ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cumartesi

7.sınıf fen ve teknoloji dersi 3.ÜNİTE:Yaşamımızdaki Elektrik ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

A.
1. Y (Nötr cisimde pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir.)
2. D
3. Y (Negatif yüklü iki cisim birbirini iter.)
4. Y (Bir elektrik devresindeki akımın yönü üretecin pozitif
kutbundan negatif kutbuna doğrudur.)
5. D
6. D

B.
1. A
2. B
3. D
4. A
5. C
6. B
7. C
8. B
9. D
10. AKanuni Sultan Süleyman
1520-1566
İlk bütçe açığının verilmesi
i
Akdeniz egemenliğinin sağ-

lanması
Coğrafya biliminde ilerleme

Fransa'ya kapitülasyonlar

verilmesi
Devşirmelerin yönetimindeki

etkisinin artması
Coğrafi Keşifler'in olumsuz

etkilerinin devleti sarsmaya

başlaması

7.sınıf fen ve teknoloji dersi 2.ÜNİTE:KUVVET ve HAREKET ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

A.
1. D
2. Y (Esneklik potansiyel enerjisine sahiptir.)
3. Y (Basit makineler işten hiçbir zaman kazanç sağlamazlar.)
4. D
5. Y (Ağaçtaki elma çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Bu enerji
elmanın aşağıya düşmeye başlamasıyla kinetik enerjiye dönüşmeye
başlar.)


B.
a. basit makine
b. iş
c. kinetik enerji
ç. potansiyel enerji
d. bileşik makine

C.
1. Bir makara sistemi kurularak eski kiremitler aşağı indirilirken
kaybettiği potansiyel enerji ile yeni kiremitler çatıya çıkarılabilir.
2. İrem haklıdır. Çünkü frene basmakla enerji kaybolmamış,
sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüşmüştür.
3. Enerji iş yapabilme yeteneğidir. Bir işin yapılabilmesi için enerji
gereklidir.
4. Her ikisinin de sürati aynı olmasına rağmen kamyonun kinetik
enerjisi daha fazladır. Çünkü kütlesi daha büyüktür. Otomobil süratini
iki katına çıkartırsa kinetik enerjisi artar.

7.sınıf fen ve teknoloji dersi 1.ÜNİTE:Vücudumuzda Sistemler ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

A.
1. D
2. Y (Böbrekler atık maddeleri idrar şeklinde uzaklaştırır.)
3. D
4. Y (Dış ortamdan uyarıları duyu almaçları alınır.)
5. Y (Tanım organ naklini anlatmaktadır.)

B.
a. Kalın bağırsak
b. Pankreas özsuyu
c. Böbrekler
ç. Beyin
d. Uyartı
e. Ağ tabaka
f. Sarı bölge
g. Pankreas

C.
1. e
2. d
3. b
4. c
5. a


D.
1. C
2. B
3. B
4. A
5. A


II. Bayezid 1481 - 1512
Cem Sultan olayının yaşanması.
Şii isyanlarının çıkması (Şahkulu isyanı)
Memluklara karşı başarısız savaşlara girilmesi.
Oğlu Yavuz tarafında tahttan indirilmesi.
Yavuz Sultan Selim
1512-1520
>. Halifelik makamı Osmanlı'ya geçer
Teokratikleşme'nin yükselişi
Çaldıran Savaşı'yla Doğu Anadolu'nun Safavilerden alınması
Mercidabık ve Ridaniye Savaşları sonunda, Mısır, Suriye, Filistin ve Hicaz'ın fethe­dilmesi.

Halifeliğin Osmanlı soyuna geçmesi.

Perşembe

Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi 7.ÜNİTE 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

7.ÜNİTE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ : UZAY BİLMECESİ
FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI
A.
1. Y (Uzayda, çıplak gözle görebildiğimizden çok daha fazla gök
cismi vardır.)
2. D
3. Y (Astronomi birimi, Güneş ile Dünya arasındaki uzaklığa eşit
olan bir uzaklık ölçüsü birimidir.)
4. Y (Galaksilerin diğer adı gök adadır.)
5. D
6. D
7. D
8. D

B.
1. D
2. B
3. C
4. A
5. B
6. A
7. C
8. B
9. D
10. D
11. A
12. C

İnsan ve Çevre 6.ÜNİTE 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

6.ÜNİTE İNSAN VE ÇEVRE
FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI
A.
1. D
2. Y (Bir ekosistemde birden fazla habitat bulunabilir.)
3. D
4. D
5. Y (Yağmur ormanlarının tahribi, atmosferdeki karbondiokist
miktarı üzerinde etkili olacağından dünyanın sera etkisi ile aşırı
ısınmasına sebep olabilir.)
6. Y (Bir ülkedeki çevre sorunu dolaylı olarak tüm dünyayı etkileyecektir.)
7. Y (Besin tüketiminin artırılması çevre kirliliğini önlemez.)
8. D

B.
1. a) hava
2. b) biyolojik çeşitlilik
3. c) orman tahribi
4. ç) çöl ekosistemi
5. d) kardelen
6. e) nükleer kirlilik
7. f) su kirliliği
8. g) ekosistem

C.
1. a
2. ç
3. c
4. b

D.
1. D
2. C
3. A
4. C
5. B

E.
1. Akdeniz Bölgesi, Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir bölgedir.
Burada yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Maki
bitki örtüsü, pamuk, muz, turunçgiller, zeytin ve defne ağaçları gibi
bitkilerle deniz kaplumbağası, akdeniz foku gibi hayvanlar yaşar.
Buna karşın Karadeniz Bölgesi’nde her mevsim yağışlıdır. Doğal
bitki örtüsü ormandır. Çay, fındık, mısır, çeltik gibi tarım ürünleri
yetiştirilir. Balıkçılık ön plandadır.

2. Avustralya’da meydana gelen orman yangını oradaki ormanların
yok olmasına sebep olacaktır. Bu büyük çapta bir kayıp olursa iklim
bundan etkilenecektir. Çünkü ormanlar yağışların oluşmasında etkili
olur. Bu yüzden değişen iklim de küresel boyutta etkili olacaktır.
Dolayısıyla küresel ısınma gibi çevre sorunları bütün dünyada olduğu
gibi ülkemizde de etkisini gösterecektir.

3. TEMA Vakfı’nın çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları
ağaçlandırma projeleri, kırsal kalkınma projeleri, eğitim çalışmaları
ve uluslararası çalışmalardır. Gebze Ağaçlandırma Projesi; Ankara
Kartal Hatıra Ormanı; Çanakkale 10. Yıl TEMA Hatıra Ormanı; 1
Milyon Fidan Kampanyası; Şırnak ili Akçay köyü Erozyon Önleme
Amaçlı Kırsal Kalkınma Projesi; Edirne ili Süloğlu ilçesi; 10 Köy-
Mera Islah Projesi gibi çeşitli çalışma ve projeler de TEMA Vakfı
tarafından gerçekleştirilmektedir.

4. “Atatürk’ten Bizlere, Bizlerden Geleceğe” adlı bölümdeki örnek bu
sorunun cevabı olarak verilebilir.

Işık 5.ÜNİTE 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

Işık 5.ÜNİTE 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları


5.ÜNİTE : Işık 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

A           B                 C                                            D

1. Y      1-c             1. soğurulma                           1. A
2. D      2-d             2. büyük                                  2. D
3. D      3-e             3. değişir-değişir                     3. C
4. Y      4-b             4. koyu renkli                          4. D
5. D      5-ç             5. beyaz                                   5. C
6. D      6-g             6. az yoğundur                        6. B
7. Y      7-f             7. normalden uzaklaşır
                               8. kalın kenarlı
TÜRK -İSLAM DEVLETLERİNİN GELİRLERİ KAYNAKLARI VERGİLER
Şer'i vergiler
Öşür vergisi: Müslüman çiftçilerden alınırdı. (Genellikle ürünün onda biri)
'*  Haraç vergisi: Gayrimüslim çitçiden alınırdı. (Genellikle ürünün beşte biri)
Cizye: Gayrimüslim erkeklerden askerlikten muaf tutulmaları karşılığında alınan vergidir.
Kadın
Çocuk ** Sakat
Papazlardan alınmazdı. Örfi vergiler
Ağnam: Küçükbaş hayvan yetiştiricilerden alınan vergidir.
Bac: Pazar vergisi
Esnaf ve tüccardan alınan vergiler
Gümrük vergileri

Derbent: Yol ve geçitlerden alınan vergi

Maddenin Yapısı ve Özellikleri 4.ÜNİTE 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

Maddenin Yapısı ve Özellikleri 4.ÜNİTE 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları


4.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri


A
1. N2
2. Cl2
3. H2
4. NH3 (2 farklı atom içermektedir. Toplam 4 atomdan oluşmaktadır.)
5. HCl (2 farklı atom içermektedir. Toplam 2 atomdan oluşmaktadır.)
6. CO2 (2 farklı atom içermektedir. Toplam 3 atomdan oluşmaktadır.)

B
1. D
2. Y (24 atom bulunmaktadır.)
3. Y (Şeker molekülünde üç farklı atom vardır.)
4. D

C
1. D 6. B
2. B 7. A
3. A 8. C
4. B 9. B
5. DD
1. “Moleküller atomlardan oluşmuştur.” ifadesini bir örnek vererek
ve verdikleri örneğin modelini çizerek açıklamaları beklenir.
2. Farklılıkları:
- Elementlerin molekülleri aynı atomlardan, bileşiklerin molekülleri
farklı atomlardan oluşur.
- Elementlerin molekülleri yeni madde oluşturmaz ama bileşiklerin
molekülleri oluşturdukları elementlerden farklı özellikler gösterir.
Benzerlikleri:
- Molekülü olan elementler de, molekülü olan bileşikler de saf
maddelerdir.
- Elementlerin molekülleri de bileşiklerin molekülleri de
atomlardan oluşur.
- Moleküllü yapıya sahip olan elementlerin ve bileşiklerin sahip
olduğu çözeltiler elektriği iletmez.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner