Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cuma

7.SINIF SÖZCÜ YAYINLARI FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABININ TÜM CEVAPLARI

Cevaplar aşağıda sayfa sayfa verilmiştir.


VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
1. SİNDİRİM SİSTEMİ 2. BOŞALTIM SİSTEMİ 3. DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 4. DUYU ORGANLARI 5. VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLERİN İŞ BİRLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU A ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU - B
KUVVET VE HAREKET
1. SARMAL YAYLARI TANIYALIM 2. İŞ VE ENERJİ 3. HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRAN BULUŞLAR: BASİT  MAKİNELER 4. ENERJİ VE SÜRTÜNME KUVVETİ  ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU  A ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU  B ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU - C YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİ1. CİSİMLERİ DOKUNARAK / DOKUNMADAN ELEKTRİKLEYELİM 2. ELEKTRİK AKIMI NEDİR 3. AMPULLERİ (DİRENÇLERİ)

Pazartesi

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 105 ile sayfa 138 arasındaki sayfaların cevapları

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 cevapları
GÜNEŞ ENERJİSİ
Güneş, Dünya'mıza ve diğer gezegenlere enerji veren bir enerj i kaynağıdır. Kömür, petrol ve doğal gazdan elde edilen enerj ilerin yanında doğadaki tüm enerjilerin ana kaynağı güneş enerjisidir.
Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Güneş sistemleri, güneş enerjisini toplayıp ısı ve elekt rik enerjisine dönüştüren elemandır. Ev I erin çat ılarına yer I eştirilen bu sistemlerin yanında genelde bir de su deposu bulunur. 

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 80 ile sayfa 99 arasındaki sayfaların cevapları

     Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 cevapları


1. Proton, atomun neresinde yer alır ve yükü nedir?
2. Nötron, atomun neresinde yer alır ve yükü nedir?

3. Elektron, atomun neresinde yer alır ve yükü nedir?
Dalton (Dalton), Thomson (Tamsın), Rutherford (Radırford), Bohr (Bor) ve Modern atom modelleri ile ilgili yaptığımız araştırma sonuçlarımızdan yo­la çıkarak bu atom modellerini aşağıdaki noktalı yerlere yazarak kısaca açıklayalım.

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 53 ile sayfa 79 arasındaki sayfaların cevapları

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 cevapları

GERİ     

Aşağıda verilen yönerge ifadelerine uygun olan cevapları ifadelerin alt kısmındaki noktalı yerlere yazalım.
1. Gazoz kapaklarını tahta bloğa şekildeki gibi çivi ile sabitlediğimi-zi düşünelim. Elde ettiğimiz basit makinenin adı nedir?
2. Kapaklardan birini döndürdüğümüzde diğer kapak nasıl (hangi yönde, kaç devir) hareket eder? Oluşturduğumuz sistemde kuvvetten kazanç sağlayabilir miyiz?

Cuma

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 33 ile sayfa 52 arasındaki sayfaların cevapları

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 cevapları

DEVAMI
GERİ

Aşağıda verilen yönerge ifadelerine uygun olan cevapları, ifadelerin alt kısmındaki noktalı yer I ere yazalım.
1. Yandaki resim üzerinde destek noktasını, uygulanan kuvveti, kuvve­tin destek noktasına olan uzaklığını, yükün destek noktasına o I an uzaklı­ğını işaretleyerek gösterelim. 2. Bir çiftçi, tarlasındaki bir kaya parçasını tarlasının dışına atabilmek için yandaki şekilde görüldüğü gibi bir kaldıraç kul I anıyor. Çiftçi, kayayı daha ko­lay hareket ettirebilmek için kaldıracı nasıl kul l anılmalıdır?

Pazar

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 11 ile sayfa 32 arasındaki sayfaların cevapları

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 cevapları


SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Tifo, ko I era ve dizanteri sindirim sistemi hastalıklarından ba­zılarıdır. Aşağıda bu hastalıklar hakkında bazı önem I i noktalara değinilmektedir.
Tifo, mikrobik ve bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalık, tifo basili adı verilen çomak şeklindeki bir mikrop ile bulaşır. Tifo, kirli içme suları ve pis yiyeceklerle yayılır. Genellikle salgın şekI i nde ve yaz ile sonbahar aylarında görülür. Tifo; kalbi, beyni, böbrekleri, akciğerleri, karaciğeri, göz ve kul ak sinirlerini etkiler. Bu nedenle iyi tedavi edilmelidir.


Cumartesi

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 cevapları


Cevaplar için 
TIKLAYINIZ.

Ekstra Bilgi:
Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır
Kul, insan demektir. Her kulun (insanın) yaşama, sağlık, eğitim, düşünce, inanç, ibadet, özel yaşamın gizliliği ve ekonomik haklar gibi temel hakları ve özgürlükleri vardır. Bunlara karşı yapılan haksızlıklar, kul hakkı kavramına girer. Kul hakkı yemek büyük günahlardandır. Din  bilginleri, “Ey  kavmimiz  dediler, Allah’ın davetçisine uyun ve ona  inanın ki (Allah) günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acı bir azabdan  korusun. (Ahkaf suresi, 31. ayet) ayetini yorumlarken,  bağışlanacak günahların Allah hakkını ilgilendirenler olduğu, kul hakkından doğan günahların ise Allah tarafından bağışlanmayacağı sonucuna ulaşırlar. Hz. Peygamberimiz de, üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin, hakkını yediği kişilere kendisini bağışlatmasını öğütler. Bunun  yapılmaması durumunda haksızlık yapan kişinin salih amelleri  haksızlığı ölçüsünde  alınarak  hak  sahibine  verilir.  (Buhari,  Mezalim)   slüman diğer Müslümanların  elinden  ve  dilinden  emin  olduğu  kimselerdir. (Buhari, İman) Müslüman kendisine ve kimseye zulmetmez, kimsenin hakkını yemez.

Vatandaşlık revlerimizin kul hakkıyla ilgisi var mıdır?
Vatandaşlık görevlerimiz, vergi vermek, askere gitmek,  seçimlere  katılmak, kanunlara saygı göstermek gibi görevlerdir. Bu görevlerin devletle ilgili yönü olduğu gibi, kul hakkına dönük yönü de vardır. Devletin gelir kaynakları arasında olan vergi, millete hizmet olarak döndüğünden, vergi vermemek, insanların göreceği hizmetlerden azalma meydana getirir. Bu, bir kul hakkıdır. Verdiğimiz veya vermediğimiz oylarla yönetime getirdiğimiz kişiler, halkın kaderine yön verdiğinden, seçimlerin kul hakkını ilgilendiren yönü vardır. Vatanı ve milleti korumak için gittiğimiz askere gitmemek, venliği tehdit edeceğinden kul hakkına zarar vermek olur. İnsan hak ve özgürlüklerini de garanti eden kanunlara saygılı olmak, kul hakkına da saygılı olmak demektir. Ayrıca diğer insanlar vatandaşlık görevlerini yaptığı halde, biz bu görevlerimizi yapmazsak onların hakkını yemiş; devlet organlarını ve kişileri aldatmış oluruz. Oysa “Aldatan, bizden  değildir.(Müslim, İman) Biz ve diğer insanlar vatandaşlık görevlerimize ve kul hakkını ilgilendiren diğer konulara  uygun davranmadığımızda devletin gücü zayışayacak, milletin birlik  ve beraberliği tehlikeye girecek, kişilerin refahı ve mutluluğu yok olacaktır.

Kul hakkını da yakından ilgilendiren temel hak ve özgürlükler ve vatandaşlık görevleri konusunda Atatürk’ün bazı sözlerini inceleyelim: “Siyasal ve toplumsal haklan  kadınlar  ta rafından  kullanılması,   insanlığın  mutluluğu  ve  pre s t i j i açısından  bir  zorunluluktur.  Asker lik  n asıl  bir  vat an  borcu  ise,  ve rgi  de vatandaşların  ödemesi  gereken  borcudur…Her Tür r doğar,  r yaşar… Herkes, Allah’a istediği gibi ibadet eder. Hiç kimseye dini fikrinden dolayı bir şey yapılamaz Bir ulus,  varlığını ve  haklarını korumak  yolunda  bütün  gücü  ile, bütün  görünür görünmez güçleriyle  ayaklanmış ve karara varmış  olmalıdır…” 

SÖZCÜ YAYINLARI 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.


Ekstra Bilgi:
Hukukun  Üstünlüğü
Hukuk,  toplum  hayatında  kişilerin birbirleriyle  ve  toplumla  olan  ilişkilerini zenleyen  ve  uyulm ası  kanun  gücüyle  desteklenmiş   bulunan  toplumsal kuralların  bütünüdür.

Hukuk kuralları, insan hayatını düzenlemekte, bir bakıma  sosyal hayatın kalıpları olmakta ve insan hak ve ödevlerinin sınırlarını  belirlemektedir. İnsanlar, belirlenen hukuk kuralları çerçevesinde hareket ettiklerinde huzur, güven, barış içinde yaşarlar. Bunun gerçekleşmesi için  hukukun, üstün ç olduğuna inanmak gerekir. Hukuk kurallarını uygulayan kişi ve kurumlar da, hukuku her şeyin üstünde görmeli, herkese eşit uygulamalıdır.

İslamiyet, hukukun üstünlüğü konusunda ne der?
Hukuk, hakkın çoğuludur. İslamiyette en önemli konular arasında hakkın ve adaletin üstünlüğü yer alır. Yüce Allah şöyle buyurur: “Hayır, Rabb’ine andolsun ki, onlar aralarındaki çekişmelerinde seni  hakem tayin edip, senin verdiğin hükme, içlerinde bir sıkıntı duymadan, tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmış sayılmazlar. (Nisa  suresi, 65. ayet) “Kim bir haksızlığa uğradıktan sonra  hakkını alırsa,  işte onların  aleyhine  bir yol izlenemez. (fiûrâ suresi, 41. ayet) “Ey  iman  edenler! Adalettitizliklayakttutankendinizannbabanıvyakın akrabalarınızın aleyhine  bile  olsa, Allah  için  doğru  şahitlik eden  kimseler  olun.  Haklarında şahitlik yaptığınız  kimseler, ister zengin, ister fakir olsunlar, Allah  onlara  daha yakındır. Hislerinize uyup, adaletten sapmayın…(Nisâ suresi, 135. ayet)

Hukukun  üstünlüğü  herkes  için  geçerlidir.  Hukuk   kurallarında   kimseye ayrıcalık tanınmaz, herkes eşittir. Peygamberimiz  şöyle der: “Sizden  evvelkilerin mahvolmalarının sebebi  şudur ki:  İçlerinden şereşi bir kimse çalınca onu cezasız bırakır; zayıf birisi  çalınca ise kanunu tatbik eder, onu cezalandırırlardı. Allah’a yemin    eder i ki Muhammedi kızı   Fatm ad hır sız etse cezasız bırakmazdım. (Buhari, Enbiya)

Hukukun üstünlüğü ilkesine ne kadar uygun davranılırsa, topluma ve devlete ven de o derece gelişecek; insanlar hak ve özgürlüklerini daha etkili kullanabilecektir. 
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner