Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları

1 11 21 31 41 51 61
2 12 22 32 42 52 62
3 13 23 33 43 53 63
4 14 24 34 44 54 64
5 15 25 35 45 55 65
6 16 26 36 46 56 66
7 17 27 37 47 57 67
8 18 28 38 48 58 68
9 19 29 39 49 59 69
10 20 30 40 50 60 70

71 81 91
72 82 92
73 83 93
74 84 94
75 85 95
76 86 96
77 87 97
78 88 98
79 89 99
80 90 100
101111
102112
103113
104114
105115
106116
107117
108118
109119
110120

Salı

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 110 sayfa 111 sayfa 112 cevabi

İnsanlık 


tarihindeki bütün buluşlar önce bir hayalle başlar Siz de çevrenizde gördüğünüz bir problem üzerinde düşününüz. İnsanların hayatını kolaylaştıracağını umduğunuz bir buluş hayal ederek aşağıya resmini çiziniz ve hayalinizdeki buluşun açıklamasını yazınız.
B. Size en yakın sağlık kuruluşundaki bir doktor ya da hemşireden "aşılar” konusunda bilgi alarak veya ansiklopedilerden, İnternetten yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Farklı sorular da hazırlayabilirsiniz.
1. Aşı nedir?
2. Çocuklar niçin aşılanmalıdır?
3. Aşılar bizi hangi hastalıklardan korur?
4. Aşılar vücudumuzu nasıl etkiler?
5. Aşıların toplum sağlığı için önemi nedir?

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 107 sayfa 108 cevabi

B. Genç 

bir sosyal bilimci olduğunuzu düşününüz. Çevrenizde gördüğünüz, toplumsal sorunlarla ilgili ne tür çalışmalar yapar ve bu sorunlara nasıl çözümler getirirdiniz? Aşağıdaki boşluğa yazınız.
Hayatımızı kolaylaştıran bilimsel ve teknolojik buluşların sahipleri olan bilim insanları, bu buluşlarını büyük gayret ve çalışmalar sonucu elde etmişlerdir. Aşçıda bu bilim insanlarından biri olan Madam Curie (Madam Kuri)’nin hayatından kısa bir bölüm okuyacaksınız. Parçayı okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 102 sayfa 106 cevabi

1. Atatürk'ün 

kadın haklarının gelişimindeki önemli katkılarını aşağıya yazınız.
2. Cumhuriyetle birlikte siyaset, spor, sanat, devlet yönetimi alanlarında ilk olan kadınlardan birini seçerek kısaca yaşam öyküsünü ve hangi şartlarda başarılı olduğunu araştırarak aşçıya yazınız.
İnsanların davranışlarını ve ruhsal özelliklerini inceler.
İnsanların geçmişte yaşadıkları olayları belgelere dayanarak inceler.
İnsanların üretim, tüketim, dağıtım, ticaret ile ilgili etkinliklerinin bütününü inceler.
Toplumların yapısını ve toplumlar arası ilişkileri inceler.
Geçmişte yaşamış insanların kullandıkları eşyaları, yapı kalıntılarını araştırır ve insan yaşantılarıyla ilgili bilgilere ulaşır.
Dünyayı, doğada yaşanan olayları ve bunlarla insanlar arasındaki ilişkileri inceler.

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 100 sayfa 101 cevabi

1. Eski Yunan'da

 tüm yurttaşlara halk meclisinde temsil hakkı veren devlet adamının adı ile anılan yasalar.
2. İngiltere'de soylular ile kral arasında 1215 yılında imzalanan anlaşma.
3. Hz. Peygamberin 632 yılında yüz yirmi dört bin kişiye hitaben yaptığı ve İslam dininin insan haklarına yaklaşımını ortaya koyan meşhur ve önemli konuşma.
4. Osmanlı Devleti'nde kişi egemenliğinin yerini yasaların üstünlüğünün alacağını ve ülkedeki her vatandaşa eşit davranılacağını ilan eden 1839 yılında çıkarılan ferman.
5. "Göze göz, dişe diş.” kısasa kısas yasalarını çıkaran Babil Kralı.
6. Kendinden önce mevcut olan yasaları bir araya getirerek yazdıran ve titizlikle uygulayan Osmanlı padişahının lakabı.

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 98 sayfa 99 cevabi

Doğuştan 


sahip olduğum en temel haktır. Maddi ve manevi varlığımı koruma ve geliştirme hakkına sahibim.
Devletim benim canımı, malımı, vücut bütünlüğümü korur. Kimse bana işkence ve eziyet edemez. İnsanlık onuru ile bağdaşmayan cezalar veremez.
Özel yaşamım, ailem, konutum ve iletişimim anayasal güvence altındadır.
İstediğim inanca sahip olurum. Vicdanım özgürdür. Hiç kimse beni dinî inanç ve kanaatlerimi açıklamaya zorlayamaz, bunlardan dolayı kınaya-maz ve suçlayamaz.
Kimse beni her ne sebeple olursa olsun düşünce ve kanaatlerimi açıklamaya zorlayamaz. Bunlardan ötürü kınayamaz ve suçlayamaz.
1. Sizce araç sürücülerinin aşırı hız yapma özgürlüğü var mıdır? Neden?
2. Sürücünün aşırı hız yapması ve kırmızı ışıkta geçmesi, insanların hangi haklarını tehdit etmektedir? Neden?
3. Sürücünün, kendisini uyaran kişiye karşı söyledikleri sizce doğru mudur? Sürücü bu davranışıyla insan haklarından hangisini ihlal etmiştir?
4. Yaralı kadının hemen ambulansla hastaneye kaldırılması onun hangi hakkını korumanın bir gereğidir? Neden?

Pazartesi

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 96 sayfa 97 cevabi

Aşağıdaki 

metni okuyunuz. Metnin sonunda yer alan soruları cevaplayınız.
"Sınıf temsilcisinin belirlenmesi gerekiyordu. Öğretmenimiz, "Aday olmak isteyenler parmak kaldırsın.” dedi. Benim de içinde bulunduğum beş kişi parmak kaldırdı. Öğretmenimiz, "Arkadaşlar, işimiz zor. Çok aday var, karar verme güçlüğü çekeceğinizi tahmin ediyorum. O nedenle temsilci seçimine ilişkin önerilerinizi almak istiyorum.” dedi.
Öneriler şöyleydi:
Can: Seçim yapmayalım, siz birimizi görevlendirin.
Gamze: En iyisi okul müdürüne soralım, o bir arkadaşı seçsin.
Melis: Seçim yapmayalım, her gün birimiz temsilci olalım.
Türker: Ben bir gün bile olsa temsilci olmak istemiyorum. Bu görevi isteyen arkadaşlarımıza vermeliyiz.
Hasan: Bence arkadaşlarımızı tek tek dinleyelim, sonra kimi seçeceğimize ilişkin kararımızı
İpek: Temsilci bizi temsil edecek, seçim yapmamız gerek. Ama çok adaydan dolayı aramızda kırgınlık olmaması için seçimi gizli oyla yapalım.”
1. Sizce bu önerilerden hangileri demokrasi ile bağdaşır? Hangileri bağdaşmaz? Neden? Aşağıdaki tabloya yazınız.
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi gereği oluşturulacak olan Türkiye Öğrenci Meclisine girmek için siz de aday olsaydınız öncelikle kendi sınıfınızda sınıf temsilciliğine, ardından okulunuzda Okul Öğrenci Meclisine, sonra ilinizde İl Öğrenci Meclisine seçilmeniz gerekirdi.
1. Böylesine zor bir seçimde arkadaşlarınızın sizi seçmesi için neler yapardınız?
2. Sizce demokrasi bilincinin yerleşmesi için neler yapılmalıdır? Açıklayınız.
3. Sizce bir göreve seçimle gelmiş olmanın birisi tarafından görevlendirilerek gelmekten ne gibi farklılıkları vardır. Yazarak açıklayınız.

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 94 sayfa 95 cevabi

Aşağıdaki 

kavramların anlamlarını sözlüklerden bularak yazınız.
monarşi:
teokrasi:
cumhuriyet:
yürütme:
yargı:
millet meclisi:
Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1. Millet egemenliğine dayalı yönetim biçimi.
2. Ülkeyi tek başına yöneten, tek söz sahibi kişi.
3. Krallık yönetiminin diğer adı.
4. Temelini din kurallarından alan yönetim anlayışı.
5. Halkın kendi kendini yönetmesi.
6. Soylular sınıfının veya bir zümrenin, grubun yönetimi.

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler ders kitabi sayfa 135 cevabi

Aşağıdaki soruların
 cevaplarını altlarında boş bırakılan yere yazınız.
1. Dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Bir örnek vererek
açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
2. Ülkemizin kaynakları ve ihtiyaçları açısından diğer ülkelerle olan ilişkileri nasıldır? Bir cümleyle
değerlendiriniz.
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
3. Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkeler ile olan ilişkilerimizde nelere dikkat etmeliyiz? Bir
örnek vererek açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
4. Doğal afetlerde ve çevre sorunlarında ülkeler neden iş birliği ve dayanışma içinde olmalıdır?
Belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
5. Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşime katkıları nelerdir?
Bir örnek veriniz.

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler ders kitabi sayfa 134 cevabi

Aşağıdaki cümlelerden 
doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazınız. Yanlış olan
cümlelerin neden yanlış olduğunu altındaki boşluğa yazınız.
(…) 1. Yeryüzü şekilleri, dünyadaki nüfus dağılışını etkilemez.
………………………………………………………………………………………………….........
(…) 2. Ülkeler kaynakları ve ihtiyaçları doğrultusunda birbirleriyle ekonomik alışveriş yaparlar.
………………………………………………………………………………………………….........
(…) 3. Ekonomik ilişkilerimizin en yoğun olduğu ülkelerden biri Moritanya’dır.
………………………………………………………………………………………………….........
(…) 4. Doğal afetler ve çevre sorunlarında Türkiye, diğer ülkelerle dayanışma ve iş birliği içinde
hareket eder.
………………………………………………………………………………………………….........
(…) 5. Uluslararası etkinlikler daha çok kültür, sanat, fuar ve spor alanlarında yapılır.

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 89 cevabi

TOPLUMLAR BİR ARADA

Sizden dünyadaki insanların bir kısmını bir araya getirebilecek bir etkinlik yapmanız istenseydi nasıl
bir etkinlik planlardınız? Bu etkinliğinizin planını ve uygulama aşamalarını aşağıdaki boşluğa yazınız.
Etkinliğinizi tüm dünyadaki insanlara duyurmak ve onları davet etmek için de arka sayfadaki boşluğa
bir afiş hazırlayınız.

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 88 cevabi

ZOR ZAMANDA EL ELE

Aşağıda fotoğraflarını gördüğünüz doğal afet ve çevre sorunlarının yaşandığı ülkelerle nasıl işbirliği
yapılmalıdır?
Karadeniz’i çevreleyen altı ülke, Karadeniz’in çevresel sorunlarının ana nedenlerini araştırmak ve
çözümler üretmek amacıyla 21 Nisan 1992’de Bükreş’te toplandılar. “Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı
Korunması Sözleşmesi’ni imzaladılar. Bu sözleşmeye göre ülkeler Karadeniz’de kirlenmeye neden olan sebepleri ortadan kaldırmayı taahhüt ettiler.

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 87 cevabi

Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle

olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi
Atatürk’ün millî dış politika anlayışı
açısından çok iyi derecede değerlendirir.
4 Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle
olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi
Atatürk’ün millî dış politika anlayışı
açısından iyi derecede değerlendirir.
3 Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle
olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi
Atatürk’ün millî dış politika anlayışı
açısından orta derecede değerlendirir.
2 Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle
olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi
Atatürk’ün millî dış politika anlayışı
açısından az derecede değerlendirir.
1 Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle
olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi
Atatürk’ün millî dış politika anlayışı
açısından değerlendiremez

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 86 cevabi

TÜRK CUMHURİYETLERİ

Bağımsız Türk Cumhuriyetlernin Türkiye ile olan ilişkileri hakkında araştırma yaparak araştırma sonuçlarınızı aşağıdaki boşluklara yazınız.
Azerbaycan
Kazakistan
Kırgızistan

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 84 cevabi

MİLLÎ DIŞ POLİTİKAMIZ

A. Ders kitabınızın 126 ve 127. sayfalarındaki “DEVLETLER ARASI İLİŞKİLER” konusunu okuyunuz.
Atatürk’ün belirlediği millî dış politika esaslarından da hareketle siz, devletimizin millî dış politikasında
nelere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Aşağıdaki boşluğa düşüncelerinizi içeren bir kompozisyon
yazınız.

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 83 cevabi

GÜMRÜK KAPILARI

Özellikle ülkemiz kara yolu taşımacılığında ve ticaretinde önemli bir yere sahip olan “Gümrük Kapılarımız”
ile ilgili bir araştırma yapınız. Ülkemizdeki gümrük kapılarının bulunduğu yerleri aşağıdaki Türkiye
haritasında işaretleyerek daire içine alınız ve numaralandırınız. Bu gümrük kapılarının ekonomimizdeki
yeri ile ilgili araştırma sonuçlarınızı haritanın altındaki boşluğa yazınız.

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 82 cevabi

DIŞ TİCARETİMİZ

Ders kitabınızın 123. sayfasındaki çizgi grafiğine ve aşağıdaki haritaya göre verilen soruları cevaplandırınız.
1. Ülkemizin ithalatını yaptığı ürünler hangileridir?
2. Ülkemizin ihracatını yaptığı ürünler hangileridir?
3. Yıllara göre ülkemizin ithalat ve ihracat dengesi nasıldır?
4. Ülkemizin ithalat ve ihracatını kaynakları ve ihtiyaçları açısından değerlendirerek ihracatını artırmak için neler önerdiğinizi aşağıya yazınız.

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 81 cevabi

EKONOMİK FAALİYETLER, NÜFUS VE ÜLKELER

Ders kitabınızın 121. sayfasındaki ülkelerin fotoğraflarını inceleyiniz. Bu ülkelerin nüfusları ile ekonomik
faaliyetlerini ve bunları etkileyen faktörleri araştırınız. Araştırma sonuçlarınıza göre aşağıdaki tabloda
boş bırakılan yerleri doldurunuz.

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 80 cevabi

DÜNYA’DA NÜFUSUN DAĞILIŞI


Aşağıdaki Dünya nüfus yoğunluğu haritasını inceleyerek soruları cevaplandırınız. Cevaplarınızı ilgili
boşluklara yazınız.
1. Dünya nüfus yoğunluğu haritasına göre dünyada nüfusun en fazla olduğu yerler nerelerdir?
2. Dünya nüfus yoğunluğu haritasına göre dünyada nüfusun en az olduğu yerler nerelerdir?

yakincag yayinlari 6.sinif sosyal bilgiler ders kitabi sayfa 115 cevabi

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Ülkemizin kaynakları ile ekonomik faaliyetleri arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız.
2. Tarım, turizm, sanayi vb. ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi nedir? Açıklayınız.
3. Bir yatırım ve pazarlama proje önerisi hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir? Araştırınız.
4. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesine karşı neler yapılabilir?
5. Nitelikli insan gücünün ülke ekonomisine katkıları neler olabilir?
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner