Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

7.SINIF EKOYAY YAYINLARI FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABININ TÜM CEVAPLARI

Cevaplar aşağıda sayfa sayfa verilmiştir.
İ Ç İ NDEK İ LER
1. ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET
3. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
4. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
5. ÜNİTE: IŞIK
6. ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE
7. ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ : UZAY BİLMECESİ
Fiziksel ve Kimyasal Sindirim Ben Kimim? Nerede Sindirilir, Nerede Emilir? Grafik Çizelim Ben Elif in Midesiyim Araştırma Yapıyorum Dört Yapraklı Yonca Yeterli ve Dengeli Beslenelim Tanılayıcı Dallanmı ş Ağaç Metni TamamlayalıRöportaj Yapıyorum Boşaltı m Sistemi Modeli Hazı rlayalı Araştıralım ve Paylaşalı

Salı

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 153 ile sayfa 181 arasındaki sayfaların cevapları

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 cevapları
Çevremizdeki Biyolojik Çeşitlilik
• Bu I unduğunuz bölgede yetiştirilen üç bitki türünü seçerek bu bitkilerin hayatınızdaki yerini ve biyolojik çeşitlilikteki önemini açıklayınız. • Bulunduğunuz bölgede yaşayan hayvan türlerinden üçünü seçerek bu hayvanların hayatınızdaki yerini ve biyoIojik çeşitlilikteki önemini açıklayınız. Tehlike Altında Bir Tür Aşağıdaki metni dikkatle okuyunuz. Metnin altındaki soru ların cevaplarını ilgili kutucuklara yazınız.

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 128 ile sayfa 152 arasındaki sayfaların cevapları

       Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 cevapları


Araştırma Sorunuz: Hangi renkl erde cisim I er ışığı daha iyi soğurur? Araç ve Gereçler: Plastik bardak (3 adet), su I u boya ve boya fırçası, termometre (3 adet). Bunları Yapınız 1. Bardakların birini siyah diğerini yeşil renge boyayınız ve kurumaya bırakınız. 2. Boyalar kuruduğunda her üç bardağı da sınıfınızda güneş alan bir pencerenin önüne koyarak iç I erine birer termometre yerl eştiriniz. 

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 107 ile sayfa 127 arasındaki sayfaların cevapları

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 cevapları

GERİ       

Kolonya, hangi maddelerden oluşur ve nasıl yapılır?
Balıklar, suda nasıl solunum yapar?
Serum fizyolojik hangi maddelerden oluşur ve nasıl hazırlanır?
Sıcaklığın çözünme hızına etkisi nasıldır?
Çözünen maddelerin tanecik boyutunun çözünme hızına etkisi nasıldır? Etkinliğinizde vardığınız sonuca dayalı olarak bir bardak suda iki adet kesme şekeri çözmek için hangi yöntemler kullanılmalıdır?


Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 82 ile sayfa 105 arasındaki sayfaların cevapları

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 cevapları

GERİ       

Elektriğin Tarihçesi
Elektrik, doğadaki enerji biçimlerinden biridir ve insanın onu keşfetmesinden önce de vardır. Ancak elektriğin keşfi denildiğinde kastedilen elektrik enerjisinin özelliklerinin anlaşılması ve elek­triğin kullanım yollarının bulunmasıdır. Maddenin elektriksel özelliğini ilk keşfeden (günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşamış olan) Yunanlı filozof Thales (Tales)'tir. 

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 62 ile sayfa 81 arasındaki sayfaların cevapları

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 cevapları


Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan kısımlara yazınız.
1. Yandaki otomobiller aynı ağırlığa ve aynı motor gücüne sahiptir. Bu otomobillerden hangisi daha az hava direnci ile karşılaşır? Neden?
2. Aynı ağırlığa sahip ko I i leri ite rek aynı me safeyi aldıran Nihat ve Se I im'den hangisi daha az yorulur? Bu durumun sebebinin ne olduğunu düşünüyorsunuz?
3. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi sırasında gemileri karadan denize indirirken hem basit makine I er­den yararlanmış hem de gemi I eri üzerinde yürüttüğü kızakları yağlatmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in yağlı kızak kull anmasının sebebi nedir?

Cuma

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 34 ile sayfa 60 arasındaki sayfaların cevapları

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 cevapları

GERİ       
DEVAMI

Görme engelli insanların, günlük yaşamda ne gibi zorluklarla karşılaştığını düşünüyorsunuz?
Etkinliğinizde üç dakika boyunca kulaklarınız kapalıyken neler hissettiniz? İşitme engelli insanların, günlük yaşamda ne gibi zorluklarla karşılaştığını düşünüyorsunuz? • Bağım I ılığa sebep olan maddelerden uzak durmak için nasıl bir tutum ve davranış içinde olmanız gerektiğini düşünüyorsunuz? Neden?

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 11 ile sayfa 33 arasındaki sayfaların cevapları

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 cevapları
Vücudunuzdaki sistemlerin birlikte ve uyum içinde çalışması nasıl sağlanmaktadır? İç salgı bezlerimiz, salgıladıkIarı hormonIarIa vücudumuzdaki sistemlerin düzenli çalışmasını sağlar. Buna iç denge denir. İç dengemizdeki küçük bozukluklar biIe önem I i hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin sağIıklı bir insanda kan şekeri pankreasın salgıladığı hormonIarın etkisi ile belirli sınırlarda dengede kalır. Şeker hastaIarında ise pankreasın hormon salgısındaki artma ya da azalma kan şekerinin dengeIenememesine yol açar. Vücudumuzun sağlıklı çalışabilmesi için gerekli enerjiyi karşılayacak besinleri her gün yeterli mik­tarda tüketmeliyiz. 

Pazartesi

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 5

Ekoyay yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

GERİ
sayfa 143 ile 181 arası cevaplar       


Ekstra Bilgi:
 BAĞLAÇ
Tek başlarına anlamları yoktur. Bağlaçların görevi eş görevli sözcükleri ya da anlamca ilişkili cümleleri
birbirine bağlamaktır.
Öğretmen, öğrencilere defter ve kitapsız gelmemelerini söyledi.
Annem Ali ve Burak’ı çağırdı.
Kapıyı açtı ve dışarı çıktı.
Beni ne arıyor ne soruyor.
Birden çekip gitti; oysa ne kadar da alışmıştık ona.
Sana anlatacağım ama kimseye söylemeyeceksin.
Edat İle Bağlaç Karıştırılmamalı
1. “ile” hem bağlaç hem de edat olabilmektedir. “ile” yerine diğer bir bağlaç olan “ve” getiriliyorsa ile bağlaçtır.
Elma ile muzu çok severim. (ve gelir bağlaç)
Babası ile pek anlaşamaz. (ve gelmez edat)
2. Yalnız ve ancak sözcükleri yerine bir başka bağlaç olan ama gelirse bu sözcükler bağlaç olur. Sadece gelirse
edat olur.
Gelmek isterim yalnız çok işim var. (ama gelir bağlaç)
Bitirmeye çalışırım ancak hepsini değil. (ama gelir bağlaç)
Bu işi ancak sen yapabilirsin. (sadece gelir edat)

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 4

Ekoyay yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

DEVAMI        
sayfa 110 ile 142 arası cevaplar
GERİ
      
Ekstra Bilgi:
 EDAT
Tek başına anlamı olmayan, cümle içinde kullanıldığında yan yana geldiği sözcükle anlam ilişkisi kuran
sözcüklerdir. Belli başlı bazı edatlar:

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 143 ile 181 arası cevapları

CEVAPLAR İÇİN

Ekstra Bilgi:
Meleklere inanmak insana ne kazandırır?

Meleklere iman, onlarca ayet ve hadise göre şüphe götürmez bir  iman şartıdır. Meleklere inanan kimse gizli yerlerde “beni kimse görmüyor, istediğimi  yaparım” diyemez. Allah’la beraber meleklerin de  kendisini gördüğünü ve hatta yaptıklarını kaydettiklerini bilir.

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 110 ile 142 arası cevapları

CEVAPLAR İÇİN

Ekstra Bilgi:
Melekleri rebilir miyiz?
Melekler nurdan yaratılmış lâtif varlıklar olduğundan insanlar tarafından görülemez. Tıpkı insanların mikropları, bakterileri, havayı, rüzgarı, ruhu,  aklı, teldeki elektrik akımını, çayın içindeki şekeri veya ayranın içindeki  yoğurdu da göremediği gibi. Demek ki insan gözü her şeyi görebilecek kapasitede yaratılmamıştır.

Perşembe

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ve 108 cevapları

SAYFA 78-108 ARASI CEVAPLAR İÇİN


Ekstra Bilgi:
Allah’a karşı korku mu sevgi mi duymalıyız?

İnsanlar bazı şeylerden çok korkar, bazı şeyleri çok sever. Korktuğumuz ve sevdiğimiz her  şeyi yaratan  Allahr.  Sevginin  ve  korkunun  kaynağı  da  odur.  Allah’ı  hem sevmeliyiz hem de korkmalıyız. Onu sevmek  demek kendisini tanımak, sevdiklerini sevmek, hoşuna gidecek şeyleri yapmak demektir. Ondan korkmak demek emirlerine uyup, yasaklarından kaçınmak demektir.

  Allah’a inanan kişi nasıl olur?


Allah’a inanan kişiler ölçülü hareket eder. Her işinde doğru, dürüst  olmaya ve herkese iyi davranmaya çalışır. Herkesle iyi ilişkiler içinde olmaya dikkat eder. Günah işlememeye özen gösterir. Sevap, faydalı güzel şeyler yapmaya dikkat eder. Her işinde Allah’ın rızasını gözetir. Sadece insanlara değil tüm canlılara merhamet eder. Yaptığı her davranışın Allah tarafından görüldüğünü ve bir gün bunlardan hesaba çekileceğini bilir. Allah  inancı insanı hayata bağlar, canlı ve dinamik tutar. Gelecekten ümitvâr olmayı sağlar.

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 3

  Ekoyay yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

GERİ         
sayfa 78 ile 108 arası cevaplar
DEVAMI
      
Ekstra Bilgi:
 MİKTAR (ÖLÇÜ, NİCELİK, AZLIK-ÇOKLUK) ZARFI
Fiillerin ve fiilimsilerin miktarını bildiren zarflardır. Bu zarfların en önemli özelliği fiil ve fiilimsilerden
başka sıfatları ve zarfları da niteleyebilmesidir. Miktar zarfları dörde ayrılır:
a) Eşitlik Zarfları: “Kadar” ve “denli” edatlarıyla oluşan ve fiillerle fiilimsileri niteleyen öbeklerdir.

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ve 77 cevapları

SAYFA 45-77 ARASI CEVAPLAR İÇİN

TIKLAYINIZ.
DEVAMI

Ekstra Bilgi:
Temel İnanç Esasları
İman,  Allah’a,  Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, Allah’ın  Peygamberimize bildirdiği  şeylerin tümüne  şüphe etmeden inanmak demektir.
Temel iman (inanç) esasları Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere ve ahirete iman olmak üzere altı tanedir.

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 2

   Ekoyay yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

DEVAMI        
sayfa 45 ile 77 arası cevaplar         
GERİ
     
Ekstra Bilgi:
 1. ZAMAN ZARFLARI
Fiil ve fiilimsilerin yapılış zamanını bildiren zarflardır.
Şimdi gelirler.
Şimdilik işi bıraktık.
Biraz sonra görürsünüz.
Erkenden kalkarız...
Zaman zarfları fiil ve fiilimsileri niteleyerek “ne zaman” sorusuna cevap verir. Zaman
bildiren her kelime zarf değildir.
Dün geldi. (Zarf) / Dünü unutalım. (İsim)
“İleride” kelimesi cümlede kullanılışına göre bazen isim, bazen zarf olur: İleride bir adam
duruyor. (İsim) / İleride size oturmaya geleceğim. (Zaman zarfı)
2. YER-YÖN ZARFLARI
Fiil ve fiilimsilerin gerçekleşme yerini ve yönünü bildiren zarflardır. Yer-yön zarflarının sayısı sekizdir:
“İçeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, geri, öte, beri”
Bu kelimelerin yer-yön zarfı olabilmesi için mutlaka yalın halde olması ve fiil ya da fiilimsiyi
nitelemesi gerekir. Yukarıdaki sekiz kelime, herhangi bir ek alırsa zarf olmaktan çıkar, isim olur.
İçeri gir. (Zarf) / İçeriye gir. (İsim) -y:kaynaştırma harfi. e:ismin hal eki.
Cümlenin ögelerinde nereye sorusu hem dolaylı tümleç hem de zarf tümleci olur. İsim olan dolaylı
tümleç olur. Zarf olan ise zarf tümleci olur.
İçeri gir. (Zarf Tümleci) İçeriye gir. (Dolaylı tümleç)
Yön bildiren “doğu, batı, kuzey, güney, sağ,sol” kelimeleri, fiil ve fiilimsilere yönelik olarak
kullanıldığında mutlaka hal eklerini alır. Bu nedenle bu kelimeler yön bildirdiği halde yer-yön zarfı olmaz, isim
olur. Doğuya gidelim. (İsim)

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları

Ekoyay yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

sayfa 11 ile 44 arası cevaplar         
DEVAMI
 
Ekstra Bilgi:
1.İyelik (aitlik) Zamirleri: İsimlerin sonuna gelerek, o isimlerin kime ve neye ait olduğunu bildiren iyelik
ekleri, aynı zamanda iyelik zamiri olarak da adlandırılır. Defterim, defterin, defterleri...(İyelik zamiri)
2.İlgi Zamiri
Belirtili isim tamlamalarında, tamlanan durumundaki ismin yerine kullanılan “-ki” ekidir.
İsmin yerini tutan -ki ekine ilgi zamiri denir. İlgi zamiri olan -ki daima kendisinden önce gelerek
kelimeye bitişik yazılır.
Hasan’ın defteri – Hasan’ınki
Sevgi’nin kitabı – Sevgi’ninki
sınıfın tahtası – sınıfınki...
İlgi zamiri her zaman insanlar için kullanılmaz. Cansız varlıklar için de kullanılır.
Kamyonun lastiği Kamyonunki
Erzurum’un havası çok soğuk; Malatya’nınki o kadar soğuk değil.
Sıfat yapmaya yarayan -ki eki de kendisinden önce gelen kelimeye bitişik yazılır. Bir ismin yerini veya
zamanını gösteren sıfattır.
Bu nedenle ilgi zamiri ile karıştırılabilir. Aradaki fark şudur:
Cebimdeki para düştü Cebimdeki düştü. Dünkü sınav çok zordu.
Sıfat (Yer) İlgi Zamiri Sıfat (Zaman)

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 cevapları

Sayfa 11-44 arası cevaplar için 
TIKLAYINIZ.

Ekstra Bilgi:
Kur’an-ı nasıl okumalıyız?
Kur’an-ı Kerim’in Arapça metnini büyük bir saygı içinde, tane tane, kelime ve harflerin hakkını  vererek,  kurallara  uygun  okumalıyız. “Kur’an-ı   ağır  ağır tan tane oku.”(Müzzemmil suresi, 4. ayet) Türkçe Meali’ni de yine aynı saygı ve sevgi içinde düşünüp mesajlarını kavramaya  çalışarak,  öğrendiklerimizi  hayatımıza yansıtmak amacıyla, dikkatlice okumalıyız. Her iki okumada gereklidir ve sevaptır. Hiç olmazsa namazda okuduğumuz  ayet ve sureleri doğru okumaya ve anlamlarını öğrenmeye çalışmalıyız. Kur’an okunurken gereken özen gösterilmeli, Allah’ın  doğrudan kendisine hitap ettiği düşünülerek okunmalıdır.
 Kur’an-ı  Kerim okumak  bir ibadettir.
Kur’an-ı Kerim okunmayı ve üzerinde düşünülmeyi en çok hak eden  kitaptır.

Kur’an-ı okuyup ona göre hayatımıza yön vermeliyiz.


____
1 İşbirlikli öğrenmenin parçalı biçimini anlayabilme ve kullanabilme.
2 İşbirlikli öğrenmenin Birlikte Öğrenme yöntemini anlayabilme ve kullanabilme.
3 Tohum çimlendirme ve bitki yetiştirmedeki kritik değişkenleri tanımlayabilme.
4 Bahçe planlama ve bakımım uzun süreli, karmaşık problem çözme için araç olarak kullanabilme.
5 Sabun balonları araştırmasını problem çözme için bir araç olarak kullanabilme.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner