Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi cevaplari

71 81 91 101 111 121
72 82 92 102 112 122
73 83 93 103 113 123
74 84 94 104 114 124
75 85 95 105 115 125
76 86 96 106 116 126
77 87 97 107 117 127
78 88 98 108 118 128
79 89 99 109 119 129
80 90 100 110 120 130
1 11 21 31 41 51 61
2 12 22 32 42 52 62
3 13 23 33 43 53 63
4 14 24 34 44 54 64
5 15 25 35 45 55 65
6 16 26 36 46 56 66
7 17 27 37 47 57 67
8 18 28 38 48 58 68
9 19 29 39 49 59 69
10 20 30 40 50 60 70


Pazartesi

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi ders kitabi sayfa 220 sayfa 221 cevabi

1. Türkiye'nin 
II. Dünya Savaşı'nda Almanya ve müttefiklerine savaş ilan etmesinin nedenleri nelerdir?
Yalta Konferansına katılan İngiltere, ABD ve SSCB savaş sonrası kurulacak Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmak isteyendevletlerden Almanyave müttefiklerinesavaş ilan etmeleriniistemişlerdir.Türkiyedebu teşkilatagirmek istediği için böyle bir kararalmıştır.
2. ABD'nin Avrupa ülkelerine yaptığı Marshall Yardımı'nın amaçları nelerdir?
ABD, Avrupa ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında uğradıkları ekonomik zararları gidererek bu ülkelerin SSCB'ye muhtaç olmasının önüne geçmek istemiştir. Bu amaçla Marshall yardımı adıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupaülkelerine ekonomik yardımlardabulunmuştur.
3. Ülkemizde II. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde yaşanan gelişmelerden hangileri köyden kente göçün nedenlerini oluşturmuştur?
Nüfus artışı, tarımda makineleşmenin hızlanması, şehirlerde sanayivehizmetlersektörününyaygınlaşması gibi gelişmeler ülkemizde köyden kentegöç hareketininbaşlıcanedenleridir.
4. Türkiye'nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı'nın nedenleri nelerdir?
İngiltere'nin 1960'taKıbrıs'tan çekilmesiüzerineKıbrıs'taki Rumlar adayı Yunanistan'abağlamak istemişler; buplanı uygulamakiçin de Türkleri göçezorlamayave onlarakarşı soykırımgirişimlerindebulunmaya başlamışlardır. Bunun üzerine Türkiye, KıbrısBarış Harekatı'nı düzenlemiştir.
5. Ülkemizi hede- alan dış tehdit umurlarının amaçları nelerdir?
Dış tehdit unsurları ülkemizi zayıflatıp bölerek topraklarını genişletmek ve zengin yer altı, yer üstü kaynaklarımızı kendimenfaatleri doğrultusunda kullanmak istemektedirler.

Pazar

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 96 sayfa 97 cevabi

1807’de

 Robert Fulton adındaki Amerikalı, buharlı makineyi gemilere uyguladı. 1840’ta ilk
düzenli okyanus ötesi buharlı gemi seferi başladı.
● 1825 yılında ilk kez buharlı makine lokomotiflerde kullanılmaya başlandı.

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 92 sayfa 93 sayfa 94 cevabi

Kral Yolu 


ile Lidyalıların ticarette ileri gitmeleri ve ticarette ilk kez parayı değişim aracı olarak
kullanmaları arasında nasıl bir ilişki vardır?
● Baharat Yolu’na bu adın verilmesinin nedeni nedir?
● Ümit Burnu Yolu’ nun bulunuşundan önce Baharat Yolu ticareti hangi devletler tarafından kontrol ediliyordu?
● Avrupa ülkelerinin İpek ve Baharat yolları dışında doğuya giden yeni yollar aramalarının nedenleri neler olabilir?
● Ümit Burnu Yolu’nun bulunmasının Portekiz Devleti’ne yararları neler olmuştur?
● Ümit Burnu Yolu’nun bulunması hangi ülkelerin ticaretini olumsuz yönde etkilemiş olabilir?
● Coğrafi Keşiflerin genel olarak ekonomik sonuçları neler olmuştur?

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 89 sayfa 90 sayfa 91 cevabi

Aşağıda 


Osmanlı Tımar Sistemi ile ilgili bazı terimler ve bunların tanımları verilmiştir. Ders kitabınızdaki ilgili bolümden ve sözlükten yararlanarak terimler ile tanımları doğru bicimde eşleştiriniz.
Eşleştirme işlemini, tanımın başındaki kutucuğa ait olduğu terimin numarasını yazarak yapınız.
İkta sisteminin Büyük Selçuklu Devleti’ne sağladığı yararlar neler olmuştur?
● Osmanlı tımar sisteminde dirlik sahibinin hakları ve yükümlülükleri nelerdir?
● Tımar sisteminde toprağı işleyen çiftçinin hakları ve yükümlülükleri nelerdir?
● Tımar sisteminin bozulmasının Osmanlı Devleti’ne etkileri neler olmuştur?
● Osmanlı tımar sistemi Avrupa’daki feodaliteye benzetilebilir mi? Neden?
● Aşar vergisinin kaldırılmasının sonuçları neler olmuştur?

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 84 sayfa 85 sayfa 88 cevabi

Skolastik


 düşünce ile bilimsel düşünceyi karşılaştırınız.
● Düşünce özgürlüğü ile bilimsel gelişme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
● Aydınlanma Cağında doğa bilimleri alanında yetişen başlıca bilim insanları ve ilgilendikleri bilim dalları hangileridir?
● Radyo yayınlarında ve cep telefonu haberleşmesinde hangi bilim insanlarının katkısı vardır?
● Sanayi İnkılabını başlatan en önemli teknolojik gelişme nedir?
● Sanayi İnkılabı hangi Avrupa ülkesinde başlamış ve nerelere yayılmıştır?
● “Yer Çekimi Kanunu” ile günümüzün yapay uyduları arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu açıklayınız.
● 19. yüzyılda Faraday tarafından keşfedilen elektromanyetik güç alanı, günümüzdeki hangi teknolojik araçların icadına temel oluş tur muş tur?

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 81 sayfa 82 sayfa 83 cevabi

Aşağıda 


15 - 19. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan bilimsel gelişmelerden bazıları verilmiştir.
Ders kitabınızdan ve ilgili İnternet sitelerinden yararlanıp bu gelişmelerin tarihlerini bularak karşılarındaki kutucuklara yazınız. Daha sonrada bilimsel gelişmeleri başlarındaki numaraları kullanarak kronolojik bicimde tarih şeridi üzerindeki yerine yerleştiriniz.

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 78 sayfa 79 sayfa 80 cevabi

Cezeri 


başarılı olabilmek için sırasıyla hangi yöntemleri kullanmıştır?
● Cezeri’nin çizimini yaptığı eserler günümüzdeki teknolojik araçlardan hangilerine benzetilebilir?
● Cezeri’ye bir mühendislik unvanı vermeniz istenseydi ona ne mühendisi derdiniz?
Aşağıda Atatürk’ün düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlükleri ile ilgili sözlerinden örnekler verilmiştir.
Atatürk’ün bu sözlerinden yola çıkarak özgürlükler ile bilimsel gelişmeler arasındaki ilişkiyi anlatan bir kompozisyon yazınız.

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 75 sayfa 76 sayfa 77 cevabi

Yazı


 geçmişte hangi alanlarda kullanılmıştır?
● Yazı günümüzde hangi alanlarda kullanılmaktadır?
● Yazının bilgi aktarımındaki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 72 sayfa 73 sayfa 74 cevabi

Bizim 


uygarlığımız belki binlerce yıl sonra yaşayan insanlara da geçecek. Bizim attığımız temeller üzerine yenilerini koyacaklardır. Ah! Onlarda bizi hatırlayıp bıraktığımız kültür mirasları için teşekkür edebilseler!
TARİH SUMER’DE BAŞLAR
Aşağıda Sumerli şair Ludingirra(Ludingira)’ya ait bir metin görüyorsunuz. Metni okuyunuz ve soruları cevaplamaya çalışınız.
● Sumerli Ludingirra yazıyı hangi amaçlarla kullanmak istemektedir?
● Metnin son paragrafında yazının hangi işlevi vurgulanmıştır?
● Sumerli Ludingirra’nın sozlerinde belirtilenler dışında yazı başka hangi amaçlar için kullanılır?

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 67 sayfa 68 sayfa 69 cevabi

Şir ket-i Hayriyenin 


kuruluşunu gerektiren gelişmeler nelerdir?
● Sizce şir ket-i Hayriyenin İstanbul’un ekonomik yaşamı üzerindeki etkileri neler olabilir?
● Sizce şir ket-i Hayriyenin İstanbul’daki toplumsal yaşam üzerindeki etkileri neler olabilir?
Kuruluş tarihi : 1836
Mekteb-i Tıbbiye neden kurulmuş olabilir?
Mekteb-i Tıbbiyenin toplumsal ve ekonomik yaşama etkileri neler
olabilir?
Mekteb-i Tıbbiye ..
Kuruluş tarihi : 1863
Ziraat Bankası neden kurulmuş olabilir?
Ziraat Bankasının faaliyetlerinin toplumsal ve ekonomik yaşama etkileri neler olabilir?
Ziraat Bankası
Kuruluş tarihi : 1840
Posta Nezareti neden kurulmuş olabilir?
1. 1853’te Rus donanmasının baskın yaptığı Karadeniz kıyısındaki liman kentimiz.
2. Rumeli Hisarı’nın diğer adı.
3. Yabancı ülkelere seyahate çıkan ilk Osmanlı padişahı.
4. Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği cami.
5. Osmanlıların Gelibolu Yarımadası’ndaki ilk yerleştikleri kale.
6. 1770 yılında Osmanlı donanmasının baskına uğradığı liman.
7. Bizans valilerine verilen unvan.
8. Türk Marşı’nın bestecisi Avusturyalı müzisyen.
9. Barbaros Hayrettin Paşa’nın asıl adı.
10. Orhan Bey tarafından 1331 yılında fethedilen ilçemiz.
11. Osmanlı padişahlarının erkek çocukları.
12. 1571 yılında Türkler tarafından fethedilen Akdeniz adası.
13. II. Mahmut Döneminde Yeniçeri Ocağı ile birlikte kaldırılan Osmanlı askeri bandosu.
14. 1538’de kazanılan deniz zaferi.
15. Osmanlıların İstanbul’dan önceki başkenti.

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 64 sayfa 65 sayfa 66 cevabi

Unlu seyyah 


Evliya Celebi, 17. yüzyılda Osmanlı ülkesini dolaşmış ve seyahati sırasında başından gecen olayları ve gittiği yerlerle ilgili izlenimlerini on ciltlik “Seyahatname ”sinde anlatmıştır. Aşağıda onun Tokat hakkında anlattıklarından bir bolum görüyorsunuz.
Metni okuyunuz ve bu metinden yararlanarak Türk kültürüne ait unsurlardan hangilerine yer
verildiğini yazınız.
Sizce Lale Devrine bu adın verilmesinin nedeni ne olabilir?
● Lale Devrinde yapılan başlıca yenilikler nelerdir?
● Lale Devrinde Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasında kurulan diplomatik ilişkilerin kültürel alandaki sonuçları neler olmuştur?
● Lale Devri için bazı tarihçiler “Osmanlı Devleti’nin batıya acılan penceresidir.” ifadesini kullanmaktadır.
Sizce bu adlandırmanın nedeni ne olabilir?
● Lale Devrinde başlayan değişim sureci, bu devrin 1730 yılında kapanmasıyla sona ermiş olabilir mi? Neden?

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 61 sayfa 62 sayfa 63 cevabi

Türk bahçelerinin 


18. yüzyılın ortalarından itibaren değişime uğramasının nedenleri neler olabilir?
● Türk bahçe üslubu hangi ülkelerden etkilenmiştir?
● Bu etkilenmenin sonucunda Türk bahçe üslubunda hangi değişiklikler ortaya çıkmıştır?

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 56 sayfa 58 sayfa 59 cevabi

Yaşadığınız 


yerdeki kültürel değerlerin günümüzdeki durumu ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanız sonucunda ulaştığınız bilgilerden yararlanarak aşağıda verilen tablolardaki noktalı yerleri doldurunuz.
Şehir adı:
Aşağıdaki metin, geçmişteki bayram kutlamalarıyla ilgilidir. Metinde İstanbulluların eskiden bayramlarda neler yaptıkları anlatılmaktadır. Anlatılanları okuyunuz ve geçmişteki bayram geleneklerinden
hangilerinin günümüzde devam ettiğini, hangilerinin değişime uğradığını yazınız.

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 52 sayfa 53 sayfa 54 cevabi

Aşağıdaki .


tabloda Osmanlı tarihi ile ilgili bazı isimler ve olaylar verilmiştir. Bu isimler ve olayların
bulunduğu kutucuklarda yer alan numaraları tablonun altındaki cümlelerin sonunda bulunan noktalı yerlere yazınız. Bir numarayı gerekirse birden fazla yere yazabilirsiniz.
TURKLERDE HOŞGORU VE BİRLİKTE YAŞAMA FİKRİ
Türk milletinin geçmişten günümüze devam eden önemli özelliklerinden biride farklı din ve
inançlara karşı gösterdiği hoşgörüdür. Ders kitabınızdaki “Birlikte Yaşama Sanatı” bölümündeki tarihî
örneklerden ve günümüzdeki uygulamalardan yararlanarak Türklerde hoşgörü ve birlikte yaşama
fikri hakkında neler düşündüğünüzü yazınız

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 48 sayfa 50 sayfa 51 cevabi

Fatih, 


atalarının hangi ozelliklere sahip olduğunu soyluyor?
● Fatih, Bizans’ın Osmanlılara yaptığı kotuluklerden hangilerini sayıyor?
● Fatih, İstanbul’un alınmasını nicin gerekli goruyor?
Aşağıdaki haritada Osmanlı Döneminde denizlerde meydana gelen bazı önemli olayların yerleri
numaralandırılarak verilmiştir. Numaralı yerlerin nereler olduğunu belirleyiniz ve alt a bulunan kutucukların içindeki tarihlerin karşısına o tarihta yaşanmış olayın adını yazınız.
Mısır’ın Osmanlı
topraklarına katılması
İnebahtı Deniz Savaşı
Kırım’ın Osmanlı Devleti’ne
bağlanması
Preveze Deniz Savaşı
Karesi Beyliği’nin Osmanlı
Devleti’ne katılması
İstanbul’un fethi
I. Mehmet’in Osmanlı
Devleti’nin başına geçmesi
Kıbrıs’ın fethi
Çeşme Vakası
Akdeniz bir Türk gölü hâline geldi.
Osmanlı Devleti ilk kez donanmaya sahip
oldu.
Karadeniz büyük ölçüde bir Türk gölü
hâline geldi.
Baharat Yolu, Osmanlı kontrolüne girdi.
Osmanlı donanması denizlerdeki ilk büyük
yenilgisini aldı.

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 45 sayfa 46 sayfa 47 cevabi

Aşağıda 


Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde yaşanmış bazı olayları ve bu donemde iş başına gelmiş bazı padişahları görüyorsunuz. Her padişah için ayrılan bolüme o padişah döneminde yaşanmış olayları yazınız.
I. Murat
Orhan Bey
Osman Bey

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 42 sayfa 43 sayfa 44 cevabi

ANADOLU’DA 


TURK DAMGASI
Aşağıda Türkiye Selçuklu Devleti ve ilk Türk beylikleri döneminde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yapılmış olan mimari eserlerden bazılarını görüyorsunuz. Bu eserlerle ilgili bir araştırma yaparak noktalı yerlere istenilen bilgileri yazınız.

MALAZGİRT SAVAŞI
1. Kac yılında yapılmıştır?
2. Hangi devletler arasında olmuştur?
3. Nedenleri nelerdir?
4. Hangi devlet kazanmıştır?
5. Sonucları nelerdir?
6. Tarihteki onemi nedir?
M‹RYOKEFALON SAVAşI
1. Kac yılında yapılmıştır?
2. Hangi devletler arasında olmuştur?
3. Nedenleri nelerdir?
4. Hangi devlet kazanmıştır?
5. Sonucları nelerdir?
6. Tarihteki onemi nedir? HACLI SEFERLERİ
Ders ki tap la rı nız dan ve di ğer kay nak lar dan ya rar la na rak Hac lı Se fer le riy le il gi li aşa ğı da ki so ru la rı
ce vap la yı nız.
● Haclı Seferleri hangi tarihte başlamıştır?
● Haclı Seferlerine bu adın verilmiş olmasının nedenleri nedir?
● Haclı Seferlerinin dini nedenleri nelerdir?
● Haclı Seferlerinin siyasi nedenleri nelerdir?
● Haclı Seferlerinin ekonomik nedenleri nelerdir?
● Haclı Seferlerinin Anadolu’nun Turkleşmesi surecine etkileri neler olmuştur?
● Haclı Seferlerinin sonucları nelerdir?

Cuma

tuna yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 39 cevabi

Aşağıdaki ifadelerin karşılıklarını her

 kareye bir harf gelecek şekilde bulmacadaki ilgili yerlere
yazınız.
1. Nüfus yoğunluğu en az olan bölgemiz.
2. Yolculuk.
3. Bir ülkede yaşayanların oluşturduğu toplam sayı.
4. Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlama.
5. Anayasamızın 49. maddesinde düzenlenmiş olan hak.
6. İnsanların veya toplulukların bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine taşınması.
7. Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemiz.
8. Ülkemizde zorunlu ilköğrenim süresi.
9. En fazla göç verdiğimiz Avrupa ülkesi.
10. İnsanın işinin olmaması durumu.
11. Türkiye İstatistik Kurumunun kısaltılmış adı.
12. Nüfusu en fazla olan ilimiz
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner