Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cumartesi

Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabının tüm sayfalarının cevapları

Cevaplar aşağıdaki ilgili sayfa linklerinde verilmiştir.
F Read the dialogue and choose the correct picture.
Boy: Can you give me some money, mom? Mother: Why?
Boy: I must buy a gift for Lyn because this weekend is her birthday.
Mother: Okay, here you are. What does she like?
Boy: She likes music, so I want to buy some CDs for her.
Mother: It's a good idea.
Boy: Can I go shopping, mom?
Mother: Of course, but don't be late.
Boy: OK, mom. I must go now. See you later!
1. The boy asks for
2. The boy must buy a from his mother.
for Lyn.
3. The boy wants to buy
G Tick the necessary things for a party.
_Make a guest list.
_Go to the museum.
_Clean the house.
_Prepare the food.
_Buy the beverages.

Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 39 ile sayfa 48 arasındaki sayfaların cevapları

Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 cevapları
Look at the pictures. Read the dialogue and circle the correct options.
PAUL: Hello, Ann! How are you?
ANN: Hi! I'm fine. What about you?
PAUL: Well, I am at home. I'm a bit bored.
ANN: Let's do something different. What about going rollerskating?
PAUL: That sounds good. But I must finish my homework first.Can we go then?
ANN: OK. We can go in the afternoon.
PAUL: Perfect. See you in the afternoon.
1. a) Paul is bored.
2. a) Ann invites Paul to go rollerskating.
3. a) Paul must go shopping.
b) Sue is bored.
b) Ann invites Paul to go fishing. b) Paul must finish his homework.
Look at the information and complete the paragraph.

Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 33 ile sayfa 38 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ           DEVAMI
Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce Çalışma kitabının sayfa 33, 34, 35, 36, 37, 38 cevapları
Kutusunda cümlelerle diyalog tamamlayın.
a) Bu benim evimde.
b) 02:30 almaktadır.
c) Ben isterim.
d) yarın.
Alfred: Merhaba, Tony. Nasılsın?
Tony: Ben bir doğum günü partisi var, çünkü ben çok heyecanlıyım.
Alfred: Harika. Ne zaman?
Tony: _
Alfred: Ne zaman?
Tony: _
Alfred: Parti nerede?
Tony: _
Alfred: Happy birthday to you, Tony.
Tony: Çok teşekkür ederim. Partime gelmek ister misiniz?
Alfred: Gerçekten _?
Tony: Tamam, o zaman. Yarın görüşmek üzere. . Bye Alfred: Güle güle.
Diyalogları okumak ve doğru seçim daire.
. 1 DİYALOG:
Kate: ? Anne, ben bu sene okulda benim doğum günü partisi olabilir : Anne Belki, ancak öğretmen için izin istemelidir. Kate: Tamam. Yarın sorarım.

Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 25 ile sayfa 32 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ           DEVAMI
Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 cevapları
Read the dialogue and complete the doctor's advice.
Lucy: Good morning, doctor. Doctor: Good morning.
Lucy: I'm not well today. I have a terrible headache. Doctor: Have you got a fever? Lucy: Yes.
Doctor: Let's examine you. Open your mouth. Lucy, it's a very bad cold. Lucy: Cold?
Doctor: Yes, you should have a rest. Stay in bed for 5 days. Take this medicine every 8 hours. Come and see me on Tuesday. Lucy: OK. Thank you very much. Doctor: Get well soon. Bye.
1. You should_a rest.
2. You should_in bed for 5 days.
3. You should_the medicine every 8 hours.
4. You should_the doctor again on Tuesday.
Read the paragraph. Write TRUE (T) or FALSE (F).
This is Caroline. She isn't at school today. She is at home because she is ill. She is in her bed. She has a cold. She should have a rest. She should stay in bed. She needs a painkiller because she has a headache.
1. Caroline is at school. _
2. She is ill. _
3. She has a cold. _
4. She needs tea. _
5. She should go to school.

Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 16 ile sayfa 24 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ           DEVAMI
Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cevapları
My name is Amy. I live in Sydney. I am Australian. I study at Moon College. My best friends are Jordan and Sue. We are in the same class and we're 14. Jordan is Australian, but Sue is British. My favourite class is History. Sue plays the violin in the school orchestra and her favourite class is Music. Janet is a chess expert and her favourite class is Literature. We all like English very much because our teacher is friendly. We all speak two languages, English and German.
F Read the paragraph in activity E again and circle "True" or "False".
1. Amy likes Music. True False
2. Janet's favourite class is Music. True False
3. Sue plays the violin. True False
4. They are 15 years old. True False
5. They are from England. True False
Read the information in the chart and complete the paragraph.

Salı

Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 9 ile sayfa 15 arasındaki tüm cevapları

DEVAMI
Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabının sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cevapları
Read the sentences. Match them with the pictures.
_ a) He gets up at seven o'clock.
_ b) He has breakfast at 8 o'clock.
_ c) He goes to school at half past nine.
_ d) He has lunch at school at half past twelve.
_ e) He leaves school at 3 o'clock.
_ f) He returns home from school at half past four.
F Answer the questions.
1. When does your father get out of bed?
2. What time do you and your family have breakfast?
3. How do you go to school?
4. What does your mother watch in the evenings?
G Ask questions to your friend about his/her daily life and complete the list. Example: What do you usually do at nine a.m.?
A Match the countries on the map with their names.
 Sweden  Australia  Turkey  Italy Japan
B Read the text and answer the questions.
My name is Dcwid. I live in Canterbur^ It is a small town in England. I like this t0Wn because it is a g00d place. Canterbury is fam0us f0r its Cathedral. My fav0urite place is the Canterbury Tales building. I see old buildings and visit museums there.

Perşembe

Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 cevapları

Ekstra Bilgi:
Kur’an’ın ilk emri “Oku! dur.
Kur’an-ı Kerim’de ilim kelimesi 105 yerde geçer. Bu kelimenin türevleri ile birlikte bu sa 859u bulur. Ayrıca pek çok yerde akıl, fikir, zikir gibi kelimeler geçer.
İslamda ilim terimi bilgi kelimesini karşılamak için kullanıldığı gibi, herhangi bir bilgi
şubesini de kapsar. Bütün bilgi dalları ve ilim faaliyetleri eğitim hakkının karşılanmasına yöneliktir. Ayrıca Sevgili peygamberimizin hicretten sonra ilk işinin, mescidle beraber bir okul açması ve Bedir Savaşı esirlerini, 10  okuma-yazma bilmeyen müslümana okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakması, eğitimin ve eğitim hakkının kullanılmasının önemine işaret eder.

Düşünce  Özgürlüğü
Düşünce özgürlüğü ilk planda çok önemli değilmiş gibi görünse de, aslında insa ansan  yapan  en  önemli  özelliklerdendir.  İnsan   düşünerek pek  çok  şeyi başarmıştır. Felsefe, kültür, bilim ve sanat hep düşünce sayesinde gelişmiştir. Düşünce özgürlüğü, insanın kişisel ve  toplumsal yaşama ilişkin sorulara çözümler üretmesi, kendisinde  bi kanaat  oluşturması bulduğu  çözüm  ve  kanaatleri  başkalarına iletebilmesi  özgürlüğüdür.  Düşünce özgürlüğü  sayesinde  insan dilediği   konuda serbestçedüşünebilmelidir.  şünce  oluşturabilmek  için  gerekli  kaynak  ve  bilgileri edinebilmelidir. Düşünce ve kanaatlerini tek başına ya da toplu olarak açıklayabilmelidir.  Düşünce ve kanaatlerini savunabilmeli, başkalarına iletebilmeli ve yaşayabilmelidir. Ayrıca düşünce ve kanaatlerinden dolayı kınanmaması ve cezalandırılmaması gerekir.
  

YILDIRIM YAYINLARI 5.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

sayfa 9 ile 24 arası cevaplar                       DEVAMI

Ekstra Bilgi:
Eğitim Hakkı
Kişinin kendini geliştirebilmesi, kendilerine, ailelerine, vatanına, milletine ve insanlığa yararlı birey olabilmesi için eğitim görmesi şarttır. Devlet, vatandaşlarının eğitim görmesine imkân tanımalı; eğitimde fırsat eşitliğini sağlamalıdır. Yeterli derslik ve öğretmen ihtiyacını karşılamalı; maddi olanakları yetersiz veya özel eğitime muhtaç olan kimselerin de eğitim görmesini sağlamalıdır.

Anayasamız eğitim hakkına nasıl bakar?
Anayasamızın 42. maddesine göre: “Kimse eğitim ve öğreni hakkından m ahr um  bır akılamaz İ lköğr etim,  kız  ve  er kek  b ütün  vat andaşla için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır Eğitim ve öğretim faaliyetleri her ne  suretle  olursa  olsun  engellenemez. Yine  Milli  Eğitim TemeKanunu’nun 4. maddesine göre: “Eğitimde  hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya  sınıfa imtiyaz tanınamaz. ve 8.maddesine göre: “Eğitimde kadın,  erkek  herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır.” denilmiştir.

Dinimizin, eğitim hakkına verdiği önem nasıldır?
İnsanların okuma, öğrenme, bilgilerini ve rgülerini bu yol ile  geliştirme faaliyetleri hem bir hak, hem bir görevdir. Çünkü Peygamberimize gelen ilk ayet şudur: “Oku! Yaratan Rabb’inin adıyla oku. O, insanı bir kapıhtısından yarattı. Oku, Rabb’in  sonsuz  kerem  sahibidir. Ki o,  kalemle yazı yazmayı öğretendir.  İnsana bilmediğini ö ğ retti (Alak suresi, 1-5. ayetler) Yüce Allah şöyle buyurur: “Allah’tan, kulları içinde, ancak âlimler derin  saygı duyarlar…(Fâtır suresi, 28. ayet) “De ki: Hiç   bilenle rle  bilmeyenler  b i r  olur  mu?  Ancak  akıl  sahiple ri  öğü ar la r.(Zümer suresi, 9. ayet) …Allah, içinizden  iman  etmiş  olanlar la  kendilerine  ilim verilmiş bulunanların derecelerini artırır…”(Mücadele suresi, 11. ayet)

Peygamberimiz de ilim öğrenmek ve eğitim görmek hakkında şöyle buyurur: “İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah  yolundadır.(Tirmizi,
İlim) “…Alimler,  peygamberlerin  varisleridir…”( Tirmiz, İlim)  “…Alimler ilmi

yaysınlar, ilim için herkese açık yerlerde halkalar teşkil etsinler, ta ki bilmeyenler de böylece öğrensin. Zira ilim, gizli kalmazsa yok olmaz.(Buhari, İlim) “İlim talebi her slümana fa rzdı r Kim bir ilim öğretir se ona bu ilimle amel edenler in sevabı vardır Sadakanın en  üstünü, kişinin bir ilim öğrenip sonra da onu Müslüman kardeşine  öğretmesidir İlim  talep  etmek  üzere gelenlere selam verin ve ilim öğretin…”(Buhari, İlim)
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner