Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cumartesi

Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 99 ile 177 arası cevapları

Metanol
Metanol, CH3OH, tepkime (7.28) ile kömürden elde edilebilir. Ayrıca, odunun Mi­sal bozunmasından, çiftlik gübresinden, lağım artığından ya da çöpten de metanol üretilebilir. Metanolun kütlece yanma ısısı, benzinin yanma ısısının ancak yarısı ka­dardır. Fakat metanolun oktan numarası (106), benzin hidrokarbonlarından izook-tanm (100) ve ticari benzinin oktan numarasından (92) daha yüksektir Bu neden­le, metanol içten yanmalı motorlarda denenmiş ve benzinden daha iyi yandığı gö­rülmüştür.
 Metanol ayrıca binaların ısıtılmasında, elektrik enerjisi üretiminde, ya­kıt pillerinde ve organik sentezlerde kullanılır.

Pazar

Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 10 ile 98 arası cevapları

Videolu cevap istemeyenlere BİLGİ: Meb yayınlarının 6.sınıf türkçe çalışma kitabının resimli cevaplarına 
http://cevabagel.blogspot.com.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.
Kisisel Koruyucu Donanimlarla ilgili test soru ve cevapları
Soru-1
Kişisel Koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?
a-Toplu korunma önlemleri alınmışsa
b-Teknik Tedbirler yetersiz ise
c-Riskler yeterli derecede azaltılmışsa
d-Riskler önlenmişse
Cevap b

Pazartesi

Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ve 177 cevapları


Ekstra Bilgi:
Modern Ulaşım Sistemlerinin  Gelişimi

Günümüzdeki  ulaşım sistemlerinin gelişmesinde  Sanayi Devrimi'nin büyük rolü olmuştur. Bu dönemden  sonra  tarım ve  hayvancılığa dayanan   ekonomik   sistem,   köklü  bir  değişime  uğramıştır. Sanayi Devrimi’yle başlayan  ham  madde talebi,  tarım ve  madencilik  başta  olmak  üzere  birçok  ekonomik faaliyetin yapısal değişime uğramasına  neden  olmuştur. 

Üretim  ve ketim  büyük çapta  taşıma faaliyetleriyle gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Günümüzde  demir   çelik  sanayisinin   gelişmesine   paralel  olarak   ulaşım araçları  da   gelişmiştir. Kuşkusuz bu  gelişmede,    çeşitli enerji kaynaklarının ayrı bir önemi  vardır. Çağdaş  ulaşım araçlarının kolaylıkla hareket  etmesini  sağlamak için de enerji kaynakları kullanılmaktadır.
Günümüzde kıtalar arasında   çok   gelişmiş  kara   yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu ulaşım ağları kurulmuştur.  Yeryüzün- deki çeşitli bölgeler arasında sosyal ve ekonomik   ilişkilerin gelişmesinde ulaşım ağları önemli  rol oynar.  Bir ulaşım ağı, iki ya da daha çok merkezi birbirine bağlayan  çok sayıdaki yollar- dan oluşur. Ulaşım ağlarının ortaya  çıkmasında doğal şartlarla birlikte ekonomik,  stratejik ve sosyal nedenler  de büyük rol oynamaktadır.
  
Hava Yolları

Türkiye; kara, demir ve deniz yolu ulaşımlarında olduğu gibi, hava yolu taşımacılığında da önemli potansiyele  sahiptir.  Asya-Avrupa arasındaki taşı- macılıkta Türkiye'nin hava sahası ile havaalanları stratejik ve ekonomik  öneme sahiptir.
Bu özelliğinden dolayı Asya-Pasifik bölgesindeki  hava taşımacılığı açısından Türkiye, merkez ve geçiş hattı konumundadır.

Türkiye'de ilk hava ulaşımı 1933  yılında küçük pervaneli uçaklarla başlamıştır. Bu amaçla  1933 yılında Havayolları Devlet Işletme Dairesi kurulmuş,  bu  daire 1938  yılında  genel  müdürlüğe dönüştürülmüş, 1956 yılında ise Türk Hava Yolları (THY) adını alarak  ve dış hatlar yolcu, yük ve posta  taşıma görevini üstlenmiştir. Günümüzde havacılık sektörü,   özel hava yolu şirketlerinin  katılımıyla  ve artan  yolcu kapasitesiyle  büyük  bir gelişme  göstermektedir. Istanbul (Atatürk) Ankara (Esenboğa)  Izmir Adnan Menderes) ve Antalya  şehirlerimizdeki havalimanlarımız uluslararası standartlara sahiptir.

MEB YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 7

Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

                                         sayfa 160-177 arası cevaplar    GERİ
_____________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Boru Hatları Ulaşımı
Kalkınmanın en önemli unsurlarından biri de enerjidir. Enerjinin verimli kullanımı, günümüzde hızla yaşanan  küreselleşme  sürecinde enerji arz eden  ülkelerle talep  merkezlerinin  çeşitli taşıma yolları ve boru hatlarıyla birbirine bağlanmasını zorunlu kılmıştır. Dünyadaki önemli boru hatlarına bakıldığında, bunların Türkiye ve çevresinde  yoğunlaştığı görülür.  

Bu durum,  dünya  petrol  rezervlerinin % 65'nin, petrol  üretiminin  de  % 30'unun Orta  Doğu  bölgesinde  bulunması  ile yakından ilgilidir. Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle,  Türkiye üzerinden  geçecek uluslararası ham  petrol ve doğal gaz boru hat- larının artması beklenmektedir.

Ülkemizde özellikle son  yıllarda doğal  gaz ve ham  petrol  boru  hattı yatırımlarına önem  verilmeye başlanmıştır.  Orta  Asya Türk  Cumhuriyetlerinin  Akdeniz ve Avrupa'ya çıkışında  Bakü-Ceyhan   Ham Petrol  Boru  Hattı Projesi gerçekleşmiştir.  Ayrıcı  Türkmenistan-Türkiye-Avrupa  Doğal  gaz Boru  Hattı Projelerinin  hayata   geçirilmesi  yönünde   gerekli  çalışmalar yapılmaktadır.  Bu  projeler, Türkiye'nin bölge ülkeleri içerisindeki stratejik önemini  de artırmaktadır.
Türkiye, dünyanın bugüne kadar  tespit  edilmiş enerji kaynaklarının yüzde 70'inin bulunduğu Orta Doğu ve Hazar Denizi havzasına yakın bir coğrafyada yer almaktadır. Hazar Denizi petrol ve doğal  gaz rezervlerinin taşınması açısından, Türkiye'nin doğusundan geçerek  Akdeniz'e ulaşan güzergâh, en kısa, maliyeti düşük,  teknolojik ve çevresel  açıdan uygun  ve güvenilir seçeneği oluşturmaktadır. Böylelikle Türkiye, Hazar petrol ve doğal gazının dünya pazarlarına güvenli bir şekilde taşınmasını kolaylaştıracak- r. Diğer taraftan,  bu kadar büyük miktarda  petrolün,  dar ve yoğun bir trafiğe sahip Türk Boğazları'ndan tankerlerle taşınması sürdürülebilir bir uygulama  değildir.

Bu nedenle  Türkiye; Hazar petrol ve doğal gaz rezervlerinin Batı'daki pazarlara taşınması yönünde- ki çabalarını, Doğu-Batı Enerji  Koridoru  Projesi'nin  gerçekleştirilebilmesi  üzerinde  yoğunlaştırmıştır. Kafkasya ve Orta Asya'yı Avrupa'ya bağlayan  boru hattı projeleri, bölgenin  Batı'yla bütünleşmesi açısın- dan önemlidir. Güvenli ve ticari açıdan kârlı boru hatları, bölgenin istikrar ve refaha ulaşmasına yardım-  olacaktır.

Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ve 159 cevapları


Ekstra Bilgi:
 DNA (Deoksiribonükleik asit)
Canlı hücreleri DNA içerir. DNA, kompleks bir moleküldür ve canlıya özgü biyolojik
bilgiyi taşır. Bu bilgi canlının gelişimi ve yaşamının devamı için gerekli karakteristik
özellikleri ile ilgilidir.
Gen olarak adlandırılan kısa DNA parçalarında kodlanmış genetik bilgi dölden
döle aktarılır.
Canlıya özgü karakter özelliklerinin genler aracılığıyla bir nesilden sonraki nesle
aktarılması soyaçekim ya da kalıtım olarak adlandırılır.
Kısaca organizmanın hangi organizma olacağına dair tüm bilgi DNA’da taşınır ve
kalıtım yoluyla yavrulara aktarılır. DNA bir ineğin inek olarak büyüyeceği bilgisini ve
bir söğüt ağacının söğüt olarak gelişeceği bilgisini içerir. İneğin hangi özelliğinin DNA
tarafından kontrol edildiğini düşünebilirsiniz. İneğe baktığınızda gördüğünüz vücut
büyüklüğü, kıllarının rengi, boynuzları gibi birçok gelişim özellikleri DNA’sının içerdiği
bilgiler sayesindedir. Canlının yalnızca görünen özellikleri değil süt içindeki besleyici
maddelerin, hücreye özgü proteinlerin sentezlenmesi gibi hücre düzeyindeki yaşamsal
olayların gerçekleşmesi için de DNA’daki bilgiler kullanılır. Canlı hakkındaki her şey
DNA’da tanımlanmıştır. Bunlar saç renginiz, ağırlığınız, dişlerinizin yapısı ve yüzlerce
diğer karakteristik özelliklerdir. Dünyadaki her organizmanın özellikleri DNA tarafından
kontrol edilir. DNA modelinin yanında yer alan ve kromozom olarak adlandırılan yapı
ise DNA’nın hücre bölünmesi sırasında aldığı gerçek görüntüsüdür. Kromozom DNA’nın
sıkıca sarılmış hâlidir. DNA bu görüntüsüyle sıkıştırılmış bir pakete benzer. Bölünme

dışında bu yapı çözülür.

MEB YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 6

Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

                          DEVAMI            sayfa 136 ile 159 arası cevaplar           GERİ

_______________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Karbonhidrat Gereksinimi
Vücut hücreleri enerji gereksinimini büyük oranda ve öncelikle karbonhidratlardan
sağlar. Ancak yeterli karbonhidrat alınmadığı zaman yağlar ve proteinler enerji
kaynağı olarak kullanılırlar. Karbonhidratlar karaciğerda glikojen halinde depo
edilir ve gerek duyuldukça glukoz halinde kana verilir, kan dolaşımıyla vücut hücrelerine
taşınır. Karbonhidratların yeterli alınmaması durumunda ise karaciğer yağ
depoları enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
Enerji üretimi sırasında glukoz, amino asit ve yağ asitleri yıkımının bir ara ürünü
olarak Asetil KoA (Asetil koenzim A) meydana gelmekte bu da "Oksalo asetik asit"
le birleşerek "sitrik asit" döngüsüne girmekte ve en sonunda CO2 veH2O ya kadar
yıkılarak yüksek enerjili ATP molekülleri üretilmektedir. Bu döngünün çalışması
için hücrede "oksalo asetik asit" bulunmasa gerekmekte, bunun kaynağını ise
karbonhidratlar oluşturmaktadır.

Çarşamba

Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ve 135 cevapları

Ekstra Bilgi:
 Eşeysiz üreme, ata canlıdan yeni bir hücre veya organizmanın oluşmasıyla gerçekleşir.
Üreyen canlı bir hücreli ise üreme çoğunlukla ikiye bölünme biçiminde olur. Örneğin
bakteriler, bir hücreli olan paramesyum ya da bazı algler bu şekilde üreyebilirler. Eşeysiz üreme orijinalden çok sayıda fotokopi oluşturmaya benzer. Eşeysiz üreme ile
oluşan organizma veya hücreler aynı genetik bilgiyi taşıyan DNA içerir. Bazı insanlar çok
hücreli canlı olan bitkileri, köklerinden ya da köklendirdikleri dallarından eşeysiz üreme
ile çoğaltabileceklerini bilirler. Kök ya da dallardan gelişen yeni bitki eşeysiz üreme ile
çoğalmış bir canlıdır. Birçok canlı eşeyli üreme ile çoğalır. Eşeyli üreme dişi ve erkek üreme hücrelerinin eşleşmesi ve bir araya gelmesi biçiminde başlar. Dişi üreme hücresi (yumurta)nin
DNA’sı ile erkek üreme hücresi (sperm)nin DNA’sı birleşir. Bu hücre yani döllenmiş
yumurta hücresi (zigot) gelişerek yavru organizmayı oluşturur . Bu canlı dişi ve erkek bireyden gelen genetik bilgiyi taşır. Eşeysiz üreme ile meydana gelen oğul döller birbirinin aynısıdır, fakat eşeyli üreme ile oluşan oğul döller ata canlıya benzemekle birlikte aynısı değildir. Çünkü birleşen üreme hücreleriyle aktarılan kalıtsal özellikler yavru canlıda yeni özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. 

MEB YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 5

Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

     GERİ       sayfa 111-135 arası cevaplar      DEVAMI


________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Protein Gereksinimi
Proteinler hayvansal ve bitkisel kaynaklardan besin olarak alınırlar. Sindirim sisteminde
yapı taşları olan aminoasitlerine kadar parçalandıktan sonra kan yoluyla vücut
hücrelerine taşınırlar ve hücrelerde:
• Yapısal ve enzim proteinlerin sentezinde yapı taşı olarak,
• Peptit hormonların sentezinde yapı taşı olarak,
• Purin, pirimidin ve porfirinler gibi azotlu maddelerin sentezinde öncül maddeler
olarak kullanırlar.
Besinlerle alınan amino asitler ancak vücut gereksiniminden fazla olduğu zaman
enerji eldesinde kullanılırlar.
Proteinler genlerden gelen şifreye göre 20 çeşit amino asidin değişik kombinasyonlarda
sıralanmasıyla ribozomlarda sentezlenirler. Bu 20 amino asitten 10 tanesi insan
hücrelerinde yeteri kadar sentez edilemez ve besinlerle mutlaka alınmaları gerekir. İnsan hücrelerinde yeteri miktarda sentezlenemeyen bu amino asitlere "esansiyel
amino asitler" ya da "zorunlu amino asitler" denir.
İnsan için esansiyel amino asitler arginin, fenilalanin, histidin, izolösin, lösin, lizin,
methionin, threonin, triptofan ve valin dir.
Bir proteinin beslenme değeri yada biyolojik değeri o proteinde bulunan esansiyel
amino asitlerin oranlarına bağlıdır.
Çeşitli kaynaklardan elde edilen proteinler farklı esansiyel amino asitlerin eksikliğini
gösterir.

Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 10, 107, 108, 109 ve 110 cevapları

Ekstra Bilgi:
 Büyüme ve Gelişme
Canlılar yaşamları boyunca ya da belirli bir evresinde büyür ve gelişir. Canlının yaşamı
boyunca geçireceği değişikliklerin bilgisi DNA’larında taşınır.
Eğer canlı yalnızca bir hücreden oluşuyorsa gelişmesini tamamlayıp ergin olana
kadar büyümesini sürdürür. Bu sürecin sonunda üreyerek neslini devam ettirir.
Örneğin bir hücreli mantarlardan bira mayası gelişimini tamamladığında yeni yavru
hücreler meydana getirir. Çok hücreli canlılarda ise büyüme ve gelişme; çok sayıda hücre bölünmeleri ve farklılaşmalarıyla gerçekleşir. Canlı, türüne özgü biçimde büyür ve gelişir. Örneğin insanda zigotun bölünmeye başlamasından yetişkin bir birey olana kadar geçen süreçte milyarlarca hücre oluşur ve farklılaşır. Kan dolaşımını, soluk alıp vermeyi, çevreyi algılamayı, sindirim yapmayı vb. gerçekleştirmek üzere organ ve sistemler gelişir. İnsan yavrusu ergin bir birey olma sürecini tamamlayana kadar büyüme ve gelişmesini sürdürür. Hayvanlarda organ sayısı gelişmenin çok erken evresi olan embriyo döneminde
belirlenir. Canlı yetişkin hâle geldiğinde de sayısı değişmez. Örneğin insanda, balıkta
ya da bir kurbağada kalp bir tanedir. Yetişkin bitkilerde ise embriyo evresine göre çok
daha fazla sayıda ve çeşitte organ bulunur. Çiçekli bir bitkinin tohumu içindeki embriyoda
bir ya da iki tane yaprağa benzeyen yapılar bulunurken bu embriyodan gelişen yetişkin
bitkide yüzlerce yaprak bulunur. Büyüdükçe dallanır ve çok sayıda kökler oluşturur.
Her büyüme mevsiminin başlangıcında yeni yapraklar meydana getirmeye devam eder.
Aynı şekilde meydana getirilen üreme organlarının sayısı da fazladır ve embriyo
dönemindeyken belirlenemez. Uygun çevresel koşullar oldukça, bitki çiçeklenip büyümeye
devam eder. Bu nedenle bitkiler hayvanlardaki zorunlu sınırlı büyümeye karşıt olarak
genellikle sınırsız büyürler. Yine de bitkilerin büyüme ve gelişmesinin de DNA’nın
kontrolü altında olduğu unutulmamalıdır. Bir fesleğen, kavak kadar boylanamaz.
Genler canlıya özgü büyüme ve gelişmeyi sağladığı gibi ömür uzunluğunu da kontrol
eder. Her birey türüne özgü ortalama bir ömür sürdürür. Yüzyıl yaşayan çınarlardan ya da

aylarla sınırlı ömrünü tamamlayan böceklerden söz edebiliriz.

MEB YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 4

Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

                   DEVAMI                sayfa 86-110 arası cevaplar               GERİ


_____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Vücuda alınan besinler organizmada:
• Enerji kaynağı olarak,
• Yapı maddesi olarak,
• Metabolik reaksiyonların düzenleyicisi koenzim ve kofaktörler olarak,
• Eritici ortam olarak kullanılacaklardır.
Bunları sağlayan besin maddeleri de farklı olacağından besinlerimizi oluşturan
• Karbonhidratlar
• Yağlar
• Proteinler
• Vitaminler ve mineral maddeler
• Su
Günlük besinlerimizle yeterli ve dengeli bir şekilde alınmalıdır.


____
Araştırma yoluyla öğretim

Bu kesimdeki 'araştırma' sözcüğü Amerikan literatüründe inquiry sözcüğünün tercümesi olarak kullanılmıştır. Sözcük 'tetkik', 'inceleme', 'soruşturma' gibi anlamlarla da kullanılmaktadır. Burada sözü edilen modellerin kesin bir sözel tanımını vermek zordur. Yöntemlerdeki öğretmen ve öğrenci davranışlarına dayanarak işevuruk (operasyonel) bir tanım vermek de zordur. Araştırma yoluyla öğretim modellerinde öğrenci kendi gayretleriyle öğrenir; öğretmen öğrenciyi araştırmaya, incelemeye yönlendirir. Modelde öğrenci etkinlikleri ön plandadır. Fakat, daha önce öğrenilmiş bir konunun pekiştirilmesi için yaptırılan uygulamalar, ev ödevleri, öğrenilmiş bir ilkenin doğrulanması için yaptırılan laboratuvar deneyleri kendi başına araştırma yöntemini oluşturmaz. 

Pazartesi

Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ve 85 cevapları


Ekstra Bilgi:
 Uyarılma ve Tepki Verme
Canlı varlıklar çevrelerinden gelecek uyarılara açıktırlar. Bunun anlamı canlılar
çevrelerindeki değişiklikleri algılar ve bunlara tepki gösterebilir. Bu tepkiyi oluşturabilme
yeteneği çeşitli tipteki almaçlar ile kontrol edilir. Almaçlar çevredeki uyarıları
algılamayı sağlayan özel yapıdadır. Bu algılama ve tepki oluşturabilme yeteneği organizmanın
besin ve barınak bulmasında, kendisini korumasında yardımcı olur. Uyarılara verilen
bu yanıtlar çoğunlukla organizmanın hareketi ile sonuçlanır. Uyarı yaratan etkenler
ışık, ses, sıcaklık, basınç, kimyasal maddeler olabilir.
Bitkilerde uyarı yaratan etkilerden biri ışıktır. Bitki yaprakları ışığa doğru yönelerek
fotosentez için gerekli enerjiyi sağlar. Bir hücreli öglena ise göz noktası adı verilen yapı
sayesinde ışığı algılayıp hareket eder. Bir hücrelilerde hareket genellikle uyarıya yönelme
ya da uzaklaşma biçimindedir. Hayvanların uyaranlara tepkileri çoğunlukla yer değiştirme
biçimindedir. Bazen avcıdan kaçmak bazen avını yakalamak içindir.

Enerji Kullanma
Canlılar enerjiyi dışarıdan alır ve farklı işlerde kullanırlar. Çünkü hücrelerde enerji
gerektiren birçok kimyasal reaksiyon gerçekleşir. Yukarıda saydığımız canlılık özelliklerinin
tümü için enerji gereklidir. Bitkiler fotosentez sırasında güneşten sağladığı enerji ile
besin üretebilir. Bu besini tüketen canlılar da besindeki enerjiyi hücrelerinde açığa
çıkararak kullanır. Enerjinin açığa çıkarılması solunum olaylarıyla olur.
Canlı hücrelerin tümünde yüzlerce kimyasal reaksiyon gerçekleşir. Bunların bir
kısmı hücreye dışarıdan sağlanmış hammadde niteliğindeki küçük yapılı moleküllerden
daha karmaşık ve büyük yapılı bileşikleri sentezlemek olabilir. Örneğin hücreler, hücre
zarının yapısına katılacak maddeleri hücre içinde sentezler. Reaksiyonların bir kısmı
da tersine gerçekleşebilir. Kompleks yapılı bileşikler hücrede parçalanarak farklı görevlerde
kullanılabilir. Örneğin bir hücreli canlı amip, yuttuğu besini sindirir.
Hücrede enerji dönüşümlerinin gerçekleştiği çok sayıdaki kimyasal tepkime hücrenin
içindeki moleküller arası etkileşimin sonucudur.
Organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümü metabolizma olarak adlandırılır.
Metabolik süreçler bir hücrede ya da çok hücreli bir canlının tüm hücrelerinde madde

ve enerji kaynaklarının verimli bir şekilde idare edilmesini sağlar.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner