Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 80, 81, 83, 84, 87 ve 88 cevapları


Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 80, 81, 83, 84, 87 ve 88 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

  sayfa 80
1. commander ___4 able to use a language very well
2. introduce ___ 1 an officer of a group of soldiers
3. charismatic ___2  present something for the first time
4. fluent ___ 3having natural quality to attract other people
g. Read the text again and answer the
following questions.
Answers
1. Atatürk could speak French and German.
2. He liked Rumelian folk music.
3. He enjoyed reading and writing books.

 sayfa 81
b. Read the dialogue, and tell why Jane and
Ben are visiting the “Museum of Inventions”.
The answer is: They are preparing a project on
inventions.

sayfa 83
a. Look at the pictures. What do you think
Wright brothers invented?
Answer: They invented the airplane.
b. Read the text and answer the questions.
1. They learned the mechanical skills by working
for years in their shop, repairing bicycles, motors,
and other machinery.
2. After they studied flying books, they build the
first airplane with an engine.
3. influenced: b

sayfa 84
b. Listen to Jane’s presentation and find:
“What is the invention? Did its inventor die rich
or poor?”
The invention is ‘cola’. Its inventor died poor.
c. Listen to Jane’s presentation about an
invention and mark the sentences true (T) or
false (F). Then, correct the false sentences.
1. False. He was a chemist.
2. True.
3. False. He died poor.
4. False. He wanted to create a medicine to stop
headaches.
5. True.
6. False. They accidentally invented it.
7. False. They decided to sell it because
everyone liked it.
8. False. It is a secret.

sayfa 87
b. Read the text and answer the questions.
1. b. The benefits of inventions
2. The aim of an invention is to solve a problem.
c. Match the inventors to their inventions.
a. John Standard: refrigerator
b. Philo Farnsworth: TV
c. Martin Cooper: cell phone
d. William Gilbert: electricty
e. Willis Haviland Carrier: air-conditioner

sayfa 88
a. Work in groups of three or four. Ask
questions to each other to find out who did what.
The group with the most correct answers is the
winner!
- What did Jacques Cousteau invent?
- He invented aqualung.
- What did Christopher Columbus discover?
- He discovered America.
- What did Wilhelm Roentgen discover?
- He discovered X-rays.
- What did Alfred Nobel invent?
- He invented the dynamite.
- What did Maria Curie discover?
- She discovered radioactivity.
- What did Isaac Newton discover?
- He discovered gravity.
- What did Konrad Zuse invent?
- He invented the modern computer.
- What did James Cook discover?
- He discovered Australia.

Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 69, 72, 73, 74, 76 ve 78 cevapları


Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 69, 72, 73, 74, 76 ve 78  cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Sayfa 69
f. Match the words to their definitions.
a. drama: a fictional programme for television or
the cinema
b. glamorous: attractive, exciting, and interesting
in a special way
c. popular: enjoyed or liked by a lot of people

Sayfa 72
b. Read the dialogue. Name each person on
the photo.
Mike was a little naughty and noisy. He wasn’t
hardworking but he was social.
Henry and Bridget were Mike’s close friends.
They were quite and friendly.
Jill and Jane were clever students. Jill was
blonde and cute.
James was the naughtiest student in class.
His teachers were helpful.
c. Answer the questions.
1. Mike
2. Henry and Bridget
3. Jill and Jane
4. James

Sayfa 73
b. First listen to the introduction and look at
the pictures. Try to guess what the conversation is
about.
Answer: The conversation is about a TV star’s
life/childhood.

sayfa 74
c. Now listen to the rest of the conversation
and put the conversation parts in order.
3-2-1

Sayfa 76
e. Use correct words to describe the children in the photographs.
a. She’s stylish.
b. He’s troublesome.
c. She’s cute and sweet.
d. She’s cute and pretty.
e. He’s noisy.
f. He’s social and close.

Sayfa 78
b. Listen to the text about Mustafa Kemal
Atatürk and answer the following question.
Answer: b. It is about Atatürk’s educational
background.Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 53 ve 58 cevapları


Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 53 ve 58 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
Tolunoğulları  (868-905)
Mısır’da kurulan ilk bağımsız Türk-İslam Devletidir. Devletin kurucusu Ahmet bin Tolundur (Tolunoğlu Ahmed). Abbasileri Mısır valis ola Ahmet  868  yılında bağımsızlığını ilan etti. Suriye, Filistin ve Bingazi’yi ele geçirerek devletini güçlü bir duruma getirdi. 884 yılında ölümüyle yerine oğlu Humâraveyh geçti. 
Sayfa 53
 b. Read the text about Mark’s life and fill in the chart.
Sayfa 58
b. Bob is in a technology market. He is
planning to buy a cell phone. Listen to the
conversation and tick the correct information in
the chart. If possible, fill in necessary
information.


____________________________________________________________
Humâreveyhten sonra Ceyş, Harun ve Zeyban işbaşına gelen kümdarlardır.  İç karışıklardan yararlanan Abbasiler merkezi Fustat’a girerek 905 yılında Tolunoğulları devletine son verdiler.
İhşidiler (935-969)
Mısırda kurulan ikinci Türk devletidir. İhşid unvanı devletin kurucusu Muhammed Ebu Bekire Abbasi Halifesi tarafından verilmiştir (Ihşid: Melikler-Meliki) Muhammed Mısır’da vali iken bağımsızlığını ilan ederek İhşidiler devletini kurdu. Onun zamanında ordu güçlendirilerek Suriye,  Filistin ve Hicaz ele geçirildi. Unucur (onuygur), Ali, Kafur ve Ahmet İhşidiler devletinin hükümdarlarındandır. 969 yılında Fatımiler bu devlete son verdiler.


Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 39, 41, 43, 45, 46 ve 47 cevapları


Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 39, 41, 43, 45, 46 ve 47 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
İslam Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere Etkisi
İslam medeniyetinden en fazla Avrupa etkilenmiştir. XII yüzyılda itibaren
İspanya ve Sicilya’daki İslam medeniyetinin bütün eserlerinden Avrupa yararlandı. Birçok eser Arapçadan Latinceye çevrildi. Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Rüşt gibi bilginlerieserleri Avrupa Üniversitelerinde okutuldu.
Sayfa 39
Sayfa 41
Sayfa 43
Sayfa 45
Sayfa 46
Sayfa 47
d. Choose the correct definition of the words in the text.
1. b 2. b 3. a 4. b 5. a
e. Read the text and fill in the spidergram with the words from the text.

 ____________________________________________________________
  Birçok Hristiyan öğrenci Endülüsteki
İslam bilginlerinden ders aldı. Böylece  Avrupalılar, Müslüman alimlerin bilgi birikimlerinden faydalandılar.
Haçlı seferleri sırasında Hristiyan Avrupalılar Müslümanların kendilerinden daha ilerde olduklarını gördüler. İslam dünyasındaki tarım, sanat ve teknik ürünleri kendi ülkelerine götürdüler. İslam medeniyetinin Avrupa’ya olumlu katkıları, Avrupa’daki Rönesans hareketlerine zemin hazırladı.


_____
Hipotez kurma ve yoklama
cevap veren değişkenlerin açıkça ifade edildiği bir neden ve etki

öngörüsûdür. Hipotez bir deney üzerine odaklanır. Böy lece deneyden toplanan veriler yararlı ve düzenlemiş olur. Aynı zamanda hipotez, deneyi yaparken kullanılacak deneysel yöntem hodanda da bir işarettir. Hipotez, yöntemin geliştirilmesi için başlangıç noktasıdır. Son olarak hip^y yöntemin bir sonucu olarak toplanan verilerde kanıt olması gereken ilişkinin türünü gösterir Hipotezi oluştururken, öğrenci tam geliştirilmemiş ve test edilebilir bir ifadede bulunur. Bu. temel süreçlerle birleşen bütünleşmiş bir süreçtir.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner