ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cuma

Ekoyay yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi cevaplari

Ekokyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları
1 11 21 31 41 51 61
2 12 22 32 42 52 62
3 13 23 33 43 53 63
4 14 24 34 44 54 64
5 15 25 35 45 55 65
6 16 26 36 46 56 66
7 17 27 37 47 57 67
8 18 28 38 48 58 68
9 19 29 39 49 59 69
10 20 30 40 50 60 70
1. BEN OLSAYDIM
2. BEN BÖYLE YAPIYORUM
3. ÇOK YALNIZIM
4. YARARI NE, ZARARI NE?
5. ÖZGÜR BASIN DOĞRU HABER
6. HAYATIM BANA ÖZEL
7. MİLLETİN SESİ
8. MİLLÎ MÜCADELE TANIĞININ 2020 HEDEFİ
KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
1. TABLO VE GRAFİKLERLE NÜFUSUMUZ
2. NÜFUSUMUZA DAİR
3. FOTOĞRAF ANALİZİ
4. KÖY VE KENTTE YAŞAM
5. 2075’TE NÜFUS PİRAMİDİ
6. TÜRKİYE’DE NÜFUS
7. ÖRNEK İNSAN
8. BİR GÖÇ HİKÂYESİ
9. SEYAHAT VE YERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ
KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
1. TÜRK BOYLARI ANADOLU’DA
2. İLK TÜRK BEYLİKLERİ DÖNEMİNDE ANADOLU
3. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ VE HAÇLILAR
4. ANADOLU VE TÜRKİYE SELÇUKLULARI
5. ANADOLU’YU TÜRK YURDU YAPANLAR
6. ANADOLU BEYLİKLERİNİ TANIYALIM
7. OSMANLI DEVLETİ VE İSKÂN SİYASETİ
8. KAYI BOYU’NDAN OSMANLI DEVLETİ’NE
9. OSMANLI’DA SİYASET VE TOPLUM
10. OSMANLI’NIN YENİ BAŞKENTİ: İSTANBUL
11. OSMANLI FETİHLERİ
12. DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI
13. KAPIKULU ORDUSU NASIL KURULDU?
14. HEP BİRLİKTE HOŞGÖRÜ İÇİNDE YAŞAMAK
15. ÇEVREMİZDEKİ ESERLER
16. MÜZE ZİYARETİ
17. YAŞADIĞIM YER
18. AVRUPA’DA OSMANLI ESİNTİLERİ
19. ETKİLEDİK VE ETKİLENDİK AMA NASIL?
20. OSMANLI’DA DEĞİŞİM
21. SEYYAH OLSAYDIM NELER YAZARDIM?
22. SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN OSMANLI
23. DEĞİŞEN KURUMLARIYLA OSMANLI
24. TOPLUM YENİLİKLERDEN NASIL ETKİLENDİ

1. İLK UYGARLIKLAR VE BİLİM
2. BULUŞLAR İNSAN YAŞAMINI NASIL KOLAYLAŞTIRDI?
3. YAZI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
4. SÖZ UÇAR, YAZI KALIR
5. TÜRK VE MÜSLÜMAN BİLGİNLERİ ARAŞTIRIYORUM
6. AVRUPA’DA NELER YAŞANDI?
7. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE BİLİM
8. AVRUPA’DA YAŞANAN GELİŞMELER VE BİLİM
KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
1. TOPRAK ÖNEMLİDİR
2. TIMAR SİSTEMİ
3. TARIMA DESTEK VEREN KURUM VE KURULUŞLAR
4. AKDENİZ VE BOĞAZLARDA TİCARET
5. KRİSTOF KOLOMB’UN HİKÂYESİ
6. KASABADAN ŞEHRE
7. TEKNOLOJİ ÖNCESİ VE SONRASI
8. BEN BİR VAKIF KURSAM
9. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10. KİMİN GÖREVİ?
11. SÜLEYMANİYE MEDRESESİNDE EĞİTİM
12. AHİLİKTE MESLEK EDİNDİRME
13. İŞ İLANI
14. KENDİNİZİ TANIYOR MUSUNUZ?
 ETKİNLİKLER
1. KURULTAYDAN CUMHURİYETE YÖNETİM
2. ANAYASA’DA DEVLETİN GÖREVLERİ
3. GÖRSELLERLE DEVLETİMİZİN GÖREVLERİ
4. TBMM
5. KİM NE YAPAR?
6. OY VERMENİN ÖNEMİ
7. DÖRDÜNCÜ GÜÇ: MEDYA
8. KULÜBÜNDE ADALET
KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

Ekoyay yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 26, 27, 28 cevaplari

Nitelikli bir insanın yetişmesinde devletin katkısı nedir? Örneklerle açıklayınızNitelikli bir insanın yetişmesinde aile ve yakın çevresinin katkısı nedir? Örneklerle açıklayınız.Eğitim ve çalışma hayatında ailelerin çocuklarına karşı bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğu yanlış tutum ve davranışlar nelerdir? Yazınız.Nitelikli bir insan aynı zamanda bir vatansever midir? Niçin?
GÖÇ ESNASINDA YAŞANAN SIKINTILARSusuzlukHırsızlıkÇocukların çok yıpranmasıAçlıkHastalıklarMaddi yetersizliklerKalacak yer sorunlarıGÖÇÜN SONUÇLARIGöç eden ailelerdeki uyum sorunlarıGöç alan yerdeki nüfus artışıGöç eden insanların gittikleri yerlerde yabancı olmalarıGöç sonucunda ailelerin dağılması
Tatil yapmak isteyen aile, yurt dışına çıkmak için hangi hazırlıktan yapmak zorundadır? Niçin?
Aile Anayasa’daki hangi hakkını kullanmaktadır? Bu haklarını hangi durumlarda kullanamazlar? Niçin?

Ekoyay yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 23, 24, 25 cevaplari

1927 yılında erkek nüfusun kadın nüfusuna oranla daha düşük olmasının sebepleri neler olabilir?
Nüfus artış hızı hangi durumlarda avantaj, hangi durumlarda dezavantaj olur? Açıklayınız.
Doğum ve ölüm oranlarının nüfusa etkisini açıklayınız.
Köy ve Kentte Yaşam
Türkiye’de Nüfus
  • Türkiye’de her geçen yıl nüfus artmaktadır.  Çünkü nüfus artış hızımız yüksektir. Yine bunun yanında ailelerin sosyo ekonomik durumları, eğitim durumları da bu artışta rol oynamaktadır.
  • Kır nüfusu kent nüfusuna oranla giderek azalmaktadır. Çünkü işsizlik ve diğer sebeplerden köylerden kentlere büyük göçler yaşanmaktadır. 
  • Aile yapısında çekirdek aile ön plana çıkmaktadır. Çünkü herkes kendi evini kurmaktadır. Baba- anne -çocuklar ile kendi yaşamlarını evlerini ailelerini kurmaktadırlar.
  • Okuma yazma oranı her geçen yıl artış göstermektedir. Hem eğitime yapılan yatırımlar hem de okullaşma oranının artması bunda çok etkilidir. 


Aşağıdaki kutucuklara, kırda ve kentte yaşayan çocukların bir gününü anlatan yazılar yazınız.
Aşağıdaki maddelerin karşılarına nedenlerini yazınız.

Ekoyay yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 17, 18, 22 cevaplari

Atatürk’ün yaşadığı dönemde hangi kitle iletişim araçları vardı?
Atatürk’ün konuşmalarında daha çok basının önemine değinmesinin nedeni nedir?
Atatürk, basın için neden “milletin genel sesi” ifadesini kullanmıştır?
Millî Mücadele’nin kazanılmasında basının rolü nedir?
Atatürk’ün iletişime verdiği öneme ilişkin hangi kanıtlan gösterebilirsiniz?
Aşağıda Anadolu Ajansının 100. yıl vizyonundan bir alıntı yer almaktadır. Ders kitabınızın 24. sayfasın­daki bilgilerden de yararlanarak geçmişten günümüze Anadolu Ajansının iletişime katkısını anlatan bir kompozisyon yazınız.

Ekoyay yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 14, 15, 16 cevaplari

TELEFON 
YARARI NE ZARARI NE?


TİYATRO YARARI NE ZARARI NE?


TELEVİZYON YARARI NE ZARARI NE?


BİLGİSAYAR YARARI NE ZARARI NE?

Basın ve yayın organlarının gerçeği yansıtmayan haberler yayınlamalarının nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Kitle iletişim araçlarının halka doğru haber vermeleri için izleyici/dinleyici/ okuyucular neler yapabilir?

Ekoyay yayinlari 7.sinif sosyal bilgiler calisma kitabi sayfa 11, 12, 13 cevaplari

Aşağıdakikonuşmaları okuyunuz. Emre ve Halil’in iletişim kurarken gösterdikleri davranışların doğruluğunu
ya da yanlışlığını tablodaki ilgili sütuna X işareti koyarak belirtiniz. “Ben olsaydım.” sütununa da
kendi davranışınızı yazınız.

Ben Böyle Yapıyorum

7. sınıf öğrencisi olan Duygu, sosyal bilgiler öğretmeninin yaptığı ankete göre sınıfın çoğunluğunun arkadaşlık etmek­ten memnun olduğu bir öğrencidir, öğretmeni Duygu’dan başkalarıyla İletişim kurarken nelere dikkat ettiğini yazmasını ister. Duygu da arkadaşlarına hitaben aşağıdaki mektubu ya­zar. Ancak Duygu’nun bazı cümlelerinden kelimeler çıkarıla­rak aşağıya verilmiştir, önce bu kelimelerin üzerini kapatarak kendi davranışlarınıza göre eksik cümleleri tamamlayınız. Son­ra olumlu İletişim kurma konusunda başarılı olan Duygu’nun mektubundan çıkanları kelimeleri yerlerine yerleştiriniz. Kendi cümlelerinizle Duygu’nun cümlelerini karşılaştırınız.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner