Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cumartesi

Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 123, 124, 125, 126 ve 127 cevapları


Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 123, 124, 125, 126 ve 127 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Ekstra Bilgi:
 Üretim, ketim ve Dağıtımın Yeni Sektörlerin Ortaya Çıkmasına Etkisi

Asırlardan beri insan,  yiyeceklerinin bir bölümünü akarsu,  göl ve denizlerden  balık tutarak  temin etmiştir Zamanla   bu  ürünlerin  fazlasını  pazarlamış  ve böylece   bir  kolu ortaya  çıkmıştır.  Deniz ürünleri   çok çabu bozulduğ için başlangıçt yakıpazarlara ulaştırılmıştır. Teknoloji ile  birlikte balık işleme, ambalaj, soğutuculu taşımacılık  vb.  sanayi  kolları da  gelişmiştir. Buna  bağlı olarak  üretim,  dağıtım ve ketim  sektörleri hem birbirini etkilemekte,  hem yeni sektörlerin gelişmesi- ni sağlamaktadır
Sayfa 123
Sayfa 124
Sayfa 125
Sayfa 126
Sayfa 127
 Bugün  Danimarka,  Norveç,  Japonya gibi balıkçılıkta ileri ülkelerin balıkçı gemileri aylarca denizde  kalabilecek şekilde donatılmıştır. Gemilerin tutulan  balıkları muhafaza edecek  soğutucuları, şoklayıcıları bulunmaktadır. Hatta bazılarında balık hemen işlenmektedir.
Tüm  bu  gelişmeler  üretimi  arttırmıştır.  Çünkü  elde  edilen  ürün  bozulmadan işlenmekte  ve uzak pazarlara kolayca ulaştırılabilmektedir.
kenebilir Enerji Kaynaklarında Üretim, Dağıtım, ketim Ilişkisi
kenebilir enerji kaynaklarından kömürün üretim  ve kullanım alanlarının büyük ölçüde  aynı alanda toplandığı görülür. T kömürü  havzaları,  farklı sanayi kollarını da kendine yakın alanlara çekmiştir. Metal sanayinin kömür havzalarının yakınında gelişmesinin nedeni budur.  Metal sanayinin gelişmesi dağıtım ve ticaret  gibi  diğer  ekonomik   faaliyet kollarının  da  gelişmesine  neden   olmuştur.  Günümüzde  gelişen dağıtım ağı ile birlikte metal  sanayisinin  kömür  havzalarının çevresinde  toplanma zorunluluğu  ortadan kalkmıştır. Limanların çevresinde  de metal sanayisinin geliştiğini görürüz.

Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 116, 117, 119, 120, 121 ve 122 cevapları


Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 116, 117, 119, 120, 121 ve 122 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
ketimin Fazla Olması Üretimi Nasıl Etkiler?

Buğday  eskiden  beri önemini  koruyan  ana  besin  maddelerinden biridir. Her bitkinin kendine has sıcaklık ve nem ihtiyacı vardır. Insanın ihtiyaç duyduğu  her tarım ürünü her yerde yetişmez. Buğday  daha  çok  orta  enlemlerde karaların  kesimlerinde
üretilir. Buğdaydan ekmek,  pasta,  makarna, bulgur gibi yiyecek  maddeleri   elde  edilir. ketim  alanın geniş  olması ve uzun  müddet  saklanabilmesi buğdayı dünya  çapında  çok üretilen bir ürün hâline getirmiştir.
Sayfa 116
Sayfa 117
 Sayfa 119
Sayfa 120
Sayfa 121
Sayfa 122
  Ekstra Bilgi:
Kuş Gribi Tehdidi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Asya’daki tavuk çiftliklerinden yayılan ve üç kişinin ölümüne neden  olan kuş gribinin, akut solunum yolu  sendromu (SARS)  hastalığındadaha  büyük bir sorun yaratabileceğini bildirdi.
Vietnam,  kuş gribi yüzünden en  büyük kenti  Ho Şi Minh’de kümes  hayvanlarının   satışını yasakladı.  BM  Gıda  ve   Tarım Örgütünün Vietnam  temsilcisi, hayvanların  satışının yasaklan- masına  WHO ile birlikte  karar verdiklerini  söyledi. Yasağın   16
Ocak   2004   tarihinden   itibaren  başladığını ve  kesilmiş   ya  da canlı tüm  kümes hayvanlarını kapsadığını bildirdi.
Basından

ketimi fazla olan bir diğer ürün  de kahvedir. Kahveye olan   talebin   artması  onun   ana   vatanı  dışında Yemen, Hindistan,  Doğu Hint Adaları, Kolombiya, Meksika, Ekvador ve  diğer  Orta  Amerika  ülkelerinde   yetiştirilmesine  neden olmuştur.  Bugün  en çok kahve üreten  ülke Brezilya’dır.

Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 110, 111, 112, 113, 114 ve 115 cevapları


Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 110, 111, 112, 113, 114 ve 115 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Ekstra Bilgi:
Tarım ve Hayvancılıkta Üretim, Dağıtım ve ketim Etkileşimi
Yol ağının kırsal alanlara  ulaşmadığı ya da yetersiz kaldığı dönemlerde çiftçiler ihtiyaçları kadar üre- tim yapmaktaydılar. Tarımdaki gelişmeler ile birim alandan elde edilen verim artmış ve kırsal kesimde ihtiyaç fazlası ürünler elde edilmiştir. Zamanla taşımacılığın gelişmesine bağlı olarak da bu ürünler ke- tim alanlarına ulaştırılmıştır. Günümüzde ulaşım çok gelişmiştir ve kıtalar arası ürün dağıtımı kolaylıkla yapılabilmektedir.
Sayfa 110
Sayfa 111
Sayfa 112
Sayfa 113
Sayfa 114
Sayfa 115
Tarım ürünlerinin pazarlara taşınması ve satılması, tarımın gelişmesi ve devamlılığı açısından  önemlidir. Bilhassa sebze ve meyve gibi çabuk bozulan ürünlerin kısa süre içinde keticiye ulaştırılması zorunluluğu  vardır. Bu zorunluluk pazarlama  ve modern ulaşımın önemini  artırmıştır.  Ürünlerin sağlıklı  bir şekilde pazarlara  ulaştırılması için özel teknoloji ile donatılmış ulaşım araçları geliştirilmiştir. Böylece ürünlebozulmadan pazarlara,  oradan  da keticiye ulaştırılmaktadır.
Izmir ve çevresinde  yetiştirilen üzüm, incir gibi  tarım ürünleri geçmişten  günümüze giderek artan bir üretim oranına sahiptir. Bunun nedeni bölgedeki ürünlerin deniz ve kara ulaşımı ile daha geniş bir  ketici kitlesine kolaylıkla ulaştırılabilmesidir.
Hayvancılıkta da tarıma benzer  bir durum  söz konusudur. Daha  önce  yerel ketime  yönelik üretim yapılırken  artan  nüfus  beraberinde ticari amaçlı hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.  Hayvancılık sek- töründe dağıtım oldukça  önemlidir.  Et ve süt gibi ürünler  çok çabuk  bozulduğu  için yakın sanayi tesislerinde işlenir ve frigorifik (soğutuculu) taşımacılık ile tüketiciye ulaştırılır.
ketimin Üretimi Etkilemesi
Tarım ve hayvan ürünlerine  olan ketim  talebi herhangi  bir sebeple  azalırsa üretim  de azalır. Hatta üretim durma  noktasına bile gelebilir veya yön değiştirebilir. Yani üretici başka alanlara yönelebilir.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner