Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cumartesi

Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 108 ile sayfa 128 arasındaki sayfaların cevapları


Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 cevapları
Görevlerinden seçimden önce çekilen ba­kanların yerine atamayı kim yapar?
Geçici Bakanlar Kurulu kim tarafından ku­rulur?
Başbakan yapar.
>  Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir başbakan atar.
MIMM seçimlerinin cumhurbaşkanınca ye­nilenmesi kararının verilmesi hâlinde Ba­kanlar Kuruluna ne olur?
Geçici Bakanlar Kurulu nasıl kurulur?
Hakanlar Kurulu tamamen görevinden çe­kilir.

> Adalet, içişleri, ulaştırma bakanları, TBMM'deki ya da TBMM dışındaki bağım­sızlardan olmak üzere, siyasi parti grupla­rından oranlarına göre üye alınır.

Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 84 ile sayfa 107 arasındaki sayfaların cevapları

DEVAMI                          GERİ

Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 cevapları
Başbakan kim tarafından atanır?
>   Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
H.ışbakanın Bakanlar Kurulundaki görevleri
imlerdir?
Bir bakanın azlini (görevden alınmasını) cumhurbaşkanından kim isteyebilir?
Bakanlar Kurulunun başkanı olarak ba­kanlıklar arasında iş birliğini sağlar ve hükümetin genel politikasını takip eder. Bakanların görevlerinin anayasaya ve ka­nunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetlemek ve düzenleyici önlemler almak­la yükümlüdür.
Başbakan isteyebilir.
Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlarda Millî Güvenlik kuruluna kim başkanlık eder?
H.ışbakanın özellikleri nelerdir?
>   Başbakan başkanlık odor.
Başbakan TBMM'den güven isteminde bulu­nabilir mi?
Herhangi bir sebeple boşalan bir bakanlığa en geç kaç gün içinde atama yapılır?
> Başbakan, Bakanlar Kurulunun da görüşü­nü aldıktan sonra TBMM'den güven iste­minde bulunabilir.

Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 58 ile sayfa 82 arasındaki sayfaların cevapları

DEVAMI                          GERİ

Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 cevapları
Görev sırasında yapılan güven oylamasında güven istemi hangi çoğunlukla reddedilir?
Görevine başlayan Bakanlar Kurulunun göreve devam edebilmesi için ne yapması gerekir?
>   TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğuyla güven istemi reddedilir.
TBMM'den güvenoyu almalıdır.
1982 Anayasası'na göre bakanlar kimlerin ■ırasından seçilir?
Güven oylamasında hangi oylar sayılır?
>   Güvensizlik oyları

Milletvekilleri arasından ya da milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Meclis dışından kimseler arasından seçilebilirler.

Cuma

Semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 39 ile sayfa 56 arasındaki sayfaların cevapları

Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 cevapları
Fotokimyasal du­manın bileşenleri tarımsal ürünlere (örneğin, portakal) zararlar verirler ve lastikten yapılmış maddeleri bozarlar. Kuşkusuz fotokimyasal dumanın en iyi bilinen işare­ti görüş uzaklığını azaltan puslu, toprak rengi havadır

Semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 15 ile sayfa 38 arasındaki sayfaların cevapları

Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı sayfa 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 cevapları
MOTORLU ARAÇLARDA GÜVENLİKLE İLGİLİ TEST SORU VE CEVAPLAR
Soru-1
Makineyi çalıştırmaya başlamadan, aşağıdakilerden hangisi ilk önce kontrol edilmelidir?
a-Makine koruyucularının yerinde olup olmadığı.
b-Makineye enerji sağlayan kablonun prize takılı olup olmadığı.
c-Makine ayarlarının uygun olup olmadığı.
d-Makinenin çevresinde herhangi bir kimsenin bulunup bulunmadığı.
Cevap a
Soru-2
Makine ve tezgâhtar arasındaki açıklık en az kaç santimetre olmalıdır?
a-60cm           b-80cm          c-100cm         d-150cm.
Cevap b

DEVAMI

Soru-3
Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgâhlarda alınması gereken genel güvenlik önlemleri arasında sayılamaz?

a-Her arıza hemen sorumlusuna bildirilmelidir
b-Uygun iş elbisesi giyilmelidir.
c-Makineler amacı dışında kullanılmamalıdır.
d-Makineyi kullanan operatör sadece kendi güvenliğinden sorumludur.

Cevap d

Soru-4
Zımpara taşı tezgâhında, taş ile mesnet aralığı en fazla ne kadar olmalıdır?

a-1mm             b-3mm                        c-5mm                        d-8mm

Cevap b

Soru-5
Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularında genel olarak bulunması gereken özellikler arasında sayılamaz?

a-Etkin olmalıdır
b-Çok parçalı olmalıdır
c-Çalışmayı zorlaştırmamalı, üretimi engellememelidir
d-Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalıdır.

Cevap b

Soru-6
Makine ve Tezgâhlarda durdurma düğmesi ne renktir?

a-Mavi                        b-Yeşil                        c-Sarı             d-Kırmızı

Cevap d

Soru-7
Makine ve Tezgâhlarda çalıştırma düğmesi ne renktir?

a-Mavi                        b-Yeşil                        c-Sarı             d-Kırmızı

Cevap b

Soru-8
Bir makinede üç işçi çalışıyorsa ve tehlikeli bir durum var ise, bu makinede en az kaç adet çalıştırma ve durdurma düğmesi olmalıdır?

a-1                  b-2                  c-3                  d-4

Cevap c

Soru-9
Taşlama tezgâhında emniyetli çalışma için aşağıdakilerden hangisi yapılması yanlıştır?

a-İş Gözlüğü giymek
b-Taşlanacak parça ile göz arasındaki mesafeyi 15 cm ye ayarlamak
c-Elleri yeterince uzakta tutmak
d-Gerekli kuvveti uygulayacak şekilde durmak

Cevap b


Soru-10
Aşağıdaki torna tezgâhlarındaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

a-Operasyon noktası uygun şekilde korunmalı
b-Kayış kasnağa elle tutularak fren yaptırılmalı
c-Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalı
d-Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınmalı

Cevap b

Soru-11
Aşağıdaki pres tezgahlarındaki güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

a-Açık kalıpla yapılan çalışmalarda çift el kumanda tertibatı veya fotosel tertibatı olmalı
b-Hidrolik ve pnömatik preslerde manometre ve emniyet supabı olmalı
c-Pres kalıplarının köşeleri ve kenarları keskin olmalı
d-Kalıp bağlarken motor durdurulmalı, başlık ile tabla arasında takozlar yerleştirilmeli

Cevap cSoru-12
Aşağıdaki matkap ve freze tezgâhlarında güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

a-Çıkan talaşlar elle süpürülmeli
b-Parça işlenirken talaş takım ağızlarında talaş temizliği yapılmamalı
c-İşlenecek parça uygun şekilde bağlanmalı
d-Döner tablaya bağlanan parçaların çıkıntılı kısımları koruyucu içine alınmalı


Cevap a
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner