrik Hareketler Öteleyip Yansıtalım, Yansıtıp Öteleyelim
ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
TABLO VE GRAFİKLER Histogram Oluşturma
ÜSLÜ SAYILAR Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetini Bulma Ondalık Kesrin veya Rasyonel Sayının Kuvvetini Bulma Üslü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri Sayıların Bilimsel İfade Şekilleri
1. ÜNİTEYİ DEĞERLENDİRME
2. ÜNİTE PERFORMANS GÖREVİ
OLASILIK ÇEŞİTLERİ
OLAY ÇEŞİTLERİ Bağımlı ve Bağımsız Olaylar ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
KAREKÖKLÜ SAYILAR Tam Kare Doğal Sayılar Karekökü Tahmin Etme Kareköklü Sayıları a V~b~ Şeklinde Yazma Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Kareköklü Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri Ondalık Kesirlerin Karekökünü Alma

Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 55 ile sayfa 60 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 60 cevapları
6. Aşağıda, cebir karoları ile modellenmiş olan bölgelerin alanlarını belirleyen kenar uzunluklarıyla ifade ediniz.
7. Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Diğer cebirsel ifadeleri örnekten yararlanarak çarpanlarına ayırınız.
8. Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Diğer cebirsel ifadeleri örnekten yararlanarak çarpanlarına ayırınız.
9. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırınız.
a. x2 + 7x + 12 =........................ b. y2 - 9y + 20 = ....
c. 2x2 + x - 21 = ........................ ç. 10a2 + 11a - 6 =
d. 12y2 + 5y - 2 = ........................ e. 8x2 + 29x - 12 =
Cebirsel İfadeleri Sadeleştirme
1. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri en sade biçimde yazınız.
Aşağıdaki kartların üzerine yazılmış olan cebirsel ifadeleri en sade şekliyle eşleştiriniz.
3. Aşağıdaki numaralandırılmış kartların iki bölümünün her birinde birer cebirsel ifade verilmiştir. Kartları bir alt sıradaki boş kutulara öyle yerleştiriniz ki kartların birbirine bakan bölümlerindeki cebirsel ifadeler, birbir­lerinin sadeleştirilmiş veya genişletilmiş biçimleri olsun.

Pazartesi

Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 61 ile sayfa 67 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 cevapları
Kombinasyon
1. 6 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı alt kümelerinin sayısını bulunuz.
2. 5 elemanlı bir kümenin dörtten az elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?
6. Bir öğrenciye, sınavda 12 sorudan ilk 2 soruyu cevaplaması koşuluyla soruların 10 tanesini cevapla­ması söyl eniyor. Bu öğrenci, cevaplayacağı soruları kaç türlü seçebilir?
7. 4 erkek ve 3 kadın arasından, 2'si kadın olmak üzere kaç değişik 4 kişilik ekip oluşturulabilir?
8. Bir düzlemde üçü doğrusal olmayan 5 nokta bul unmaktadır. Buna göre, a. Bu noktalar kaç tane doğru bel irtir?
Köşeleri bu noktalar olan kaç tane farklı dörtgen oluşur? c. Bu noktaları köşe alan ve bir köşesi E olan kaç tane farklı üçgen oluşur?
9. Bir sağlık merkezinde 10 hemşire ve 4 doktor görevlidir. Buna göre,
a. Bu görevlilerden 5 kişilik çalışma grubu kaç farklı biçimde seçilebilir?
b. Bu grupl ardan kaç tanesinde en az 1 doktor bulunur?
c. Bu gruplardan kaç tanesinde yalnız 1 doktor bulunur?
10. 15 işçiden biri 6, diğeri 5 kişilik iki ekip oluşturulacaktır. Bu iki ekip kaç farklı biçimde oluşturulabilir?

Pazar

Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 68 ile sayfa 72 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 68, 69, 70, 71, 72 cevapları

Problemler
1. Aşağıdaki problemleri, doğrusal denklem sistemlerini kurarak çözünüz.
a. İki basamaklı bir doğal sayının basamaklarındaki sayıların topl amı 8'dir. Bu sayının rakamlarının yer­leri değiştirilirse sayı 36 küçülüyor. Buna göre sayıyı bul unuz.
b. Bir şişeyi, içindeki zeytinyağı ile tartınca 2 kg gelmektedir. Bu şişeye 500 g zeytinyağı daha konulunca şişenin içindeki zeytinyağının kütlesi, boş şişenin küt l esinin 4 katı oluyor. Boş şişenin küt l esi kaç gramdır?
c. İpek ve annesi bir mağazadan fiyatı aynı olan tişört ve pantolon aldılar. İpek kendisine 2 tişört ve 1 pantolon, annesi 2 pantolon ve 3 tişört aldı. İpek 110 TL, annesi 195 TL harcadığına göre bir tişörtün ve bir pantolonun fiyatını bulunuz.
ç. Bir kumbaradaki 5 TL ile 20 TL'lik kâğıt paraların sayıları toplamı 20'dir. Kumbaradaki top l am para 325 TL olduğuna göre paraların her birinden kaçar tane olduğunu bulunuz.
2. Aşağıda verilen denkl em sistemine uyan bir prob l em kurunuz. Denkl em sistemini çözünüz. Çözümün doğruluğunu kontrol ediniz.

Cumartesi

Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 74 ile sayfa 79 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79 cevapları
5. Aşağıdaki üçgenlerden hangileri birbirine eştir? Açıklayınız.
6. Aşağıdaki şekilde AOB ve bu açının OC açıortayı çiziliyor. [OC üzerinde alınan bir C noktasından açı­nın kenarlarına [CA] ve [CB] dikmeleri çiziliyor. [CA] s [CB] olduğunu gösteriniz.
7. ABC ikizkenar üçgeninde; [AB] s [AC] ve tabana ait yükseklik [AH] olduğuna göre ABH s ACH olduğu­nu gösteriniz. [AH] yüksekliği için ne söylenebilir? Yazınız.
8. Aşağıdaki şekilde; [AE] // [DC] ve IBCI = İBAİ'dur. Buna göre [AE] s [CD] olduğunu gösteriniz.
9. Aşağıdaki ABCD ikizkenar yamuğunda [AB] // [DC]'dır. [AE] s [BE] olduğunu gösteriniz.
10. Aşağıdaki şekilde; [CA] s [CE], [CB] s [CD] ve m(CDA) = m(CBE) = 90°dir. Buna göre [BE] s [DA] olduğunu gösteriniz
11. ABCD dikdörtgeninde, [BC]'nın orta noktası E'dir. E noktası A ve D köşeleri ile birleştiriliyor.
DCE s ABE olduğunu gösteriniz.
12. ABCD karesinin AC köşegenini C ucundan kendisi kadar uzatınız. Bulduğunuz noktanın, B ve D köşe­lerine eşit uzaklıkta olduğunu gösteriniz.

Cuma

Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 80 ile sayfa 86 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 cevapları

Problemler
1. Bir ışık kaynağından 30 cm uzaklıkta, 12 cm boyunda bir şişe bulunmaktadır. Bu şişenin, 45 cm uzak­taki duvarda oluşan gölgesinin boyu kaç santimetre olur? Prob l emi şekil çizerek çözünüz.
2. Bahar, okulun önündeki bayrak direğinden 10 m uzağa ayna koyup direğin tepesini aynada görünceye kadar geri çekiliyor. Bu durumda Bahar'ın aynadan uzak l ığı 50 cm oluyor. Bahar'ın gözünün yerden yüksek­liği 120 cm olduğuna göre direğin uzunl uğu kaç metredir?
3. Deniz, evinin yüksekliğini hesaplamak istiyor. Bu nedenle evden 5 m uzakta yatay bir yere ayna koyu­yor. Aynaya bakarak evin üst tarafını görünceye kadar uzaklaştığında ayna ile arasındaki mesafe 200 cm olu­yor. Deniz'in göz l eri yerden 160 cm yüksekte olduğuna göre evin yüksekliğini hesap l ayınız.
Ayna
Sizden, aşağıdaki resimde görülen gölün uzunluğunun yaklaşık değerini hesaplamanız isteniyor. Ben­zerlik konusunda öğrendiklerinizden yararlanıp arazide yapabileceğiniz ölçümlerle amacınıza nasıl ulaşabilir­siniz? Açıklayınız.

Salı

Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 87 ile sayfa 91 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 87, 88, 89, 90, 91 cevapları
4. Aşağıdaki küpün cisim köşegeninin uzunluğu IHBI = 2 V 6 cm ise bu küpün yüzey alanını bulunuz.
5. Tabanı eşkenar üçgensel bölge olan üçgen dik prizmada; IADI = 8 cm, IABI = 4 cm ise üçgen dik prizmanın yüzey alanını bulunuz.
6. Aşağıdaki düzgün altıgen dik prizmanın tabanının bir ayrıtının uzunl uğu 5 cm ve yüksekliği 8 cm ise bu prizmanın yüzey alanını bulunuz.
Problemler
1. Tabanı dik üçgensel bölge olan bir sütunun yan yüzleri mermerle kaplanacaktır. Sütunun tabanlarında-ki dik ayrıtların uzunlukları 1,5 m ve 2 m ve yüksekliği 6 m'dir. 1m2 mermer kaplamanın ücreti 180 TL olduğu­na göre kaplamanın maliyetini bulunuz.
2. Tabanının dik kenarlarının uzunl ukları 8 cm, 15 cm olan dik üçgen dik prizma şeklindeki kal emliğin yüksekliği 12 cm'dir. Bu kalemliğin yapılmasında en az kaç santimetre kare karton kullanılmıştır?
3. Tabanının bir kenar uzunluğu 4 cm olan düzgün altıgen dik prizma şeklindeki kalemliğin yan yüzleri el işi kâğıdı ile kaplanacaktır. Kalemliğin yüksekliği 9 cm olduğuna göre kullanılacak el işi kâğıdının alanını bulu­nuz


4. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir havuzun eni 3 m, boyu 5 m ve derinliği 2 m'dir. Bu havuzun iç yüzeyine metre karesi 145 TL'den seramik kaplanıyor. Bu iş için kaç TL ödenir?
5. Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 2, 3, 4 sayılarıyla orant ılıdır. Bu prizmanın en büyük ayrıtının uzunluğu 12 cm olduğuna göre yüzey alanı kaç santimetre karedir?
6. Aşağıda ver ilen dikdörtgenler prizmasının içinden taban boyutları 4 cm ve 3 cm olan dikdörtgenler prizması çıkarılıyor. Kal an kısmın yüzey alanını bulunuz.
7. 64 cm2, 4 cm verilerini kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.
Dik Prizmaların Hacmi
1. Yandaki dik üçgen dik prizmada; IABI = 12 cm, IFBI = 15 cm, IFEI = 20 cm olduğuna göre bu prizmanın hacmi kaç santimetre küptür?
2. 40 öğrenci için bir ders I ik yapılacaktır. Bir öğrenci için 4 m3 hava gereklidir. Ders I iğin uzunl uğu 8 m ve genişliği 5 m olduğuna göre yüksekliği kaç metre olmalıdır?
3. Bir eşkenar dörtgen dik prizmanın bir tabanına ait köşegenlerinin uzunl ukları 12 cm ve 16 cm'dir. Bu prizmanın yüksekliği 15 cm olduğuna göre hacmini bulunuz.
4. Düzgün altıgen şeklindeki bir mermer sütunun yüksekliği 6 m ve tabanının bir kenar uzunluğu 0,2 m'dir. Bu sütunun hacmini hesaplayınız.
Problemler
1. Yap ılacak sığınak için bir ayrıtının uzunluğu 12,5 m olan küşeklinde çukur kazılacaktır. Bu sığınağın kazısından çıkacak toprağı her seferinde 15,625 m3 toprak götüren kamyon kaç seferde taşır?
2. Cisim köşegeninin uzunluğu 6 -cTcm olan bir küp en küçük hacimli silindirin içine konuyor. Bu silindirin hacmi kaç santimetre küp olur?
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner