organik kimya etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
organik kimya etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cuma

HALKALI HİDROKARBONLAR Siklo Alkanlar, Siklo Alkenler, FONKSİYONEL GRUPLAR, Fonksiyonel grup izomeresi

HALKALI HİDROKARBONLAR
Siklo Alkanlar
* CnH2n genel formülüne uyarlar.
* Halkali alkanlar, alkenlerle izomeridir.
* Her karbon atomu 4 sigma baği yapar.
* İlk üyeleri 3 karbonlu siklo propandir.


Siklo Alkenler
* CnH2n-2 genel formülüne uyarlar.
* Halkali alkenler, alkinlerle izomeri gösterirler.
* İlk üyeleri 3 karbonlu siklo propendir.


FONKSİYONEL GRUPLAR* Fonksiyonel grup izomeresi; ayni karbon sayisina sahip alkol-eter, aldehit-keton, asit-ester izomeri gösterirler.

HALK EDEBİYATI
Şeyh Ahmed GülşehrkKuşların Dili adlı eseri yeni eklemeler yaparak yeniden derle­miştir. Ayrıca Felekname (Gezegenler)adlı eseri yazmıştır.
Aşık Paşa:Garipname adlı eserinde Türkçeye değer verilmediğinden yakınır.
Beylikler döneminde Farsça ve Arapça eserler Türkçeye çevrilmiştir.
Beylikler döneminde Farsça etkisini yitirmiş, Türkçe gelişmiştir.
Destanlar:Konusu kahramanlık olan bu destanları, şiirleri, ozan denilen halk şairleri kopuz veya saz kullanarak söylerdi.
Battalname
Cengizname
Danişmendname

Ebu Müslim destanları yaygındır.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner