TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Çarşamba

TAV YAYINLARI 8.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI 5

                      sayfa 294 GERİ


TAV yayınları 8.sınıf Türkçe ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Etiketler: TAV yayınları 8.sınıf Türkçe ders kitabı cevapları, çalışma kitabı cevapları, ders kitabı cevapları


___
Bağlantılı düşünme
Bu tür düşünce tarzı, nesnelerin birbirine bağlılıkları ile ilgilidir. Çağrışım yapma ve bağlantılar kurma, anahtar süreçlerdir. Bu süreçle düşünen kişi, çeşitli yollar kullanarak fikirlerini doğrulamaya çalışır. Bu ilişkiler, insanlar, olaylar veya veriler arasında önemli bağlantılar sağlamak için zaman çerçevelerinin sınırım aşabilirler. Bu tür düşünce tarzı, aşağıdakilere benzer sorulan içerir: Bu iki şey arasındaki bağlantı nedir? Araştırma odağıyla veriler arasındaki bağlantı nedir? Verilerin, problemle ilişkisi nasıl kurulur?
Sizin uzun dönemdeki amaçlarınızın bu verilerle nasıl bir ilişkisi vardır? Birkaç gündür üzerinde çalıştığımız fikirlerin ne gibi ilişkileri vardır?

Bu tür düşünce tarzının ana öğesi, birbirine bağlılıktır. Tercihler, yorumlar, birlikler ve çıktılar birbirine bağlıdır.

TAV YAYINLARI 8.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI 4

                      sayfa 259  sayfa 260  sayfa 261  sayfa 292  sayfa 293 GERİ DEVAMI

Verilen cevaplarda anlaşılmayan yerler için yorum gönderebilirsiniz. Mümkün olduğunca yardım etmeye çalışılacaktır. Lütfen vermediğimiz veya veremediğimiz cevaplar için de istekte bulunabilirsiniz.

Cevaplarda gördüğünüz yanlışlıkları uyarmanızı ve bizi bilgilendirmenizi rica ederiz. Oğuzhoca

TAV yayınları 8.sınıf Türkçe ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Etiketler: TAV yayınları 8.sınıf Türkçe ders kitabı cevapları, çalışma kitabı cevapları, ders kitabı cevapları____
Uzay-Zaman ilişkilerini kullanma
Piagetiyan bir bakış açısından bu iki süreç çocuklarda ortaya çıkmaktadır.Fen Bilgisi deneyimleri onları geliştirmek için özellikle önemlidir. Bunlar gelişince diğer süreçleri anlamaya yardım eder. Uzayla ilgili süreçleri öğrenmede öğrenciler, nesneleri düzlem ve üç boyutlu şekillerine göre anlatmaya girişirler. Katılık ve düzlük, kıyaslayıcı ve tanımlayıcı amaçlar için yararlı olmaktadır.
Bunlar gereklidir; çünkü bunlarla oluşturulan becerilerle fiziksel çevreyi anlatabilmek mümkündür. İlişkili sorular şunları içerir: Hangi şeklin iki simetrik çizgisi veya ekseni vardır? İki boyutlu bir şekli üç boyutlu bir şekle nasıl dönüştürürsünüz? Bir kübün kaç kenarı vardır? Katı bir cismin gölgesine bakarak şeklini nasıl tanımlarsınız? Bu meyvede kaç tane çekirdek buldunuz? Bütün fideler için ortalama yükseklik nedir?

Hangi çizgide daha fazla çocuk var? Bir toplum grafiğini yorumlayarak, insanların en çok sevdiği yiyeceği nasıl belirlersiniz?

TAV YAYINLARI 8.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI 3

                      sayfa 171   sayfa 172  sayfa 215  sayfa 216  sayfa 217 DEVAMI GERİ


Verilen cevaplarda anlaşılmayan yerler için yorum gönderebilirsiniz. Mümkün olduğunca yardım etmeye çalışılacaktır. Lütfen vermediğimiz veya veremediğimiz cevaplar için de istekte bulunabilirsiniz.

Cevaplarda gördüğünüz yanlışlıkları uyarmanızı ve bizi bilgilendirmenizi rica ederiz. Oğuzhoca

Etiketler: TAV yayınları 8.sınıf Türkçe ders kitabı cevapları, çalışma kitabı cevapları, ders kitabı cevapları____
Öğretim hedeflerinin analizi
Önceki kesimde görüldüğü gibi, ölçme ve değerlendirme işlemleri öğrenilmesi hedef alınan davranışların analiziyle başlar. Hedefleri davranışlara inerek ayrıntılandırmak öğretim planlan için gereklidir. Ölçme ve değerlendirme için daha ince ayrıntılara inilmesi zorunludur. Aşağıdaki kesimlerde Fen Bilgisi öğretiminde amaçlanan davranışların analizine çeşitli örnekler verilmiştir.
Ölçme ve değerlendirme için yalnızca hedeflerin analizi yeterli değildir. Çünkü her davranış bir konu içeriğinde yapılır. Öyleyse, hedeflerle birlikte konuları da analiz etmek zorunludur. Bu iki tür analiz birleştirildiğinde, bir boyutta konu ayrıntılarını, diğer boyutta hedef davranışları listeleyen iki boyutlu bir tablo ortaya çıkar. Belirtke tablosu denilen bu doküman, öğretmenin hangi konularda hangi hedef davranışları yoklayacağını gösterir. Çilenti (1985, s. 121-149) tarafından verilen örnekleri inceleyiniz. Belirtke tablosu, değerlendirme ölçütlerinin çıkarılabileceği bir araçtır.
Bazı hallerde belirtke tablosuyla da yerinilmez. Örneğin, laboratuvarda eşit kollu terazinin kullanılmasıyla ilgili davranışları yazdıysak, bu bir araç kullanma becerisidir ve konusu eşit kollu terazidir. Ayrıca hangi duyarlıkta ve hangi mükemmellikte bir beceri arayacağımızı da belirtirsek, bu minimum başarı düzeyini belirlemede kolaylık sağlar.

Aşağıdaki kesimlerde Fen Bilgisi dersinin amaçlarının analizini ve analizde belirlenen hedef davranışları ölçecek araç ve yöntemleri gösteren örnekler verilmektedir.

Salı

TAV YAYINLARI 8.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI 2

                     sayfa 123   sayfa 124  sayfa 125   sayfa 169  sayfa 170 GERİ DEVAMI


TAV yayınları 8.sınıf Türkçe ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Etiketler: TAV yayınları 8.sınıf Türkçe ders kitabı cevapları, çalışma kitabı cevapları, ders kitabı cevapları


____
Fen ve tabiat bilgisi projeleri
Bireysel öğrenciye ve küçük gruplara belirli bir konuyu ders dışı zamanlarda araştırıp öğrenerek sonucunu rapor etme veya ortaya çıkan ürünü okula getirme şeklinde verilen çalışmalara proje denilmesi gelenekselleşmiştir. Proje çalışmaları için fen ve tabiat bilgisi pek çok konu sunar.
Proje çalışması öğretmenin rehberliğinde öğrencinin bir proje konusu seçmesiyle başlar. Konu genellilde öğrencinin deney ve gözlemlerle çözeceği bir problemdir. Bundan sonra öğrenci bir çözüm önerisi sunar. Okullarımızda çözüm önerisine 'proje planı' denilmektedir. Öğrenci bu plana göre gözlemlerini yapar, varsa deney düzenler ve yapar; verileri toplar, işler ve yorumlar ve bir sonuca varır. Proje çalışmayı adım adım anlatan ve sonucu vurgulayan yazılı bir dokümanla sona erer. Gerekirse, öğretmen sonuçlanmış projelerin öğrenciler tarafından sınıfa sunulmasını da isteyebilir. Okullarımızda ortaokul ve lise düzeyindeki projeler yıl sonunda açılan okul sergisinde sergilenip ziyaretçilere sunulmaktadır.
Proje konusu bir doğa olayının incelenmesi olabileceği gibi, teknoloik bir aracın yapımı da olabilir. Derste ayrıntılarıyla işlenmiş bir konu proje olmaz.
Projelerde amaç öğrencinin bir bilim adamı gibi çalışarak kendi gayretleriyle bir probleme deneysel çözüm bulmasıdır. İlkokul düzeyinde çocuklara verilebilecek projeler gerektirdiği zihin etkinliği bakımından çocuğun düzeyine uygun olmalı; onun ilgisini çekmeli; başa çıkabileceği kadar yalın olmalı; pek uzun olmayan bir sürede bitirilebilmelidir.

Proje bittikten sonra mutlaka değerlendirilmeli, başarılı projeler ödüllendirilmelidir. (Daha fazla bilgi için bakınız: Çilemi. 1985, s. 65-66)

TAV YAYINLARI 8.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI

                     sayfa 77     sayfa 78    sayfa 79     sayfa 80    sayfa 81  DEVAMI

Verilen cevaplarda anlaşılmayan yerler için yorum gönderebilirsiniz. Mümkün olduğunca yardım etmeye çalışılacaktır. Lütfen vermediğimiz veya veremediğimiz cevaplar için de istekte bulunabilirsiniz.

TAV yayınları 8.sınıf Türkçe ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Etiketler: TAV yayınları 8.sınıf Türkçe ders kitabı cevapları, çalışma kitabı cevapları, ders kitabı cevapları


____
Sergileyici öğretim ve anlamlı sözel öğrenme
Bu modelin mimarı olan Ausubel birçok psikoloji ve eğitim kavramına özel adlar vermiş ve kavramlara alışılmışın ötesinde özel anlamlar yüklemiştir.  Bu sebeple Ausubel modelinin bazı kavramlarını başlangıçta açıklamakta yarar olurdu. Ancak, bu ünitede yeteri kadar yer olmadığından kavramlar kullanıldıkları paragrafta kısaca açıklanmıştır.
Ausubel'deki anlamlı sözel öğrenmenin psikolojik esasları çok kısa olarak şu noktalarda özetlenebilir:
1 Yeni öğrenilecek olan kavram, bilgi ve ilkeler önce öğrenilmiş olanlarla ilişkilendirildiğinde anlam kazanır.   Öğrenci zihninde bu ilişkileri kuramazsa konuyu kavrayamaz. ,
2 Her bilgi ünitesi kendi içinde bir bütün oluşturur. Bu bütünde belirli bir duzende sıralanmış kavramlar, kavramlar arası ilşkiler vardır. Öğrenci bu düzeni anlayamazsa ve yeni konunun ilişkilerini göremezse konuyu kavramakta güçlük çeker.
3 Yeni öğrenilecek konu öğrenci açısından kendi içinde tutarlı değilse veya öğrencinin önceki bilgileriyle çelişiyorsa öğrenci konuyu kavramakta ve benimsemekte güçlük çeker.

4 Bilişsel içerikli bir konuyu öğrenmede etkili zihin süreci tümdengelimdir. Öğrenci kendine verilen bir kuralı özel durumlara başarıyla uygulayamıyorsa onu kavramamıştır.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner