türk islam devletlerinde toprak idaresi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
türk islam devletlerinde toprak idaresi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Salı

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE TOPRAK İDARESİ

. İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE TOPRAK İDARESİ
Türk İslam devletleri toprak yönetimi sistemini daha çok Abbasilerden almıştır. Büyük Selçuklular İkta sistemini geliştirmişler, topraktan azami ölçüde faydalanmaya çalışmışlardır. Çünkü en büyük gelir kaynakları ülkenin topraklarıdır.
Türk-İslam Devletlerinde kural olarak;
Toprak sultana aittir. Böyle olmasına rağmen uygulamada durum farklıdır. Çünkü sultan bu hakkını çeşitli biçimlerde kişilere devredebilirdi.

Büyük Selçuklu toprakları daha önce fethedildiği ve halkı uzun zaman önce İslamlaştığı için arazilerin önemli bir kısmı mülk haline dönüşmüştür.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner