meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

Meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 64, 65, 66 ve 68 cevapları

Meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Ekstra Bilgi:
Asrın Projesi : MARMARAY
Dünyadaki en önemli projelerden  biri olan Marmaray Projesi, Istanbul'un kentsel yaşantısını sağlıklı sürdürebilmesi, kentlilere çağdaş  bir kent yaşamı ve kentsel ulaşım imkânları sunabilmesi, kentin doğal tarihî özelliklerinin korunabilmesi için  elektrik enerjisi kullanarak çevreyi kirletmeyen bir projedir.

CEVAPLAR AŞAĞIDAKİ VİDEODA verilmiştir. Görüntü kalite ayarını en iyi seviyeye getirmek için çark sembolüne tıklayarak en yüksek p değerini seçip tam ekran yapmanız önerilir.


Marmaray Projesi,  1985  yılında Istanbul'un genel  trafik sisteminin  bir parçası olarak  planlanmıştır. Hâlen yapım aşamasında olan Metro Projesi, bu sistemin  çok önemli bir  parçasını oluşturmaktadır. Bu iki proje tamamlandıktan sonra  Yenika Istasyonu, Istanbul'un Avrupa yakasındaki en önemli  aktarma istasyonlarından biri hâline gelecektir; Asya yakasında ise Üsküdar Istasyonu aynı öneme sahip olacak ve aynı işlevi görecektir.  Her iki istasyonda, otobüs  yolcuları, feribot yolcuları, hafif raylı sistem  trenlerini (HRS) ve tramvay hatlarını kullanan yolcular ve yayalar için gerekli aktarma  tesisleri bulunacaktır.
Istanbul'un kent  içi ulaşım sorununa toplu  taşımacılıkla köklü bir çözüm  getirmeyi  amaçlayan bu proje  kapsamında,  Avrupa yakasındaki Halkalı'dan Anadolu  Yakası’ndaki  Gebze'ye  kesintisiz, çağdaş, yüksek kapasiteli, hızlı, çevre ve tarihî dokuyu  tahrip etmeyen, diğer ulaşım sistemleriyle entegrasyonlu 76,3  km uzunluğunda bir metro  inşa edilecektir.
Marmaray, bir dünya  kenti olan Istanbul'un sadece kent içi ulaşım sorununa köklü çözüm  getirmesi açısından değil,  Istanbul'un tarihî  ve  doğal  güzelliklerinin korunması,  demir  yolu  ulaşım sisteminin gelişmesi,  ülkemizin  stratejik  konumu açısından da  önem   taşımaktadır. Avrupa  Birliği'nin hızlı  tren ağlarıyla uyumu yönünde  önemli bir adım olan Marmaray, Ankara-Istanbul Hızlı Tren, Kars-Tiflis Projeleri gibi  projelerin   gerçekleştirilmesiyle   birlikte,  Avrupa'dan   Asya'ya,  batıdan  doğuya   kesintisiz,  hızlı, ekonomik  bir demir yolu bağlantısı sağlayacaktır.

Cuma

Meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 69, 70, 72 ve 74 cevapları

DİKKAT: Meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Ekstra Bilgi:
 Bölgelerin Oluşturulma Gerekçeleri
➢  Türkiye coğrafyasını daha  iyi öğrenmek ve öğretmek
➢  Yabancı bölge isimlerini Türkçeleştirmek
➢  Tarihi ayrıma dayalı olan bölge sınırlarını coğrafi özellikleri dikkate alarak yeniden düzenlemek
➢  Bölge özelliklerini daha  iyi analiz ederek  ekonomik  ve sosyal  gelişmeyi hızlandırmak
  Bölge ayırımında uluslararası coğrafi standartlardan yararlanmak  ve günün  şartlarına uygun hâle getirmek


CEVAPLAR AŞAĞIDAKİ VİDEODA verilmiştir. Görüntü kalite ayarını en iyi seviyeye getirmek için çark sembolüne tıklayarak en yüksek p değerini seçip tam ekran yapmanız önerilir.➢  Farklı kriterlere göre oluşturulmuş ve karışıklığa yol açan  bölge ayrımını ortadan  kaldırmak
  Yönetim işlerini kolaylaştırmak ve sorunların daha  çabuk  çözülmesini sağlamak

Birinci Türk Coğrafya Kongresi’nde  ülkemizin bölgelere  nasıl  ayrıldığı şöyle ifade edilmiştir: Raportör coğrafi   bölgelerin   tespiti   hususunda  ne   şekilde  çalışılmış   olduğunu  kongreye   şöyle bildirmiştir: Türkiye Coğrafyası Komisyonunda uzun görüşmeler  yapılarak ilk önce  coğrafi bölgelerin ne gibi esaslara  göre tespit edileceği hakkında genel fikir alışverişi yapılmış, bu görüşmeler  sonucun- da yedi coğrafi bölge tespit edilmiştir
Komisyon,  çalışmanın bu safhasına vardıktan sonra  kendi aralarında bir ekip oluşturarak  bu yedi bölgenin  sınırlarının büyük ölçekli bir harita üzerinde tespitini sağlamıştır. Hazırlanan taslak, üzerinde görüşülerek son şekli verilmiştir. Daha sonra komisyon her bir coğrafi bölge içinde  daha  küçük alanları tespit etmiş ve bunlara  bölüm  adını vermiştir.
 Coğrafi bölgeler tespit edilirken ülkemizin genel şekli, yeryüzünün hâkim çizgileri, arazisinin bünye- si, iklimi, bitki örtüsü  gibi doğal faktörlerle beraber  nüfusun  dağılışı, ekonomik  faaliyetlerin çeşidi gibi beşerî şartlar da göz önünde tutulmuştur.
Birinci Türk Coğrafya Kongresi, 6-21  Haziran  1941
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner