Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Çarşamba

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 135 ile sayfa 148 arasındaki sayfaların cevapları


Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 cevapları
Manavgat Çayı'nın yazın yağış almamasına rağmen neden akım hızı düşmemektedir?
>   Karstik yer altı sularıyla beslendiği için
Adana ve Antalya Bölümlerinin ekonomisi neye dayanır?
Adana -» tarım, sanayi, ticaret ve ulaşım Antalya -> tarım ve turizm
Teke ve Taşeli platolarında nüfus yoğunluğu neden azdır?
>  Arazinin dağlık, engebeli ve karstik olması
Güneydoğu Anadolu Bölgesi kaç bölüme ayrılır?
Akdeniz'de deprem riskinin en az olduğu yer neresidir?
> Orta Fırat Bölümü
> Dicle Bölümü

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 116 ile sayfa 134 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 cevapları
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin deprem-selliği hakkında bilgi veriniz.
Bölgenin batısında deprem riski yüksektir. Çünkü Güney Anadolu Fay Hattı buradan geçmektedir. Ancak doğusu yani Mardin ve çevresi ile bölgenin güneyi, deprem riskinin düşük olduğu bir yerlerdir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın toprak tipi hangisidir?
Kestane renkli step toprağı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ovaları hangileridir?
  > Altınbaşak (Harran), Suruç, Ceylanpınar ve " Birecik
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin platoları hangileridir?
Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Adıya-
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hangi çözülme türü yoğun olarak görülmektedir?

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 97 ile sayfa 115 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 cevapları
Ülkemizde yaz sıcaklık değerlerinin ve bu­I   darlaşmanın en yüksek yaşandığı bölge hangisidir?
 >   Güneydoğu Anadolu
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin nüfusu if  hakkında bilgi veriniz.
> Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu olup nüfus yo­ğunluğu Türkiye ortalamasının üstündedir.
> Nüfus büyük şehirlerde toplanmış olup yo­ğun göç verir.
I   Aynı enlemlerde olmasına rağmen Güney­doğu Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz'e göre I   yazın daha sıcak olmasının nedeni nedir?
Karasallık etkisinde olması
Basra Alçak Basıncı'nın etkisi

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 78 ile sayfa 96 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 cevapları
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kırsal ke­simde görülen yerleşme tipi ve sebebi ne­dir?
'
Yağışın azlığı nedeniyle su kaynaklarının çevresinde toplu yerleşmeler görülmektedir.
Güneydoğu Anadolu'da yer alan büyük şe­hirleri fonksiyonlarına göre yazınız.
Diyarbakır
idari        Askerî     Ulaşım Tarım Batman
Yer altı kaynakları Sanayi Gaziantep
Ticaret    Sanayi       Ulaşım Tarım Şanlıurfa
Tarım            Turizm Ulaşım
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ürünleri nelerdir?
tarım

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 58 ile sayfa 77 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 cevapları
Doğu Anadolu'nun turistik alanları nereler­dir?
Van Gölü
Nemrut Dağı
ishak Paşa Sarayı
Çifte Minareli Medrese (Erzurum)
Van Akdamar Kilisesi
Van ve Kars Kaleleri
Sarıkamış (Kars)
Palandöken (Erzurum)
Doğu Beyazıt Krater Gölü
Doğu Anadolu'nun en gelişmiş bölümü ne­residir?
Yukarı Fırat Bölümü
Erzurum - Kars Bölümü'nde büyükbaş hay­vancılığın yoğun olarak yapılmasının nedeni nedir?

Yağışın büyük bölümünü yazın aldığından çayırlar gürdür. Bunun sonucunda büyük­baş hayvancılık gelişmiştir.

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 38 ile sayfa 57 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 cevapları
Doğu Anadolu Bölgesi'nin yer altı kaynak­ları nelerdir?
> Yer altı kaynakları bakımından en zengin bölgemizdir.
<-   Yer altı kaynaklarının en zengin olduğu bö­lümü Yukarı Fırat'tır.
> Bölgede madenciliğin gelişmemesinin ne­deni:
• ikliminin çok sert olması
• Ulaşımın zor ve yetersiz olması
• Rezerv yetersizliği gibi nedenler etkili olmuştur.
Maden Demir Bakır Linyit Krom Oltu taşı Kurşun - Çinko Kaya tuzu
Çıkarıldığı yer Hekimhan ve Hasançelebi Maden ve Ergani, Afşin, Elbistan ve Aşkale Elazığ (Guleman) Erzurum Keban Kars
Doğu Anadolu Bölgesî'nde yer alan platolar hangileridir?
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış hangi bölümde görülür?
> Erzurum - Kars >. Ardahan

> Yukarı Murat-Van
Doğu Anadolu'daki akarsuların rejimleri hangi mevsimde yükselir?
İlkbahar sonu, yaz başı kar erimeleriyle yükselme yaşanır.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusun az ol­masının nedeni nedir?
> ikliminin sert olması
> Tarım alanının dar olması
> Ulaşımın zor olması
> Sanayi ve ticaretin gelişmemiş olması
>   Hakkâri Bölümü almaktadır.

Doğu Anadolu'da ortalama yükseltisinin fazla ve arazinin engebeli oluşunun sonuç­ları nelerdir?
> Tarımın yerini hayvancılık almıştır.
> Tarım alanı azdır.
> Tarımda makine kullanımı zordur.
> Ürün çeşidi azdır.
> Nüfus yoğunluğu azdır.
> İklimi sert karasaldır.
> Kışlar soğuk ve uzundur.
> Sıcaklık farkı yüksektir.
> Ulaşımı zordur.
> Yol yapım maliyeti yüksektir.
> Sanayi ve ticaret gelişmemiştir.
> Dışarıya yoğun göç verir.
> Hidroelektrik potansiyeli yüksektir.
> Ekili - dikili oranı azdır.
> Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.

Pazar

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 19 ile sayfa 37 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 cevapları
EYYÜBİLER
Selahaddini Eyyubi Hıttin Savaşı (1187) ile Filistin ve Kudüs'ü Haçlılardan geri almış, bunun sonucunda III. Haçlı Seferi başlamıştır.

Salı

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 2 ile sayfa 18 arasındaki sayfaların cevapları

DEVAMI

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cevapları
Kimyanın Amacı
Kimya bizi ve etrafımızdaki herşeyi içeren maddenin incelenmesidir. Yaptığımız işlerin çoğu bir kimyasal maddeyi diğerine dönüştüren kimyasal tepkimeleri içe­rir. Yemek pişirirken kimyasal tepkimeleri kullanırız. Yemek yedikten sonra, vü­cudumuzda bu yiyeceklerden besin değeri olanları alabilmek için karmaşık kimya­sal tepkimeler olur. Otomobillerimizde yakıt olarak kullandığımız benzin düzine­lerce farklı kimyasal maddelerin bir karışımıdır. Otomobili çalıştıran enerji bu ka­rışımın yanmasıyla sağlanır.

Pazar

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 2 ile 30 arası cevapları
Maden İş yerlerinde Güvenlik ile ilgili test soru ve cevapları
Sorular / Cevaplar


1.     Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde geçen “İşyeri” kapsamını tam olarak ifade eden cevap hangisidir?

a.    Yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ve yardımcı işlerin yapıldığı tesisler ve binalar
b.    İşçilere ait yatıp kalkma yerleri,
c.    Hafriyat dökme yerleri ve atık sahaları
d.    Yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ve yardımcı işlerin yapıldığı tesisler ve binalar, işçilere ait yatıp kalkma yerleri, hafriyat dökme yerleri ve atık sahaları

Cevap : d

2.    Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, işveren, işçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla, aşağıdaki hususlardan hangilerini yerine getirmekle yükümlüdür:

a.    Tüm güvenlik talimatları işçilerin anlayacağı şekilde olacaktır.
b.    Yeterli ilk yardım donanımı sağlanacaktır.
c.    Düzenli aralıklarla gerekli güvenlik tatbikatı yapılacaktır.
d.    Hepsi

Cevap : d


3.    Aşağıdaki maddelerdeki doğru cevabı işaretleyiniz

Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde işveren tarafından hazırlanan sağlık ve güvenlik dokümanı;

a.    Çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanır
b.    Çalışmaya başlandıktan sonra hazırlanır
c.    Gerek duyulduğunda hazırlanır
d.    Yönetici istediğinde hazırlanır.

Cevap : a


4.    Aşağıdaki maddelerdeki doğru cevabı işaretleyiniz

Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını;

a.    Asıl işveren koordine eder,
b.    Alt işverenler koordine eder
c.    İşyeri sağlık ve güvenlik birimi koordine eder
d.    Ortak sağlık ve güvenlik birimi koordine eder.

Cevap : a


5.    Aşağıdaki maddelerdeki doğru cevabı işaretleyiniz

Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, işveren, ciddi veya ölümle sonuçlanan iş kazalarını ve ciddi tehlikeli olayları;

a.    En geç iki iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne, bildirir.
b.    En geç iki iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne, bildirir.
c.    En geç iki iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, bildirir.
d.    En geç iki iş günü içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirir.

Cevap : a


6.    Aşağıdaki maddelerdeki doğru cevabı işaretleyiniz

Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, patlama ve yangın çıkmasını önlemek, patlama ve yangın başlangıçlarını tesbit etmek, yayılmasını önlemek ve mücadele etmek, patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek için yapılan işe uygun önlemler almaktan;

a.    İşveren sorumludur
b.    İş Güvenliği Uzmanı sorumludur.
c.    İşyeri sağlık ve güvenlik birimi sorumludur.
d.    Ortak sağlık ve güvenlik birimi sorumludur.

Cevap : a


7.    Aşağıdaki maddelerdeki doğru cevabı işaretleyiniz

Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde, bir tehlike anında işçilerin çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlamak ve kullanıma hazır bulundurmaktan;

a.    İşveren sorumludur.
b.    İş Güvenliği Uzmanı sorumludur.
c.    İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi sorumludur.
d.    Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi sorumludur.

Cevap : a

8.    Aşağıdaki maddelerdeki doğru cevabı işaretleyiniz

İş sağlığı ve güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisine;

a.    Daimi Nezaretçi denir.
b.    Teknik Nezaretçi denir.
c.    İş Güvenliği Uzmanı denir.
d.    Sorumlu Müdür denir.

Cevap : b9.    Aşağıdaki cümledeki boşlukları doldurunuz.

Teknik nezaretçi, en az 15 günde bir, ocağın işçi çalıştırılan yerlerini denetlemek, sonucunu, noterce onaylı teknik nezaretçi rapor defterine, öngöreceği öneri ve önlemlerle birlikte yazıp imzalamak zorundadır. …………… yapılmamasından, öneri ve önlemlerin yerine getirilmemesinden ………….. sorumludur.

a.    Denetimin, işveren
b.    Kontrolun, işveren
c.    Denetimin, teknik nezaretçi
d.    Kontrolun, teknik nezaretçi

Cevap : a

10.  Aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz.

Metanın havayla karışımına, ……….. denir.

a.    Grizu
b.    Grizu patlaması
c.    Grizu İnfilakı
d.    Seyreltik metan

Cevap : a

11.  Aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz.

Hazırlık devresi dışında, yer altı çalışmalarının yerler, ……… ayrı yolla yerüstüne bağlanır.

a.    en az bir
b.    en az iki
c.    en az üç
d.    yeteri kadar

Cevap : b

12.  Maden İşletmesinde;

                    I.        Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde % 1 veya daha çok metan bulunan kısımlarda,
                  II.        Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde,
               III.        Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,
                 IV.        Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,
patlayıcı madde kullanılması yasaktır.

Cümlesindeki doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir.

a.    I
b.    I + II
c.    I + II + III
d.    I + II + III + IV

Cevap : d


13.  Aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz.

Ocak içinde, herhangi bir işte, en az 6 ay çalıştıktan sonra, bu işi yalnız başına yapabileceklerine ve ocağın güvenlik ve çalışma koşullarına uyum sağladıklarına yetkililerce kanaat getirilen işçiler, …………  sayılırlar.

a.    deneyimli işçi
b.    nezaretçi
c.    kalfa
d.    usta işçi

Cevap : a


14.  Aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz.

Maden ve taş ocaklarıyla tünel yapımında, ancak, ………… izin verdiği türden patlayıcı maddeler kullanılabilir.

a.    teknik nezaretçinin
b.    bakanlığın
c.    genel müdürlüğün
d.    iş güvenliği uzmanının

Cevap : b


15.  Aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz.

Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm işçiler, çalışma süresince, yanlarında karbonmonoksit maskesi taşımak zorundadırlar.

a.    azot maskesi
b.    karbonmonoksit maskesi
c.    toz maskesi
d.    karbondioksit maskesi

Cevap : b

16.  Aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz.

Havasında …… den çok metan saptanan ocaklarda veya ocak kısımlarında, işçilerin kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapmak yasaktır.

a.    %2.5
b.    %2.0
c.    %1.5
d.    %1.0

Cevap : b

17.  Aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz.

Genel havasındaki metan oranı ……. u geçen yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve koşullar düzelmedikçe yeniden verilmez.

a.    %2.5
b.    %2.0
c.    %1.5
d.    %1.0

Cevap : c

18.  Aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz.

Akciğerde toz birikiminin  genel adına ……………………. denir.

a.    silikozis
b.    asbestozis
c.    pnömokonyoz
d.    akciğer toz hastalığı

Cevap : c


Sponsorlu Bağlantılar 2
banner