meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Salı

7.SINIF MEB YAYINLARI FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABININ TÜM CEVAPLARI

Cevaplar aşağıdaki sayfa linklerinde verilmiştir.
Çalışma Kitabımızın Organizasyon Şeması
Vücudumuzdaki Sistemler
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Kuvvet ve Hareket
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Yaşamımızdaki Elektrik
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
İnsan ve Çevre
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Dereceli Puanlama Anahtarları ve Değerlendirme Formları

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 132 ile sayfa 160 arasındaki sayfaların cevapları

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 cevapları


Evvel zaman içinde, Hindistan'ı savaşçı hükümdarlar yönetirken ağaçları çok seven küçük bir kız varmış. Bu kızın adı Amrita (Amrita) imiş. Amrita, kocaman bir çölün hemen | yanında, evleri çamurdan olan bir köyde yaşarmış. Bu köyün sınırlarının dışında da bir orman varmış.
Amrita, uzun örgülü saçları arkasında uçuşarak, her gün bu ormana koşarmış. En sevdiği ağaca yaklaştığı zaman, kollarıyla ağacın gövdesini sarıp "Ağacım, sen ne kadar büyüksün ve yaprakların ne kadar yeşil. 

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 113 ile sayfa 131 arasındaki sayfaların cevapları

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 cevapları


Işık Enerjisinden Elektrik Enerjisine
Yandaki fotoğraf, güneş enerjisinden elekt­rik enerjisi elde etmek amacıyla çukur ayna­ların ışığı odaklama özelliğinden yararlanıla­rak kurulmuş bir santrale aittir. Bu santralde 1500'den fazla aynanın bir kulenin çevresine yerleştirildiği görülmektedir. Santralin çalış­ması kule tepesindeki suyun buharlaştırılma-sı sonucunda türbinin çevrilmesine dayanır. Buna göre;

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 93 ile sayfa 112 arasındaki sayfaların cevapları

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 cevapları

GERİ       

Bulmaca Çözelim
Aşağıda verilen tanımları karşılayan sözcükleri bulmacada numaralarla belirtilen yerlere yazalım.
Soldan Sağa
1. Elektronların bulunma olasılığının yüksek ol­duğu bölge. 2. Bir atomun son katmanındaki elektron sayısını sekize tamamlaması3. Artı yüklü iyonlara verilen ad. 4. Bir atomda elektron ve proton sayısının eşit ol­ması durumu.

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 76 ile sayfa 92 arasındaki sayfaların cevapları

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 cevapları


Alüminyum     Argon     Azot     Berilyum     Bor     Flor     Fosfor
Helyum    Hidrojen    Kalsiyum    Karbon    Klor       Kükürt Lityum
Magnezyum     Neon     Oksijen     Potasyum     Silisyum     Sodyum
Kullanım Alanları
1. Tebeşir ve diş macunu üretiminde kullanılır.
2. Roketlerde yakıt olarak kullanılır.

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 60 ile sayfa 75 arasındaki sayfaların cevapları

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 cevapları

GERİ       

Topraklama Dokunma ile elektriklenme Yük dengesizliği Etki ile elektriklenme
Elektroskobun boşalması Aynı tür yüklerin birbirini itmesi ve zıt yükle­rin birbirini çekmesi sonucunda oluşur. Negatif yük alış verişi olmaz. Elektrik yüklü cismin iletken telle toprağa bağlandığında üzerindeki yükleri kaybet­mesidir. Cisimlerin son yükleri farklı olamaz. Negatif yükle yüklenmiş bir elektroskobun topuzuna dokunulduğunda negatif yükle­rin vücut üzerinden toprağa akarak yap­rakların kapanmasıdır.


Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 43 ile sayfa 59 arasındaki sayfaların cevapları

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 cevapları


Sürtünme Nelere Bağlıdır?
Araştırma Soruları
Cismin kütlesiyle sürtünme kuvveti arasında bir ilişki var mıdır?
Cismin zeminle temas eden yüzey alanının değişmesi sürtünme kuvvetini nasıl etkiler?
Birlikte YapalıTahta takozu farklı maddelerden yapılmış zeminlerde şekilde görüldüğü gibi dinamometre­ye kuvvet uygulayarak harekete geçirmeye çalışalım.

Cuma

meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 27 ile sayfa 42 cevapları

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 cevapları

GERİ       
DEVAMI

Beyindeki işitme merkezi Oval pencere Kulak kepçesi İşitme almaçları

Ses dalgaları Salyangoz Kulak zarı Dış kulak yolu Çekiç, örs ve üzengi kemikleri İşitme sinirleri
Soldan Sağa
1. Burun içinin nemli kalmasını sağlayan salgıdırl
2. Genellikle yaşlanınca ortaya çıkan ya­kını görememe hastalığıdırl

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 9 ile sayfa 25 arasındaki sayfaların cevapları

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabının sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cevapları


Aşağıdaki tanımlara karşılık gelen kavramları bulmacada belirtilen numaralı yerlere yazalım.
1. Vücudumuza enerji veren besin içeriğidir.
2. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları maddelere verilen genel isimdir.
3. Besinlerin enzimlerle yapı birimlerine ayrıldığı sindirim şeklidir.
4. Sebze ve meyvelerde bolca bulunan, vücutta düzenleyici olarak görev yapan besin içeri­ğidir.
5. Büyük moleküllü besinlerin yapı birimleri hâline getirilmesidir.


Perşembe

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 157, 160, 162, 163 ve 164 cevapları

Ekstra Bilgi:
Mezopotamya Medeniyeti
Mezopotamya, kuzey ve kuzeydoğudan yüksek dağlarla çevrili, güneyden Suriye ve Arabistan çöllerine açık, geniş bir düzlüktür. Varlığını ve önemini Anadolu topraklarında doğa Dicle ve Fıranehirlerine borçludur.
Mezopotamya’da tarıma uygun olmayan alanları tarıma kazandırmak için sulama  kanalları yapılmış, bataklıklar drene  edilmiş ve taşkın sonrası oluşan alüvyon birikintileri düzeltilmiştir. Bu çalışmalar sonu- cu zamanla köyler gelişerek kent hâline gelmiştir.
Böylece Mezopotamya’da  ilk kültür merkezleri ortaya çıkmıştır 

 Kentlerin  ortaya  çıkması insanlık tarihinde, ateşin  bulunması  ve  tarımın başlamasından   sonar kaydedilen önemli bir aşamadır. Ilk kültür merkezlerinin ortaya çıktığı, önemli mimari eserlerin oluşturul- duğu  uygarlıklar, tarihî ve coğrafi koşulların etkisiyle hızlı gelişmiştir.
Mısır Medeniyeti
Mısır  medeniyeti, Kuzey Afrika’da Nil Nehri ve etrafında kurulmuştur.  Etrafının çöllerle kaplı olması diğer medeniyetlerle  etkileşiminin daha  az olmasına neden  olmuştur.  Bu nedenle  Mısır medeniyeti  kendine  özgü özelliklere sahiptir.
Mısırlıların medeniyete geçişinde; neolitik yerleşmelerin varlığı, Nil Nehri ve Mezopotamya 
uygarlığı etkili olmuştur.
Mısır’ın da Mezopotamya gibi, büyük bir taşkın nehre  sahip  olması, verimli topraklarından  yılda iki kez  ürün   alınabilmesi  ve  uygun   iklim  şartlarına sahip  olması uygarlığa geçişini kolaylaştırmıştır. Nil Nehri çevresinde  yaşayanlar düzenli taşkınlardan sonra   bozulan   tarlaların  sınırlarını   yeniden   tespit etme için  matematikte
yararlanmışlardır. Bu durum  kamu  yönetimi  örgütlenmesini oluşturarak bilimin   de  
gelişmesine    katkı   sağlamıştır.  Nil Nehri’nin uygarlığa diğer  bir katkısı  da  üzerinde ulaşım yapılmasıdır.  Nehrin  düzenli  akışı  nehir  taşımacılığını geliştirmiş, bu  da 
yönetimin  bölgeyi kolayca  denetlemesine imkân  sağlamıştır. Nil boyunca hem  ticari ilişkiler rahatça yapılmış hem  de vergiler kolayca toplanmıştır. Bu durum  uygarlığın çok daha hızlı büyüyüp güçlenmesinde etkili olmuştur.

Meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 138, 139, 140, 141, 144, 148, 150, 151, 152, 153, 154 ve 156 cevapları

 Ekstra Bilgi:
Karibuların Sayısı Azalıyor
Kuzey Kutup Bölgesi Ulusal Yaban Hayatı KorumaAlanı ve  yakınlarındaki üreme   alanlarından   ayrılan karibular yaz göçleri sırasında, Kanada’nın kuzeyindebir uçtan  diğer uca  ilerliyor.1989’da  178.000 olan sayıları, 2001’de ki son sayımda 123.000’e  düşmüştürUzmanlar ısınmanın bu  düşüş üzerinde  etkili olduğu görüşündeler. Bahar  aylarındyeşillenme erken başlayıp erken  sona  eriyor ve yavrular kışı  geçirmeye yetecek ağırlığa ulaşmadan bitkiler kuruyabiliyor.
Gerçek Olabilir mi?
Küresel ısınmanın ortaya çıkaracağı tehlikelerin dışında bir de Yer’in merkezinden  gelebilecek  olan tehlikeler  ve bunun  neden   olabileceği  değişimler söz konusudur.

Süper  volkanlar,  bildiğimiz yanardağ patlamalarından  yüzlerce kat daha güçlü doğa olaylarıdır ve  bu   volkanlar  küresel   çapta   etkili olmaktadır. Etkileri Kuzey Amerika büyüklüğünde bir bölgeyi harap edebilecek   güçtedir, bunu  yıllarca sürecek  bir küresel iklim değişikliği  izleyebilir ve bunun  etkisi yıllarca devam  edebilir. Araştırmalara göre,    Dünya yeni bir süper volkan  olayını dah yaşayabilir.  Kürese hasar oranı, nerede  meydana geleceği ve gazların atmosferde  ne  kadar   süre  kalacağına  bağlıdır.

Dikkat edilmesi  gereken  bölgeler,  Yellow Stone  (ABD) ve Toba  Dağı (Endonezya)  gibi geçmişte  de bu olayların meydana geldiği yerlerdir.  

Küresel ısınma sonucu bazı bitki ve hayvan türlerinde   aşırı   artış veya  azalış olabilir. Yandaki fotoğrafta   sıcaklık   artışı  sonucunda hızla artan böceklerin Alaska’da ladin ağaçlarına verdiği zararlar görülmektedir.


Medeniyetlerin Doğuşu
Yeryüzünde  coğrafi  şartlara  bağlı olarak  ırk,  din,  dil,  yaşam  tarzı, bakımından birbirinden  farklı medeniyetler  doğmuş  ve gelişmiştir. Bu medeniyetlerin  oluşmasına coğrafi şartlarla birlikte farklı toplumların katkısı olmuştur.  Bu toplumların oluşturduğu  medeniyetlerin  izlerine Mısır’dan Çin’e Hindistan’dan Ege kıyılarına Mezopotamya’dan  Güney Amerika’ya kadar uzanan  geniş bir alanda  rastlanır. Kurulan medeniyetler  isimlerini kuruldukları bölgelerden alırlar. Çin medeniyeti,  Mısır  medeniyeti,  Aztek, Maya, Inka, Hint medeniyetleri  gibi.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner