Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cuma

Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 65, 66, 68, 69 ve 70 cevapları

Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Ekstra Bilgi:
MADDE DÖNGÜLERI
Güneş, ekosistemlere enerji sağlar, ancak yaşam için ihtiyaç duyulan su ve diğer kimyasal maddelerin kaynağı dünyamızdır. Bundan  dolayı yaşamın sürdürülebilmesi bu maddelerin atmosfer, hidrosfer, litos fer ve biyosfer arasında bir döngü  oluşturacak  şekilde dolaşımına bağlıdır. Madde döngülerinin  biyolojik, kimyasal ve jeolojik etkileri vardır.
CEVAPLAR AŞAĞIDAKİ VİDEODA verilmiştir. Görüntü kalite ayarını en iyi seviyeye getirmek için çark sembolüne tıklayarak en yüksek p değerini seçip tam ekran yapmanız önerilir.


  Ancak insanların olumsuz  etkileri sonucunda döngülerin  bozulması, canlı ögelerin yaşamını tehlikeye sokar.
Ekosistemlerde yaşam, enerji akışı ve madde döngüleriyle devamlılık kazanır. Bir ekosistemin doğal dengesini  koruyabilmesi  ve varlığını  sürdürebilmesi için madde ve enerji döngüsü ile ketilen  mad- delerin yeniden üretim için ekosisteme geri dönmesi şarttır.
Madde döngüsü, inorganik maddelerin, sürekli olarak cansız ortamdan alınıp canlı unsurlar  arasında aktarıldıktan sonra  cansız ortama tekrar verilmesi şeklinde çalışır.
Ekosistemlerde madde varlığı sınırlıdır ve yerine konmadığı takdirde kenmeye mahkûmdur. Madde döngüsünün enerji  akışından farkı, ekosistemin içinde sürekli devir yapmasıdır.

Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 60, 61, 62 ve 64 cevapları

Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
ENERJI AKIŞI
Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Ekosistemde, güneşten gelerek  üreticiler otçul  keticiler etçil keticiler  ve ayrıştırıcılara  doğru  giden,  her  canlıda değişime uğraya ve tek yönlü olan bir enerji akışı mevcuttur. Canlılar tarafından kullanılan enerjinin bir kısmı çevreye ısı  olarak yayılır
Güneş, ekosistemlerin tek enerji kaynağıdır.
CEVAPLAR AŞAĞIDAKİ VİDEODA verilmiştir. Görüntü kalite ayarını en iyi seviyeye getirmek için çark sembolüne tıklayarak en yüksek p değerini seçip tam ekran yapmanız önerilir.

Ekstra Bilgi Devamı:
Yeryüzüne gelen güneş enerjisinin büyk bir kısmı üreticiler tarafından tutulmakta ve fotosentez ile kimyasal enerjiye çevrilmektedir.  Otçullar,  bitkilerden  aldıkları enerjiyi bünyelerine  alarak  yaşamsal  faaliyetlerini sürdürmek için kullanır.Etçiller de otçulların bünyelerinde  depo  ettikleri enerjiyi onları avlayarak kendi   bünyelerine  alır.Bu enerjiyi yaşamsal faaliyetler için kullanır.Ekosistemlerin  çoğunda enerjinin  önemli bir kısmı ayrıştırıcılar tarafından kullanılır. Örneğin,  bir otlakta  bulunan   bitkilerdeki enerjinin  sadece %10’u otlayan  hayvanlar  tarafından,  geri  kalan kısmı ayrıştırıcılar tarafından alınır.

Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 56, 57, 58 ve 59 cevapları


Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı  sayfa 56, 57, 58 ve 59 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Ekstra Bilgi:
BESIN  ZINCIRI
Dünyadaki bütün  canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar.
Dünyada besin üretmek  için gerekli olan her türlü  madde (su, oksijen, azot vb.) bulunur Fakat var olan bu maddelerin canlılar tarafından kullanılabilmesi için organik besinlere  (karbonhidratlar, proteinler yağlar) dönüştürülmesi gerekir. Bitkiler, algler ve bazı bak- teriler fotosentez  yoluyla inorganik maddeleri  organik besinlere dönüştürebilen canlılardır.
Sayfa 56
Sayfa 57
Sayfa 58
Sayfa 59

Bu dönüşümün gerçekleşmesi için güneş enerjisine ihtiyaç duyulur
Bitkiler, kar- bon dioksit ve suyu kullanarak güneş enerjisi yardımıyla glikoz ve oksijen üretirler.
Güneşten gelen enerji, fotosentez yapan canlıların ürettikleri besinlerde  depolanır. Besin maddeleri canlılar tarafından ketildiğinde enerji, bu canlılara geçer.  Böylece enerji, beslenme yoluyla bir canlıdan diğerine aktarılmış olurBitkilerde besin  olarak depolanan enerji, bir besin  zinciri biçiminde  tüm  canlılara dağılır.Besin zincirinde enerjinin bir gruptan diğerine aktarıldığı her halka bir beslenme seviyesini oluşturur. Besin zinciri boyunca  aktarılan enerjinin büyük bir kısmı o canlının yaşam gereksinimleri için kullanılırken geriye kalanı zincirin bir sonraki halkasına aktarılır. Besin zincirindeki bu enerji aktarımı piramit şeklinde bir model  ile ifade edilir.


Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 cevapları


Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Kontrol edilen deneyler kavramı, tekrar edilebilir veriler ve geçerli sonuçların araştırılmasında önemli bir araçtır. Bununla beraber, her zaman bütün değişkenleri tam olarak kontrol etmek çok zordur. Çoğunlukla insan davranışı içeren deneylerde ufak bir değişim bile oldukça farklı sonuçlar doğurur. Değişkenleri kontrol etmek bütünleştirici bir bilimsel araçtır; diğer bir çok süreçleri birbirine bağlar; bilimsel araştırmada her tarafa yayılır. Değişkenler net bir şekilde tamamlanabıidığınde ve kontrol edilebildiğinde daha iyi sonuçlara ulaşır.
Sayfa 50
Sayfa 51
 Sayfa 52
Sayfa 53
Sayfa 54
Sayfa 55
 ___________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:

Buharlaşma
Suyun sıvı hâlden  gaz veya buhar  hâline dönüşmesidir. Okyanuslar, göller ve nehirler buhar- laşma yoluyla atmosferdeki nemin  yaklaşık  %90’ını karşılar.
Terleme
Bitkilerin terlemesi  ile olan buharlaşmadır. Atmosferdeki  nemin  yaklaşık %10’unu karşılar.
Yoğuşma
Havadaki su buharının sıvı hâle geçmesidir. Yoğuşma, bulutları oluşturur.
Yağış
Suyun bulutlardan katı veya sıvı hâlde  yeryüzüne geri dönmesidir.

Yüzey  akışı
Kar, buz erimeleri,  yağışlar sonucu oluşan  su  ve bazı kaynak  sularının eğim  doğrultusunda akışıdır. Karalar yüzeyine düşen yağışın çok büyük bir bölümü  akarsularla  okyanuslara taşınır.

Yer altı akışı
Suyun yer altında oluşturduğu kanallar aracılığıyla akışa geçmesidir.
_____

Strateji, bir değişkeni (değiştirilen) simetrik bir şekilde değiştirmek ve diğer değişkende (cevap veren) buna bağlı değişimleri izlemektir (doğrulayıcı bilgiyi toplamak ve ölçmek) Aynı zamanda diğer birçok değişken de tanımlanmalı ve sabit tutulmalıdır (kontrol edilen^ Bunun yapılmasının nedeni diğer değişkenlerin sonucu etkilevebilme olasılıklarıdır Çocuklar çoğunlukla değişkenleri kontrol fikri hakkında zorluk yaşarlar. Bu. öğrencilerin bilişsel gelişimlerinde bulunduğu düzeyden kaynaklanmaktadır. Öğrenciler 13-15 vaşınakadar bile iki ya da daha fazla değişkeni aynı anda değiştirmekte bir sakınca görmezler. Bu yüzden 'yansız yoklama' deneyi fikrinin geliştirilmesine okullarda erkenden başlanması ge'reklidir Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme aynı zamanda kolaylaştırıcı öğretim stratejileri yoluyla iyi bir rehberlik gerektirir.

Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 cevapları


Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
SU EKOSISTEMLERININ DOĞAL SISTEMLERIN IŞLEYIŞINE ETKISI
Su, bütün  canlı varlıklarda yüksek oranda  bu lunan önemli bir maddedir. Örneğin, insan vücudunun  % 65'i, bitkilerin ağırlığının % 60-85'i  sudan  oluşmaktadır. Suyun canlılar üzerinde  olduğu kadar başka canlılar ve cansız çevre üzerinde de çeşitli etkileri vardırOkyanusların ortalamderinliği 3700   olmakla  birlikte bazı yerlerde çok daha  derin çukurlar bulunur 
Sayfa 44
Sayfa 45
Sayfa 46
Sayfa 47
Sayfa 48
Sayfa 49

___________________________________________________________
 Bura- da yaşayabilen çok az sayıda canlı, ışık- sız ortama uyum sağlayacak biçimde gelişmiştir. Okyanuslardaki bitki ve hayvan türlerinin çoğu  ise güneş ışınlarının erişebildiği ilk 100 m’lik derinlikte yaşar.
Okyanuslarda geniş  kumluk  alanlaryüksek dağlar,  bitki ve hayvan toplulukları barındıran bölgeler  bulunur.  Okyanus  ekosistemi  içinde  her  birinin kendi  çevresi ve çeşitli yaşam biçimleri bulunan  çok sayıda farklı boyutlarda  ekosistemler yer alır. Bu ekosistemler içerisinde farklı tür- lerde canlılar yaşamaktadır.
Okyanuslar  iklim üzerinde önemli rol oynar. Okyanuslar,  atmosferle  sürekli ısı alış  verişinde olduğun- dan ekvatordaki  ısı  enerjisinin dağılmasına katkıda bulunur.  Yerkürenin ısı  bilançosu,  ısının yalnız yarısı- nın hava  ile taşındığını  göstermektedir. Kalanı ise  okyanus  akıntılarıyla  taşınmaktadır. Örneğin,  Gulf Stream   (Golf Sitrim)  sıcak su  akıntısı,  Meksika  Körfezi’nden  başlayıp Atlas  Okyanusu’nu   geçerek Ingiltere'ye ulaşır. Bu akıntı günde  97 km  hızla dünyadaki  bütün  nehir sularının yaklaşık 100 katı civarında bir su kütlesini hareket  ettirir.
Mercanlar;  dünya  ekosisteminin en  karmaşık, en zengin beslenme damarlarındandır.  Tuzlu sular- da  yaşayan  balıkların  yaklaşık üçte  biri, mercan artıklarıyla beslenir. Mercanlar bulundukları denizlerdeki  diğer  canlı türleri  için  birer  barınma  ve besin kaynağıdır. Bu nedenle mercanların oluşturduğu  resifler, denizlerin canlı çeşidi ve miktarı bakımından en verimli bölgeleridir. Denizlerde mercanların  kapladığı alanlar  o  kadar   geniş değildir.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner