Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

8. SINIF EKOYAY YAYINLARI VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERS KİTABININ TÜM CEVAPLARI

Cevaplar aşağıda verilmiştir.
HER İNSAN DEĞERLİDİR
1. İNSANIN DEĞERİ
2. BİREYLERİN KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ
3. FARKLILIKLARIMIZ VE TOPLUM
4. İNSANİ DEĞERLER
5. İNSANIN VARLIĞI VE ONURUNUN KORUNMASI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
1. DEMOKRASİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
2. DEMOKRASİLERDE İNSANIN ÖNEMİ
3. DEMOKRATİK VATANDAŞ
4. FARKLILIKLAR VE TOPLUM
5. AYRIMCILIK 6. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 7. SORUNLARIMIZIN DEMOKRATİK ÇÖZÜMÜ 8. DİYALOG VE ETKİLİ İLETİŞİM 9. İŞ BÖLÜMÜ VE İŞ BİRLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Pazar

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 124 ile sayfa 144 arasındaki sayfaların cevapları

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 cevapları


1. Aileniz tarafından verilen hangi kararlara katılıyor, hangi konularda kendi başınıza karar alabi­liyorsunuz?
2. Sizi ilgilendiren konularda (ailede, okulda, çevrede, ülkede) söz hakkınız var mı? Siz bu hakkı­nızı kullanabilmek için neler yapıyorsunuz?
3. Doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olduğunuz konularda görüş bildirmeniz, sizi etkin vatandaş yapar mı? Neden?
4. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin hangi maddeleri, karar alma süreçlerine katılım hakkınızla ilgilidir?

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 106 ile sayfa 123 arasındaki sayfaların cevapları

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 cevapları

GERİ      

1. Hak ve özgürlüklerinize bir örnek vererek bunu sorumluluklarınızla ilişkilendiriniz.
2. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de sözü edilen hakların neden herkes için geçerli, vazgeçilemez ve devredilemez olduğunu açıklayınız.
3. Haklarınız ihlal edildiğinde başvurabileceğiniz demokratik hak arama yolları hangileridir? Açıklayınız.
4. Özgür ve bağımsız karar alabilen bireyler olmanızda demokratik ortamın rolü nedir? Belirtiniz.

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 83 ile sayfa 104 arasındaki sayfaların cevaplarıEkoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 cevapları

GERİ     

"Çocuk haklarına duyarlı bir eğitim ortamında öğrenci, öğretmen ve yöneticiler arasındaki ile­tişim kuvvetli olursa öğrenciler hak ve özgürlüklerini daha iyi kullanabilirler." diyebilir miyiz? Örnek­lerle açıklayınız. "Okullar; aileye saygılı, çevreye duyarlı ve insan haklarına dayalı, demokratik ortamlar olmalı­dır." sözüne katılıyor musunuz? Niçin?

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 42 ile sayfa 59 arasındaki sayfaların cevapları

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 cevapları

GERİ      

1. Haber metinlerinde anlatılan olaylar, hukuka uygun biçimde gerçekleşmiş midir? Açıklayınız.
2. Haber metinlerinde hangi insan haklarından bahsedilmektedir? Belirtiniz.
3. Haberlerde insanlar kendilerine tanınan haklardan eşit olarak yararlanmakta mıdırlar? Bunu sağlayabilmek için hangi çabalar gösterilmektedir?
4. Haberlerde insanlar hangi hak ve özgürlüklerden yararlanmakta ve hangi hak ve özgürlükler için çaba harcamaktadırlar?

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 60 ile sayfa 82 arasındaki sayfaların cevapları

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 cevapları

GERİ    

1. Coşkun, yeni okulunda cinsiyet ayrımcılığı yapmamak gerektiği konusunda neler öğrenmiştir?
2. Sizin cinsiyet ayrımı yapmamak için sorumluluklarınız nelerdir? Bunların hangilerini yerine ge­tirebiliyorsunuz?

3. Toplumsal yaşamda cinsiyet eşitliği sağlanmadığı için hangi cins, hangi hak ve özgürlüklerden mahrum kalmaktadır? Açıklayınız.

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 25 ile sayfa 40 arasındaki sayfaların cevapları

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 cevapları

GERİ     

1. Arkadaşlarınızla sizin belirlediğiniz beceriler arasında çok fark var mı? Varsa bunlar nelerdir?
2. Sahip olduğunuz bilgi ve becerilere bütün çocuklar sahip olabilir mi? Nedenini belirtiniz.
3. Bilgiyi öğrenmek ve becerileri geliştirmek için hangi kişi ve kurumlara gerek vardır? Örnek ve­riniz.
4. Yeni bilgiler öğreten, mevcut beceri ve tutumlarınızı geliştiren kişi ya da kurumlar olmasaydı ne olurdu?
5. Sahip olduğunuz bilgi ve beceriler topluma neler katabilir?
6. "Bireysel farklılıklarımız bir arada yaşamayı kolaylaştırır." düşüncesi doğru mudur? Niçin?

Perşembe

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 13 ile sayfa 24 arasındaki sayfaların cevapları


Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cevapları


1. Size, insan olarak değer verildiğini hissettiğiniz durumlar hangileridir? Örnek veriniz.
2. Başkalarının yaşam ve onuruna saygı göstermek için neler yapıyorsunuz? Birkaç örnek veriniz.
3. Hazreti Muhammed Veda Hutbesi'nde "İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu ayları­nız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız, mallarınız, namus­larınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur." demektedir.

• İnsanın canının, malının, namusunun mukaddes olması ne anlama gelir? Hazreti Muhammed bunların korunmasına neden böylesine önem vermiştir? Tartışınız.

Pazartesi

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 13-36 arası cevaplarEkstra Bilgi:
TEMİZLİK
İslam dini temizliğe büyük önem verir. Hz. Muhammed (s.a.v.)’e inen ilk ayetlerden biri  de  temizlikle  ilgilidir.  “Elbiseni   tertemiz  tut.”   (Müddessir  suresi,  4.  ayet) Yine Kur’an-ı Kerim de sıkça  temizliğe işaret edilerek, temizlenenler övülmüştür. Hz.  Muhammed  (s.a.v.)'  de  bir  hadisinde  “Temizlik  imanın  yarısıdır.”  (Müslim, Tahare1) buyurarak İslam’ın temizliğe verdiği önemi vurgulamıştır.
 İslam dini maddi temizliğin yanında manevî temizliğe de önem  verir. İnsanların Müslüman olmakla temizlendiklerini bildirir.  Örneğin; Abese Suresinde Peygamber efendimiz (s.a.v.)’ in  tebliğine  uyup Müslüman olacak müşrikler için İslam’ı kabul etme temizlenme anlamında kullanılmıştır. “Sana kim bildirdi!  Belki o temizlenecek yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek.” (Abese suresi, 3-4. ayetler)
Başka bir ayette de “ Ancak Allah’a kalb-i selim (temiz bir kalp) ile gelenler o günde   fayda   bulur.”  (Şuarâ  suresi,  89.   ayet)  buyurularak,  insanların  beden temizliğinin yanında kalp  temizliğinin önemine de işaret edilerek, insanın duygu ve düşüncelerinde de kötülüklerden uzaklaşması istenmektedir.
 İslam  dini  nasıl ki  ibadetin  ön  koşulu olarak  temizliği  görmekteyse,  sağlıklı olmanın ön koşulu da temizliktir. Bu hem beden temizliği için, hem de manevî temizlik için geçerlidir Bedeni temizliğine dikkat etmeyen insanlar her türlü hastalığa  yakalanabilirlerAyrıca temizliğe dikkat etmemek insanlar arası ilişkilerin ve kaynaşmanın azalmasına sebep olur Aynı şekilde manevî temizlikten uzak, duygu ve düşüncelerinde  sürekli kötülük besleyenler zamanla ruhsal hastalıklar yaşayabilirler.
 Görüldüğü gibi; İslam’ın temizliğe önem vermesi ve temizliğin ibadetin ön şartı olması insanın faydasınadır.
 İslam  dini  ibadetlerin  yapılışında maddi  ve  manevî  temizliğin  yanında çevre temizliğine de önem verir. Böylece insana hem kendisini hem de çevresini temiz tutma sorumluğunu yükler.

8.SINIF EKOYAY YAYINLARI VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERS KİTABI CEVAPLARI


Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
İBADET TEMİZLİK İLİŞKİSİ
İslam  dininde  temizlik,  ibadetin  ön  şartıdır. Her  Müslüman’ca  bilinen  temel ibadetlerimiz ( namaz, oruç, hac ve zekat) ile temizlik arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

Namaz ibadetini yerine getirmek için insanın gerekiyorsa bütün vücudunu yıkaması, değilse namaz abdesti alarak temizlenmesi gerekir. Bunun yanında temiz bir elbiseyle ve temiz bir mekanda namaz kılınabilir. Bu şekilde maddi temizliğe uyarak ve kalbini kötü düşüncelerden koruyarak  kılınan namaz insanı günahlarından da temizler.
Bu hususta  Peygamberimiz  Hz.  Muhammed  (s.a.v.)  bir  hadisinde  müminlere    Sizin evinizin önünden  bir nehir geçse ve o nehirde günde beş kez yıkansanız üzerinizde  hiç kir kalır  ? İşte suyun kiri temizlemesi gibi günde beş kez kılınan namazda sizin günahlarınızı  temizler”  (Sahîh-i Buhârî, Mevakıt 6) buyurarak ibadet, temizlik ilişkisini vurgulamıştır.  Yine  Kur'an-ı Kerim’de de “...  sizi her  türlü   kötülükten alıkor...”  (Ankebut  suresi,  45.  ayet)  buyurularak,  namazın insanı manevî  olarak temizlediği  vurgulanmaktadır.    Oruç  ibadetini  yerine  getirirken  insan,  bedeninin yanında nefsiyle de oruç tutmalı her türlü kötü duygu ve düşünceden uzak durmaya çalışmalıdır. Hac ibadeti Müslümanların kutsal mekânları olan Kâbe ve Arafat’ da gerçekleştirilen bir ibadettir. Burada dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar aynı şekilde dua ederek bağışlanmayı dilerler. Bu mekanlarda yapılan dua ve tövbelerin kabul derecesi daha yüksektir. Onun  için hacılar burada içtenlikle tövbe etmeye çalışırlar. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.)’in “Günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibi olur” ( İbn-i  Mace,  s250)  özünün  gereği  bu  ibadetten  bütün  günahlarından temizlenmiş olmayı Allah (c.c.)’tan umarlar. Zekât ibadeti de bir nevi temizliktir. Ancak bu, bedeni yada manevî  temizlikten ziyade sahip olunan zenginliğin ve malın temizliğidir. İnsanın bir yıl boyunca kazanmış olduğu mallarına bilmeden karışmış haramların temizlenmesi demektir.
Görüldüğü  gibi  İslam’da  ibadetlerle  temizlik  arasında  ayrılmaz  bir  ilişki söz konusudur. Temizlik ibadetin öncesinde olabildiği gibi ibadetin bizzat kendisi de insanı temizlemeye yöneliktir.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner