Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı sayfa 219 ile sayfa 258 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ    devamı eklenecek.

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı sayfa 219, 220, 230, 243, 247, 249, 252, 253, 255, 256, 257, 258 cevapları
Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınır­ları nelerdir?
Türk vatandaşlığını ispatlamada kullanılabi­lecek belgeler nelerdir?
> Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda ana­yasa ile belirlenen görevlerini, bu görevle­rin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde ye­rine getirir.

Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı sayfa 156 ile sayfa 218 arasındaki sayfaların cevapları


Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı sayfa 156, 162, 169,  170, 174, 176, 187, 188, 193, 199, 202, 205, 206, 210, 215, 218 cevapları
Pasavan nedir?
Anayasada belirtilen Türk vatandaşlığı ile ilgili hükümler nelerdir?
> Pasavan; sınır ülkelere komşu illerde yaşa­yan vatandaşlara diğer ülkeye girebilmesi için verilen kısa süreli giriş - çıkış belgesidir.
Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk'tür.
Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlar­la kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hâllerde kaybedilir.
Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner