Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 9 ile 44 arası cevapları

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında test soru ve cevapları
Soru-l
Kişisel Koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?
a-Toplu korunma önlemleri alınmışsa
b-Teknik Tedbirler yetersizse
c-Riskler yeterli derecede azaltılmışsa
d-Riskler önlenmişse
Soru-2
Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir?
a-Gaz ölçüm cihazı              b-Tabanca               c-Çizme          d-Sedye

Cuma

MEB YAYINLARI 8.SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 2

Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Sayfa 27 ile 44 arası cevaplar    GERİ   DEVAMI EKLENECEK


Ekstra Bilgi:
Ithalat-Ihracat (Dış Ticaret)

Ülkemizdeki ithalat  ve ihracat  hareketlerini  1980  öncesi  ve sonrası şeklinde ayırmak gerekir.  1980 öncesinde bir tarım ülkesi olan Türkiye’nin ihracatında tütün,  üzüm, incir, fındık, pamuk  ilk sıralarda yer almaktaydı.  Buna  karşılık  ithal ettiğimiz ürünler  arasında  makine,  elektrikli ev gereçleri, ulaşım araçları, saat  ve ölçü aletleri önemli yer tutmaktaydı.
Cumhuriyetin  ilk yıllarında  dış ticaret hacminin  fazla olmadığını görürüz. 1980  sonrasında Türkiye’de ekonomik  anlamda önemli  değişiklikler olmuştur.  1980’lere  kadar  ekonomi  üzerinde  korumacı ve müdahaleci politikalar izlenmiş, 1980’den  sonra  serbest  piyasa ekonomisine geçiş yapılmıştır. 24 Ocak  1980’de  alınan kararlarla  ihracata  dayalı sanayileşme  politikası benimsenmiştir. Bu dönemde ihracatı  artırmaya  yönelik  politikalar  uygulamaya   konulmuş,   bürokratik   engeller   büyük ölçüde  ortadan  kaldırılmıştır.
Türkiye’nin 1996  yılında Gümrük Birliği’ne girmesiyle  AB’den alınan sanayi  malları ithalatında artış olmuştur.  Bu  durum    piyasada yerli üreticiyi zor durumda bıraksa da  rekabet ortamı oluştuğundan ürünlerin kalitesinde önemli   bir  artış olmuştur.   Bu  kalite  artışının ardından  yerli üreticinin  kendine   olan  güveni daha  da artmış ve ürettiği malı dış piyasaya sürmüştür. Böylece sanayi ürünleri ihracatımız hızla artmıştır.


Cumartesi

Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 cevapları

Ekstra Bilgi:
Türkiye’nin 1923-2007 Dış Ticaret Dengesi (Bin dolar)

Yıllar

Ihracat

Ithalat

Dış ticaret hacmi

Ihracatın ithalatı karşılama oranı (%)

Dış ticaret açığı
1923
50.800
86.900
137.700
58,4
-36.100
1930
71.300
69.500
140.900
102,6
+1.800
1940
80.900
50.035
130.900
116,4
+30.800
1950
263.400
285.700
549.100
92,2
-22.300
1970
588.500
947.600
1.536.100
62,1
-359.100
1980
2.910.122
7.909.364
10.819.486
36,8
-4.999.242
1990
12.959.300
22.302.100
35.261.400
58,1
-9.342.800
2000
27.774.906
54.502.821
82.277.727
51,0
-26.727.915
2005
73.476.408
116.774.151
190.250.559
62,9
-43.297.743
2006
85.534.676
139.576.174
225.110.850
61,3
-54.041.499
2007
107.184.450
170.048.068
277.232.517
63,0
-62.863.617

Tablo’da görüldüğü gibi son  yıllarda ihracatımız büyük  ivme kazanmıştır. Bunun  yanında birçok ürünün  ithalatı devam  etmektedir. Bu durum  dış ticaret açığının artmasına ve ülke dışına döviz çıkmasına sebep  olmaktadır.

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte ülkeler arasında ithalat ve ihracat  artmış, mal ve hizmetler oldukça  çeşitlenmiştir. Yakın döneme kadar  sanayi ürünleri, tarım ürünleri ile maden ihracat  ve ithalatı ön  planda  iken günümüzde hizmet  ithalat  ve ihracatı büyük  önem  kazanmıştır.
Örneğin,  bir Türk firmasının yabancı bir ülkede  faaliyet izni alarak  GSM şirketi kurması ve işletmesi hizmet ihracıdır. Buna karşın yabancı kuruluşlardan  bilgisayar yazılımlarının  satın alınması hizmet  ithalatına örnek  verilebilir.
 Taşıt Araçları ve Yan  Sanayi, Dokuma  ve Tekstil Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Elektrik ve Elektronik Ürünler, Mobilya, Çimento,  Cam ve Seramik Ürünleri, Dayanıklı keti Malları (Televizyon, Buzdolabı  vb.)  Gıda   sanayi
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner