kendimizi değerlendirelim 8.sınıf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kendimizi değerlendirelim 8.sınıf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

8.sınıf 3.ÜNİTE:Maddenin Yapısı ve Özellikleri kendimizi değerlendirelim sayfa 126 cevapları

1. a) 1 (kalsiyum), 9 (magnezyum)
b) 5 (reçine)
c) 7 (sodyum)
ç) 4 (sert su), 1 (kalsiyum), 9 (magnezyum)
d) 6 (yumuşak su)
e) 2 ( klorlama), 3 (su arıtımı)
f) 2 ( klorlama), 3 (su arıtımı)
g) 4 (sert su)
h) 8 (tortu)
2. Fazla miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonu içeren sular “sert su” olarak adlandırılır ve bu iyonlardan dolayı suyun tadı değişir. Ayrıca, sert suda bulunan bu iyonlar çamaşırların
üzerinde tortu oluşturur ve çamaşırlar kirli gibi görünür.

____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
 Arslan Yabgu’nun Selçukluların Başına Geçmesi

 Selçuk Bey’in ölümünden sonra yerine oğlu Arslan Yabgu geçti. Onun zamanında Selçuklular, Maveraünnehir’de üstünlüğü ele geçirmiş olan Karahanlılarla karşı karşıya gelmişlerdir.

Karahanlı şehzadelerinden Ali Tegin (Tigin), Karahanlı hükümdarı olan ağabeysi Yusuf Kadır  Han’a karşı ayaklanarak Buhara’yı ele geçirmiş ve hükümdarlığını ilan etmişti (1021). Ancak Ali Tegin’in kuvvetlerinin sayıca az olması nedeniyle, ağabeyine karşı Arslan Yabgu’dan yardım istemiştir. Selçuklular da Ali Tegin’i, Karahanlıların ve Gaznelilerin  baskısından kurtulmak  amacıyla desteklemişlerdir. Bölgedeki  bu  güç Selçuk Bey’in ölümünden sonra yerine oğlu Arslan Yabgu geçti. Onun zamanında Selçuklular, Maveraünnehir’de üstünlüğü ele geçirmiş olan Karahanlılarla karşı karşıya gelmişlerdir.

Karahanlı şehzadelerinden Ali Tegin (Tigin), Karahanlı hükümdarı olan ağabeysi Yusuf Kadır  Han’a karşı ayaklanarak Buhara’yı ele geçirmiş ve hükümdarlığını ilan etmişti (1021). Ancak Ali Tegin’in kuvvetlerinin sayıca az olması nedeniyle, ağabeyine karşı Arslan Yabgu’dan yardım istemiştir. Selçuklular da Ali Tegin’i, Karahanlıların ve Gaznelilerin  baskısından kurtulmak  amacıyla desteklemişlerdir. Bölgedeki  bu  güç
birliği, Karahanlı ve Gazne hükümdarlarının bir araya gelmelerine  sebep olmuştur. Gazneli Mahmut ile Yusuf Kadır Han, Semerkant yakınlarında bir araya gelerek, Ali Tegin’in kurduğu devletin yıkılması ve Arslan Yabgu’nun da etkisiz hale getirilebilmesi için ittifak oluşturmuşlardır.

Gazneli Mahmut, Hindistan’a düzenlediği seferler için Arslan  Bey’in ne kadar yardımda bulunabileceğini görüşmek için Semerkant’a davet etti. Arslan Yabgu’da bu davet üzerine Gazneli Mahmut’un yanına geldi. Orada hile ile yakalanan Arslan Yabgu Hindistan’daki Kalincar Kalesi’ne hapsedildi (1025). Tutsaklıktan kurtulamayan Arslan Yabgu,  1032  yılında ölmüştür. Kutalmış,  babası Arslan Yabgu’yu  kurtarmak  için çalışmışsa da başarılı olamamıştır. Tuğrul ve Çağrı beyler ise bu duruma herhangi bir şekilde karışmamışlardır.  Çünkü  amcaları ile  aralarında liderlik  mücadelesi  vardı. Ancak bu olay Selçukluların arasına nifak girmesine sebep olmuştur. Arslan Yabgu ile Mikail’in çocukları (Tuğrul ve Çağrı beyler ) uzun yıllar birbirine rakip olmuşlardır.

8.sınıf 3.ÜNİTE:Maddenin Yapısı ve Özellikleri kendimizi değerlendirelim sayfa 121 cevapları

1. Salataya limon ya da sirke fazla eklendiğinde kırmızı lahana belirteç özelliği gösterir ve salata daha parlak kırmızı renk alır.
2. 1) C, Ç, I
2) B, H
3) G
4) F
5) J
6) E
7) D
8) Ç
9) C
10) B

____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
 Selçuk Beyin Cend’e Göç Etmesi ve Müslüman  Oluşu
Selçuk Bey, Seyhun Nehri kıyısında bulunan, Oğuz Yabgu Devleti’nin bir sınır şehri olan Cend’e yerleşti. Cend şehrinin halkının büyük bir bölümü  Müslüman’dı. Cend şehri her ne kadar Oğuz Yabgu Devleti’ne bağlı olsa da, Oğuzların zayışadığı dönemlerde kent, İslam Devleti’nin sınırında serbest şehir haline gelmişti. Yabgunun bu kentteki hâkimiyeti yılda bir defa vergi tahsildarlarını göndermekten  ibaretti. Selçuk Bey ve yanındakiler böyle bir ortamda tutunmak ve siyasi bir varlık olarak yaşayabilmek için tarihî bir karar alarak İslamiyeti kabul etmişlerdir.

Müslüman olarak Cend’e yerleşen Selçuk Bey’in ilk önemli faaliyeti, Oğuz Yabgu Devleti’nin vergi memurunu, Müslümanların kâfirlere vergi veremeyeceği bahanesiyle kovmasıdır. Bu olay Selçuk Bey’in itibarını artırmıştır. Daha sonra Müslüman olmayan Oğuzlara karşı savaşmaya   (gaza yapmaya) başlayan Selçuk Bey, bundan dolayı gazi unvanını almıştır. Bu gazalarının birinde oğlu Mikail şehit düşmüştür. fiehit oğlunun çocukları olan Çağrı ve Tuğrul’un  yetiştirilmeleriyle bizzat kendisi ilgilenmiştir.

Gaza: İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş.

Bu faaliyetlerinden dolayı Selçuk Bey’in etrafında toplananların sayısı her geçen gün artmış, kendisinden yardım istenecek hatırı sayılır bir güç  haline gelmişti. Bu sırada  Samanoğulları  Devleti,  doğudan  Karahanlılar,  güneyden  de  Gazneliler  tarafından sıkıştırılıyordu. Zor durumda kalan Samanoğulları Selçuk Bey’den yardım istedi. Selçuk Bey de oğlu Arslan komutasındaki bir orduyu Samanoğullarına yardıma gönderdi.  Samanoğulları  Devleti  bu  yardımla  Karahanlıları yenilgiy uğratmayı başardı. Samanoğlu  hükümdarı  da  bu  yardımlarına karşılık  Selçuklulara  Buhara yakınlarındaki Nur kasabasını verdi.

Daha sonraları Karahanlılar, Samanoğullarına karşı tekrar harekete geçtiler. Ancak Selçukluların yardımı Samanoğullarının yıkılmasına engel  olamadı. Samanoğulları Devleti 999’da Karahanlılar tarafından yıkılmıştır. Bu devletin toprakları Karahanlılar ve Gazneliler arasında paylaşılmıştır.

Selçuk Bey, 100 yılı aşan bir hayat yaşadıktan sonra 1007 yılında Cend şehrinde öldü. Öldüğünde Musa, Yusuf ve Arslan adında üç oğlu sağ idi.

8.sınıf 3.ÜNİTE:Maddenin Yapısı ve Özellikleri kendimizi değerlendirelim sayfa 108 cevapları

1. A) Şekerin ısıtılması sonucu kimyasal değişim gerçekleşir. (Soru bu şekilde cevaplanırsa ardından “B” sorusuna geçilir.)
B) CaCO3 (Bu cevap alınırsa “D” sorusuna geçilir.)
C) 2 azot (N) atomu vardır.
Ç) 8 oksijen (O) atomu bulunur. (Bu cevap verilirse E sorusuna geçilir.)
D) Kütle
E) Demirin paslanması yanma tepkimesine örnektir.
F) 2
Doğru sandık “b” sandığıdır. Bu sandığa ulaşmak için “A, B, D, E” yolu izlenmelidir..

____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
 Oğuz-Yabgu  Devleti
Oğuzlar X.yüzyılın başlarında Seyhun (Siriderya) Nehri, Hazar Denizi’nin doğusu ve Aral Gölü çevresindeki geniş bozkırlarda  yaşıyorlardı.  Bu yüzyılın ilk yarısında Oğuzlar merkezi Yenikent olan Oğuz-Yabgu  Devleti’ni kurdular. Bu devletin önemli merkezleri Cend, Sugnak, Karaçuk, Kernak, Barçınlıkent  ve Sütkent  idi.

Oğuz Yabgusu Yenikentte otururdu. Yabgunun Külerkin isimli bir  vekili vardı. Oğuzların başkomutanlarına da Sübaşı denirdi.   , eski  Türklerde asker  demekti. Sübaşıya yardımcı olarak tarhan ve yinal unvanını taşıyan komutanlar da bulunmaktaydı.

Büyük Selçuklu devletine ismini verecek olan Selçuk Bey, Oğuz Yabgu Devleti’nin sübaşısı idi. Oğuzların Kınık boyuna mensup olan Selçuk’un  babası Dukak  Bey’de daha önce aynı görevi yürütmüştü. Selçuk, tahmini 900 yıllarında doğmuş ve babasını kaybettiğinde  17–18  yaşlarında bir  delikanlı  idi.    Selçuk  da  babası  gibi  Oğuz Yabgusunun hizmetine girdi. Selçuk Bey gittikçe artan başarısından dolayı Yabgunun gözüne girmeyi  başardı. Yabgu onu çok önemli bir görev olan sübaşılığa getirdi. Başarısından dolayı Oğuz Yabgusunun Selçuk’a olan ilgisi giderek artınca devletin ileri gelenleri bu durumu kıskandı. Selçuk aleyhine tavır almaya başladılar. Bir toplantıda Selçuk’un  herkesi  aşarak yabgunun  yanın oturması,  Selçuk’un  Oğuz  Yabgu Devleti’nden kopmasının başlangıcı  oldu. Aslında yaptığı bu davranış bir protokol hatası idi. Fakat Selçuk’un bu davranışı ne amaçla yaptığı bilinmemektedir. Yabgunun eşi de  bu  durumdan  rahatsız  olmuş, Yabgu’yu  Selçuk  aleyhine  kışkırtmıştı.  Bu gelişmelerin sonucunda kendisini güvende hissetmeyen Selçuk Bey,  kendisine bağlı olanlarla birlikte Yenikent’i terk ederek, Seyhun Nehri kıyısındaki Cend şehrine gelip yerleşmiştir.

8.sınıf 3.ÜNİTE:Maddenin Yapısı ve Özellikleri kendimizi değerlendirelim sayfa 97 cevapları

Soruda verilen ipuçları değerlendirildiğinde firar eden elementin metal sınıfında yer aldığı, Periyodik sistem’in 2. Grubunda bulunduğu ve bu elementin atomlarının 3 katmanlı olduğu bilgilerine ulaşılabilir. Bu bilgilere göre Magnezyum (Mg) elementi firar etmiştir.

____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
 OĞUZLAR

             BOZOKLAR (Sağ Kol)                                                         ÜÇOKLAR (Sol Kol )


Yıldız Han


Ayhan


Günhan


Deniz Han


Dağ Han


Gök Han
Avşar

Yazır

Kayı

İğdir

Salur

Bayındır
Beğ Dili

Dodurga

Bayat

Büğdüz

Eymür

Beçene
Karkın

Döğer

Alka Evli

Yiva

Alayuntlu

Çavuldur
Kızık

Yaparlı

Kara Evli

Kınık

Yüreğir

Çepni


Oğuz  adına  ilk  defa  VIII.  yüzyıla  ait  Orhun  Kitabelerinde  rastlanılmaktadır. Türklerin sayı bakımından en kalabalık kolu olan Oğuzlar, Göktürk Devleti’nin batı tarafını oluşturuyorlardı. Göktürk Devleti, Orta Asya’daki bütün Türk kavimlerini aynı çatı  altında  birleştirmiş bir  devletti.  Bu  yüzden  Göktürk  Devleti’nin  sınırlarının genişlemesinde ve yükselmesinde Oğuzların önemli etkileri olmuştur. Bunun yanında6Oğuzların, Uygur ve Basmillerle birleşerek Göktürk Devleti’nin yıkılmasında da rolü vardır.

İkinci Göktürk Devleti kurulunca yeniden Göktürklere bağlanan  Oğuzlar  zaman zaman ayaklanmalar çıkarmışlardır. 744 yılında Uygur Devleti kurulunca, bu devletin önemli bir bölümünü Oğuzlar oluşturmuştur.  Uygurların yıkılmasından sonra batıya göç eden Oğuzlar, Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki topraklara gitmişlerdir.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner