Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 12 ile 61 arası cevapları

Korunma Politikaları ile ilgili test soru ve cevapları
Soru 1
Kişilerde, tesislerde, makinelerde, maddelerde,  ve iş örgütlenmesinin diğer unsurlarında yaralanmaya, kayba, hasara veya zarara yol açma potansiyeli olan her şey …………………dir. Tehlikenin yol açacağı zararın gerçekleşebileceği ya da gerçekleşme ihtimali olduğu durumlara……………..denir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere hangileri sırasıyla getirilmelidir?
  1. Kaza-risk
  2. Tehlike-kaza
  3. Kaza-risk
  4. Tehlike-risk Cevap d

Cumartesi

Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 12- 61 cevapları
  Ekstra Bilgi:
 Taşlar
Insanoğlu ilk çağlardan günümüze kadar  kayaçlardan  değişik şekillerde yararlanmıştır. Paleolitik Çağda hayvanları avlamak ve tehlikelerden korunmak  için kesici aletlere ihtiyaç duyan insan    bir kaynak  arayışına  yönelmiştir. Çevredeki sileks (çakmak  taşı)  ve obsidyen  (volkan camı) gibi sert  olan kayaçları keşfetmiş böylece ilk madencilik  başlamıştır. Bu taşların işlenip çeşitli aletlerin yapılmasıyla ilk  taş işçiliği ortaya çıkmıştır. Ilk  yerleşmelerin kurulmasında su, çakmak  taşı ve volkan camı gibi kaynakların varlığı etkili olmuştur.
Neolitik Çağda  ham  madde  olarak   çakmak  taşı ve obsidyenin  ticareti yapılmıştır. Bugün  de taş ticareti , süs taşları (elmas,  yakut, zümrüt, lüle taşı, Oltu taşı vb.) ve yapı taşları (mermer,  granit vb.) gibi değişik kategorilerde  sürdürülmektedir.
Metalik Madenler
Neolitik Çağda madeni  tanımayan insan, doğada parlak rengiyle dikkati çeken hematit gibi minerallerin farkına vararak deneyimlerle onları boya malzemesi  olarak kullanmayı öğrenmiştir.
Insan, doğada bulduğu  saf  bakırı yerleşmelere getirmiş ve onu döverek biçim vermeye çalışmıştır. Soğuk dövülen bakırın zamanla çatladığını, kırılıp koptuğunu ama ısıtıldığında bu yeni malzemenin daha kolay işlendiğini ve plastik özelliği kazandığını gözlemlemiştir. Kalkolitik Çağda  insanlar madenleri  işlemek için ısıdan yararlanılmış  ve bu adım günümüzdeki  demir-çelik fabrikalarının temelini oluşturmuştur.
Kalkolitik Çağda (MÖ 5000-3000) maden  ustaları; sadece  yüzeyden cevher toplamakla  yetinmemiş, derinlere inmiş ve "polimetalik" (birden fazla metalin birlikte oluşu) cevherleri toplamışlardır. 4. bin yılın sonlarında önce gümüş ve kurşun daha  sonra da altın yavaş yavaş tarihteki yerini almıştır.
Bakır-kalay  alaşımı olan tuncun  bulunmasıyla Tunç Çağı (MÖ 3000-1200) başlamıştır.  Artık maden, galeriler açılarak yer altından çıkarılmış  ve ocaklara  yakın uygun  alanlarda  ergitilmiştir. Tunç  üretimi büyük  değişiklikleri de  beraberinde getirmiş;  bu  dönemde döküm,  tavlama,  kaynak,  kaplama  gibi teknikler de doruk noktasına ulaşmıştır.
Demir Çağında (MÖ 1200-550)    diğer  metalik  madenlerden daha  az işlenmiş olmasına rağmen demir, bu çağa  adını vermiştir.
Sözü edilen çağlarda    metalik madenler  basit  yöntemlerle  ergitilip soğutulmuş  ve dövme  yoluyla işlenmiş, el emeği ile bazı araç ve gereçler (demir saban,  atlı araba,  tekerlek çemberi,  bıçak, balta vb.) yapılmaya başlanmıştır.

Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa12 ile 61 arasındaki sayfaların cevapları


  Ekstra Bilgi:
Avrupa’nın batısında Hollanda diye bir ülke mevcut; bu ülkenin  yüz ölçümü 34 bin kilometre kare ve nüfusu  da 16.2 milyon.
Ülkemiz Türkiye’nin  yüz  ölçümü ve nüfusunu herkes  biliyor ama  bir kez  daha  hatırlatalım; yüz ölçümü yaklaşık 790 bin kilometrekare, nüfus  ise 75 milyon.
Bir karşılaştırma yaparsak Hollanda  bizden  alan  olarak  yaklaşık  25  kat  daha  küçük bir ülke, nüfusu  ise bizim  yine  yaklaşık beşte birimiz.
Türkiye’de  kırsal alanlarda  yaklaşık 25 milyon insan  yaşıyor, tarımsal istihdam ise yaklaşık altı milyon.
Hollanda’da  ise kırsal bölgelerde  yaklaşık 1.5 milyon insan  var ve tarımsal istihdam da altı yüz bin dolayında.
Şimdi  gelelim  bu yapıların biraz da iktisadi  ve daha  ağırlıklı olarak  tarımsal ihracat karşılaştır- masına.
Küçük Hollanda’nın tarım ihracatı bizim  toplam ihracata  yakın mı?
Türkiye  2006  senesinde tarihsel bir atılım yaparak ihracatını 86 milyar  dolara taşıdı, 2007’de  de yüz  milyar  dolarlık ihracat hedefi  var.
86 milyar  dolarlık toplam ihracatımız içinde  de tarımsal ürün ihracatımız yüzde  beş dolayında, yani  beş milyar  doların biraz altında.
Hollanda  ise bu küçük ülkede  ve bizimkinin beş katı altında bir nüfus  ile 281 milyar  dolar ihra- cat yapıyor (2006) ve bu ülkenin  tarımsal ürün ihracatı yaklaşık altmış milyar  dolar.
Küçücük   Hollanda’nın,  bazen  bizim  Konya  kadar  deyip  küçümseme  eğilimine girdiğimiz   bu ülkenin  dünyanın  en büyük tarım ihracatçısı olduğunu bilmem aramızda kaç kişi biliyor.
Dev ABD’nin bile tarım ürünleri ihracatı Hollanda’nın biraz altında, üçüncü ise yaklaşık 46 mil- yar dolarla Fransa.
Bazı tarımcı arkadaşların, nüfusu  büyük ülkelerin tarım ürünleri fazlası vermesi  ve masif  olarak tarım ürünleri ihracatı yapmasının  zor olduğunu söylediklerini duyar  gibiyim ama  Hollanda’nın yaklaşık altmış milyar  dolarlık tarım ürünü ihracatı bu yaklaşımla  yani  nüfusunun azlığı ile açık- lanabilecek bir şey değil; bu ülke  on milyar  doların üzerinde  sadece  lale ihracatı yapan  bir ülke.
Üstelik  dünyanın  en kalabalık  ülkesi  Çin bile yaklaşık 26 milyar  dolarlık tarım ürünleri ihracatı ile dünya sekizincisi.
Hollanda  tarımı uzaylı değil ise bunun  bir açıklaması varr, diye  düşünüyorum.
Burada galiba anahtar  iki kavram var; birincisi tarımsal verimlilik,  ikincisi  ise verimlilik  artışına yönelik düzgün  teşvik verilmesi.

Basından

Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 12 den 61 e kadar cevaplar

  Ekstra Bilgi:
HOLLANDA
Iklimi
Hollanda’da okyanus iklimi görülür. Gulf Stream sıcak su akıntısının  etkisiyle iklim ılımanlaşır. Batı rüzgârları  her mevsimin yağışlı  geçmesini sağlar. Yıllık yağış miktarı   ortalama 600-700 mm civarındadır. Havanın nemli olmasından  dolayı sık sık sis olur. Sisli ve bulutlu gün sayısı fazla, güneşli ve açık gün sayısı azdır. Yüz ölçümünün küçük olması ayrıca  ülkedeki monoton  ve engebesiz topoğrafya, bölgesel iklim farklılaşmalarının olmamasının temel nedenidir.

Başlıca Bitki Örtüsü

Yağışlarla oluşan otlar ve sonradan yetiştirilen ağaçlardan oluşur.

  Nüfus
Hollanda,  Avrupa ve  dünyanın en  yoğun  nüfuslu ülkelerinden biridir. 16 milyon nüfusa sahiptir. Çocuk ölüm oranının binde beş olduğu ülkede nüfus artış  hızı sadece binde üçtür. Hollanda’da ortalama yaşam süresinin  uzaması ve buna paralel yaşlı   nüfus  oranını artması, doğurganlık oranının düşmesine neden olmaktadır.  Bu ise çocuk ve genç nüfus oranının azalmasına  ülkedeki keticiler ile üreticiler arasındaki dengenin bozulmasına  yol açmaktadırÜlke nüfusunun 3/1’i ülkenin orta ve batı kesimlerinde toplanmıştır. Ülkenin sanayi ve ticaretinin son  derece gelişmiş olması, şehirli nüfusun kır nüfusundan çok fazla olmasına neden olmuştur. Bu bakımdan ülke nüfusunun % 89’u kentsel alanda yaşarken  % 11’i kırsal alanda yaşamaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner