Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi cevaplari


71 81 91 101 111 121 131
72 82 92 102 112 122 132
73 83 93 103 113 123 133
74 84 94 104 114 124 134
75 85 95 105 115 125 135
76 86 96 106 116 126 136
77 87 97 107 117 127 137
78 88 98 108 118 128 138
79 89 99 109 119 129 139
80 90 100 110 120 130 140
141    142     143     144    145     146     147   


148    149     150     151    152     153     154

1112131415161
2122232425262
3132333435363
4142434445464
5152535455565
6162636465666
7172737475767
8182838485868
9192939495969
10203040506070


Çarşamba

Pazar

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 130 cevabi

SONUÇLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE
YÖNLENDİRME
Eksik kazanımları belirleyiniz.
Her öğrencinin gerçekleşmemiş kazanımları hakkında
öğrenciyi ve velisini bilgilendiriniz. Veliyle iş birliğini geliştiriniz.
Eksiklikleri tamamlayıcı etkinlikler planlayınız ve
yaptırınız.
Öğrencinizin çalışmalarını izleyiniz ve öğrencilerinize
rehberlik ediniz.
Sınıf genelinde gerçekleşmemiş kazanımlar için ortak
etkinlik yaptırınız.
Öğrenme ortamını gözden geçirerek öğrenmeyi engelleyen
olumsuzlukları giderecek şekilde yeniden düzenleyiniz.

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 129 cevabi

A. Türkçe, 
Arapça ve Farsçanın etkisinde kalmıştır.
B. Dillerin birbirinden etkilenmesi doğaldır.
C. Dilimizde hiçbir yabancı kelime bulunmamalıdır.
D. Osmanlı döneminde bazı şairler gösteriş için Arapça ve Farsça kelimeler kullandılar.

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 128 cevabi

PUANLAMA VE YÖNLENDİRME

Bütün dereceli puanlama anahtarları 100 tam puana
göre hazırlanmıştır.
Öğrencinizin aldığı puanı belirledikten sonra aşağıdaki
önerileri de göz önüne alarak değerlendirme yapınız.
Sınıf düzeyinde pekiştirilmesi gereken kazanımları belirleyiniz.
Bireysel olarak geliştirilmesi gereken kazanımları belirleyiniz.
Öğrenme ortamını gözden geçirerek yeniden düzenleyiniz.
Eksik kazanımları tamamlayıcı etkinlikler planlayınız ve
yaptırınız.

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 127 cevabi

Hikâyede,
 Türk geleneklerinden “büyüklere saygı” belirgin olarak göze çarpmak ta dır. (......)
• Hikâyede yiğitlik, dürüstlük, aileye saygı kavramları yüceltilmektedir. (......)
• Hikâyede Türkler, savaşabilecek bir millet olarak gösterilmektedir. (......)
• Dede Korkut, herkesin saygı duyduğu, akıl danıştığı bir bilgedir

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 126 cevabi

Hikâyede, 
Türk gelenek ve göreneklerinden hangilerini
görüyorsunuz?
Hikâyedeki şiirsel bölümler, anlatıma nasıl bir katkı
sağlıyor?
Bu bölümlerde kullanılan dil şiirsel bir dil midir? Bunu
hangi ifadelerden anlıyorsunuz?
Bu bölümlerde ahengi sağlayan ses benzerlikleri ve
çağrışımlara yol açan kelimeler hangileridir (D. 2.22)?
Dinlediğiniz bu şiirsel bölümlerin sizde uyandırdığı
duyguları ifade ediniz

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 125 cevabi

Metni 
dinlerken aşağıdaki soruların cevaplarını bulmaya yönelik notlar alınız.
• Soruların cevaplarını dinleme etkinliğinden sonra yazınız.
Beğil kimdir? Ona nasıl bir görev verilmiştir?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Beğil, Bayındır Han’a niçin kırılmıştır?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Av sırasında neler oluyor?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Beğil, avda olanları niçin gizliyor?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Beğil’in oğlu nasıl bir görev üstleniyor?

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 124 cevabi

SOLDAN SAĞA

1. Serbest, hür / Adalet, kazanç, doğruluk.
2. Kasaplarda satılan yiyecek.
3. Bir meyve / Parlak kırmızı taş.
4. Elek yardımıyla ayıklamak.
5. Soya çekim, irsiyet.
6. Eski dilde ayak.
7. Kır ile ilgili.
8. Haysiyet, gurur, şeref / Davranış, tavır.
9. Yumru, tümör / Herkes, el gün.
10. Kraliçenin eşi / Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.
YUKA RI DAN AŞAĞIYA
1. Methetmek, birinin değerini yükseltmek / Bir nota.
2. Haberci, haber veren kimse / Aydınlık, ışık.
3. Hoşa giden, hayranlık uyandıran / Ad çekme.
4. Koçanlı, taneli bir bitki.
5. Bir nota / Kasaplarda satılan yiyecek.
6. Küpe, yüzük, bilezik gibi şeyler / Yayvan sepet.
7. insan, erkek kişi.
8. Aynı ülkede yaşayan insan topluluğu / Bir çiçek.
9. ilave.
10. Özgür olmayan / Yürümek için yapılan ayak
hareketi.

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 123 cevabi

Görülen Geçmiş Zaman

öğrenci - y - di - m
öğrenci - y - di - n
öğrenci - y - di
öğrenci - y - di - k
öğrenci - y - di - niz
öğrenci - y - di - ler
Öğrenilen Geçmiş Zaman
öğrenci - y - miş - im
öğrenci - y - miş - sin
öğrenci - y - miş
öğrenci - y - miş - iz
öğrenci - y - miş - siniz
öğrenci - y - miş - ler
Geniş Zaman
öğrenci - y - im
öğrenci - s - in
öğren - ci - dir
öğrenci - y - iz
öğrenci - si - niz
öğrenci - dir – ler

meram yayinlari 7.sinif turkce calisma kitabi sayfa 122 cevabi

Tarih,
 binlerce yıllık deneme ve hayat tecrübesinin sonucudur.
• Kültür, bir milletin aynasıdır.
• Osmanlı Devri edebiyatı özü itibarıyla Türk’tür.
• Türkçeyi en güzel kullanan şairlerden biri de Yunus Emre’dir.
• Orta oyunu, sahnesiz olarak halkın içinde oynanan bir oyundur.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner