Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 10 ile 71 arası cevapları

Kimyasal Riskler Test Soru ve cevapları
Soru-1
Toksik    bir    maddeyi    benzerleri    dışında    aşağıdaki    hangi maddelerin yanında depolayamayız?
a-Parlayıcı Madde
b-Radyoaktif Madde
c-Zararlı Madde
d-Patlayıcı Madde
Soru-2
Kimyasal maddelerin depolandığı depoların/veya deponun konstruksiyon malzemelerinin yeterliliğinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerin baz alınması gerekli mi?
1  Zemin yüzeyi, çatı kaplama ve havalandırma
2 Isı ve duman tahliyesi, drenaj
İç yangın ana duvarı, yerel yangın düzenlemeleri.
a-1,2             b-1,3             c-3,4             d-1,2,3Soru-3
Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda hangi tip fork-lift kullanılması gerekir?

a-Yakıtlı statik elektriğe karşı önlemi alınmış
b-Akülü statik elektriğe karşı önlemi alınmış
c-Akülü ve susturuculu
d-Akülü, susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış.

Soru-4
BM tarafından hazırlanan tavsiye kararı UNRTDG kimyasalları kaç sınıfa ayırmaktadır?

a-5                 b-6                c-8                 d-9

Soru-5
Kimyasallar ile çalışırken işyeri ortamınızda sigara, yiyecek, içecek yenilmesi aşağıdaki risklerden hangisini doğurur?

I-Bulaşma
II-Zehirlenme
IH-Patlama

a-I-II             b-II-III                     c-I-II-III                   d-I-III

Soru-6
Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?

a-Sülfürik asit          b-Nitrik asit             c-Hidroklorik asit    d-Bromik asit
Soru-7
LD50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Öldürücü doz
b-Öldürücü konsantrasyon
c-Yarılanma zamanı
d-Zehirleme süresi

Soru-8
Avrupa Birliği standartlarına göre toksik seviye aşamaları kaç sınıfta belirlenmiştir?

a-3                 b-4                 c-5                 d-6

Soru-9
Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun sınıflandırmasında yer almaz?

a-Reaktif maddeler
b-Zehirli maddeler
c-Kanserojen olan maddeler
d-Enfeksiyona neden olanlar maddeler

Soru-10
Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini kaç şekilde etkileyebilir?

a-2                 b-3                c-4                 d-5

Soru-11
Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz?

a-Sinerjik etki          b-Additif etki                      c-Antagonizma         d-Potansiyalizasyon

Soru-12
Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Kanserojenik Etki
b-İmmunotoksik Etki
c-Teratojenik Etki
d-Allerjen etki

Soru-13
Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin bileşimine neden olan madde hangisidir

a-Hidrojen sülfür    b-Karbon monoksit c-Karbon dioksit       d-Azot


Soru-14 Karbon dioksit

a-Yanıcıdır        b-Yakıcıdır     c-Zehirlidir                        d-boğucudur

Soru-15 Hidrojen sülfür,

a-Yanıcıdır     b-Yakıcıdır    c-Zehirlidir    d-Boğucudur

Soru-16 Pamuk tozu,

a-Allerjendir            b-Yakıcıdır               c-Zehirlidir               d-Boğucudur

Soru-17
Endüstriyel hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda ve yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda Benzen hangi hastalığa neden olur?

a-Kan kanseri                       b-Omurilik kanseri   c-Katarakt kanseri d-Kornea yırtılması

Soru-18
Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sağlığı açısından zararlı olmayacağı kabul edilen konsantrasyon aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a-LEL           b-MAK         c-STEL         d-MSDS

Soru-19
Kapalı Alan Çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde hangi cihaz kullanılmalıdır?

a-Odyometre                        b-Anemometre         c-Eksplozimetre       d-Pisikometre

Soru-20
Çalışma ortamında, toksik - zehirli gaz konsantrasyonu ölçümleri hangi seviyede yapılmalıdır?

a-Yerden 10 cm yukarıda
b-Tavandan 10 cm aşağıda
c-Solunum seviyesinde
d-Bel hizasında,

Soru-21
Pamuk lifleri, keten kenevir tozlarının solunması ile meydana
gelen meslek hastalığına ne ad verilir?

a-Silikozis      b-Bisinoz       c-Asbestozis              d-Berilliozis
  
Soru-22
Günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çalışmalar için izin verilen en yüksek konsantrasyona ne ile ifade edilir?

a-Gasfree       b-MSDS        c-STEL         d-MAK

Soru-23
Kapalı alan çalışmalarında,

a-Nezaretçiye gerek yoktur
b-En az bir nezaretçi olmalıdır
c-İş güvenliği uzmanı nezaretçi görevini üstlenmelidir
d-İş yeri hekimi nezaretçi görevini üstlenmelidir.

Soru-24
Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır?

a-Asit üzerine su dökülmemelidir
b-Su üzerine asit dökülmemelidir
c-Asitle yapılan çalışmalarda maske kullanılmalıdır
d-Asitler plastik kaplara konulmamalıdır

Soru-25
Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima,

a-Cam kaplar kullanılmalıdır
b-Siyah renkli kaplar kullanılmalıdır
c-Etiketlenmelidir
d-Plastik şişelere konulmalıdır.

Soru-26
Kimyasal depolardan sevkıyat yapılırken,

a-Önce gelen önce gider kuralı uygulanır
b-Üst sıradaki kimyasallar önce sevk edilir
c-Alt sıradaki kimyasallar önce sevk edilir
d-Sıranm hiçbir önemi yoktur.

Soru-27
Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajlarının depolanabileceği yükseklik en fazla ne kadardır?

a-2 m             b-1 m             c-90 cm                    d-40 cm


Soru-28
Aşağıdakilerden hangisi bir arada depolanabilir?

a-Zehirli maddelerle-Parlayıcı maddeler
b-Zehirli maddelerle-Zararlı maddeler
c-Parlayıcı madde-Oksitleyici madde
d-Patlayıcı madde- Oksitleyici madde


CEVAP ANAHTARI
1-    C
2-   D
3-   D
4-   D
5-   C
6-   B
7-   A
8-   A
9-   D
10- B
11-  C
12- C
13- C
14- D
15- C
16- A
17- A
18- B
19- C
20-C
21- B
22-C
23-B
24-A
25-C
26-A
27-C
28-B

Salı

Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ve 71 cevapları

Ekstra Bilgi:
Mevlânâ
 Mevlânâ (1200-1207) tarihleri arasında Horasan’ın Belh şehrinde doğdu. Soylu bir aileden geliyordu. Babası Sultan  Velet  en büyük  İslam alimlerinden biridir. Belh şehrinde Sultan’ul-Ulema (alimlerin sultanı) diye isimlendirilmiştir.

Bilinmeyen bir sebeple Belhten ayrılan Sultan  Velet; oğlu Celaleddin,  ailesi ve öğrencilerinden oluşan bir kafileyle uzun bir  yolculuktan sonra Anadolu’ya geldi. Malatya, Erzincan, Sivas,  Kayseri ve Niğde’de konakladı. Karaman’a yerleşti. Oğlu Mevlânâ   Celaleddin,    burad Gevhe hatunla    evlendi Mevlânâ   babasının müderrisliğini yaptığı Karaman Medresesi’nde yetişip sayılı alimlerden biri olmuştu. 1228’de  Selçuklu  Sultanı Alaeddin  Keykubat’ın daveti  üzerine  Konya’ya  yerleşti. Babasına  bağlı   olanlar  babasının  ölümüyle  Mevlânâ’nın  etrafında  toplanmaya başladılar. Seyyid  Burhaneddinden  tasavvuf  ilmini  d tamamlayan  Mevlânâ Konya’nın odağı olan bir müderris haline gelmişti. Mevlânâ sohbet ve vaazlarıyla halkı aydınlatma faaliyetlerinde bulunurken Şemsi Tebrizi ile karşılaşmıştır.
 Bu Mevlânâ’nın hayatında bir dönüm noktasıdır. Şemsi  Tebrizi’nin  coşkun ve cezbeli hali Mevlânâ’yı etkilemiştir.  Coşkulu  bir mutasavvıf olan Şems, Allah aşkı yolunda  Mevlânâ’nın  mürşidi olmuştur. Mevlânâ Celaleddin bütün çağlara  tuttuğu hoşgörü, neşe ve umut meşalesi gibi; yüce kişiliği ile kendi çağını da aydınlatmış bir alimdir. Zamanının Anadolu insanı ve İslam dünyası ona bir maneviyat  sultanı gözüyle bakarlardı.
 O   kimsesizlerin   sığınağı,  her   düşüncenin  ve   medeni   cesaretin   barınağı idi.Sohbetlerinde ney, rebab ve santur çaldırıyor, sema ediyor,  her türlü meclislere katılıyordu. Mesnevisi ve diğer eserleri Kur’anın özü ve özeti denilecek kadar peygamberin ve İslam’i bakışın bir timsalidir. Mevlânâ 1273 yılında vefat etmiştir. Başlıca eserleri: Mesnevi, Divan-ı Kebir, Mektubât, Mecalis-i Seb’a ve Fihi mafih’dir.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner