Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cuma

Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 160, 161, 163 ve 164 cevapları


Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 160, 161, 163 ve 164 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
Kana Harekatı: Amaç Süveyş Kanalı ele geçirmekti. Süveyş Kanalı ele geçirilirse
İngiltere’ye  sörgelerinden  gelen  yardım  engellenecekti Ayrıc Mısır İngiliişgalinde kurtarılacaktı.  1915  ve  191 yıllarında  yapıla harekatlarda sonuç alınamadı. İngilizler Sina Yarımadası’nı ele geçirdiler ve Suriye sınırlarına dayandılar.
Sayfa 160
Sayfa 161
Sayfa 163
Sayfa 164
 ____________________________________________________________

Hicaz  ve Yemen Cephesi: Osmanlılar bu cephede Kutsal yerleri  kurtarmak için
İngilizlerle çarpıştı. Hem İngilizler, hem de onların kışkırttığı Araplarla uğraşıldı. Fakat bir sonuç alınamadı. Hicaz ve Yemen’de İngilizler üstün duruma geçtiler.
IraCephesi:  İngilterenin  amacı Irak petrollerine hâkim  olmaktı.  İngiltere Türk kuvvetlerinin İran’a girmesini ve Hindistanı tehdit etmesini engellemek istiyordu. Ayrıca kuzeyden Rusya ile birleşmeyi planlıyordu. İngiltere bu amaçlarla Basra’ya asker çıkardı. İngilizler bu cephede büyük bir Türk direnişi ile karşılaştılar. Kut’ül Amare’de çok kayıp verdiler. Bütün bunlara  rağmen İngilizler Bağdat’ı (1917) ve Kerkük’ü ele geçirdiler.
Suriye ve Filistin Cephesi: Bu cephede de İngilizlerle savaşılmıştır. Buradaki Türk kuvvetlerine Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olan  Alman Liman Van Sanders komuta ediyordu. Bu general ateşkes hükümlerine göre görevden alınınca onun yerine Mustafa Kemal Paşa atandı. Bu cephede başarılar kazanan Mustafa Kemal, bir süre sonra İstanbul’a çağrıldı.
Galiçya,  Romanya  ve  M akedonya  Cepheler:  Bu  cephelerde rk  birlikleri müttefiklerine  yardım  etmek  için  savaştı.   Ruslarla,  Romenlerle  ve  Fransızlarla mücadele edildi.

Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 151, 156, 157 ve 158 cevapları


Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 151, 156, 157 ve 158 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
Birleşmiş Milletler soy kırımın tanımını şöyle yapmıştı: Irk, milliyet, etnik ve din farklılıkları nedeniyle insan gruplarının yok edilmesidir. Bu grubun üyelerini öldürmek, maddi ve manevi acılar yaşatmak, doğumlarını engelleyici önlemler almak, bir grubun çocuklarını zorla başka bir gruba aktarmak gibi yöntemler uygulanmasıdır.
Sayfa 151
Sayfa 156
Sayfa 157
Sayfa 158
 ____________________________________________________________

Ermenilerin  iddiaları  ile  Birleşmiş   Milletler'in  soy  rı tanımı   arasında  karşılaştırma yapıldığında  Ermenilere soy kırım yapılmadığı açıkça görülebilir.
1965'te  jeopolitik  ve  jeostratejik  konumunun  önemi  paralelinde  Türkiye'nin güçlenmesinden çekinen yakın komşuları ve Avrupa  devletleri Ermeni iddialarını çıkarları için yeniden gündeme getirdiler. 1965'ten sonra Fransa ve ABD'de faaliyet gösteren "Ermeni Diasporası" adı altında bir kısım Ermenilerin kurduğu ört kendi maddi çıkarları için asılsız iddialarla dünya kamuoyunu yanıltmaya başladılar.
Bunun için uygulamaya koydukları "Dört T" olarak adlandırılan planlan şu dört kavrama dayanmaktadır: Tanıtım, Tanınma, Tazminat ve Toprak. Yani sözde iddialarını terör yoluyla tanıtacaklar, sözde iddiaları  dünya kamuoyunda kabul edilip Türkiye tarafından tanınacak, ardından Türkiye'den tazminat alınacak ve sonuçta da büyük Ermenistan  hayalini  gerçekleştirmek için gerekli toprak koparılacaktır. Bu amaçla 20 Ocak 1975'te açılımı "Ermenistan Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu" olan, kısa adı ile ASALA kuruldu. Bu terör örgütü ilk kez Dünya  Kiliseler  Birliği, Beyrut Bürosu'na bombalı saldırı ile adını duyurdu.
Asala, Osmanlı Devleti'nde 1915'te Ermenilere soy kırım yapıldı iddiası ile Türk toprakları üzerinde bir Ermeni devleti  kurmak istiyordu. Silahlı mücadele amacını taşıyan Asala'nın hedefi, elde edeceği Anadolu topraklarını Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlanmaktı. Bu amacı taşıyan Ermeni teröristler ve Asala  şimdiye kadar  Türk temsilciliklerine yönelik şu silahlı eylemleri gerçekleştirdiler.

Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 144, 146, 147, 148, 149 ve 150 cevapları


Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 144, 146, 147, 148, 149 ve 150 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
Ermeniler i Yerleşim   Sor u n ve  Azınlıkla Meselesi:   Doğu  CephesindErmenilere karşı kazanılan zaferden sonr Batı  ve Güney cephelerinde de millî mücadele kazanıldı. İtilâf Devletleri işgal ettikleri topraklarımızı boşaltmak zorunda kaldılar. Savaş sonu kesin antlaşma yapmak için Lozan'da konferans toplandı.
Sayfa 144
Sayfa 146
Sayfa 147
Sayfa 148
Sayfa 149
Sayfa 150
 ____________________________________________________________

Lozan Konferansı'nda İngiliz baş delegesi Lord Curzon,  azınlıklar, özellikle Ermeniler  konusunda  diğer  delegelerin  v Ermenilerin  sözcülüğü yaptı.  Bu konferansta  yaptığı  konuşmasında; rkiye'de  Rumların,  Yahudilerin,  Asurîlerin, Kildanilerin ve Nasturilerin himaye görmesi gerektiğini söylemiş, özellikle Ermeni yurdu konusunu yeniden gündeme getirmişti.  Lord Curzon Doğu Anadolu veya Kilikya'da bir bölgenin  Milletler Cemiyeti'nden bir temsilcinin kontrolünde; Türk kanunları altında ve  bir Türk  genel  valisinin  idaresinde  Ermeni  bölgesi  olarak belirlenmesini istedi. Ancak Lozan Konferansı'na katılan Türk delegasyonu bu istekleri kesinlikle kabul  etmedi. Bundan sonra bu konuda bir daha herhangi bir görüşme olmadı. Daha sonra Lozan Antlaşmasının anlıklarla ilgili 37 ve 45. maddeleri Türkiye Ermenileri için de gerli oldu.

Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 138, 139, 140, 141, 142 ve 143 cevapları


Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 138, 139, 140, 141, 142 ve 143 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
Başkomutan Vekili Enver
Ermenileri "soy kırım l dönümü" diye andıkları ve her l Amerika Birleşik Devleti'nin meclislerine getirilen "24 Nisan" günü meselesi, bu genelgenin yayınlandığı günü işaret ederAlınan bu önlemler de sonuç vermeyince 27 Mayıs 1915 tarihindTehcir Kanunu çıkarıldı. 
Sayfa 138
Sayfa 139
Sayfa 140
Sayfa 141
Sayfa 142
Sayfa 143
 ____________________________________________________________
Savaş alanı içindeki Ermenileri göç ettirme ve yerleştirme ile ilgili bu geçici kanun 1 Haziran 1915'te Takvimi Vekayî Gazetesi'nde yayınlandı. 1912 yılında yapılan nüfus sayımına göre Osmanlı Devleti topraklarında 1 milyon 300 bin Ermeni yaşamaktaydı.
Bu kanunla, bölgedeki Ermenilerden sadece isyan hareketine  karışanlar  savaş bölgesinden alınıp, ülkenin güvenli bölgelerine ç ve yerleşime tabî tutuldular. Bu uygulama aynı zamanda Ermeni halkının can güvenliğini de sağladı. Çünkü bu çeteler terör eylemine ve isyana katılmayan Ermenileri de öldürüyorlardı. Tehcir Kanunu'na göre ç ettirilen 702 bin 900 Ermeni için uygun görülen bölge  yaklaşık bugünkü Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kuzey Suriye arasında kalan bölge idi.

Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 131, 132, 133, 134, 136, ve 137 cevapları


Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 131, 132, 133, 134, 136, ve 137 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
Ermeni Tehciri: Osmanlı Devleti'nin ölüm kalım savaşı verdiği bu sırada Ermenilergerek cephede gerek cephe gerisinde düşmanların işine yarayacak faaliyetlerini bütün ülkeye yaymışlardı. Hatta Ermenilerin topyekûn bir isyana hazırlandıkları seziliyordu. Nitekim Ermeniler tarafından sistemli olarak köylere kadar iletilen talimatta:
Sayfa 131
Sayfa 132
Sayfa 133
Sayfa 134
Sayfa 136
Sayfa 137
 ____________________________________________________________

Kim olursa olsun her Ermeni aslî ihtiyaçlarından bazılarını  satmak suretiyle silahlanmalıdır.
Seferberlik ilanıyla silah altına çağrılan Ermeniler bu  çağrıya  uymayacaklar, Müslümanlar da dahil çevrelerindeki halkı da orduya katılmaktan men edeceklerdir.
Her ne suretle olursa olsun silah altına alınmış olan Ermeniler ordudan firar edip Ermeni çetelerine ve gönüllü birliklerine katılacaklardır.
Rus ordusu sınırı geçer geçmez komitacılar, firariler ve  çeteler,  Rus ordusuna katılarak Osmanlı ordusuna saldıracaklardır.
İkmal yollarını ve telgraf hatlarını kesmek suretiyle Osmanlı  ordusunun iaşe ve istihbaratını sekteye uğratacaklardır.
Cephe gerisinde, iki yaşına kadar olan bütün Müslümanları gördükleri yerde ve her fırsatta katledeceklerdir.
Müslüman halkın yiyecek, mal ve mülkünü ele geçirecek veya yakıp yıkacaklardır.
Terk edecekleri ev, hububat, kilise ve hayır kurumlarını  yakıp  Müslümanları bunların suçlusu olarak ilan edeceklerdi.
Resmî devlet dairelerini kundaklayacak, Osmanlı zaptiye ve jandarmalarını pusuya
düşürüp katledeceklerdir.
Cepheden yaralı dönen Osmanlı askerlerini öldüreceklerdir.
Şehir, kasaba ve köylerde isyan ve ihtilaller çıkaracaklardır.
Müslüman askerlerin ve sivil halkın morallerini bozarak göçe mecbur edeceklerdir. 13- Bomba, silah imal, tedarik veya ithal ederek bütün Ermenileri silahlandıracaklardır. 14- Ermenileri yaptıkları  isyan,  ihtilal  ve  katlian  faturasını   Müslümanlara
çıkararak, bunu ve özellikle dış kamuoyunda neşredeceklerdir.
İtilaf Devletleri hesabına casusluk ve rehberlik yapacaklardır.
Ermeniler bu talimatı derhal uygulamaya koydular. Türk halkına en büyük zararı Birinci Dünya Savı'nda veren Ermeniler, Ruslar hesabına casusluk yaplar, seferberlik emrine uymayarak askerden kaçtılar. Askere gelenler ise topluca silahları ile birlikte Rus ordusu tarafına geçerek, vatana ihanet suçunu işlediler.

Osmanlı Devleti Çanakkale'de savaşırken, Ermeniler öncelikle  doğu  ve güney- doğuda birçok ayaklanmalar çıkardılar. Bunların en önemlileri Zeytun (1914), Bitlis (1915) ve Van (1915) isyanlarıdır. Ermenilerin isyan ve katliamlarına sadece Rusya değil, Fransa, İngiltere gibi İtilaf Devletleri de maddi ve manevi destek verdiler. Bu desteği vermekteki asıl amaçları, Osmanlı Devleti'ni içten de yıkmaktı, İtilaf Devletleri, barış   zamanınd Ermenileri  Osmanlıları iç  işlerin karışabilmeni anahta saymışlardı. Savaş zamanında ise onları doğal müttefikleri gibi görüp Osmanlıyı cephe gerisinden yıkmaya çalışacaklardı.
Komitacıların yanında özellikle Rus sınırına yakın bölgelerde, Ermeni halkın da devlete isyan ettiğini gören Osmanlı Dâhiliye Nezareti 24 Nisan 1915'te Ermeni komite merkezlerinin kapatılması, belgelerine el konulma ve komite elebaşlarının tutuklanmasını bir genelge ile ilgili makamlara bildirdi. Sözü edilen genelge günümüz Türkçesi ile şöyledir:
Hınçak, Taşnak ve benzeri komitelerin gerek başkentte ve gerek  diğer illerde bulunan şubelerinin derhal kapatılmaları, belgelerine, kesinlikle kaybolmayacak bir biçimde, el konulması, komitelerin başkan ve ileri gelenlerinden hükümetçe tanınan fanatik kişilerle, önemli ve  zararlı Ermenilerin hemen tutuklanması bulundukları yerlere  devam  ve   oturmalarında  sakınca  görülenlerin  uygun  görülecek  yerlerde toplattırılarak kaçmalarına fırsat verilmemesi, gerekli görülecek yerlerde silah aramasına başlanılması ve gerekenlerin derhal Divanıharb'e verilmesi hükümetçe kararlaştırılmış olduğundan; bu konuda sivil memurlarla işbirliğinde bulunulması ve onlar tarafından istenilecek her türlü yardımın hemen yerine getirilmesi önemle rica olunur.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner