Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

7.sınıf sözcü yayınları fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 14 ile 64 arası cevaplar

Ekstra Bilgi:
İşaret Zamirleri :Varlıkları göstererek onların isimlerinin yerlerini tutan zamirlere denir. Türkçe’de en çok
kullanılan işaret zamirleri şunlardır: Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, bura, şura, ora, burası, şurası, orası,
burada, şurada, orada, buradan, şuradan, oradan, burayı, şurayı, orayı, buralar, şuralar, oralar, öteki, beriki,
karşıki... “Böyle, şöyle, öyle” kelimeleri kullanılışına göre bazen isim, bazen sıfat, bazen zamir, bazen zarf
görevi üstlenir.
O, her zaman böyledir. Böylesini hiç görmedim. Böyle adamlar her zaman başarır. Bu böyle olmaz.
İsim İşaret Zamiri Sıfat Zarf
N O T : “O” ve “Onlar” kelimeleri hem kişi zamiri, hem de işaret zamiridir. Bu kelimeler, insan isimlerinin
yerini tutarsa kişi zamiri; insan dışındaki varlıkların yerini tutarsa işaret zamiridir. Ona telefon edeceğim. (Kişi
zamiri) / Onu hemen çöpe atın (İşaret Zamiri)
cümlenin söylendiği ortama dikkat edilir. Onu bana getir. Bu cümlede “Onu” hem insanın yerini tutabilir hem de
insan dışı varlıkların yerini tutabilir.
NOT:“bu, şu” kelimeleri insan yerini tutsa bile kişi zamiri olmaz. Yazıyı bu yazdı. (İşaret Zamir)
Soru Zamirleri: İsmin yerini tutan soru kelimelerine soru zamiri denir. En çok kullanılan soru zamirleri
şunlardır: Kim, kimler, ne, neler, nere, neresi, nereyi, nereye, nerede, nereden, kaçı, kaçımız, kaçınız, hangisi,
hangimiz, hangileri, kaçıncı, kaçta, kaçtan...
“Kim” kelimesi her zaman soru zamiridir. Diğer soru kelimelerinin çoğu cümlede kullanılışlarına göre
zamir, sıfat veya zarf olabilir.
Pazardan ne aldın? Baban ne gün gelecek? Ne bakıyorsun tuhaf tuhaf.
Zamir Sıfat Zarf
“Kaça” kelimesi ismin yerini tutarsa soru zamiridir. Aynı kelime “kaç lira ödeyerek” anlamına gelirse
soru zarfı olur. Saat kaça geldi? (Zamir), Bu elbiseyi kaça aldın? (Zarf)
Fiilden önce gelen kelimeler genellikle zarf olduğu için , fiilden önce gelen her kelimeyi zarf olarak
algılayabiliriz. Bir kelimenin zarf olabilmesi için fiilden önce gelmesi yeterli değil, fiili nitelemesi gerekir. Buna
göre şu cümlelerde fiilden önce gelen kelimeler, fiili nitelemediği için soru zarfı değil, soru zamiridir. Bu
arabayı nereden aldın? Bu yazıyı hanginiz yazdı?
çok kullanılan belgisiz zamirleri şunlardır: Bazısı, bazıları,kimisi, kimileri, biri, birisi, birileri, başkası,
başkaları, birçoğu, birkaçı, birtakımı, birçokları, çoğu, hepsi, herkes, birazı, her biri, herhangi biri, öteberi,
şunu bunu, şundan bundan, şey, şeyler, hiçbiri, kimse....
Örneklerden de anlaşılacağı gibi belgisiz zamirlerde bazı istisnalar dışında -ı, -i, -u, -ü ekleri yer alır.
Belgisiz zamirlerin sonundaki bu ekler kaldırılarak, bu kelimeler bir ismi niteleyecek şekilde kullanılırsa,
belgisiz sıfat oluşur. Öğrencilerin birkaçı Birkaç öğrenci.
Zamir Sıfat
Kelimenin başına -m- sesi getirilerek yapılan ikilemelerde, ikinci kelime belgisiz zamirdir. Kitapçıdan
defter mefter aldı. (Belgisiz zamir) * “Falan, filan, falanca” kelimeleri de belgisiz zamir olarak kullanılır. Aynı
kelimeler, ismi nitelediğinde belgisiz sıfat olur. Toplantıya falanca geldi. Toplantıya falan geldi, filan
gelmedi.(Belgisiz Zamir)

Toplantıya falan adam geldi. (Belgisiz sıfat)

7.SINIF SÖZCÜ YAYINLARI FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 


Ekstra Bilgi:
Gürültü Kirliliği
İstenmeyen ve canlıları rahatsız eden sesler gürültü kirliliği olarak tanımlanır. Gürültü
kirliliği insanın işitmesini ve çevreyi algılamasını olumsuz yönde etkileyen,
kişisel ve toplumsal yaşam kalitesini bozan önemli bir kirlilik türü olup, yapı içi ve
yapı dışı çevre gürültüleri olarak iki ana başlık altında incelenebilir. Ayrı veya bitişik
yapıların içinde bulunan her türlü mekanik ve elektronik sistemler ve yaşam aktivitelerinden
meydana gelen gürültüler yapı içi gürültüleri oluşturur. Yapı dışı
gürültüler ise yapıların dışında olmakla birlikte hem yapı içini hemde yapıların
dışını etkileyen gürültülerdir. Bunlara ulaşım (karayolu, havaalanı, vb.), endüstri
(soğutma sistemleri, endüstri makinaları, fabrikalar, vb.), yapım (inşaat şantiyeleri,
vb.), ticari (eğlence yerleri, açık sinemalar, vb.) ve rekreasyonel (stadyumlar, atış
alanları, vb.) faaliyetler örnek verilebilir. Gürültü insanlar üzerinde fiziksel (işitme
bozukluğu), fizyolojik (solunum ve kalp atışlarının hızlanması, kan basıncının artışı
gibi vücut aktivitelerinde değişmeler), psikolojik (öfkelenme, sıkılma gibi davranış
bozuklukları), performans etkileri (konsantrasyon bozukluluğu, iş veriminde düşme
vb.) ve hatta ciddi beyin tahribatına neden olmaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner